Příspěvek 200 Kč
 • Domů
 • Sociální příspěvky

Státní příspěvky na služby od O2

Státní příspěvky na volání a internet od O2 pro zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy. Zjistěte, na které služby můžete sociální příspěvek využít.

Vyberte, pro koho je příspěvek určený

Kdo má na státní příspěvek nárok?

 • držitel průkazu ZTP/P
 • držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (průkaz s piktogramem přeškrtnutého ucha)
 • držitel průkazu ZTP (bez piktogramu přeškrtnutého ucha) s doložením lékařské zprávy o oboustranné praktické hluchotě, kde se rozumí celková ztráta sluchu dle Fowlera 85% a více, více než 70 dB
 • osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II., III. nebo IV. (prokazuje se rozhodnutím nebo oznámením o příspěvku na péči)

Na které služby můžete příspěvek využít?

 1. Mobilní tarify

 2. Pevný a mobilní internet

 3. Pevná linka

Příspěvek neplatí pro O2 TV.

Vyberte si službu

Mobilní tarif

NEO+ Start

Neomezené volání a SMS do sítě O2 + 500 MB dat

Rychlost Max 5G

S příspěvkem 200 Kč zaplatíte
89 Kč / měsíc

Co dalšího máte v tarifu:

 • Připojení na nejlepší datové sítí 5G
 • 30 minut volání do ostatních sítí, pak 1,50 Kč / min
 • Tarif je bez závazku

Předplacená karta

GO Neomezené volání

Neomezené volání
+ 300 MB dat na den

Rychlost 5G

S příspěvkem 200 Kč zaplatíte
25 Kč / za den

Jak karta funguje:

 • Neomezené volání do všech sítí v ČR a 300 MB dat za 25 Kč/den
 • SMS posíláte za 1,90 Kč
 • Platíte jen za dny, kdy někomu zavoláte nebo se připojíte na data
 • Při koupi karty získáte 150 Kč nabitého kreditu navíc

Internet na doma

Optický O2 Internet

Rychlost až 500 Mb/s

Bezproblémové internetové připojení i pro větší domácnost.

S příspěvkem 200 Kč zaplatíte
99 Kč / měsíc

po 6 měsících 299 Kč / měsíc


Výhody Internetu od O2:

 • Zvládne až 15 zařízení najednou
 • Rychlost stahování až 500 Mb/s
 • Rychlost nahrávání až 500 Mb/s

Pevná linka 

Volání po celé ČR

Neomezené volání na pevné a mobilní linky v ČR

S příspěvkem 200 Kč zaplatíte
149 Kč / měsíc
Státní příspěvek můžete čerpat pouze u jednoho poskytovatele.

Podpisem v žádosti potvrzujete, že příspěvek jinde nevyužíváte.

O2 Spolu

Uplatněte státní příspěvek na sloučení služeb do O2 Spolu

Pokud jste zdravotně postižená osoba a je na vás vedena skupina tarifů O2 Spolu, máte na příspěvek nárok při doložení potřebných dokladů.

Je balíček O2 Spolu vedený na osobu, která není zdravotně postižená? Doporučujeme převést služby na handicapovanou osobu. Pokud tato osoba nesouhlasí s převodem, je potřeba, abyste oba vyplnili a podepsali Čestné prohlášení SP 12 2022.

Další užitečné informace

Postup pro získání slevy

Vyplňte žádost

Pro předplacenou kartu vyplňte tuto Žádost o speciální tarif pro osobu se zvláštními sociálními potřebami

Pro ostatní služby typu pevná linka, Internet a mobilní tarify, vyplňte tuto Žádost o speciální tarif pro osobu se zvláštními sociálními potřebami či o speciální zařízení pro osobu se zdravotním postižením.

 

Vyberte si způsob, jak nám žádost předáte

Zvolte jednu z následujících možností: 

 1. Vyplněnou žádost podejte osobně ve kterékoliv O2 Prodejně.
 2. Žádost zašlete na adresu: 

  O2 Czech Republic a.s.
  ZTP
  Za Brumlovkou 266/2
  140 22 Praha 4

K žádosti prosím přiložte i všechny potřebné doklady. Při vyřizování žádosti na O2 Prodejně vás může někdo zastoupit. Potřebuje k tomu ale Plnou moc. Ta nemusí být úředně ověřená.

Jaké doklady potřebujete

Typy průkazů a jak je doložit
 

Průkaz ZTP/P

Při jednání na pobočce potřebujete svůj průkaz ZTP/P. Pokud dokumenty posíláte poštou, přiložte kopii průkazu.

Průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty

Na pobočce ukažte svůj průkaz ZTP. Při písemném jednání přiložte kopii průkazu.

Na průkazu musí být jasně uvedena úplná nebo praktická hluchota jako důvod zdravotního postižení (znak ucha). Pokud to tak není, je ještě potřeba dodat potvrzení lékaře o oboustranné úplné nebo oboustranné praktické hluchotě. Oboustrannou praktickou hluchotou nebo oboustrannou úplnou hluchotou se rozumí celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB.

Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II, III nebo IV

 • Při jednání na pobočce potřebujete rozhodnutí nebo oznámení příslušného úřadu státní správy o přiznání příspěvku na péči. V tom musí být uveden přiznaný stupeň závislosti II, III nebo IV. Ta nahrazují zvýšení důchodu pro bezmocnost přiznávané do konce roku 2006.
 • V případě písemného doručení je nutné dodat úředně ověřenou kopii rozhodnutí nebo oznámení příslušného úřadu státní správy o přiznání příspěvku na péči. V tom musí být uveden přiznaný stupeň závislosti II, III nebo IV. Ta nahrazují zvýšení důchodu pro bezmocnost přiznávané do konce roku 2006. 

Vychováváte nebo osobně pečujete o nezletilou osobu, která vám byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů, a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu

Nezletilá osoba, kterou zastupujete, má právo na Státní příspěvek na telekomunikační služby, protože:

 • má průkaz ZTP/P
 • má průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
 • je osoba závislá na pomoci jiné osoby se stupněm závislosti II, III nebo IV

Na pobočce je potřeba předložit kromě dokladů prokazujících zdravotní postižení i doklady prokazující vztah ke zdravotně postiženému dítěti. Např. rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o svěření do náhradní péče, apod.

 

Další informace

U zdravotně postižených osob, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, dodejte kromě dokladů prokazujících zdravotní postižení ještě rozhodnutí soudu ve věci zbavení nebo omezení způsobilosti anebo listinu opatrovníka. Při písemném jednání přiložte úředně ověřenou kopii průkazu a všech potřebných rozhodnutí.

Když jste opatrovník

Pokud jste příbuzní zdravotně postižené osoby (rodič, bratr apod.) a požádali jste soud o zbavení svéprávnosti této zdravotně postižené osoby a zároveň o ustanovení opatrovníkem, které je stále v řízení (může trvat i 1 rok), budeme spolu s žádostí a potřebnými doklady potřebovat i tento dokument Dočasné prohlášení o opatrovnictví (word).

Tento postup platí jen v případě, kdy:

 • ZTP osoba je plnoletá
 • ZTP osoba je zbavená (omezená) způsobilosti k právním úkonům
 • soudem zatím nebyl nepřidělen opatrovník ve věci zákonného zastoupení

 

Při přípravě dokladů prosím dbejte na 3 zásady

 1. Všechny dokumenty jsou čitelné. A to hlavně rodné číslo na dokladu totožnosti, jméno a příjmení, platnost a typ dokladu.
 2. Doklady jsou podepsané. Výjimku tvoří osoby, které se podepsat osobně nemohou ("Podpis držitele průkazu se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžkou překonatelnou překážkou." jak uvádí § 34a odst. 1 písm. d) zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).
 3. Dokumenty nebyly ručně zvýrazněné (obtažené). Pozor si dejte např. i na doklady od Úřadu práce. Pokud takový doklad máte, "reklamujte" ho u Úřadu práce v místě bydliště.
Telefony pro zdravotně postižené

Které zařízení použít vzhledem k druhu postižení

Druh postižení Doporučované zařízení Cena za pronájem zařízení pro ZP Prodejní cena pro ZP
Skupina 1
Koncové zařízení vhodné pro osoby neslyšící
ClearSound CL 400 29,50 Kč 455 
Skupina 2
Koncové zařízení vhodné pro osoby nedoslýchavé
ClearSound CL 100 29,50 Kč 455 
ClearSound CL 400 29,50 Kč 455 
Skupina 3
Koncové zařízení vhodné pro osoby slabozraké a nevidomé
iPhone SE 64 GB 5 G (2022) 116,20 Kč 2 789 Kč
BlindShell Classic 2 116,20 Kč 2 789 Kč
ClearSound CL 400 29,50 Kč 455 Kč
Skupina 4
Koncové zařízení vhodné pro osoby tělesně postižené
ClearSound CL 400 29,50 Kč 455 Kč
Skupina 5
Koncové zařízení vhodné pro osoby s omezenou hybností
bezdrátový telefon Gigaset A540 IP 29,50 Kč 455 Kč

Bližší informace o telefonech a doplňkového příslušenství naleznete v sekci Telefony a zařízení. Cena maximálně 3 kusů speciálního příslušenství je zahrnuta v ceně za prodej nebo pronájem pevného telefonu.

 

Telefony pro neslyšící a nedoslýchavé

Telefon Clearsound CL 400 s příslušenstvím

CL400

Popis: CL 400 je telefon se zesílením zvuku, nastavením výšek a hloubek,s indukční smyčkou a dalším příslušenstvím pro telefonování

 

Technické parametry

 • Nastavení hlasitosti (0 až+ 28 dB)
 • Sluchátko s dodatečným zesílením (+ 12dB)
 • Nastavení hloubek a výšek (+/- 10dB)
 • Nastavení odchozí hlasitosti (-4,0,+4dB)
 • Zobrazení čísla volajícího
 • Paměť pro 99 příchozích čísel a jmen
 • Uloží 30 posledních volaných čísel
 • Upozornění na další hovor během hovoru
 • Telefonní seznam pro 90 čísel
 • 3 tlačítka pro nouzová volání
 • 8 jednotlačítkových předvoleb
 • Možnost telefonování bez použití sluchátka
 • Odposlech do místnosti
 • Velmi jasný zábleskový indikátor zvonění
 • Nastavení melodie a úrovně zvonění
 • Velký podsvícený alfanumerický displej
 • Opakovaná vytočení posledního volaného čísla
 • Nastavitelná délka FLASH
 • Umlčovací tlačítko
 • Výstup pro připojení sluchátka pro odposlech
 • Výstup pro připojení vibračního polštářku
 • Výstup pro připojení indukční smyčky
 • Možnost připevnění zeď
 • Kompatibilní se sluchadly

 

Příslušenství k telefonům pro neslyšící a nedoslýchavé

Indukční smyčka CLA 7

cla7

 

Technické parametry

 • Pro použití se sluchadly vybavené pro příjem indukční smyčky
 • Možnost připojení k mobilnímu telefonu a vytvoření "Hands free"
 • Ovládání hlasitosti
 • Snadné připojení konektorem (jack 2,5mm)
 • Napájení bateriemi 2xAAA

 

Náhlavní sluchátka CLA3

cla3

 

 

Technické parametry

 • Sluchátka s mikrofonem pro připojení k telefonu CL400

Telefonní sluchátko s vibračním pulsátorem CLA4

cla4

 

Technické parametry

 • Pro lepší slyšení prostřednictvím vibračního pulsátoru přes kostní kondukci do centra sluchu v mozku
 • Mikrofonní sluchátko se přikládá ke spánku, případně za uchem
 • Slyšící osoby mohou sluchátko běžně používat

 

Vibrační polštářek CLA2

cla2

 

 

Technické parametry

 • Pro použití vibračního zvonění telefonu CL400 (vkládá se pod polštář)

Telefon Clearsound CL 100 s příslušenstvím

cl100

Popis: CL 100 je telefon s nastavením velké úrovně zvonění a tónu

 

Technické parametry

 • Nastavení vysoké úrovně zvonění a tónu
 • Tlačítko posledního volaného čísla
 • Tlačítko pro utišení hovoru
 • Možnost zavěšení přístroje na zeď
 • Kompatibilní se sluchadly
 • Zesílení poslechu až +30dB
 • Nastavení výšek a hloubek +/-10dB
 • Nastavení hovoru o +/- 4dB
 • Záblesková signalizace zvonění
 • Velká tlačítka
 • 3 tlačítka pro pohotovostní volání
 • 9 tlačítek pro volání z paměti

 

Telefony pro slabozraké a nevidomé

Telefon iPhone SE 2022 64 GB 5G

cl100

Popis: Nový iPhone SE (2022) je vybaven nejvýkonnějším čipem z dílny Apple A15 Bionic

 

Technické parametry

 • Operační systém iOS
 • Bezdrátové dobíjení
 • Rychlé dobíjení
 • VoLTE
 • 5G připojení
 • Touch ID
 • Voděodolnost IP67

 

Telefon BlindShell Classic 2

Telefon pro nevidomé BlindShell Classic 2

Popis: Nová generace telefonu BlindShell Classic nabízí unikátní hardware, hmatná tlačítka, ovládání hlasem a velmi hlasitý, kvalitní reproduktor. To vše dělá z mobilního telefonu BlindShell Classic 2 skvělou volbu pro nevidomé a zrakově postižené.

 

 

Technické parametry

 • Hmatná tlačítka
 • Ovládání hlasem
 • Hlasitý reproduktor
 • Diktafon
 • Zvukové pexeso
 • NFC rozeznání objektů
 • Čtení znaků během psaní
 • Možnost přidání klávesnice přes USB C
 • Kompatibilní se zařízením „pípák“
 • SOS tlačítko

 

Telefony pro osoby s omezenou hybností

Bezdrátový telefon Gigaset A540 IP

Bezdrátový telefon Gigaset A540 IP

Popis: Domácí bezdrátový telefon, s intuitivním ovládáním, barevně podsvíceným displejem a v noci čitelnými podsvícenými klávesami.

 

Technické parametry

 • Bezdrátový telefon (DECT GAP, rozšířitelný až na 6 přenosných částí „ruček)
 • Dosah 50 m uvnitř budov, 300 m mimo budovy
 • Přenosná část „ručka“ napájena běžnými akumulátory 2x NiMH AAA, standby čas až 200 hodin, hovorový čas až 18 hodin
 • Nízká spotřeba energie (ECO DECT)
 • Barevně podsvícený velký 1,8” LCD displej, výběr ze čtyř barev podsvícení
 • Zobrazení čísla a jména volajícího
 • Nastavení melodie vyzvánění pro externí volání, interní volání budík a VIP položku z telefonního seznamu
 • Nastavení hlasitosti vyzvánění, sluchátka
 • Šetřič obrazovky se zobrazením data a času
 • Hlasité volání (Handsfree)
 • Funkce vypnutí mikrofonu (Mute)
 • Současně dovolí až 3 hovory
 • Telefonní seznam až 150 čísel
 • Seznam volání (volaná, nepřijatá volání)
 • Opakování posledního hovoru
 • Zamykání klávesnice
 • Funkce Budík
 • Menu v 25 jazycích

 

Nabídka speciálních telefonů a příslušenství za uvedené ceny je platná pouze pro zákazníky se zdravotním postižením, kteří splňují podmínky pro poskytování speciálních cen telefonních přístrojů. Možnost žádat o dotovaný telefon je pouze jednou za tři roky po doložení nároku.

Změny služeb s příspěvkem

Změny podmínek

Tarify na službě, na které čerpáte Státní příspěvek, můžete měnit podle aktuální podmínek. Příspěvek jejich změnu nijak neovlivňuje. Pokud chcete změnit čerpání příspěvku na některou z našich služeb, stavte se v kterékoliv O2 Prodejně.

Pokud budete chtít přestěhovat svou službu (tzv. přeložit), na které čerpáte Příspěvek, dejte nám prosím vědět, že chcete Příspěvek dál čerpat. Pokud jsou doložené doklady k získání Příspěvku mladší než 5 let, příspěvek vám zachováme. Pokud jsou doklady starší, bude potřeba je doložit znovu stejně, jako kdybyste o Příspěvek žádali znovu.

Podmínky státního příspěvku

Podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích má O2 v rámci tzv. „univerzální služby“ uloženou povinnost za podmínek uvedených níže nabídnout účastníkům státní příspěvek (zvláštní cenu) a podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích prodat či pronajmout speciálně vybavený telefonní přístroj pro zdravotně postižené za zvýhodněnou cenu.

 

Kdo má nárok na státní příspěvek?

Na státní příspěvek podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích mají nárok osoby se zvláštními sociálními potřebami, kterými jsou:

 1. Spotřebitel, který je zdravotně postiženou osobou, kterou je podle § 43 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:
  • a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
  • b) držitel průkazu ZTP/P,
  • c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo,
  • d) jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje, nebo
  • e) spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

Zvláštní ceny pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

 1. Zdravotně postiženým osobám (dále i „oprávněná osoba“) umožňuje O2 přístup ke službě za zvýhodněných cenových podmínek (zvláštní ceny).
 2. Struktura a výše zvláštních cen je uvedena v tomto dokumentu.
 3. Zvláštní ceny (dále i „státní příspěvky“) jsou poskytovány na základě žádosti účastníka, resp. zákonného zástupce, pouze u jedné služby, která je využívána pro nepodnikatelské účely (mobilní volání, mobilní internet, volání z pevné nebo internet v pevném místě). Pokud žadatel prokazuje více důvodů, má nárok pouze na jeden státní příspěvek. Nároky se uplatňují na tiskopisu vydaném O2.
 4. Zdravotně postiženým osobám je státní příspěvek poskytován po dobu vyznačené platnosti dokladů předkládaných podle sekce „Jaké doklady potřebujete“ této webové stránky anebo až do ohlášení změn oprávněnou osobou.

 

Kolik činí státní příspěvek?

Typ příspěvku

Výše příspěvku v Kč bez DPH

Výše příspěvku v Kč s DPH

Státní příspěvek 

Nepodléhá DPH

200,00

Další podmínky:

 • Pokud má účastník nárok na státní příspěvek, lze příspěvek aplikovat na samostatnou službu, jejíž měsíční paušál je, i po aplikaci jakýchkoli jiných příspěvků a zvýhodnění, roven nebo vyšší poskytovanému příspěvku. Jakékoliv případné rozdíly se nevyplácejí v penězích.
 • Není možné kombinovat s přístupem CS (přístup ke službám jiného podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu volbou kódu tohoto podnikatele při jednotlivých voláních) nebo s přístupem CPS (přístup ke službám jiného podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu formou trvalého nastavení kódu tohoto podnikatele).

 

Jaká speciální zařízení si mohu koupit nebo pronajmout?

Na speciálně vybavená koncová zařízení mají nárok zdravotně postižené osoby plnící výše uvedené podmínky, a to dále za podmínek:

 1. Typ speciálního telefonního přístroje volí účastník přiměřeně zdravotnímu postižení z nabídky uvedené v sekci „Telefony pro zdravotně postižené“ této webové stránky. Nárok na mobilní telefony (iPhone SE 64 GB 5 G (2022) a BlindShell Classic 2 či obdobné) mají pouze osoby slabozraké a prakticky či úplné nevidomé, které předloží průkaz ZTP/P z důvodu slabozrakosti či praktické nebo úplné nevidomosti (s patřičným označením) nebo průkaz ZTP/P společně s lékařským potvrzením o slabozrakosti či praktické nebo úplné nevidomosti (podle definice dle přílohy k zákonu č. 329/2011 Sb. bod I. č. 2 písm. a), b) nebo c)).
 2. Nelze čerpat nájem a poté žádat prodej speciálního telefonního přístroje, pokud nedojde před prodejem k vrácení pronajatého přístroje.
 3. Nájem nebo prodej speciálního telefonního přístroje je poskytován na základě žádosti účastníka, resp. zákonného zástupce, pouze jednou za 3 roky, po které je společnosti O2 uložena povinnost poskytovat tuto univerzální službu. Nárok se uplatňuje na tiskopisu vydaném O2.


Další podmínky čerpání státního příspěvku a prodeje či nájmu speciálního koncového zařízení

 1. Účastníci uplatňující nárok podle těchto podmínek jsou povinni prokázat, že splňují podmínky rozhodné pro jeho přiznání. Za splnění podmínek se považuje předložení dokladu či dokladů podle sekce „Jaké doklady potřebujete“ této webové stránky“.
 2. O2 je oprávněna v souvislosti s uplatněným požadavkem na přiznání výše definovaných nároků a pro účely kontroly pořídit fotokopie dokladů předkládaných dle předchozích odstavců. Pokud oprávněná osoba, případně její zákonný zástupce odmítne pořízení nebo zaslání fotokopie podle předchozích odstavců, předloží O2 čestné prohlášení, které obsahuje údaje o dokladech prokazujících nárok a další náležitosti. V takovém případě si je účastník vědom všech právních následků nepravdivosti takového prohlášení. Prohlášení se předkládá na tiskopisu vydaném O2.
 3. V případech, kdy nároky definované podle těchto podmínek náleží osobě s omezenou svéprávností k právním úkonům, jedná za ni zákonný zástupce v souladu s obecnými právními předpisy.
 4. V případech, kdy v průběhu poskytování zvláštních cen nebo nájmu speciálního telefonního přístroje dosáhne nezletilá osoba plnoletosti, provede O2 administrativní převod účastnictví na takovou osobu ze zákonného zástupce, pokud se s ním nedohodne jinak.
 5. Účastníci, kteří čerpají zákonné příspěvky, nájem nebo prodej speciálního telefonního přístroje, jsou povinni oznamovat O2 veškeré skutečnosti, které mají vliv na nárok na poskytování uvedených výhod, a to bezprostředně po jejich vzniku, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy k takové skutečnosti došlo, případně na vyzvání O2 prokázat, že i nadále trvají podmínky pro jejich poskytování. V případě neoznámení takovýchto změn bude O2 požadovat (případně i vymáhat) navrácení bezdůvodného obohacení v rozsahu poskytnutého zvýhodnění, a to ode dne následujícího po dni, kdy došlo k zániku podmínek pro poskytování uvedených výhod.
 6. Pominou-li důvody pro poskytování zvýhodněných cenových podmínek, přemění O2 k datu, kdy se takovouto skutečnost dozví, účastnickou stanici se zvýhodněnými cenovými podmínkami na účastnickou stanici plně placenou. Tím není dotčeno právo O2 požadovat (případně vymáhat) navrácení bezdůvodného obohacení dle odst. (7) této části.
 7. Pominou-li důvody pro poskytování nájmu speciálního telefonního přístroje je účastník, resp. zákonný zástupce, povinen přístroj vrátit bez zbytečného odkladu O2.
 8. Poskytování zákonných příspěvků osobám se zvláštními sociálními potřebami (zdravotně postiženým osobám) je realizováno ode dne následujícího po akceptaci požadavku.
 9. V případě požadavku na poskytování nájmu nebo prodeje speciálního telefonního přístroje, je požadavek realizován zpravidla do 60 kalendářních dnů od jeho uplatnění v případě, že je tento přístroj skladem.
 10.  Účastník čerpáním souhlasí s dalšími podmínkami uvedenými v ceníku, všeobecných podmínkách a na žádosti o státní příspěvek či speciální zařízení.

Videonávod: Jak čerpat státní příspěvek

Kontaktujte nás

Rádi vám vše důkladně vysvětlíme a zajistíme příspěvek. Můžete nás kontaktovat pomocí e‑mailu ztp.slevy@o2.cz nebo telefonu 800 330 061.