Malá konference

Udělejte si schůzku ve třech po telefonu.

Když potřebujete něco probrat ve třech a nemáte čas na schůzku, proberte to po telefonu - všichni dohromady. Pokud právě s někým hovoříte, můžete do hovoru přibrat dalšího účastníka. Nepotřebujete k tomu žádné zvláštní zařízení ani nový telefonní přístroj, stačí mít aktivovanou službou Malá konference.

Výhody služby

 • voláte se dalšími dvěma účastníky najednou
 • můžete dalšího volajícího přibrat i během hovoru
 • snadné zapojení a ovládání
 • aktivace je zdarma
 • konferenci hradí linka, která ji sestavuje

Službu objednáte na bezplatné lince 800 02 02 02 nebo v kterékoliv O2 Prodejně.

Služba je dostupná pouze na telefonech s tónovou volbou. Telefony s pulzní volbou a rotačním číselníkem ji nepodporují. Pokud telefon s tónovou volbou nemáte, můžete si na kterékoliv O2 Prodejně zažádat o bezplatnou výměnu.

Po přidržení volání se účastníkovi ozve hláska "Nezavěšujte, prosím, čekejte na spojení." Během volání můžete obnovit kterékoliv přidržené spojení, přepínat mezi přidrženými hovory, ukončit některý z hovorů nebo zavolat někomu dalšímu.

Na pevné lince můžete mít zároveň jeden přidržený a jeden aktivní hovor. Se základní přípojkou ISDN můžete najednou přidržet až čtyři hovory (maximálně dva terminály). 

Podrobné informace o službě Malá konference

Ovládání

Zvedněte sluchátko, vyčkejte na oznamovací tón a zavolejte prvního účastníka.

 1. Pokud první účastník zvedl telefon a čeká, můžete připojit druhého účastníka. 
   
  připojení druhého účastníka stiskněte R a potom zvolte číslo druhého účastníka
 2. Pokud druhý účastník zvedl telefon, je možné: 
  • Střídavě přepojovat volání mezi prvním a druhým účastníkem 
    
   přepojování volání postupně stiskněte tlačítka R a 2
   Opakovaným stisknutím tlačítek R a 2 lze libovolně střídat první a druhé volání. Čekající účastník (ten, s kým právě nehovoříte) uslyší hlásku "Nezavěšujte prosím, čekejte na spojení". Střídavé přepojování volání můžete změnit v Malou konferenci (viz následující bod).
  • Vytvořit Malou konferenci společně s prvním a druhým účastníkem 
    
   konference tří účastníků postupně stiskněte tlačítka R a 3
 3. Pokud druhý účastník nezvedl telefon, má obsazeno nebo nechce vstoupit do konference, zavěšením telefonu se můžete vrátit k prvnímu účastníkovi. Vzápětí vám bude zavoláno a vy budete moci vytvořit konferenci s jiným účastníkem.
 4. Konference je ukončena zavěšením telefonu tím účastníkem, který konferenci začal. Tomuto účastníkovi jsou také vyúčtována uskutečněná volání v rámci konference na běžném telefonním účtu.

Poznámky k ovládání služby

 • Přepínač volby TONE/PULSE na telefonním přístroji přepněte do polohy TONE.
 • Po stisknutí tlačítka R uslyšíte ve sluchátku oznamovací tón - kombinaci krátkého a dlouhého tónu (ústředna EWSD) nebo speciální oznamovací tón - kombinaci tří krátkých a jednoho dlouhého tónu (ústředna S12).
 • Funkci tlačítka R odpovídá na některých telefonních přístrojích tlačítko F
Pomohla vám tato stránka?