Cookies

Cookies jsou anonymní textové soubory, které webové stránky provozované společností O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle („webové stránky“) uloží do prohlížeče zařízení, ze kterého si webové stránky prohlížíte. Cookies obsahují informace o navštívené webové stránce, jejím nastavení nebo úkonech na ní provedených. Cookies nelze samostatně bez dalšího použít jako identifikátor pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek.

Jaké typy cookies používáme?

Funkční (Nezbytné)

Ty jsou nutné k tomu, aby se vám webové stránky správně a bezpečně zobrazily
Analytické (měření)

Pomáhají analyzovat, co vás na webových stránkách zajímá, a podle toho je přizpůsobovat vašim potřebám
Marketingové

Pomáhají nám v zacílení internetové reklamy podle vašich potřeb
Konkrétní seznam cookies, včetně doby jejich zpracování najdete v Přehledu cookies.

Další informace

Na základě čeho cookies zpracováváme?

S funkčními (nezbytnými) cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. S analytickými a marketingovými cookies ale můžeme pracovat jen s vaším souhlasem.

Kdo nám se zpracováním cookies pomáhá?

Pokud při zpracování cookies využíváme nástroje poskytované třetími stranami, jejich poskytovatelé jsou v pozici příjemců osobních údajů.

Pokud dochází ke zpracování mimo Evropskou unii, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na zajištění úrovně ochrany osobních údajů odpovídající Evropské unii).

Více ke zpracování cookies najdete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Jak jde zabránit využívání cookies?

Nastavení souhlasů s využitím analytických a marketingových cookies můžete změnit v sekci Nastavení cookies.
Další možná cesta, jak zpracování cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče.

Nastavení cookies v prohlížeči

Pod následujícími odkazy najdete podrobné návody,
jak můžete spravovat nastavení cookies v konkrétním prohlížeči.