Úvod

 • Zpráva nezávislého auditora
 • Vybrané finanční a provozní ukazatele
 • Dopis předsedy představenstva
 • Kalendář klíčových událostí roku 2010

02
O skupině Telefonica

 • O skupině Telefónica - úvod

03
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

 • Skupina Telefónica O2 Czech Republic
 • Telekomunikační trh v České republice
 • Sítě a technologie
 • Hlasové služby
 • Internet, data a služby s přidanou hodnotou
 • Konvergentní služby
 • Platební služby
 • ICT služby, zákaznická řešení pro státní...
 • Propojování sítí
 • Komentované finanční výsledky

04
Společenská odpovědnost (CSR)

 • Společenská odpovědnost (CSR) – úvod
 • Etické zásady podnikání
 • Působení na trhu a chování k zákazníkům
 • Péče o zaměstnance a pracovní prostředí
 • Péče o životní prostředí
 • Podpora veřejně prospěšných aktivit

05
Správa a řízení společnosti

 • Správa a řízení skupiny Telefónica O2 Czech...
 • Dceřiné a přidružené společnosti a další...
 • Organizační struktura společnosti Telefónica O2
 • Správní orgány společnosti
 • Představenstvo společnosti
 • Výkonné řízení společnosti
 • Zpráva dozorčí rady společnosti
 • Dozorčí rada společnosti
 • Výbor pro audit společnosti
 • Principy odměňování osob s řídící pravomocí...
 • Ostatní informace týkající se osob s řídící...
 • Prohlášení společnosti Telefónica O2 Czech...
 • Informace týkající se záležitostí podle § 118...

06
Konsolidovaná účetní závěrka

 • Konsolidovaná účetní závěrka – úvod

07
Účetní závěrka

 • Účetní závěrka – úvod

08
Ostatní informace pro akcionáře a investory

 • Ostatní informace pro akcionáře a investory