titulka

Základní nastavení modemu – nová verze firmware

Abyste mohli modem Huawei E5573s s mobilním internetem používat, je potřeba zařízení správně nastavit. Než se pustíte do díla, připravte si notebook nebo počítač, na kterém nastavení provedete.

 1. V notebooku vyhledejte dostupné bezdrátové sítě. Připojte se k Wi-Fi síti, kterou modem Huawei E5573s vysílá. Název a heslo najdete na štítku na krytu baterie.

  5q
   

  TIP: Pokud jste jméno a heslo Wi-Fi v minulosti měnili a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Přihlašovací údaje na štítku začnou opět platit.

 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.8.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  příkaz
   
 3. Pokud bude na SIM kartě aktivní bezpečnostní kód PIN, automaticky se vám načte stránka pro jeho zadání. Bez zadání PIN kódu nebude internet v modemu funkční.
  Jestliže už jste PIN kód na SIM kartě vypínali, zobrazí se vám rovnou přihlašovací stránka k modemu. Pokračujte krokem 4.

  8e
   

  TIP: Pokud jste ho v minulosti neměnili, PIN kód k vaší SIM najdete na plastové kartě, ze které jste SIM vylamovali.

 4. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin
  Přihlaste se kliknutím na tlačítko „Přihlásit“.

  3e
   

  TIP: Pokud se přístupové heslo v minulosti měnilo a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 5. Na stránce Konfigurace aktualizací zaklikněte políčko „Automaticky stáhnout“. Pokračujte kliknutím na „Další“.

  4e
   
 6. Pokračujte vyplněním stránky Konfigurace nastavení WLAN:
  • SSID = Napište, jak chcete, aby se vaše WI-Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  Zaškrtněte „Změnit heslo“. Následně se vám nabídne pole „Přednastavený klíč WPA“.

  13q

  • Přednastavený klíč WPA = Napište heslo, kterým chcete svou Wi-Fi síť zabezpečit. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Další“. 

  6f
   
 7. Na stránce Změnit heslo si nastavíte nové silnější heslo pro přihlášení do konfigurace modemu.

  • Aktuální heslo = Napište stávající heslo admin.
  • Nové heslo = Napište nové heslo. Doporučujeme délku minimálně 6 znaků, heslo by mělo obsahovat alespoň jedno číslo nebo speciální znak. Heslo nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
  • Potvrďte heslo = Pro ověření znovu napište nové heslo.
  Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Dokončit“.

  7re
   
 8. Po dokončení konfigurace modemu se počítač automaticky odpojí od Wi-Fi.

  14q
   
 9. Po dokončení nastavení můžete k Wi-Fi síti připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi-Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat vámi pojmenovanou síť. Pro přihlášení zadejte heslo, které jste v předchozích krocích nastavili. Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.

  připoj
   
 10. Základní nastavení modemu Huawei E5573s jste úspěšně dokončili.
Základní nastavení modemu – starší verze firmware

Abyste mohli modem Huawei E5573s s mobilním internetem používat, je potřeba zařízení správně nastavit. Než se pustíte do díla, připravte si notebook nebo počítač, na kterém nastavení provedete.

 1. V notebooku vyhledejte dostupné bezdrátové sítě. Připojte se k Wi-Fi síti, kterou modem Huawei E5573s vysílá. Název a heslo najdete na štítku na krytu baterie.

  5q

  TIP: Pokud jste jméno a heslo Wi-Fi v minulosti měnili a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Přihlašovací údaje na štítku začnou opět platit.

 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.8.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  příkaz
   
 3. Pokud bude na SIM kartě aktivní bezpečnostní kód PIN, automaticky se vám načte stránka pro jeho zadání. Bez zadání PIN kódu nebude internet v modemu funkční.
  Jestliže už jste PIN kód na SIM kartě vypínali, zobrazí se vám rovnou přihlašovací stránka k modemu. Pokračujte krokem 4.

  8e
   

  TIP: Pokud jste ho v minulosti neměnili, PIN kód k vaší SIM najdete na plastové kartě, ze které jste SIM vylamovali.

 4. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin
  Přihlaste se kliknutím na tlačítko „Přihlásit“.

  3e
   

  TIP: Pokud se přístupové heslo v minulosti měnilo a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 5. Po přihlášení do modemu pomocí krátkého hesla admin, doporučujeme jeho změnu z důvodu vyššího zabezpečení.
  Pro změnu na silnější heslo zaškrtněte políčko „Nepřipomínat“. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Změnit nyní“.

  2q
   
 6. Pole Změnit heslo vyplňte následovně:
  • Aktuální heslo = Napište stávající heslo admin.
  • Nové heslo = Napište nové heslo. Doporučujeme délku minimálně 6 znaků, heslo by mělo obsahovat alespoň jedno číslo nebo speciální znak. Heslo nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
  • Potvrďte heslo = Pro ověření znovu napište nové heslo.
  Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Použít“.

  5e
   
 7. Systém vás upozorní na nové aktualizace firmwaru. Pokračujte kliknutím na „Aktualizovat“.

  5e
   
 8. Klikněte na tlačítko „Zkontrolovat aktualizace“.

  7e
   
 9. Po kontrole dostupných aktualizací systém připraví novou aktualizaci ke stažení. Pokračujte kliknutím na „Aktualizovat nyní“.

  8q
   
 10. Vyčkejte, až proběhne stahování aktualizace a následně její instalace.

  10q
   
 11. Dokončení instalace potvrďte kliknutím na „OK“.

  1q
   
 12. Konfigurace aktualizací se znovu načte. Zaškrtněte položky  „Automaticky stáhnout“ a  „Přečetl(a) jsem si aktualizovaný dokument“ a pokračujte kliknutím na „Další“.

  12q
   
 13. Pokračujte vyplněním stránky Konfigurace nastavení WLAN:

  • SSID = Napište, jak chcete, aby se vaše WI-Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  Zaškrtněte „Změnit heslo“. Následně se vám nabídne pole „Přednastavený klíč WPA“.

  13q

  • Přednastavený klíč WPA = Napište heslo, kterým chcete svou Wi-Fi síť zabezpečit. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Dokončit“.

  13b
   
 14. Po změně jména a hesla se počítač automaticky odpojí od Wi-Fi.

  14q
   
 15. Po dokončení nastavení můžete k Wi-Fi síti připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi-Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat vámi pojmenovanou síť. Pro přihlášení zadejte heslo, které jste v předchozích krocích nastavili. Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.

  připoj
   
 16. Základní nastavení modemu Huawei E5573s jste úspěšně dokončili.
Změna názvu a hesla Wi-Fi sítě

Wi-Fi síť si můžete sami přejmenovat a nastavit k ní vlastní heslo. Změna názvu a hesla je vhodná například po prvním zprovoznění Wi-Fi sítě. Lépe ji tak ochráníte před zásahem cizí osoby.

Než se pustíte do díla, připravte si notebook nebo počítač, na kterém nastavení provedete.

 1. V notebooku vyhledejte dostupné bezdrátové sítě. Připojte se k Wi-Fi síti, kterou modem Huawei E5573s vysílá. Název a heslo najdete na štítku na krytu baterie.

  5q
   

  TIP: Pokud jste jméno a heslo Wi-Fi v minulosti měnili a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Přihlašovací údaje na štítku začnou opět platit.

 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.8.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  příkaz
   
 3. Pokud bude na SIM kartě aktivní bezpečnostní kód PIN, automaticky se vám načte stránka pro jeho zadání. Bez zadání PIN kódu nebude internet v modemu funkční.
  Jestliže už jste PIN kód na SIM kartě vypínali, zobrazí se vám rovnou přihlašovací stránka k modemu. Pokračujte krokem 4.

  8e
   

  TIP: Pokud jste ho v minulosti neměnili, PIN kód k vaší SIM najdete na plastové kartě, ze které jste SIM vylamovali.

 4. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = Napište stávající heslo. Pokud jste ho v minulosti neměnili, heslo je admin.
  Přihlaste se kliknutím na tlačítko „Přihlásit“.

  3e
   

  TIP: Pokud se přístupové heslo v minulosti měnilo a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 5. Po přihlášení vyberte v menu nahoře „Nastavení“. Následně v levém svislém menu zvolte „WLAN“ a klikněte na
  „Základní nastavení sítě WLAN“.

  2e
   
 6. Pole základního nastavení Wi-Fi vyplňte následovně:
  • SSID = Napište, jak chcete, aby se vaše WI-Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Předsdílený klíč WPA = Napište heslo, kterým chcete svou Wi-Fi síť zabezpečit. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  Změny uložte kliknutím na tlačítko „Použít“.

  5e
   
 7. Po dokončení základního nastavení sítě se počítač automaticky odpojí od Wi-Fi.

  14q
   
 8. Po dokončení nastavení můžete k Wi-Fi síti připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi-Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat vámi pojmenovanou síť. Pro přihlášení zadejte heslo, které jste v předchozích krocích nastavili. Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.

  připoj
Povolení dat v zahraničí (roaming)

Pokud chcete využívat mobilní internet i v zahraničí, povolte na modemu Huawei E5573s data v roamingu. Než se pustíte do díla, připravte si notebook nebo počítač, na kterém nastavení provedete.

 1. V notebooku vyhledejte dostupné bezdrátové sítě. Připojte se k Wi-Fi síti, kterou modem Huawei E5573 vysílá. Název a heslo naleznete na štítku na krytu baterie.

  5q
   

  TIP: Pokud jste jméno a heslo Wi-Fi v minulosti měnili a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Přihlašovací údaje na štítku začnou opět platit.

 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.8.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  příkaz
   
 3. Pokud bude na SIM kartě aktivní bezpečnostní kód PIN, automaticky se vám načte stránka pro jeho zadání. Bez zadání PIN kódu nebude internet v modemu funkční.
  Jestliže už jste PIN kód na SIM kartě vypínali, zobrazí se vám rovnou přihlašovací stránka k modemu. Pokračujte krokem 4.

  8e
   

  TIP: Pokud jste ho v minulosti neměnili, PIN kód k vaší SIM najdete na plastové kartě, ze které jste SIM vylamovali.

 4. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = Napište stávající heslo. Pokud jste ho v minulosti neměnili, heslo je admin.
  Přihlaste se kliknutím na tlačítko „Přihlásit“.

  3e
   

  TIP: Pokud se přístupové heslo v minulosti měnilo a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 5. Po přihlášení vyberte v menu nahoře „Nastavení“. Následně v levém svislém menu zvolte „Telefonické připojení“ a klikněte na „Mobilní připojení“.

  2e
   
 6. V sekci Mobilní připojení u položky Datový roaming zaklikněte tlačítko „Povolit“. Změnu uložte kliknutím na „Použít“.

  romaing zapnout
   
 7. Systém vás upozorní na účtování poplatku za roamingová data. Pokračujte kliknutím na „OK“.

  ok
   
 8. Hotovo. Mobilní internet teď můžete využívat i v zahraničí.
Nastavení přístupového hesla do modemu

Z výroby má modem Huawei nastavené přístupové heslo na hodnotu „admin“. Přístupové heslo si můžete sami změnit, ochráníte tak nastavení svého modemu před cizím zásahem. 

 1. Ve vašem notebooku otevřete dostupné bezdrátové sítě a připojte se k vaší Wi-Fi síti. Název a heslo naleznete na štítku na krytu baterie.

  5q
   

  TIP: Pokud se nejedná o první přihlášení a nastavení Wi-Fi již bylo v minulosti měněno a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Přihlašovací údaje na štítku začnou opět platit.

 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.8.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  příkaz
   
 3. Pokud bude na SIM kartě aktivní bezpečnostní kód PIN, automaticky se vám načte stránka pro jeho zadání. Bez zadání PIN kódu nebude internet v modemu funkční.
  Jestliže už jste PIN kód na SIM kartě vypínali, zobrazí se vám rovnou přihlašovací stránka k modemu. Pokračujte krokem 4.

  8e
   

  TIP: Pokud jste ho v minulosti neměnili, PIN kód k vaší SIM najdete na plastové kartě, ze které jste SIM vylamovali.

 4. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = Napište stávající heslo. Pokud jste ho v minulosti neměnili, heslo je admin.
  Přihlaste se kliknutím na tlačítko „Přihlásit“.

  3e
   

  TIP: Pokud jste přístupové heslo v minulosti měnili a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 5. Po přihlášení vyberte v menu nahoře „Nastavení“. Následně v levém svislém menu zvolte „Systém“ a klikněte na „Změnit heslo“.

  5e
   
 6. V sekci Změnit heslo si nastavíte nové silnější heslo pro přihlášení do konfigurace modemu.
  • Aktuální heslo = Napište stávající heslo. Pokud jste ho v minulosti neměnili, heslo je admin.
  • Nové heslo = Napište nové heslo. Doporučujeme délku minimálně 6 znaků, heslo by mělo obsahovat alespoň jedno číslo nebo speciální znak. Heslo nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
  • Potvrďte heslo = Pro ověření znovu napište nové heslo.
  Změny uložte kliknutím na tlačítko „Použít“.

  6e

  Modem uloží nastavení během několika sekund. Příště už se do webové konfigurace přihlásíte novým heslem.
Reset modemu do továrního nastavení

Obnova do továrního nastavení (reset) modemu může pomoct, pokud zařízení nefunguje správně nebo potřebujete obnovit přihlašovací údaje do modemu a k síti Wi-Fi.

Resetováním do továrního nastavení zrušíte všechna uživatelská nastavení, jako jsou název a heslo Wi-Fi sítě nebo nastavení IP adres.

 1. Zapněte modem. Před zahájením obnovení továrního nastavení musí být modem zapnutý.

  8q
   
 2. Sejměte kryt modemu.

  1w
   
 3. Do otvoru „Reset“ vsuňte úzký předmět. Použijte kancelářskou sponku, sirku apod. Zatlačte na předmět, dokud neucítíte cvaknutí. Potom držte, dokud se kontrolky na modemu trvale nerozsvítí.

  reset
   
 4. Nasaďte kryt modemu.

  6q
   
 5. Počkejte asi jednu minutu, než modem znovu naběhne. Na modemu by se měly rozsvítit obě kontrolky.
  Pokud kontrolky nesvítí, stiskněte tlačítko pro zapnutí modemu. Kontrolky se rozsvítí a vy máte hotovo.

  8q
Technické specifikace

Rozhraní

 • WiFi

Datové přenosy

 • GPRS, UMTS / 3G, LTE

Podporované sítě

 • LTE 800/1800/2600 MHz

Ostatní

 • Vyžaduje SIM

Baterie

 • 1500 mAh
 • maximální doba výdrže provozu na baterii: 6 hodin (záleží na nastavení připojení)
 • maximální doba v pohotovostním režimu: 300 hodin (záleží na nastavení připojení)

Datové přenosy

 • LTE, FDD, DC-HSPA+, HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE, GPRS, GSM

Konektivita

 • MicroUSB (2.0 high-speed)
 • SIM
 • 2 x 2 MIMO Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz, 5 GHz)

Podporované sítě

 • LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B5
 • DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8
 • EDGE/GPRS/GSM: B2/B3/B5/B8

Rozhraní

 • 2 x 2 MIMO Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz, 5 GHz)
 • Připojení až 10-ti zařízení současně

Obsah balení

 • HUAWEI E5573S
 • Baterie (1500 mAh)
 • USB kabel
 • Napájecí adaptér
 • Návod
Návody a dokumentace
Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies