Smart City Město Kolín

Městu Kolín poskytujeme službu Odpady, díky níž získávají pověřené osoby na dálku údaje o stavu kontejnerů. Služba napomáhá efektivnímu nakládání s odpadem.

Město Kolín

Odpadové hospodářství je pro města a obce většinou komplikovanou činností a náklady na ně nepřetržitě rostou. Kromě finančního představuje však odpadové hospodářství i občansko-politický problém. Občané jsou často nespokojeni s nepořádkem u stání a kontejnerů na tříděný odpad nebo s nedostatečně včasným či naopak příliš častým odvozem odpadů. Rychlost plnění odpadových nádob a kontejnerů je však velmi těžké s dostatečnou přesností zjišťovat nebo predikovat jinak než vizuálně a plánovat svoz odpadů je velmi složité.

Citace  Město Kolín

„Ta nejhorší místa, kde bylo vyvezeno, ale zanedlouho už zase přeplněno, jsou teď díky tomu, že se svozy koncepčně upravují a optimalizují, reálně i viditelně čistší a uklizená.“

Mgr. Michael Kašpar, místostarosta města Kolín

Řešení od O2 ve zkratce

Služba Odpady je založena na dálkovém sledování hladiny zaplněnosti kontejnerů a odpadových nádob, ať už na tříděný, nebo směsný odpad. Na základě reálných znalostí o stavu nádob na jednotlivých stáních lze nejenom operativně instruovat svozovou firmu o nutnosti svozu z určitých míst, ale také optimalizovat trasy svozu včetně selekce typu sváženého odpadu a mnohem efektivněji připravovat dlouhodobé svozové plány. Zvyšuje se čistota kontejnerových stání, roste motivace občanů třídit odpad a zvyšují se i příjmy města z prodeje druhotných surovin.

Služby od O2, které město využívá

Smart City

Cílem konceptu Smart City je s využitím moderních technologií rozvíjet městské prostředí. Podporovat udržitelný ekonomicky vývoj a kvalitu života obyvatel.

Smart City pro Město Kolín detailně

Základem činnosti služby je dálkové získávání informací o stavu zaplnění kontejnerů či jiných odpadových nádob. K dispozici jsou dva způsoby snímání: automatický prostřednictvím ultrazvukových senzorů a pasivní využívající samolepky s NFC čipem a QR kódem. Senzory prostřednictvím datové sítě nebo odečtů přes mobilní aplikaci informují o míře zaplnění kontejneru. Systém vyhodnocuje četnost, s jakou se daný kontejner využívá, poskytuje důležité informace o třídění odpadu v monitorovaných částech města a dokáže oznámit i případné poruchy nebo poškození kontejnerů.

V únoru 2017 byl ve spolupráci se svozovou společností AVE CZ odpadové hospodářství a vedením města ukončen půlroční pilotní provoz služby Odpady ve městě Kolín. První projekt tohoto typu v Česku měl během šesti měsíců za úkol otestovat celý systém chytrého odpadového hospodářství. Do projektu bylo zapojeno 330 kontejnerů vybavených pasivními samolepkami pro ruční odečty zaplněnosti, zároveň byly testovány také ultrazvukové aktivní senzory v podzemních kontejnerech.

Výsledky pilotu ukazují, že se průměrná denní zaplněnost ve vybraných kontejnerech na tříděný odpad snížila až o 40 %. Monitoring zaplněnosti kontejnerů a následná úprava harmonogramů jejich svozu přispěly k výraznému snížení počtu na první pohled „přetékajících“ kontejnerů, a tím i k čistotě kontejnerových stání. Efektivním vyvážením tříděného odpadu se také podařilo vytřídit o 12 % více papíru a o 4 % více plastů. Na základě výsledků podepsalo město Kolín smlouvu na využívání služby po dobu následujících dvou let s rozšířením i na všechny podzemní kontejnery. Současně město plánuje vybavit i rodinné domky kontejnery na plastový odpad, které rovněž zahrne do služby Odpady.

Bez ohledu na způsob získávání se všechna data o stavu naplnění kontejnerů a odpadových nádob města, obce či jiného klienta odesílají do samostatné aplikace, provozované v cloudovém prostředí datového centra O2. Každý zákazník tak se službou získává současně i tzv. privátní cloudovou instanci, v níž kromě aplikace Odpady může v budoucnu provozovat mnoho dalších aplikací pro chytré město. Instance jednotlivých klientů jsou oddělené a jejich data ani aplikace nejsou sdíleny ani vzájemně přístupné. Informace o kontejnerech jsou dostupné prostřednictvím webového portálu. Do webových stránek města lze vložit například mapu, v níž lze vyhledávat a zobrazovat detailní údaje, a zlepšit tak informovanost občanů.

6 měsíců

Tak dlouho trval pilotní provoz služby Odpady ve městě Kolín.

330 kontejnerů

Bylo do projektu zapojeno.

Co služby od O2 městu přinesly?

1
Po implementaci služby Smart City se průměrná denní zaplněnost v kontejnerech na tříděný odpad snížila až o 40 %.
2
Výrazné snížení počtu na první pohled „přetékajících“ kontejnerů, což vedlo k čistotě kontejnerových stání.
3
Díky efektivnímu vyvážení tříděného odpadu se podařilo vytřídit o 12 % více papíru a o 4 % více plastů.
Město Kolín

Město Kolín

Okresní město Kolín leží na východě Středočeského kraje v úrodné polabské nížině na obou březích řeky Labe v místě prastaré křižovatky tří důležitých obchodních cest používaných již od dob římského impéria. Už v 6. století našeho letopočtu zde lze doložit přítomnost Slovanů. V 9.–12. století bylo území hustě zalidněno, jak o tom svědčí četné nálezy hradišť a pohřebišť. První písemná listina se jménem Kolína je datována 8. září 1261. Dnes má přes 30 000 obyvatel a rozlohu 35 km2 s průměrnou nadmořskou výškou 220 metrů. Dnešní Kolín je důležitou železniční křižovatkou a průmyslovým centrem. Kromě chemického, strojírenského, potravinářského či polygrafického průmyslu byla na jaře 2005 na severním okraji města otevřena automobilka konsorcia TPCA (Toyota-Peugeot-Citroën) s výrobní kapacitou 300 000 vozů ročně, která zaměstnává 3 000 lidí.

Nechte nám kontakt

Nezávazná konzultace

Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci.
Údaje zpracujeme podle Zásad zpracování osobních údajů za účelem jednorázového telefonického kontaktu s informacemi o našich službách.
Náš operátor vás bude kontaktovat.