Identifikace zlomyslného volání

Už se nemusíte nechat obtěžovat zlomyslným voláním.

Kdo vám volal?

Kdo vám volal?

Jak nahlásit obtěžující volání? Stačí vyplnit formulář. Pokud používáte telefonní linky od O2, poskytneme vám informace o volajícím:

  • jméno
  • název firmy
  • adresu

Cena za 1 - 5 identifikovaných čísel je 208,26 Kč bez DPH (252,00 Kč vč. DPH).

Zjistit volajícího můžete až 60 dní zpětně od podání žádosti. Identifikujeme veřejná i skrytá čísla. Vše včetně mobilních čísel tarifních zákazníků a některých uživatelů předplacených služeb. U hovorů ze sítí jiných operátorů, mezinárodních hovorů nebo přesměrovaných volání, nemusí být identifikace čísla dostupná.
Písemně
- Vyplňte formulář
- Zadejte jméno (název firmy), zákaznický účet, rodné číslo nebo IČO, na které je linka vedena u O2.
- Zašlete žádost na adresu:

O2 Czech Republic a.s.
Pracoviště Monitor
Za Brumlovkou 266/2
Praha 4 - Michle
PSČ 140 22

 
Osobně 
- Navštivte některou z O2 Prodejen.
- Prodejce O2 s vámi vyplní formulář žádosti o identifikaci zlomyslného volání.
- Pracovník po vás může chtít identifikační průkaz (OP, pas) k ověření údajů.

Služba je poskytována na základě zákona 127/2005 sb. - Zákon o elektronických komunikacích.
O2 Czech Republic a.s. nenese odpovědnost za další využití identifikačních údajů, které jsou žadateli v rámci služby poskytnuty.

Další informace

Co se bude dít po objednávce

Výsledek šetření vám pošleme do 10 dnů od doručení originálu vyplněné smlouvy.

Identifikační údaje vám budou předáme za předpokladu, že tyto údaje jsou O2 známy. Pokud se jedná o hovor z předplacené O2 SIM karty nebo ze zahraničí, předáme vám jen informaci o volajícím čísle, protože další údaje nejsou O2 známy. I tyto informace jsou zpoplatněny.

Co je možné zjistit a identifikovat

Identifikovat je možné jen hovory uskutečněné - tedy volaným přijaté. Nepřijaté hovory (prozvánění) nelze identifikovat.

Hovory je možné identifikovat i v případech, kdy volající využívá službu skrytého čísla. 

Identifikovat jdou i SMS, respektive telefonní číslo a identifikační údaje zákazníka k telefonnímu číslu, ze kterého jsou SMS posílány, jsou-li O2 známy.

Hovory uskutečněné prostřednictvím VoIP platformy lze identifikovat jen za předpokladu, že volajícímu i volanému bylo přiděleno telefonní číslo ve tvaru určeném pro veřejně dostupnou telefonní službu.

V případech, kdy je obtěžující hovor uskutečněn z pobočkové ústředny, je žadateli poskytnuta informace o volající pobočce nebo i jen odchozí číslo pobočkové ústředny. Jsou-li O2 známy identifikační údaje o volajícím, jsou poskytnuty žadateli.

Nenašli jste, co jste hledali?