Příspěvek 200 Kč
 • Domů
 • Sociální příspěvky

Státní příspěvky na služby od O2

Státní příspěvky na volání a internet od O2 pro zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy. Zjistěte, na jaké služby můžete sociální příspěvek využít.

Kdo má na uplatnění státního příspěvku u O2 nárok?

Na státní příspěvek mají nárok dvě skupiny osob, vyberte kliknutím jednu z nich a dozvíte se bližší podmínky pro uplatnění příspěvku na služby od O2.

Kdo má na státní příspěvek nárok?

 • držitel průkazu ZTP/P
 • držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (průkaz s piktogramem přeškrtnutého ucha)
 • držitel průkazu ZTP (bez piktogramu přeškrtnutého ucha) s doložením lékařské zprávy o oboustranné praktické hluchotě, kde se rozumí celková ztráta sluchu dle Fowlera 85% a více, více než 70 dB
 • osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II. (středně těžká závislost), III. (těžká závislost) nebo IV. (úplná závislost), prokazuje se rozhodnutím o příspěvku na péči

Jaká je výše příspěvku a na co ho můžete využít?

Státní příspěvek 200 Kč uplatníte na:

 • pevnou linku
 • pevný nebo mobilní internet 
 • předplacená karta s měsíčním kreditem
 • sloučení služeb v rámci balíčku O2 Spolu
 • mobilní paušální tarif

Příspěvek není možné uplatňovat u několika poskytovatelů služeb. To nám potvrdíte svým podpisem na vyplněné žádosti. Příspěvek nelze využít na O2 TV.

Kdo má na státní příspěvek nárok?

Nárok na státní příspěvek má osoba, která přinese čestné prohlášení fyzické osoby o splnění zákonných podmínek pro získání zvláštních cen podle § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o osobu:

a) jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15 násobek životního minima, jde-li o jednotlivce
b) která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti

Jaká je výše příspěvku pro osoby s nízkými příjmy a na jaké služby se vztahuje? 

Státní příspěvek činí 200 Kč a můžete jej využit na:

 • pevnou linku
 • pevný nebo mobilní internet 
 • předplacená karta s měsíčním kreditem
 • sloučení služeb v rámci balíčku O2 Spolu
 • mobilní paušální tarif

Příspěvek není možné uplatňovat u několika poskytovatelů služeb. To nám potvrdíte svým podpisem na vyplněné žádosti. Příspěvek nelze využít na O2 TV.

Vyberte si službu, na kterou můžete státní příspěvek využít

Přehled služeb od O2, na které můžete uplatnit váš státní příspěvek pro ZTP i pro osoby s nízkými příjmy.

Mobilní tarif 

FREE+ Start
Tarif Free start+

Neomezené volání a SMS do O2

Rychlost Max 5G

Rychlost Max 5G vám umožní využít naši nejrychlejší síť naplno. Dosahuje na místech s nejmodernější technologií pokrytí až 600 Mb/s. To je 10x víc oproti reálně dosahovaným rychlostem ve 4G. To vám umožní i hraní on-line her s využitím rozšířené reality, streamování hudby v plné kvalitě nebo přehrávání videa v nejvyšší kvalitě UHD 4K na YouTube nebo v O2 TV.

249 Kč / měsíc

se státním příspěvkem zaplatíte 49 Kč


Co dalšího máte v tarifu:

 • 30 minut volání do ostatních sítí
 • Po vyčerpání volných minut stojí minuta 1,50 Kč v ČR mimo O2
 • Bez závazku

Předplacená karta

Volání a mobilní data
Předplacená karta

Neomezené volání

+ 300 MB dat na den

200 Kč / každý měsíc

cena tarifu je 25 Kč za den


Jak karta funguje:

 • Neomezené volání do všech sítí v ČR a 300 MB dat za 25 Kč/den
 • Platíte jen za dny, kdy někomu zavoláte nebo se připojíte k internetu přes svá data
 • Při zakoupení karty získáte 150 Kč jako nabitý kredit

Internet na doma

Internet HD Optický
Internet na doma

Rychlost až 500 Mb/s

Bezproblémové internetové připojení i pro větší domácnost.

299 Kč / měsíc

po 6 měsících 499 Kč / měsíc


Výhody Internetu od O2:

 • zvládne až 15 zařízení najednou
 • rychlost stahování až 500 Mb/s
 • rychlost nahrávání až 500 Mb/s

Pevná linka 

Neomezené volání po ČR
Pevná linka

Neomezené volání na pevné a mobilní linky v ČR

349 Kč / měsíc
O2 Spolu

Slučte si státní příspěvek do balíčku služeb O2 Spolu

Státní příspěvek si můžete sloučit do O2 Spolu pokud:
 • jste zdravotně postižená osoba nebo osoba s nízkými příjmy, na kterou je vedena skupina tarifů O2 Spolu

Máte nárok na Státní příspěvek (při doložení potřebných dokladů) a nemusíte Čestné prohlášení dokládat.

 • je skupina tarifů O2 Spolu vedena na osobu, která není zdravotně postižená

Doporučujeme převod čísel na tuto oprávněnou osobu. Pokud tato osoba nesouhlasí s převodem, je potřeba, abyste oba vyplnili a podepsali Čestné prohlášení SP 12 2022.

Další užitečné informace

Jak získat slevu

Pro předplacenou kartu vyplňte tuto Žádost o speciální tarif pro osobu se zvláštními sociálními potřebami.

Pro ostatní služby typu pevný hlas, Internet a mobilní služby, vyplňte tuto Žádost o speciální tarif pro osobu se zvláštními sociálními potřebami či o speciální zařízení pro osobu se zdravotním postižením.

Vyplněnou žádost podejte osobně ve kterékoliv O2 Prodejně nebo ji zašlete na adresu: 

O2 Czech Republic a.s.
ZTP
Hvězdova 1689/2a
140 22 Praha 4

K žádosti prosím přiložte i všechny potřebné doklady. Při vyřizování žádost na O2 Prodejně vás může někdo zastoupit. Potřebuje k tomu ale Plnou moc. Ta nemusí být úředně ověřená.

Jaké doklady potřebujete
A. Máte průkaz ZTP/P

Při jednání na pobočce potřebujete svůj průkaz ZTP/P. Pokud dokumenty posíláte poštou, přiložte kopii průkazu.

 
B. Máte průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty

Na pobočce ukažte svůj průkaz ZTP. Při písemném jednání přiložte kopii průkazu.

Na průkazu musí být jasně uvedena úplná nebo praktická hluchota jako důvod zdravotního postižení (znak ucha). Pokud to tak není, je ještě potřeba dodat potvrzení lékaře o oboustranné úplné nebo oboustranné praktické hluchotě. Oboustrannou praktickou hluchotou nebo oboustrannou úplnou hluchotou se rozumí celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB.

 

C. Jste osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II, III nebo IV

Při jednání na pobočce i písemně potřebujete úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného úřadu státní správy o přiznání příspěvku na péči. V tom musí být uveden přiznaný stupeň závislosti II, III nebo IV. Ta nahrazují zvýšení důchodu pro bezmocnost přiznávané do konce roku 2006.

 

D. Vychováváte nebo osobně pečujete o nezletilou osobu, která vám byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů, a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu

Nezletilá osoba, kterou zastupujete, má právo na Státní příspěvek na telekomunikační služby, protože:

a) má průkaz ZTP/P

b) má průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty

c) je osoba závislá na pomoci jiné osoby se stupněm závislosti II, III nebo IV

Na pobočce je potřeba předložit kromě dokladů prokazujících zdravotní postižení i doklady prokazující vztah ke zdravotně postiženému dítěti. Např. rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o svěření do náhradní péče, apod.

 

E. Jste osoba s nízkými příjmy

Při jednání na pobočce potřebujete vyplněné čestné prohlášení fyzické osoby o splnění zákonných podmínek pro získání zvláštních cen podle § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Tady najdete návod jak vyplnit čestné prohlášení fyzické osoby Čestné prohlášení.

 

Další informace

U zdravotně postižených osob, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, dodejte kromě dokladů prokazujících zdravotní postižení ještě rozhodnutí soudu ve věci zbavení nebo omezení způsobilosti anebo listinu opatrovníka. Při písemném jednání přiložte úředně ověřenou kopii průkazu a všech potřebných rozhodnutí.

 

Když jste opatrovník

Pokud jste příbuzní zdravotně postižené osoby (rodič, bratr apod.) a požádali jste soud o zbavení svéprávnosti této zdravotně postižené osoby a zároveň o ustanovení opatrovníkem, které je stále v řízení (může trvat i 1 rok), budeme spolu s žádostí a potřebnými doklady potřebovat i Dočasné prohlášení o opatrovnictví.

Tento postup platí jen v případě, kdy:

 • ZTP osoba je plnoletá
 • ZTP osoba je zbavená (omezená) způsobilosti k právním úkonům
 • soudem zatím nebyl nepřidělen opatrovník ve věci zákonného zastoupení

 

Dbejte prosím na to, aby všechny odevzdávané doklady:

Byly čitelné. A to hlavně rodné číslo na dokladu totožnosti, jméno a příjmení, platnost a typ dokladu.

Byly podepsané. Výjimku tvoří osoby, které se podepsat osobně nemohou ("Podpis držitele průkazu se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžkou překonatelnou překážkou." jak uvádí §34a odst. 1 písm. d) zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).

Nebyly ručně zvýrazněné (obtažené). Pozor si dejte např. i na doklady od Úřadu práce. Pokud takový doklad máte, "reklamujte" ho u Úřadu práce v místě bydliště.

Telefony pro zdravotně postižené
Druh postižení Doporučované zařízení Cena za pronájem zařízení pro ZP Prodejní cena pro ZP
Skupina 1 - Koncové zařízení vhodné pro osoby neslyšící ClearSound CL 400 29,50 Kč 455 
Skupina 2 - Koncové zařízení vhodné pro osoby nedoslýchavé ClearSound CL 100 29,50 Kč 455 
ClearSound CL 400 29,50 Kč 455 
Skupina 3 - Koncové zařízení vhodné pro osoby slabozraké a nevidomé iPhone SE 64 GB 5 G (2022) 116,20 Kč* 2 789 Kč
BlindShell Classic 2 116,20 Kč* 2 789 Kč
ClearSound CL 400 29,50 Kč 455 Kč
Skupina 4 - Koncové zařízení vhodné pro osoby tělesně postižené ClearSound CL 400 29,50 Kč 455 Kč
Skupina 5 - Koncové zařízení vhodné pro osoby s omezenou hybností bezdrátový telefon Gigaset A540 IP 29,50 Kč 455 Kč

*Pronájem těchto telefonů bude dostupný od dubna 2023

Bližší informace o telefonech a doplňkového příslušenství naleznete v sekci Telefony a zařízení. Cena maximálně 3 kusů speciálního příslušenství je zahrnuta v ceně za prodej nebo pronájem pevného telefonu.

Telefon Clearsound CL 400 s příslušenstvím

CL400                   

Popis: CL 400 je telefon se zesílením zvuku, nastavením výšek a hloubek, s indukční smyčkou a dalším příslušenstvím pro telefonování

Technické parametry

 •   nastavení hlasitosti (0 až+ 28 dB)
 •   sluchátko s dodatečným zesílením (+ 12dB)
 •   nastavení hloubek a výšek (+/- 10dB)
 •   nastavení odchozí hlasitosti (-4,0,+4dB)
 •   zobrazení čísla volajícího
 •   paměť pro 99 příchozích čísel a jmen
 •   uloží 30 posledních volaných čísel
 •   upozornění na další hovor během hovoru
 •   telefonní seznam pro 90 čísel
 •   3 tlačítka pro nouzová volání
 •   8 jednotlačítkových předvoleb
 •   možnost telefonování bez použití sluchátka
 •   odposlech do místnosti
 •   velmi jasný zábleskový indikátor zvonění
 •   nastavení melodie a úrovně zvonění
 •   velký podsvícený alfanumerický displej
 •   opakovaná vytočení posledního volaného čísla
 •   nastavitelná délka FLASH
 •   umlčovací tlačítko
 •   výstup pro připojení sluchátka pro odposlech
 •   výstup pro připojení vibračního polštářku
 •   výstup pro připojení indukční smyčky
 •   možnost připevnění zeď
 •   kompatibilní se sluchadly                                                                      

 Příslušenství

Indukční smyčka CLA 7

cla7

 

 

 •   pro použití se sluchadly vybavené pro příjem indukční smyčky
 •   možnost připojení k mobilnímu telefonu a vytvoření "Hands free"
 •   ovládání hlasitosti
 •   snadné připojení konektorem (jack 2,5mm)
 •   napájení bateriemi 2xAAA

Náhlavní sluchátka CLA3 

cla3

 •   sluchátka s mikrofonem pro připojení k telefonu CL400

Telefonní sluchátko s vibračním pulsátorem CLA4

cla4

 •   pro lepší slyšení prostřednictvím vibračního pulsátoru přes kostní kondukci do centra sluchu v mozku
 •   mikrofonní sluchátko se přikládá ke spánku, případně za uchem
 •   slyšící osoby mohou sluchátko běžně používat

Vibrační polštářek CLA2

cla2

 • pro použití vibračního zvonění telefonu CL400 (vkládá se pod polštář)

Telefon Clearsound CL 100 s příslušenstvím

 cl100        

Popis: CL 100 je telefon s nastavením velké úrovně zvonění a tónu

Technické parametry

 •   nastavení vysoké úrovně zvonění a tónu
 •   tlačítko posledního volaného čísla
 •   tlačítko pro utišení hovoru
 •   možnost zavěšení přístroje na zeď
 •   kompatibilní se sluchadly
 •   zesílení poslechu až +30dB
 •   nastavení výšek a hloubek +/-10dB
 •   nastavení hovoru o +/- 4dB
 •   záblesková signalizace zvonění
 •   velká tlačítka
 •   3 tlačítka pro pohotovostní volání
 •   9 tlačítek pro volání z paměti                             

Bezdrátový telefon Gigaset A540 IP

gigaset_a540

Popis: Domácí bezdrátový telefon, s intuitivním ovládáním,  barevně podsvíceným displejem a v noci čitelnými podsvícenými klávesami.

Technické parametry

 • Bezdrátový telefon (DECT GAP, rozšířitelný až na 6 přenosných částí „ruček)
 • Dosah 50 m uvnitř budov, 300 m mimo budovy
 • Přenosná část „ručka“ napájena běžnými akumulátory 2x NiMH AAA, standby čas až 200 hodin, hovorový čas až 18 hodin
 • Nízká spotřeba energie (ECO DECT)
 • Barevně podsvícený velký 1,8” LCD displej, výběr ze čtyř barev podsvícení
 • Zobrazení čísla a jména volajícího
 • Nastavení melodie vyzvánění pro externí volání, interní volání budík a VIP položku z telefonního seznamu
 • Nastavení hlasitosti vyzvánění, sluchátka
 • Šetřič obrazovky se zobrazením data a času
 • Hlasité volání (Handsfree)
 • Funkce vypnutí mikrofonu (Mute)
 • Současně dovolí až 3 hovory
 • Telefonní seznam až 150 čísel
 • Seznam volání (volaná, nepřijatá volání)
 • Opakování posledního hovoru
 • Zamykání klávesnice
 • Funkce Budík
 • Menu v 25 jazycích                          

Nabídka speciálních telefonů a příslušenství za uvedené ceny je platná pouze pro zákazníky se zdravotním postižením, kteří splňují podmínky pro poskytování speciálních cen telefonních přístrojů.

Možnost žádat o dotovaný telefon je pouze jednou za tři roky po doložení nároku.

Změny služeb s příspěvkem

Tarify na službě, na které čerpáte Státní příspěvek, můžete měnit podle aktuální podmínek. Příspěvek jejich změnu nijak neovlivňuje. Pokud chcete změnit čerpání příspěvku na některou z našich služeb, stavte se v kterékoliv O2 Prodejně.

Pokud budete chtít přestěhovat svou službu (tzv. přeložit), na které čerpáte Příspěvek, dejte nám prosím vědět, že chcete Příspěvek dál čerpat. Pokud jsou doložené doklady k získání Příspěvku mladší než 5 let, příspěvek vám zachováme. Pokud jsou doklady starší, bude potřeba je doložit znovu stejně, jako kdybyste o Příspěvek žádali znovu.

Podmínky státního příspěvku

O2 ve své nabídce myslí i na handicapované osoby a další skupiny osob, kterým v rámci tzv. univerzální služby nabízí speciální příspěvky a cenové podmínky, i zvláštní přístroje.

Podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích má O2 v rámci tzv. „univerzální služby“ uloženou povinnost za podmínek uvedených níže nabídnout účastníkům státní příspěvek (zvláštní cenu) a podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích prodat či pronajmout speciálně vybavený telefonní přístroj pro zdravotně postižené za zvýhodněnou cenu.

KDO MÁ NÁROK NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK?

Na státní příspěvek podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích mají nárok osoby se zvláštními sociálními potřebami, kterými jsou:

 1. Spotřebitel, který je zdravotně postiženou osobou, kterou je podle § 43 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:
  a)    držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
  b)    držitel průkazu ZTP/P,
  c)     osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)                nebo,
  d)     jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje, nebo
  e)    spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).
 2. Spotřebitel, který je osobou s nízkými příjmy, kterou je podle § 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích osoba:
  a)    jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, jde-li o jednotlivce, nebo
  b)    která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Zvláštní ceny pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

 1. Zdravotně postiženým osobám (dále i „oprávněná osoba“) umožňuje O2 přístup ke službě za zvýhodněných cenových podmínek (zvláštní ceny).
 2. Struktura a výše zvláštních cen je uvedena v tomto dokumentu.
 3. Zvláštní ceny (dále i „státní příspěvky“) jsou poskytovány na základě žádosti účastníka, resp. zákonného zástupce, pouze u jedné služby, která je využívána pro nepodnikatelské účely (mobilní volání, mobilní internet, volání z pevné nebo internet v pevném místě). Pokud žadatel prokazuje více důvodů, má nárok pouze na jeden státní příspěvek. Nároky se uplatňují na tiskopisu vydaném O2.
 4. Zdravotně postiženým osobám je státní příspěvek poskytován po dobu vyznačené platnosti dokladů předkládaných podle sekce „Jaké doklady potřebujete“ této webové stránky anebo až do ohlášení změn oprávněnou osobou.
 5. Osobě s nízkými příjmy je státní příspěvek poskytován do konce kalendářního čtvrtletí, ke kterému doložil čestné prohlášení fyzické osoby o splnění zákonných podmínek pro získání zvláštních cen.

 

KOLIK ČINÍ STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK?

Typ příspěvku

Výše příspěvku v Kč bez DPH

Výše příspěvku v Kč s DPH

Státní příspěvek 

Nepodléhá DPH

200,00

Další podmínky:

 • Pokud má účastník nárok na státní příspěvek, lze příspěvek aplikovat na samostatnou službu, jejíž měsíční paušál je, i po aplikaci jakýchkoli jiných příspěvků a zvýhodnění, roven nebo vyšší poskytovanému příspěvku. Jakékoliv případné rozdíly se nevyplácejí v penězích.
 • Není možné kombinovat s přístupem CS (přístup ke službám jiného podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu volbou kódu tohoto podnikatele při jednotlivých voláních) nebo s přístupem CPS (přístup ke službám jiného podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu formou trvalého nastavení kódu tohoto podnikatele).

JAKÁ SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SI MOHU KOUPIT NEBO PRONAJMOUT?

Na speciálně vybavená koncová zařízení mají nárok zdravotně postižené osoby plnící výše uvedené podmínky, a to dále za podmínek:

 1. Typ speciálního telefonního přístroje volí účastník přiměřeně zdravotnímu postižení z nabídky uvedené v sekci „Telefony pro zdravotně postižené“ této webové stránky. Nárok na mobilní telefony (iPhone SE 64 GB 5 G (2022) a BlindShell Classic 2 či obdobné) mají pouze osoby slabozraké a prakticky či úplné nevidomé, které předloží průkaz ZTP/P z důvodu slabozrakosti či praktické nebo úplné nevidomosti (s patřičným označením) nebo průkaz ZTP/P společně s lékařským potvrzením o slabozrakosti či praktické nebo úplné nevidomosti (podle definice dle přílohy k zákonu č. 329/2011 Sb. bod I. č. 2 písm. a), b) nebo c)).
 2. Nelze čerpat nájem a poté žádat prodej speciálního telefonního přístroje, pokud nedojde před prodejem k vrácení pronajatého přístroje.
 3. Nájem nebo prodej speciálního telefonního přístroje je poskytován na základě žádosti účastníka, resp. zákonného zástupce, pouze jednou za 3 roky, po které je společnosti O2 uložena povinnost poskytovat tuto univerzální službu. Nárok se uplatňuje na tiskopisu vydaném O2.


DALŠÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU A/NEBO PRODEJE ČI NÁJMU SPECIÁLNÍHO KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ

 1. Účastníci uplatňující nárok podle těchto podmínek jsou povinni prokázat, že splňují podmínky rozhodné pro jeho přiznání. Za splnění podmínek se považuje předložení dokladu či dokladů podle sekce „Jaké doklady potřebujete“ této webové stránky“.
 2. O2 je oprávněna v souvislosti s uplatněným požadavkem na přiznání výše definovaných nároků a pro účely kontroly pořídit fotokopie dokladů předkládaných dle předchozích odstavců. Pokud oprávněná osoba, případně její zákonný zástupce odmítne pořízení nebo zaslání fotokopie podle předchozích odstavců, předloží O2 čestné prohlášení, které obsahuje údaje o dokladech prokazujících nárok a další náležitosti. V takovém případě si je účastník vědom všech právních následků nepravdivosti takového prohlášení. Prohlášení se předkládá na tiskopisu vydaném O2.
 3. V případech, kdy nároky definované podle těchto podmínek náleží osobě s omezenou svéprávností k právním úkonům, jedná za ni zákonný zástupce v souladu s obecnými právními předpisy.
 4. V případech, kdy v průběhu poskytování zvláštních cen nebo nájmu speciálního telefonního přístroje dosáhne nezletilá osoba plnoletosti, provede O2 administrativní převod účastnictví na takovou osobu ze zákonného zástupce, pokud se s ním nedohodne jinak.
 5. Účastníci, kteří čerpají zákonné příspěvky, nájem nebo prodej speciálního telefonního přístroje, jsou povinni oznamovat O2 veškeré skutečnosti, které mají vliv na nárok na poskytování uvedených výhod, a to bezprostředně po jejich vzniku, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy k takové skutečnosti došlo, případně na vyzvání O2 prokázat, že i nadále trvají podmínky pro jejich poskytování. V případě neoznámení takovýchto změn bude O2 požadovat (případně i vymáhat) navrácení bezdůvodného obohacení v rozsahu poskytnutého zvýhodnění, a to ode dne následujícího po dni, kdy došlo k zániku podmínek pro poskytování uvedených výhod.
 6. Pominou-li důvody pro poskytování zvýhodněných cenových podmínek, přemění O2 k datu, kdy se takovouto skutečnost dozví, účastnickou stanici se zvýhodněnými cenovými podmínkami na účastnickou stanici plně placenou. Tím není dotčeno právo O2 požadovat (případně vymáhat) navrácení bezdůvodného obohacení dle odst. (7) této části.
 7. Pominou-li důvody pro poskytování nájmu speciálního telefonního přístroje je účastník, resp. zákonný zástupce, povinen přístroj vrátit bez zbytečného odkladu O2.
 8. Poskytování zákonných příspěvků osobám se zvláštními sociálními potřebami (zdravotně postiženým osobám) je realizováno ode dne následujícího po akceptaci požadavku.
 9. V případě požadavku na poskytování nájmu nebo prodeje speciálního telefonního přístroje, je požadavek realizován zpravidla do 60 kalendářních dnů od jeho uplatnění v případě, že je tento přístroj skladem.
 10.  Účastník čerpáním souhlasí s dalšími podmínkami uvedenými v ceníku, všeobecných podmínkách a na žádosti o státní příspěvek či speciální zařízení.
Rádi vám vše důkladně vysvětlíme a zajistíme příspěvek. Můžete nás kontaktovat pomocí e‑mailu ztp.slevy@o2.cz nebo telefonu 800 330 061.