Valné hromady

2015

Řádná valná hromada - 8. prosince 2015

Řádná valná hromada – 28. dubna 2015

Informace k proběhlému korespondenčnímu hlasování naleznete zde.


1 Zahajovací rozvaha vyhotovená 27. 2. 2015 obsahuje údaje o osobách v orgánech nástupnické společnosti platné k uvedenému datu. Následně došlo ke změně těchto údajů v aktualizované verzi projektu rozdělení, která byla vyhotovena dne 13. 3. 2015. Tato změna nevyvolala nutnost vyhotovit aktualizovanou verzi předmětné zahajovací rozvahy, proto zůstala ve své původní podobě ze dne 27. 2. 2015.