Výroční zpráva za rok 2012 - Telefónica

Telefónica patří mezi přední světové integrované telekomunikační operátory – nabízí řešení v oblasti komunikací, informací a zábavy. Působí na trzích 25 zemí v Evropě, Africe a Latinské Americe. Ke konci prosince 2010 registrovala Telefónica celkem 316 milionů zákazníků. Rozvojová strategie skupiny Telefónica se zaměřuje na trhy, na nichž má Telefónica silnou pozici – Španělsko, Evropa a Latinská Amerika.

Loading...