O2 KISS: Jednoduchý nástroj pro krizovou komunikaci

Připravte se na nenadálou situaci. Krizový informační a svolávací systém pomáhá zdravotníkům, firmám i obcím chránit životyminimalizovat škody na majetku.

O2 KISS, informační a svolávací systém pro krizové situace

Pro situace, kdy záleží na každé sekundě

Rozešlete hromadné varování podle předem připraveného scénáře. Sdílejte provozní informace s obyvateli i zaměstnanci. Svolejte krizový štáb nebo poradu vedení.

Rozesílání hromadných varování přes SMS a další kanály
3500+ upozornění do 1 minuty
Výstražné SMS, hlasový hovor, e-mail... včasné varování až 8 různými kanály. Na předem definované seznamy kontaktů nebo pomocí geografického cílení na osoby v určitém místě.
Propojení se složkami integrovaného záchranného systému
Integrace s IZS a interními systémy
Napojení na záchranáře bezpečností složky. O2 KISS propojíte s podnikovým CRM i hardwarovými prvky, jako jsou požární senzory, kamery, rozhlas nebo informační panely.
Rychle nasazeni do provozu
Nasazení do provozu už za 2 týdny
Systém funguje jako cloudová služba na serverech O2. Neinstalujete žádný hardware a neřešíte jeho provoz. U jednodušších instalací může O2 KISS pomáhat během 2 týdnů.

Podívejte se, jak O2 KISS funguje v praxi

Všechno, co potřebujete k přesné, rychlé a efektivní komunikaci

 V akutní krizové situaci, když hrozí stav nebezpečí nebo v běžném provozu.

8 komunikačních kanálů a 17 jazyků

Telefonní hovor, SMS, e‑mail, PUSH notifikace v mobilní aplikaci nebo akustické hlášení v budově. Způsoby varování můžete kombinovat a zvýšit úspěšnost doručení zprávy.

Neomezený počet scénářů

Můžete připravit krizový scénář pro každou mimořádnou událost. Sami si předem určíte, kdy, koho a jakým způsobem má systém oslovit a informovat.

Zpětná vazba v reálném čase

Systém informuje o doručení zprávy a umožňuje sbírat odpovědi. Máte tak přehled o úspěšnosti komunikace a můžete reagovat – opakovat upozornění nebo oslovit náhradníky v případě svolávání týmu.

API & Integrace

Díky kvalitnímu API rozhraní můžete O2 KISS propojit například s externí databází kontaktů, firemním CRM nebo bezpečnostními prvky v budově.

Různé způsoby aktivace

Vybraný krizový scénář spustíte přes počítač, tablet i mobil, pomocí SMS/e‑mailu nebo SOS tlačítkem na pracovišti. Systém lze aktivovat i automaticky třeba na základě dat z požárních senzorů.

Jednoduché a intuitivní ovládání

V O2 KISS vás čeká přívětivé uživatelské rozhraní, se kterým je snadné pracovat i při náročných stresových situacích. Nic neinstalujete, stačí se jen přihlásit.

Potřebujete víc informací o možnostech a fungování systému?
Rádi vám O2 KISS detailně představíme.

Systém pro krizovou komunikaci a krizové plánování

Účinné řešení pro firmy a instituce různé velikosti

Díky své flexibilitě je O2 KISS vhodný pro společnosti a organizace různého zaměření. Pomáhá ve státnímsoukromém sektoru. Jako spolehlivý komunikační nástroj hraje důležitou roli v krizovém a havarijním plánu, v rámci ochrany měkkých cílů i v pravidelné komunikaci s občany a zaměstnanci.

Zvyšuje připravenost na mimořádné situace, jako je teroristický útok, havárie nebo živelná pohroma.

Zlepšuje zabezpečení osob a majetku, a tím snižuje náklady na krize a výpadky.

Zlepšuje informovanost obyvatel, zákazníků nebo návštěvníků a přispívá tak k lepším vztahům s veřejností.

Svolávání týmu
Díky O2 KISS snadno svoláte lékařský tým k naléhavé operaci nebo vyhlásíte traumaplán v případě hromadného neštěstí.
Nemocnice a zdravotnická zařízení
KISS pro města a obce
Díky systému budete v bližším kontaktu s obyvateli. Městský úřad přes O2 KISS rozešle SMS nebo e-maily, že nepoteče voda, nepůjde elektřina nebo obecné informace z úřední desky. Krizový štáb ocení pomoc při zvládání povodní, požárů a jiných kalamit a havárií.
Města a obce
Školy a univerzity - ochrana měkkých cílů
Komunikujte rychle a transparentně před, během i po mimořádné události. Rodiče, studenty a zaměstnanci můžete přes O2 KISS informovat i o tématech souvisejících s průběhem školního roku.
Školy a univerzity
KISS pro průmyslové a výrobní podniky
Systém včasného varování a rychlá reakce na kritickou situaci vám pomůžou udržet podnik v chodu a minimalizovat finanční ztráty. Průmyslové a energetické společnosti počítají s O2 KISS v rámci svých vnitřních i vnějších havarijních plánů.
Výroba a stavebnictví
Havarijní plánování v energetice
Odešlete svým zákazníkům hromadné oznámení o výpadku energie a poskytněte jim informace o průběhu obnovy dodávek. Informujte své zaměstnance o mimořádné události v distribuční síti.
Energetika
Účinná krizová komunikace se systémem KISS

Implementace O2 KISS je rychlá

Provedeme vás celým procesem nasazení systému.
 1. Analýza stávajícího procesu

  Projdeme váš aktuální krizový plán, způsoby komunikace a navrhneme, jak O2 KISS co nejlépe využít v rámci vaší organizace.
  Do 1 týdne

 2. Příprava scénářů a kontaktů

  Pomůžeme vám připravit nejdůležitější kritické scénáře a naučíme vás efektivně pracovat s jejich nastavením (podmínky, rozhodovací uzly) i propojením (navazující scénáře).
  Do 2 týdnů

 3. Zaškolení relevantních osob

  Práci se systémem podrobně představíme všem relevantním osobám. Proškolíme uživatele, kteří mají právo vytvářet krizové scénáře, stejně jako uživatele s právem scénáře jen spouštět.
  Do 1 týdne

 4. Spuštění a podpora

  Budeme vám k dispozici v případě dotazů nebo pokud budete chtít systém rozšířit.
  Ihned

Máte speciální požadavky? Potřebujete O2 KISS propojit s dalšími systémy? Navrhneme úpravy dle vašich potřeb, pomůžeme s integrací (do 5 týdnů dle složitosti) a vše ověříme v testovacím provozu (do 1 týdne).

Komu už O2 KISS pomáhá

Komu už krizový systém O2 Kiss pomáhá

A dalším orgánům státní správy, veřejným institucím i soukromým společnostem. Za 10 let pomohl O2 KISS zákazníkům více než 90000×, rozeslal přes 6250000 SMS a provedl 575000 volání.

Proč zvolit O2

Díky zkušenostem, vlastnímu cloudu a konektivitě je O2 ideálním partnerem pro zajištění spolehlivého provozu O2 KISS pro veřejnou správu i privátní sektor.

Zkušenosti s provozováním kritické infrastruktury

Provozujeme mobilní sítě, které jsou součástí kritické infrastruktury státu. Zajišťujeme fungování tísňové linky 112 a O2 SOS, aplikace pro dobrovolné záchranáře.

Vlastní cloudová řešení s vysokým stupněm zabezpečení

Díky bezpečnostní certifikaci SOC 2 jsme ideální volbou pro provoz kriticky důležitých systémů. Celou infrastrukturu provozujeme ve vlastních datových centrech na území České republiky.

Stabilní konektivita a propojení s lokalizačními SMS

Nabízíme široké portfolio konektivity od DSL přes optiku až po mobilní sítě včetně zálohy. Přes vysílače O2 dokážeme zacílit na mobilní telefony v určitém perimetru.

Nechte nám kontakt

Konzultace s odborníkem

Proberte své potřeby s naším expertem a zjistěte, jak může KISS pomáhat i vaší organizaci.
Údaje zpracujeme podle Zásad zpracování osobních údajů za účelem jednorázového telefonického kontaktu s informacemi o našich službách.
Náš operátor vás bude kontaktovat.
Konzultace s odborníkem Proberte své potřeby s naším expertem a zjistěte, jak může KISS pomáhat i vaší organizaci. Kontaktujte mě Náš operátor vás bude ihned kontaktovat.
Konzultace s odborníkem Proberte své potřeby s naším expertem a zjistěte, jak může KISS pomáhat i vaší organizaci. Kontaktujte mě Náš operátor vás bude kontaktovat.

Další informace

Systém O2 Kiss provozujeme ve spolupráci s firmou SAFE Technology SAFETE, s.r.o.

Jakými způsoby O2 KISS varuje a předává sdělení?

K oslovení osob můžete využít až 8 komunikačních kanálů. Kanály je možné kombinovat a zvýšit tak úspěšnost doručení zprávy.

 • Hlasový hovor
 • SMS
 • E-mail
 • Mobilní aplikace
 • Zpráva na počítači
 • Akustické hlášení
 • WhatsApp
 • Hardwarové prvky, jako jsou majáky, elektronické dveře atd.
O2 KISS a ochrana měkkých cílů

Měkký cíl je označení pro místo s vysokou koncentrací lidí a nižším stupněm zabezpečení proti násilným útokům. Patří sem školy, nákupní centra, kina, nemocnice, nádraží a další. Útočníci si tato místa vybírají kvůli snadnosti provedení útoku a proto, že útok může způsobit velký počet obětí.

Za útoky na měkké cíle nemusí stát jen teroristické skupiny, ale často jsou i činem jednotlivců, kteří jednají izolovaně. Útoky těchto tzv. osamělých vlků se špatně předvídají a nedá se jim nikdy zcela zabránit.

Z analýz těchto událostí vyplývá, že po jednom útoku může následovat další. Rychlé a přesné informování všech ohrožených osob, krizového štábu a složek integrovaného záchranného systému tak hraje klíčovou roli při zvládání celé kritické situace a pomáhá minimalizovat oběti na životech i újmu na zdraví osob.

Co je aplikace O2 SOS?

O2 SOS je mobilní aplikace pro dispečery a dobrovolné záchranáře, která už od roku 2016 přispívá k záchraně životů u pacientů se srdeční zástavou. Pokud si někdo ve vašem okolí zavolá pomoc profesionálních záchranářů, dostanete možnost pomoci mu dříve, než se k němu dostane vůz záchranné služby.

Aplikace automaticky vyhledá a upozorní nejbližší proškolené dobrovolníky, tzv. First Respondery. Jakmile její výzvu přijmou, naviguje je přímo k nemocnému. Aplikace souběžně informuje dispečink a informuje volajícího na tísňovou linku, že pomoc je na cestě. V průměru se tak čekání na resuscitaci zkrátí o víc než 5 minut.

Aplikaci O2 SOS využívá záchranná služba v Královehradeckém kraji, která se podílela na jejím vývoji, i záchranáři v dalších krajích ČR.