Sociální příspěvky

Příspěvky pro zdravotně postižené.

Kdo má nárok na Státní příspěvek ZTP

Zdravotně postižené osoby mají nárok na Státní příspěvek ZTP na telekomunikační služby. Nárok na něj má:

A. držitel průkazu ZTP/P

B. držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty

C. osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II, III, IV ve smyslu zákona 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách

D. osoba, která vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene A nebo B nebo je osobou podle písmene C

Druh slevy Na mobilní služby Na služby pevné sítě
Státní příspěvek 200 Kč 200 Kč

Příspěvky jsou uvedeny vč. DPH

Na které služby můžete Státní příspěvek ZTP použít

Státní příspěvek ZTP můžete uplatnit na pevnou linku, nebo na kterýkoliv mobilní tarif s měsíční cenou aspoň 201 Kč s DPH. Příspěvek není možné čerpat na mobilní internet, pevný internet a O2 TV.

Vždy je potřeba si vybrat, na kterou službu chcete Státní příspěvek ZTP čerpat. Nemůžete ho čerpat na obě služby zároveň. Jeden příspěvek můžete vždy využít jen pro jednu osobu a jedno telefonní číslo. To nám potvrdíte svým podpisem na vyplněné Žádosti.

Když zrušíte službu, příspěvek se zruší společně s ní.

Žádný příspěvek ZTP není možné uplatnit na předplacenou kartu.

O2 Spolu

Státní příspěvek ZTP můžete uplatnit i na tarify O2 Spolu. Na koho bude příspěvek vedený, nám uvedete navíc v Čestném prohlášení.

Zdravotně postižená osoba je zákazníkem, na kterého je vedena celá skupina tarifů O2 Spolu

 • máte nárok na Státní příspěvek ZTP (při doložení potřebných dokladů)
 • nemusíte Čestné prohlášení dokládat

Zdravotně postižená osoba není zákazníkem, na kterého je vedena celá skupina tarifů O2 Spolu

 • doporučujeme převod čísel na tuto oprávněnou osobu
 • pokud tato osoba nesouhlasí s převodem, je potřeba, abyste oba vyplnili a podepsali Čestné prohlášení. Pro snadnější vyřízení jsme pro vás připravili vzor vyplnění.

Je-li zdravotně postižená osoba zákazníkem, na kterého je vedena celá skupina tarifů O2 Spolu, a některé z čísel této skupiny využívá další zdravotně postižená osoba (např. zdravotně postižení manželé).

Další informace

Jak slevu získat

Vyplňte žádost a podejte ji osobně ve kterékoliv O2 Prodejně nebo ji pošlete na adresu: 

O2 Czech Republic a.s.
ZTP
Hvězdova 1689/2a
140 22 Praha 4

K žádosti prosím přiložte i všechny potřebné doklady.

Při vyřizování žádost na O2 Prodejně vás může někdo zastoupit. Potřebuje k tomu ale Plnou moc. Ta nemusí být úředně ověřená

Jaké doklady potřebujete

A. Máte průkaz ZTP/P

Při jednání na pobočce potřebujete svůj průkaz ZTP/P. Pokud dokumenty posíláte poštou, přiložte kopii průkazu.

B. Máte průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty

Na pobočce ukažte svůj průkaz ZTP. Při písemném jednání přiložte kopii průkazu.

Na průkazu musí být jasně uvedena úplná nebo praktická hluchota jako důvod zdravotního postižení (znak ucha). Pokud to tak není, je ještě potřeba dodat potvrzení lékaře o oboustranné úplné nebo oboustranné praktické hluchotě. Oboustrannou praktickou hluchotou nebo oboustrannou úplnou hluchotou se rozumí celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB.

C. Jste osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II, III nebo IV

Při jednání na pobočce i písemně potřebujete úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného úřadu státní správy o přiznání příspěvku na péči. V tom musí být uveden přiznaný stupeň závislosti II, III nebo IV. Ta nahrazují zvýšení důchodu pro bezmocnost přiznávané do konce roku 2006.

D. Vychováváte nebo osobně pečujete o nezletilou osobu, která vám byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů, a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu

Nezletilá osoba, kterou zastupujete, má právo na Státní příspěvek ZTP na telekomunikační služby, protože:

a) má průkaz ZTP/P

b) má průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty

c) je osoba závislá na pomoci jiné osoby se stupněm závislosti II, III nebo IV

Na pobočce je potřeba předložit kromě dokladů prokazujících zdravotní postižení i doklady prokazující vztah ke zdravotně postiženému dítěti. Např. rodný list dítěterozhodnutí soudu o svěření do náhradní péče, OP se zapsáním dítěte, apod.

Další informace

U zdravotně postižených osob, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, dodejte kromě dokladů prokazujících zdravotní postižení ještě rozhodnutí soudu ve věci zbavení nebo omezení způsobilosti anebo listinu opatrovníka. Při písemném jednání přiložte úředně ověřenou kopii průkazu a všech potřebných rozhodnutí.

Když jste opatrovník

Pokud jste příbuzní zdravotně postižené osoby (rodič, bratr apod.) a požádali jste soud o zbavení svéprávnosti této zdravotně postižené osoby a zároveň o ustanovení opatrovníkem, které je stále v řízení (může trvat i 1 rok), budeme spolu s žádostí a potřebnými doklady potřebovat i Dočasné prohlášení o opatrovnictví.

Tento postup platí jen v případě, kdy:

 • ZTP osoba je plnoletá
 • ZTP osoba je zbavená (omezená) způsobilosti k právním úkonům
 • soudem zatím nebyl nepřidělen opatrovník ve věci zákonného zastoupení

Dbejte prosím na to, aby všechny odevzdávané doklady:

 • Byly čitelné. A to hlavně rodné číslo na dokladu totožnosti, jméno a příjmení, platnost a typ dokladu.

 • Byly podepsané. Výjimku tvoří osoby, které se podepsat osobně nemohou ("Podpis držitele průkazu se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžkou překonatelnou překážkou." jak uvádí §34a odst. 1 písm. d) zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).

 • Nebyly ručně zvýrazněné (obtažené). Pozor si dejte např. i na doklady od Úřadu práce. Pokud takový doklad máte, "reklamujte" ho u Úřadu práce v místě bydliště.
Telefony pro zdravotně postižené
Druh postižení  Doporučované zařízení Cena za pronájem zařízení pro ZP Prodejní cena pro ZP
Skupina 1 - Koncové zařízení vhodné pro osoby neslyšící ClearSound CL 400 29,5 455
Skupina 2 - Koncové zařízení vhodné pro osoby nedoslýchavé ClearSound CL 100 29,5 455
ClearSound CL 400 29,5 455
Skupina 3 - Koncové zařízení vhodné pro osoby slabozraké a nevidomé ClearSound CL 100 29,5 455
ClearSound CL 400 29,5 455
Skupina 4 - Koncové zařízení vhodné pro osoby tělesně postižené ClearSound CL 400 29,5 455
Skupina 5 - Koncové zařízení vhodné pro osoby s omezenou hybností bezdrátový telefon Gigaset A540 IP 29,5 455

Pro objednávání telefonu či doplňkového příslušenství stačí zavolat na ZTP linku 800 33 00 61 nebo napsat na email ztp.slevy@o2.cz.

Bližší informace o telefonech a doplňkového příslušenství naleznete v sekci Telefony a zařízení. Cena maximálně 3 kusů příslušenství je zahrnuta v ceně za prodej nebo pronájem telefonu.

Telefon Clearsound CL 400 s příslušenstvím

CL400                   

Popis: CL 400 je telefon se zesílením zvuku, nastavením výšek a hloubek, s indukční smyčkou a dalším příslušenstvím pro telefonování

Technické parametry

 •   nastavení hlasitosti (0 až+ 28 dB)
 •   sluchátko s dodatečným zesílením (+ 12dB)
 •   nastavení hloubek a výšek (+/- 10dB)
 •   nastavení odchozí hlasitosti (-4,0,+4dB)
 •   zobrazení čísla volajícího
 •   paměť pro 99 příchozích čísel a jmen
 •   uloží 30 posledních volaných čísel
 •   upozornění na další hovor během hovoru
 •   telefonní seznam pro 90 čísel
 •   3 tlačítka pro nouzová volání
 •   8 jednotlačítkových předvoleb
 •   možnost telefonování bez použití sluchátka
 •   odposlech do místnosti
 •   velmi jasný zábleskový indikátor zvonění
 •   nastavení melodie a úrovně zvonění
 •   velký podsvícený alfanumerický displej
 •   opakovaná vytočení posledního volaného čísla
 •   nastavitelná délka FLASH
 •   umlčovací tlačítko
 •   výstup pro připojení sluchátka pro odposlech
 •   výstup pro připojení vibračního polštářku
 •   výstup pro připojení indukční smyčky
 •   možnost připevnění zeď
 •   kompatibilní se sluchadly                                                                      

 Příslušenství

Indukční smyčka CLA 7

cla7

 

 

 •   pro použití se sluchadly vybavené pro příjem indukční smyčky
 •   možnost připojení k mobilnímu telefonu a vytvoření "Hands free"
 •   ovládání hlasitosti
 •   snadné připojení konektorem (jack 2,5mm)
 •   napájení bateriemi 2xAAA

Náhlavní sluchátka CLA3 

cla3

 •   sluchátka s mikrofonem pro připojení k telefonu CL400

Telefonní sluchátko s vibračním pulsátorem CLA4

cla4

 •   pro lepší slyšení prostřednictvím vibračního pulsátoru přes kostní kondukci do centra sluchu v mozku
 •   mikrofonní sluchátko se přikládá ke spánku, případně za uchem
 •   slyšící osoby mohou sluchátko běžně používat

Vibrační polštářek CLA2

cla2

 • pro použití vibračního zvonění telefonu CL400 (vkládá se pod polštář)

Telefon Clearsound CL 100 s příslušenstvím

 cl100        

Popis: CL 100 je telefon s nastavením velké úrovně zvonění a tónu

Technické parametry

 •   nastavení vysoké úrovně zvonění a tónu
 •   tlačítko posledního volaného čísla
 •   tlačítko pro utišení hovoru
 •   možnost zavěšení přístroje na zeď
 •   kompatibilní se sluchadly
 •   zesílení poslechu až +30dB
 •   nastavení výšek a hloubek +/-10dB
 •   nastavení hovoru o +/- 4dB
 •   záblesková signalizace zvonění
 •   velká tlačítka
 •   3 tlačítka pro pohotovostní volání
 •   9 tlačítek pro volání z paměti                             

Bezdrátový telefon Gigaset A540 IP

gigaset_a540

Popis: Domácí bezdrátový telefon, s intuitivním ovládáním,  barevně podsvíceným displejem a v noci čitelnými podsvícenými klávesami.

Technické parametry

 • Bezdrátový telefon (DECT GAP, rozšířitelný až na 6 přenosných částí „ruček)
 • Dosah 50 m uvnitř budov, 300 m mimo budovy
 • Přenosná část „ručka“ napájena běžnými akumulátory 2x NiMH AAA, standby čas až 200 hodin, hovorový čas až 18 hodin
 • Nízká spotřeba energie (ECO DECT)
 • Barevně podsvícený velký 1,8” LCD displej, výběr ze čtyř barev podsvícení
 • Zobrazení čísla a jména volajícího
 • Nastavení melodie vyzvánění pro externí volání, interní volání budík a VIP položku z telefonního seznamu
 • Nastavení hlasitosti vyzvánění, sluchátka
 • Šetřič obrazovky se zobrazením data a času
 • Hlasité volání (Handsfree)
 • Funkce vypnutí mikrofonu (Mute)
 • Současně dovolí až 3 hovory
 • Telefonní seznam až 150 čísel
 • Seznam volání (volaná, nepřijatá volání)
 • Opakování posledního hovoru
 • Zamykání klávesnice
 • Funkce Budík
 • Menu v 25 jazycích                          

Nabídka speciálních telefonů a příslušenství za uvedené ceny je platná pouze pro zákazníky se zdravotním postižením, kteří splňují podmínky pro poskytování speciálních cen telefonních přístrojů.

Změny služeb s příspěvkem

Tarify na službě, na které čerpáte Státní příspěvek ZTP, můžete měnit podle aktuální podmínek. Příspěvek jejich změnu nijak neovlivňuje. Pokud chcete změnit čerpání příspěvku z tarifu pevné linky na mobilní tarif nebo naopak, stavte se v kterékoliv O2 Prodejně.

Pokud budete chtít přestěhovat svou pevnou linku (tzv. přeložit), na které čerpáte Příspěvek, dejte nám prosím vědět, že chcete Příspěvek dál čerpat. Pokud jsou doložené doklady k získání Příspěvku mladší než 5 let, příspěvek vám zachováme. Pokud jsou doklady starší, bude potřeba je doložit znovu stejně, jako kdybyste o Příspěvek žádali znovu.

Podmínky pro zdravotně tělesně postižené

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO HANDICAPOVANÉ OSOBY A DALŠÍ SKUPINY OSOB

O2 ve své nabídce myslí i na handicapované osoby a další skupiny osob, kterým v rámci tzv. univerzální služby nabízí speciální příspěvky a cenové podmínky, i zvláštní přístroje.

Podle § 38 odst. 2 písm. f) a odst. 3 ZoEK má O2 v rámci tzv. „univerzální služby“ povinnost za podmínek uvedených níže nabídnout účastníkům příspěvky (zvláštní ceny), rovnocenný přístup ke službě pro zdravotně postižené a nájem speciálně vybavených telefonních přístrojů pro zdravotně postižené.

 

KDO MÁ NA CO NÁROK?

Článek 1         

Okruh oprávněných osob

Nárok na služby za zvláštních podmínek definovaných níže náleží:

a) držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,

b) držiteli průkazu ZTP/P,

c) osobě závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastníkovi, který o ni osobně pečuje, nebo

d) účastníkovi, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

Článek 2

Zvláštní ceny pro osoby se zvláštními sociálními potřebami – zdravotně postižené osoby

 1. Zdravotně postiženým osobám (dále i „oprávněná osoba“) umožňuje O2 přístup ke službě za zvýhodněných cenových podmínek (zvláštní ceny).
 2. Struktura a výše zvláštních cen je uvedena v tomto dokumentu.
 3. Zvláštní ceny (dále i „zákonné příspěvky“) jsou poskytovány na základě žádosti účastníka, resp. zákonného zástupce, pouze u jedné telefonní služby, která je využívána pro nepodnikatelské účely (buď služba Mobilní volání anebo služba Volání z pevné). Pokud žadatel prokazuje více důvodů, má nárok pouze na jeden příspěvek. Nároky se uplatňují na tiskopisu vydaném O2.
 4. Zdravotně postiženým osobám jsou zvláštní ceny poskytovány po dobu vyznačené platnosti dokladů předkládaných podle článku 3 tohoto dokumentu anebo až do ohlášení změn oprávněnou osobou.

 

JAK NA TO? JAK POŽÁDAT?

Článek 3

Prokazování nároku na zvláštní ceny

pro zdravotně postižené osoby a na přístup zdravotně postižených osob ke službě

 1. Účastníci uplatňující nárok podle těchto podmínek jsou povinni prokázat, že splňují podmínky rozhodné pro jeho přiznání.
 2. Splnění podmínek se prokazuje v případě držitele průkazu ZTP/P tímto průkazem, v písemném styku kopií průkazu:
 • v případě držitele průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty tímto průkazem; v případě, že průkaz ZTP nespecifikuje druh postižení, připojí se potvrzení lékaře o oboustranné praktické nebo oboustranné úplné hluchotě zdravotně postižené osoby; v písemném styku kopií průkazu.
 • v případě osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby rozhodnutím nebo oznámením obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání příspěvku na péči, ve kterém je uveden stupeň závislosti II, III nebo IV, v písemném styku úředně ověřenou kopií.
 • Zákonný zástupce dále předkládá:
 1. doklad prokazující, že je rodičem zdravotně postižené osoby, např. rodný list dítěte, pas nebo občanský průkaz, ve kterém je dítě zapsáno, v písemném styku úředně ověřenou kopii, pokud ji nelze pořídit, pak kopií, nebo
 2. rozhodnutí soudu, na jehož základě nezletilou osobu vychovává nebo o ní osobně pečuje, v písemném styku úředně ověřenou kopií.
 • O2 je oprávněna v souvislosti s uplatněným požadavkem na přiznání výše definovaných nároků a pro účely kontroly pořídit fotokopie dokladů předkládaných dle předchozích odstavců.
 • Pokud účastník – zdravotně postižená osoba, případně její zákonný zástupce – odmítne pořízení nebo zaslání fotokopie podle předchozích odstavců, předloží O2 prohlášení, které obsahuje údaje o dokladech prokazujících nárok a další náležitosti. V takovém případě si je Účastník vědom všech právních následků nepravdivosti takového prohlášení. Prohlášení se předkládá na tiskopisu vydaném O2.
 • V případech, kdy nároky definované podle těchto podmínek náleží osobě s omezenou svéprávností k právním úkonům, jedná za ni zákonný zástupce v souladu s obecnými právními předpisy.
 • V případech, kdy v průběhu poskytování zvláštních cen nebo nájmu speciálního telefonního přístroje dosáhne nezletilá osoba plnoletosti, provede O2 administrativní převod účastnictví na takovou osobu ze zákonného zástupce, pokud se s ním nedohodne jinak.
 • Účastníci, kteří čerpají zákonné příspěvky, nájem nebo prodej speciálního telefonního přístroje, jsou povinni oznamovat O2 veškeré skutečnosti, které mají vliv na nárok na poskytování uvedených výhod, a to bezprostředně po jejich vzniku, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy k takové skutečnosti došlo, případně na vyzvání O2 prokázat, že i nadále trvají podmínky pro jejich poskytování. V případě neoznámení takovýchto změn bude O2 požadovat (případně i vymáhat) navrácení bezdůvodného obohacení v rozsahu poskytnutého zvýhodnění, a to ode dne následujícího po dni, kdy došlo k zániku podmínek pro poskytování uvedených výhod.
 • Pominou-li důvody pro poskytování zvýhodněných cenových podmínek, přemění O2 k datu, kdy se takovouto skutečnost dozví, účastnickou stanici se zvýhodněnými cenovými podmínkami na účastnickou stanici plně placenou. Tím není dotčeno právo O2 požadovat (případně vymáhat) navrácení bezdůvodného obohacení dle odst. (8) této části.
 • Pominou-li důvody pro poskytování nájmu speciálního telefonního přístroje je účastník, resp. zákonný zástupce, povinen přístroj vrátit bez zbytečného odkladu O2.

 

Článek 4

Poskytování zákonných příspěvků

 1. Poskytování zákonných příspěvků osobám se zvláštními sociálními potřebami (zdravotně postiženým osobám) je realizováno ode dne následujícího po akceptaci požadavku.
 2. V případě požadavku na poskytování nájmu nebo prodeje speciálního telefonního přístroje, je požadavek realizován zpravidla do 60 kalendářních dnů od jeho uplatnění.

 

KOLIK ČINÍ PŘÍSPĚVEK?

Článek 5

Výše poskytovaných příspěvků

 

U služby Volání z pevné

Typ příspěvku

Výše příspěvku v Kč bez DPH

Výše příspěvku v Kč s DPH

Státní příspěvek ZTP (pro typ ZTP, ZTP/P, Závislost II.-IV.)

Nepodléhá DPH

200,00

Podmínky:

▪ Státní příspěvek ZTP je poskytován účastníkům, kterým náleží příspěvky určené pro zdravotně postižené osoby a osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby s přiznaným stupněm závislosti II až IV .

Pokud má účastník nárok na Státní příspěvek ZTP, lze příspěvek aplikovat na samostatnou službu Volání z pevné s tarifem, jehož měsíční paušál je, i po aplikaci jakýchkoli jiných příspěvků a zvýhodnění, roven nebo vyšší poskytovanému příspěvku. Jakékoliv případné rozdíly se nevyplácejí v penězích.

Není možné kombinovat s přístupem CS (přístup ke službám jiného podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu volbou kódu tohoto podnikatele při jednotlivých voláních) nebo s přístupem CPS (přístup ke službám jiného podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu formou trvalého nastavení kódu tohoto podnikatele).

 

Služby Mobilního volání

Typ příspěvku

Výše příspěvku v Kč bez DPH

Výše příspěvku v Kč s DPH

Státní příspěvek ZTP (pro typ ZTP, ZTP/P, Závislost II.-IV.)

Nepodléhá DPH

200,00

▪ Státní příspěvek ZTP je poskytován účastníkům, kterým náleží příspěvky určené pro zdravotně postižené osoby a osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby s přiznaným stupněm závislosti II až IV.

Pokud má účastník nárok na Státní příspěvek ZTP, lze příspěvek aplikovat na samostatnou službu Mobilního volání s tarifem, jehož měsíční paušál je, i po aplikaci jakýchkoliv jiných příspěvků a zvýhodnění, roven nebo vyšší poskytovanému příspěvků. Jakékoliv případné rozdíly se nevyplácejí v penězích.

 

JAKÁ SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SI MOHU KOUPIT NEBO PRONAJMOUT?

Článek 6

Zvláštní koncová zařízení pro volání z pevné

 1. Typ speciálního telefonního přístroje volí účastník přiměřeně zdravotnímu postižení z nabídky O2. Nelze čerpat nájem a poté žádat prodej speciálního telefonního přístroje, pokud nedojde před prodejem k vrácení pronajatého přístroje. Nárokovat nový speciální telefonní přístroj lze z důvodu ztráty funkčnosti nebo změny zdravotního postižení.
 2. Nájem nebo prodej speciálního telefonního přístroje je poskytován na základě žádosti účastníka, resp. zákonného zástupce, pouze u jedné bytové účastnické stanice (služba Volání z pevné), a to v místě trvalého nebo přechodného pobytu zdravotně postižené osoby. Nárok se uplatňuje na tiskopisu vydaném O2.


Druh postižení

Doporučované zařízení

 

Měsíční poplatek za pronájem v Kč vč. DPH

Jednorázová prodejní cena

v Kč vč. DPH

Skupina 1

Koncové zařízení vhodné pro osoby neslyšící

ClearSound CL 400

29,50

455

Skupina 2

Koncové zařízení vhodné pro osoby nedoslýchavé

ClearSound CL 100

29,50

455

ClearSound CL 400

29,50

455

Skupina 3

Koncové zařízení vhodné pro osoby slabozraké a nevidomé

ClearSound CL 100

29,50

455

ClearSound CL 400

29,50

455

Skupina 4

Koncové zařízení vhodné pro osoby tělesně postižené

ClearSound CL 400

29,50

455

Skupina 5

Koncové zařízení vhodné pro osoby s omezenou hybností

bezdrátový telefon Gigaset A540 IP

29,50

455

Rádi vám vše důkladně vysvětlíme a zajistíme příspěvek

Můžete nás kontaktovat pomocí e-mailu nebo telefonu.

Pomohla vám tato stránka?