Pořiďte si internet na chatu za polovic

K internetu na doma teď získáte bezdrátový internet na chatu jen za 249 Kč měsíčně.

Zákazníci doporučují

30 GB dat s Internetem na chatu

Každý měsíc máte k dispozici 30 GB dat. Na běžné surfování, stahování nebo volání přes internet vám to bohatě stačí. Tak jako 9 z 10 domácnostem.

Pokud by vám to bylo málo, využijte Internet na doma.

Bezdrátový internet s 30 GB dat na cokoli

Internet OPTIMAL Air

Bezdrátový internet na chatu.
30 GB dat na cokoli.
Rychlost až 20 Mb/s

Upload až 2 Mb/s

499 Kč / měsíc

  • Jednoduchá instalace
  • Podpora 24/7
  • O2 Výhody
  • O2 Security na měsíc zdarmaO2 Security chrání všechna zařízení připojená k domácí síti před podvodnými a zavirovanými stránkami. Více informací
Mám Internet na doma od O2

Internet OPTIMAL Air

Bezdrátový internet na chatu.
30 GB dat na cokoli.
Rychlost až 20 Mb/s

Upload až 2 Mb/s

Zákazníci, kteří mají Internet na doma získají slevu 250 Kč.

249 Kč / měsíc
499 Kč / měsíc

  • Jednoduchá instalace
  • Podpora 24/7
  • O2 Výhody
  • O2 Security na měsíc zdarmaO2 Security chrání všechna zařízení připojená k domácí síti před podvodnými a zavirovanými stránkami. Více informací
Wi-Fi modem za 69 Kč měsíčně. Aktivace 99 Kč jednorázově. Všechny ceny jsou s DPH.

Připojte všechna zařízení

Je jedno, jestli máte doma jeden počítač pro celou rodinu nebo každý člen má svůj tablet a chytrý telefon. Přes Wi‑Fi k internetu připojíte pohodlně až 32 zařízení.

Modem na bezdrátový internet
O2 Security štít

Surfujte bezpečně na internetu s O2 Security

Na internetu na vás číhá řada podvodných a zavirovaných stránek. Služba O2 Security je dokáže odhalit. Tím vás chrání před odcizením hesel, soukromých dat a poškozením počítače. Na rozdíl od antivirových programů nezpomaluje O2 Security výkon zařízení připojených k internetu. Funguje totiž přímo v síti. První měsíc je zdarma, pak zaplatíte 39 Kč měsíčně.
Službu můžete kdykoli zrušit.

Více informací o O2 Security

Objednat bezdrátový internet po telefonu

Nechte nám číslo, ozveme se vám se speciální nabídkou.
Údaje zpracujeme dle Zásad zpracování osobních údajů za účelem jednorázového telefonického kontaktu s informacemi o našich službách.
Náš operátor vás bude kontaktovat
vánoční cmb

Podrobné informace o Bezdrátovém internetu

Podmínky a cena

Pravidelné měsíční platby

Download (stahování) až 20 Mb/s
Upload (odesílání) až 2 Mb/s
Standardní měsíční cena 499 Kč
Zvýhodněná měsíční cena se slevou DUO* 249 Kč

*Sleva DUO se automaticky účtuje v rámci nabídky “Druhý internet do rodiny”. Slevu můžou uplatnit zákazníci, kteří mají aktivní službu Internet na doma a využívají některý z tarifů Internet HD.

Jednorázové platby při pořízení

Zřízení zdarma
Aktivace SIM karty 99 Kč

 

Platba za modem k připojení

LTE modem TP-Link ARCHER MR 200 69 Kč měsíčně nebo 4 140 Kč jednorázově

Ceny internetu platí při uzavření závazku na 24 měsíců a jsou garantovány po celou dobu trvání závazku.

Pokud si modem koupíte v O2 Prodejně nebo po telefonu, můžete ho zaplatit jednorázově nebo v 60 měsíčních splátkách bez navýšení ceny. Při nákupu modemu v eshopu je možné ho zaplatit jen jednorázově.

Jestli máte vlastní modem, můžete si objednat jen samostatnou SIM kartu se službou. Doporučujeme ale využít modem z naší nabídky. U těch totiž máte jistotu, že budou v naší síti spolehlivě fungovat.

Všechny uvedené ceny jsou s DPH

Bezdrátový internet je možné použít jen v ČR. K tarifu totiž není možné aktivovat roaming a SIM tak v zahraničí nebude fungovat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře subjekt údajů souhlasí s tím, že O2 je oprávněna sama nebo prostřednictvím třetích osob zpracovávat jeho osobní údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení služeb a vlastních produktů nebo služeb a produktů jiných subjektů a pro další marketingové a obchodní účely O2 a jiných subjektů, a to v rozsahu, v jakém byly údaje poskytnuty subjektem údajů, nebo získány v souvislosti s poskytováním služeb O2.

O2 je oprávněna zpracovávat provozní a lokalizační údaje vztahující se k jeho službám pro výše uvedené účely po dobu tří měsíců ode dne jejich vzniku. O2 je oprávněna zpracovávat osobní údaje s výjimkou lokalizačních údajů pro výše uvedené účely po celou dobu platnosti smlouvy, pokud ji subjekt údajů s O2 uzavřel, resp. do úplného vypořádání práv a povinností ze smlouvy, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Subjekt údajů souhlasí s tím, že je O2 oprávněna pro účely zasílání obchodního sdělení nadále zpracovávat jméno, příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje (včetně telefonního čísla a e-mailového spojení) subjektu údajů i po vypořádání práv a povinností ze smlouvy pro účely nabízení obchodu a služeb.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby jej O2 informovala o svých službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako Obchodní sdělení (případně jen „OS“) jakýkoli den v týdnu víkendy nevyjímaje, a to využitím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu.

Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů dle předchozích odstavců, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu, telefonátu na zákaznickou linku O2, případně dalšími způsoby uvedenými na internetových stránkách www.o2.cz).

Subjekt údajů je oprávněn odmítnout souhlas s užitím jeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy.

Subjekt údajů má právo na informace o údajích, které o něm O2 sama nebo prostřednictvím třetích subjektů zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

Zjistí-li subjekt údajů, že O2 zpracovává údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má subjekt údajů právo požádat O2 o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci.

Nevyhoví-li O2 žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to i přímo.

Další práva subjektu údajů a další informace ke zpracování údajů jsou uvedeny v § 21 ZOOÚ, v § 88 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na internetových stránkách www.o2.cz.