titulka

Základní konfigurace modemu
 1. Ve vašem notebooku otevřete dostupné bezdrátové sítě a připojte se k vaší Wi-Fi síti. Název a heslo naleznete na štítku pod krytem baterie.

  5q
   

  TIP: Pokud se nejedná o první přihlášení a nastavení Wi-Fi již bylo v minulosti měněno a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Přihlašovací údaje na štítku začnou opět platit.

 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  příkaz
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu pomocí hesla admin a pokračujte kliknutím na tlačítko „Login“.

  3e
   

  TIP: Pokud se nejedná o první přihlášení, přístupové heslo již bylo v minulosti měněno a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. V případě, že je SIM karta ve vašem modemu chráněna kódem PIN, budete vyzváni k jeho zadání. Zaškrtnutím políčka „Auto-unlock PIN“ uložíte PIN do paměti modemu a již ho po vás v budoucnu nebude požadovat.

  4e
   

  TIP: PIN kód k vaší SIM kartě naleznete na plastové kartě, ze které jste SIM kartu vylamovali, pokud jste ho v minulosti neměnili.

 5. Následně budete vyzváni k vytvoření nového přístupového hesla do modemu.

  • New Password = napište nové heslo. Musí mít 1 až 15 znaků a nesmí obsahovat mezery ani diakritiku. Pro vyšší zabezpečení doporučujeme, aby heslo mělo alespoň 8 znaků a obsahovalo velká, malá písmena.

  • Confirm Password = pro ověření napište nové heslo znovu.
  Změnu uložíte kliknutím na tlačítko „Confirm“.

  5e
   

 6. Dále projdete jednotlivými kroky konfigurace. U pole „Time Zone“ vyberte z rozbalovací roletky Prague a pokračujte tlačítkem „Next“.

  5e
   
 7. V tomto kroku nechte nastavený výchozí profil SIM karty. Pokračujte tlačítkem „Next“.

  7e
   
 8. V kroku „Wireless Settings“ vyplňte pole následovně:

  • Wireless Network Name (SSID) = Napište, jak chcete, aby se vaše WI-Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Wireless Password = Napište heslo, kterým chcete svou Wi-Fi síť zabezpečit. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  Pokračujte v konfiguraci kliknutím na tlačítko „Next“.

  8e
   

 9. Objeví se vám tabulka s informacemi s aktuálním nastavením, jako je například nastavení Wi-Fi. Úvodní nastavení dokončíte stisknutím tlačítka „Finish“.

  9e
   
 10. Po dokončení konfigurace modemu dojde k odpojení počítače od Wi-Fi.

  14q
   
 11. Připojte koncové zařízení
  Po dokončení nastavení můžete k Wi-Fi síti připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi-Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat vámi pojmenovanou síť. Pro přihlášení zadejte heslo, které jste v předchozích krocích nastavili. Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.

  pipoje
Změna názvu a hesla Wi-Fi sítě

Wi-Fi síť si můžete sami přejmenovat a nastavit k ní vlastní heslo. Změna názvu a hesla je vhodná například po prvním zprovoznění Wi-Fi sítě. Lépe ji tak ochráníte před zásahem cizí osoby.

Než se pustíte do díla, připravte si notebook nebo počítač, na kterém nastavení provedete.

 1. V notebooku vyhledejte dostupné bezdrátové sítě. Připojte se k Wi-Fi síti, kterou vysílá modem TP-Link. Pokud jste si přihlašovací údaje zatím neměnili, název a heslo najdete na štítku pod krytem baterie.

  5q
   

  TIP: Pokud jste jméno a heslo Wi-Fi v minulosti měnili a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Přihlašovací údaje na štítku začnou opět platit.

 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  příkaz
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu pomocí hesla admin. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Login“.

  3e
   

  TIP: Pokud se přístupové heslo v minulosti měnilo a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Jestliže je SIM karta v modemu chráněná PIN kódem, budete vyzváni k jeho zadání. Zaškrtnutím políčka „Auto-unlock PIN“ uložíte PIN do paměti modemu a v budoucnu už ho nebudete muset znovu zadávat.
  Pokud už jste v minulosti PIN kód uložili, pokračujte krokem 5.

  4e
   

  TIP: PIN kód k vaší SIM najdete na plastové kartě, ze které jste SIM vylamovali.

 5. Po přihlášení vyberte v menu nahoře „Advanced“. Následně v levém svislém menu klikněte na „Wireless“.

  5e
   
 6. Pole základního nastavení Wi-Fi vyplňte následovně:

  • Wireless Network Name (SSID) = Napište, jak chcete, aby se vaše WI-Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Wireless Password = Napište heslo, kterým chcete svou Wi-Fi síť zabezpečit. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Save“.

  6e
   
 7. Po uložení změn se notebook automaticky odpojí od původní Wi-Fi sítě. Pokračujte kliknutím na „Restart Wi-Fi“.

  7e
   
 8. Po dokončení restartování (100%) můžete k nově nastavené Wi-Fi síti připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi-Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat vámi pojmenovanou síť. Pro přihlášení zadejte heslo, které jste v předchozích krocích nastavili. Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.

  100wifi
Povolení dat v zahraničí (roaming)

Pokud chcete využívat mobilní internet i v zahraničí, povolte na modemu TP-Link M7200 data v roamingu. Než se pustíte do díla, připravte si notebook nebo počítač, na kterém nastavení provedete.

 1. V notebooku vyhledejte dostupné bezdrátové sítě. Připojte se k Wi-Fi síti, kterou vysílá modem TP-Link. Pokud jste si přihlašovací údaje zatím neměnili, název a heslo najdete na štítku pod krytem baterie.

  5q
   

  TIP: Pokud jste jméno a heslo Wi-Fi v minulosti měnili a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Přihlašovací údaje na štítku začnou opět platit.

 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  příkaz
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu pomocí hesla admin. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Login“.

  3e
   

  TIP: Pokud se přístupové heslo v minulosti měnilo a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Jestliže je SIM karta v modemu chráněná PIN kódem, budete vyzváni k jeho zadání. Zaškrtnutím políčka „Auto-unlock PIN“ uložíte PIN do paměti modemu a v budoucnu už ho nebudete muset znovu zadávat.
  Pokud už jste v minulosti PIN kód uložili, pokračujte krokem 5.

  4e
   

  TIP: PIN kód k vaší SIM najdete na plastové kartě, ze které jste SIM vylamovali.

 5. Po přihlášení vyberte v menu nahoře „Advanced“. Následně v levém svislém menu klikněte na „Dial-up“.

  5e
   
 6. V sekci Dial-up Settings pomocí posuvného tlačítka zaktivujte položku „Data Roaming“. Změnu potvrďte tlačítkem „Save“.

  rom
   
 7. Hotovo. Mobilní internet teď můžete využívat i v zahraničí.
Nastavení přístupového hesla do modemu

Z výroby má modem TP-Link nastavené přístupové heslo na hodnotu „admin“. Přístupové heslo si můžete sami změnit, ochráníte tak nastavení svého modemu před cizím zásahem.

Než se pustíte do díla, připravte si notebook nebo počítač, na kterém nastavení provedete.

 1. V notebooku vyhledejte dostupné bezdrátové sítě. Připojte se k Wi-Fi síti, kterou vysílá modem TP-Link. Pokud jste si přihlašovací údaje zatím neměnili, název a heslo najdete na štítku pod krytem baterie.

  5q
   

  TIP: Pokud jste jméno a heslo Wi-Fi v minulosti měnili a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Přihlašovací údaje na štítku začnou opět platit.

 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  příkaz
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu pomocí hesla admin. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Login“.

  3e
   

  TIP: Pokud se nejedná o první přihlášení, přístupové heslo již bylo v minulosti měněno a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Jestliže je SIM karta v modemu chráněná PIN kódem, budete vyzváni k jeho zadání. Zaškrtnutím políčka „Auto-unlock PIN“ uložíte PIN do paměti modemu a v budoucnu už ho nebudete muset znovu zadávat.
  Pokud už jste v minulosti PIN kód uložili, pokračujte krokem 5.

  4e
   

  TIP: PIN kód k vaší SIM najdete na plastové kartě, ze které jste SIM vylamovali.

 5. Po přihlášení vyberte v menu nahoře „Advanced“. Následně v levém svislém menu zvolte „Device“ a klikněte na „Account Management“.

  5e
   
 6. Vyplňte prázdná pole formuláře:
  • Old Password = Napište stávající heslo. Pokud jste ho v minulosti neměnili, heslo je admin.
  • New Password = Napište nové heslo. Musí mít 1 až 15 znaků a nesmí obsahovat mezery ani diakritiku. Pro vyšší zabezpečení doporučujeme, aby heslo mělo alespoň 8 znaků a obsahovalo velká i malá písmena.
  • Confirm Password = Pro ověření napište nové heslo znovu.
  Změnu uložíte kliknutím na tlačítko „Save“.

   

  6e

  Modem uloží nastavení během několika sekund. Příště už se do webové konfigurace přihlásíte novým heslem.
Aktualizace firmware
 1. Z odkazu Firmware ke stažení si do notebooku stáhněte aktuální firmware. 
 2. V notebooku vyhledejte dostupné bezdrátové sítě. Připojte se k Wi-Fi síti, kterou vysílá modem TP-Link. Pokud jste si přihlašovací údaje zatím neměnili, název a heslo najdete na štítku pod krytem baterie.

  5q
   

  TIP: Pokud jste jméno a heslo Wi-Fi v minulosti měnili a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Přihlašovací údaje na štítku začnou opět platit.

 3. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  příkaz
   
 4. Přihlaste se do konfigurace modemu pomocí hesla admin. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Login“.

  3e
   

  TIP: Pokud se přístupové heslo v minulosti měnilo a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 5. Jestliže je SIM karta v modemu chráněná PIN kódem, budete vyzváni k jeho zadání. Zaškrtnutím políčka „Auto-unlock PIN“ uložíte PIN do paměti modemu a v budoucnu už ho nebudete muset znovu zadávat.
  Pokud už jste v minulosti PIN kód uložili, pokračujte krokem 5.

  4e
   

  TIP: PIN kód k vaší SIM najdete na plastové kartě, ze které jste SIM vylamovali.

 6. Po přihlášení vyberte v menu nahoře „Advanced“. Následně v levém svislém menu zvolte „Device“ a klikněte na „Firmware Update“.

  6e
   
 7. Kliknutím označte řádek „Update via the local server“.

  7e
   
 8. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Browse“.

  8e
   
 9. Z úložiště svého počítače vyberte soubor, který jste si uložili v prvním kroku návodu.

  aktualizace firmw_soubor_final_rámeček
   
 10. Klikněte na tlačítko „Update“.

  8e
   
 11. Nahrání firmware ještě jednou potvrďte kliknutím na „Update“.

  11e
   
 12. Po stažení firmware (100%) se notebook odpojí od Wi-Fi sítě modemu. Modem se sám restartuje a po restartu je připraven k dalšímu použití. Během probíhající aktualizace modem nevypínejte ani neměňte jeho zapojení!

  100procent
Reset modemu do továrního nastavení

Obnova do továrního nastavení (reset) modemu může pomoct, pokud zařízení nefunguje správně nebo je potřeba obnovit přihlašovací údaje do modemu a k síti Wi-Fi.

Resetováním do továrního nastavení zrušíte všechna uživatelská nastavení, jako jsou název a heslo Wi-Fi sítě nebo nastavení IP adres.

 1. Zapněte modem. Před zahájením obnovy do továrního nastavení musí být modem zapnutý a kontrolky na modemu musí svítit.

  7q
   
 2. Sejměte kryt modemu.

  2q
   
 3. Do otvoru „Reset“ vsuňte úzký předmět. Použijte kancelářskou sponku, sirku apod. Zatlačte na předmět, dokud neucítíte cvaknutí. Potom držte, dokud kontrolky na modemu nezhasnou a opět se nerozsvítí.

  reset
   
 4. Nasaďte kryt modemu.

  328
   
 5. Počkejte asi jednu minutu, než modem znovu naběhne. Na modemu by se měly rozsvítit všechny tři kontrolky a vy máte hotovo.
Technické specifikace

Baterie

 • 2000 mAh
 • maximální doba výdrže provozu na baterii: 8 hodin (záleží na nastavení připojení)
 • maximální doba v pohotovostním režimu: 480 hodin (záleží na nastavení připojení)

Datové přenosy

 • LTE, FDD, DC-HSPA+, HSPA+, HSPA, UMTS

Konektivita

 • MicroUSB (2.0 high-speed)
 • SIM
 • 2 x 2 MIMO Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

Podporované sítě

 • LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20
 • LTE TDD: B38/B40/B41
 • DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8

Obsah balení

 • TP-LINK M7200
 • Baterie (2000 mAh)
 • USB kabel
 • Návod
Návody a dokumentace
Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies