O2 SMS Connector

Posílejte automatizované SMS zákazníkům i zaměstnancům. Když navíc propojíte hromadnou rozesílku zpráv s vlastními systémy, začnete firemní cíle plnit ještě efektivněji.

Napojení přes API
Napojení na firemní systémy pomocí API
Službu napojíte na firemní aplikace přes API. Všechna data jednoduše spravujete ve svých systémech.
Automatizovaná rozesílka
Automatizovaně do všech sítí
Vytvářeje automatizované rozesílky v návaznosti na události (verifikační kódy, poděkování za nákup, vyskladnění zboží aj.)
Hromadné rozesílky
Rozesílejte a přijímejte hromadné zprávy
Zlepšete komunikaci uvnitř firmy, směrem k zákazníkům i vašim obchodním partnerům.
Aplikace zdarma
Aplikace zdarma
Pokud nevlastníte CRM, máme pro vás O2 SMS MobilChange nebo O2 SMS Manažer, které vám pomohou SMS rozesílat.

Tarify pro SMS Connector

SMS Connector I

 • Hromadné rozesílání SMS
 • 300 volných SMS do O2
 • Možnost nastavit si přezdívku místo čísla odesílatele

SMS Connector II

 • Hromadné rozesílání SMS
 • 1400 volných SMS do O2
 • Možnost nastavit si přezdívku místo čísla odesílatele

SMS Connector III

 • Hromadné rozesílání SMS
 • 15 000 volných SMS do O2
 • Možnost nastavit si přezdívku místo čísla odesílatele
Extra počet SMS

SMS Connector Extra

 • Vhodný i pro desítky tisíc SMS
 • Bez volných SMS
 • Možnost nastavit si přezdívku místo čísla odesílatele
 • měsíční paušál za 1 Kč bez DPH
Nechte nám kontakt

Nezávazná konzultace

Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci.
Údaje zpracujeme podle Zásad zpracování osobních údajů za účelem jednorázového telefonického kontaktu s informacemi o našich službách.
Náš operátor vás bude kontaktovat.
Nezávazná konzultace Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci. Kontaktujte mě Náš operátor vás bude ihned kontaktovat.
Nezávazná konzultace Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci. Kontaktujte mě Náš operátor vás bude kontaktovat.
Nechcete nic instalovat?

Nechcete nic instalovat?

Pak je pro vás ideální O2 SMS Brána. Hodí se například pro školy, maloobchod nebo lékaře. Výhodou je rychlé zřízení a snadná obsluha odkudkoli díky webové aplikaci.

Podrobné informace

Jak probíhá aktivace

Aktivace SMS Connectoru

Co od vás budeme potřebovat

 • Vyplnit Aktivační formulář, který vám náš specialista na základě nezávazné objednávky pošle
 • Vygenerovat bezpečnostní certifikát. Aplikaci pro generování certifikátu najdete na Aplikace pro generování certifikátů
 • Poslat nám vyplněný a podepsaný Aktivační formulář a veřejnou část certifikátu (soubor s příponou .pem). Soukromou část certifikátu si, prosíme, uložte do aplikace, kterou budete využívat pro rozesílání SMS přes službu SMS Connector (soubor s příponou .p12). Bez certifikátu vám služba SMS Connector nebude fungovat.
 • Pokud chcete využívat doplňkovou službu Přezdívka (Nicknames), vyplnit a podepsat Souhlas s použitím textového řetězce
 • Po dokončení aktivace vám zašleme přidělená dvě čísla (Virtuální 9místné a Krátké 7místné BAID). Pak už nic nebrání tomu, abyste službu začali využívat.

Nechte nám na sebe kontakt, zavoláme vám a provedeme vás aktivací služby

 

Aktivace SMS Connectoru Extra

 • Před samotnou aktivací služby probíhá testování na testovacím prostředí. Tento proces vám má pomoci s nastavením vaší aplikace a prověřit, že připojení na produkční prostředí proběhne oboustranně hladce a neohrozí provoz ostatních uživatelů.
  • Testování proběhne s naším oddělením Testingu na základě formuláře, který vám zašlou naši specialisti na základě vaší nezávazné objednávky.
 • Jakmile budeme mít dotestováno, zašleme vám Aktivační formulář, Formulář pro konfiguraci parametrů pro samotné napojení na produkční prostředí a také odkaz na vygenerování bezpečnostního certifikátu u Certifikační autority O2.
 • Po dokončení aktivace vám zašleme přidělená dvě čísla (Virtuální 9místné a Krátké 7místné BAID) a také přihlašovací údaje k platformě. Pak už nic nebrání, abyste službu začali využívat.
 • O všech nutných krocích vás bude průběžně informovat O2 Specialista.

Nechte nám na sebe kontakt, zavoláme vám a provedeme vás aktivací služby

Pokročilé funkce SMS Connectoru Extra

Prioritní SMS

Rozesílejte zprávy podle toho, jak rychle je potřebujete dopravit do cíle. Prioritní SMS jsou zpracovávány přednostně, můžete je využít například při komunikaci s významnými zákazníky nebo během důležitých kampaní.

Rychlost rozesílání

Standardně odesílá rychlostí 5 SMS za sekundu. Za příplatek lze kapacitu navyšovat až na 50 SMS/sec pro zprávy se standardní prioritou a na 20 SMS/sec pro zprávy prioritní.

Doručenky

Po odeslání každé SMS obdržíte zdarma do své aplikace potvrzení, zda vaše zpráva byla doručena na cílový mobilní telefon.

Číselné dodatky

Při odesílání zpráv z aplikace můžete přidat ke svému číslu ještě dalších devět číslic. Stejným způsobem může i příjemce zprávy přidat k číslu aplikace vlastní číslice. Tuto vlastnost uvítáte zejména v případech, kdy na jedno mobilní číslo odesíláte více SMS zpráv a chcete příjemcům umožnit odpověď na každou zvlášť.

Přezdívka

Namísto svého čísla můžete příjemcům zobrazit přezdívku* - alfanumerický řetězec (max 11 znaků bez diakritiky). Můžete si aktivovat tolik přezdívek, kolik potřebujete (u SMS Connectoru I, II, III je počet omezen na 2 přezdívky).

* Přezdívka nesmí obsahovat neslušné nebo urážlivé výrazy, dále výrazy vyvolávající nenávist či vyzývající k násilí nebo jinak porušující zákony. Je zakázáno používat chráněná jména a označení, která nejsou vaším majetkem. Pokud má pracovník O2 provádějící aktivaci pochybnost o tom, zda je přezdívka v souladu pravidly, má právo aktivaci přezdívky odmítnout.

Technické podrobnosti a dokumentace

Technické podrobnosti SMS Connector

Vytvořte si vlastní aplikaci, která bude splňovat vaše představy o SMS komunikaci. Vývojářům poskytujeme detailní technické informace pro efektivní vývoj.

Komunikace mezi vaší aplikací a námi probíhá na bázi IP protokolu buď přes internet, nebo služby pevného připojení jako např. IP Connect nebo pronajatý okruh. Pro většinu běžných aplikací bude stačit internetové připojení. Pokud požadujete vyhrazený kanál se zaručenou kapacitou a dobou odezvy, pak je vhodnější použít službu pevného připojení jako např. IP Connect nebo pronajatý okruh.

Transportním protokolem je protokol HTTPS, který standardně prochází firewallem a navíc při použití internetu zabezpečuje obsah zpráv před odposlechem nebo pozměněním. Ověřujeme totožnost zákazníka na bázi klientského certifikátu. Tento certifikát lze vygenerovat speciální aplikací, kterou zdarma poskytujeme, nebo lze použít certifikát od hlavních veřejných certifikačních autorit (1.certifikační, Verisign).

Rozhraní pro aplikace

Nabízíme dva typy rozhraní, které může vaše aplikace použít: rozhraní na bázi webové služby nebo rozhraní založené na příkazu HTTP GET/POST s jednoduchou syntaxí.

 • Rozhraní na bázi webové služby umožňuje využít naplno všechny vlastnosti služby O2 SMS Connector. Toto rozhraní jsme navrhovali tak, aby se minimalizovaly náklady při vývoji a přizpůsobování aplikace na vaší straně. Rozhraní vyhovuje současným standardům a bylo testováno s nejběžnějšími prostředími a nástroji pro vývoj webových služeb, jako například Microsoft .NET, BEA Weblogic, IBM Websphere, AXIS a Wasp Systinet.
 • Rozhraní HTTP GET/POST bylo navrženo tak, aby bylo použitelné i s minimálními technickými znalostmi a při použití nejjednodušších vývojových nástrojů. Na úkor toho je omezen rozsah funkčnosti - pouze základní úroveň. Tímto rozhraním například nelze poslat binární zprávu.

Podrobné informace, technický popis a příklady použití jednotlivých rozhraní lze najít v technické dokumentaci.

Technická dokumentace

V případě, že budete vyvíjet vlastní aplikaci pro odesílání SMS, která bude využívat službu O2 SMS Connector, využijte následující technickou dokumentaci.

Technická dokumentace k SMS Connector Extra

Další informace

Vývoj, instalace, provoz a údržba aplikace je plně ve vaší kompetenci a společnost O2 Czech Republic a.s. za tuto část nepřebírá zodpovědnost. Stejně tak neneseme odpovědnost za provoz a fungování internetu. Spravujeme a zodpovídáme za tu část technické infrastruktury, která začíná bodem vstupu internetu do O2 a končí doručením zprávy na mobilní telefon (v případě, že mobilní telefon příjemce je registrován v síti O2).

Pokud byste potřebovali technickou pomoc při vývoji aplikace, můžete se obrátit na některého implementačního partnera společnosti O2 Czech Republic a.s. Všichni implementační partneři jsou prověřené IT společnosti, které mají přímé zkušenosti s implementací obou rozhraní do zákaznických aplikací.

Jaká čísla dostanete ke službám Message Connectoru

Ke každé aktivaci Message Connector služby dostanete přidělena dvě čísla z definovaného rozsahu O2. Virtuální 9-ti místné číslo a Krátké číslo (BAID) 6-7 místné. Tato čísla nejsou přenositelná k jinému operátorovi.

V nastavení si pak jednoduše zvolíte, jaké číslo uvidí zákazník u SMS zprávy, kterou mu pošlete. V případě odesílání SMS do sítě jiného operátora, může být jako odesílatel zobrazeno jiné, než námi přidělené číslo. 

 • Virtuální 9-ti místné číslo
  • lze na něj odpovídat ze sítí všech mobilních operátorů
  • je přiděleno číslo z rozsahů 720001xxx nebo 720002xxx pro SMS Connector a 7200130xx nebo 6069990xx pro SMS Connector Extra 
  • číslo není přenositelné k jinému operátorovi
    
 • 6-7-mi místné Krátké číslo (BAID)
  • lze na něj odpovídat pouze z čísel v O2 síti
  • je přiděleno číslo z rozsahů 1991xxx nebo 1992xxx pro SMS Connector a 99962xx nebo 9990xx pro SMS Connector Extra
  • číslo není přenositelné k jinému operátorovi
Aplikace pro generování certifikátů

Aplikace je určená na generování certifikátů jen pro službu O2 SMS connector.
Certifikát pro SMS Connector Extra musí vystavit certifikační autorita a pomůže vám s tím váš O2 obchodní zástupce.

Stažením aplikace pro generování certifikátu pro službu O2 SMS connector prosím potvďte, že souhlasíte s následujícími podmínkami:

 • Self-signed certifikát vygenerovaný touto aplikací slouží pouze pro účely komunikace v rámci služby O2 SMS connector.
 • Aplikace nesmí být účastníkem rozmožována pro podnikatelské účely a jiné výdělečné účely.
 • Aplikace nesmí být účastníkem pronajímána.
 • Aplikace nesmí být účastníkem upravována či jinak měněna. Zpětná analýza, dekompilace a převod ze zdrojového kódu je zakázána.

Aplikace pro generování certifikátů

Kompletní manuál Aplikace

Podmínky a ceny

SMS Connector
 

TARIF O2 SMS CONNECTOR I
Aktivační poplatek 2000 Kč
Měsíční paušál1 350 Kč
Cenová pásma2 0 – 300    301 – 8000      8001 a více  
Cena SMS do sítě O2 0,00 Kč 1,00 Kč 0,90 Kč
Cena SMS do ostatních sítí v ČR     1,50 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč
Cena mezinárodní SMS 3,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč
Potvrzení o doručení 0,20 Kč 0,20 Kč 0,20 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH.

1   Zprávy účtované za nulovou cenu, jsou formou volných SMS, tyto SMS se nepřevádějí do dalšího období
2   V aktuálním zúčtovací období je oceněn odstupňovanou cenou pouze počet SMS zaslaných do sítě O2 odpovídající danému pásmu. Uvedené ceny jsou v Kč za 1 odeslanou zprávu.

TARIF O2 SMS CONNECTOR II
Aktivační poplatek 2000 Kč
Měsíční paušál1 1500 Kč
Cenová pásma2 0 – 1400 1401 – 12 000 12 001 a více
Cena SMS do sítě O2 0,00 Kč 0,90 Kč 0,80 Kč
Cena SMS do ostatních sítí v ČR     1,50 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč
Cena mezinárodní SMS 3,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč
Potvrzení o doručení 0,20 Kč 0,20 Kč 0,20 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH.

1   Zprávy účtované za nulovou cenu, jsou formou volných sms, tyto sms se nepřevádějí do dalšího období
2   V aktuálním zúčtovací období je oceněn odstupňovanou cenou pouze počet SMS zaslaných do sítě O2 odpovídající danému pásmu. Uvedené ceny jsou v Kč za 1 odeslanou zprávu.

TARIF O2 SMS CONNECTOR III  
Aktivační poplatek 2000 Kč
Měsíční paušál1 15 000 Kč
Cenová pásma2 0 – 15 000 15 001 – 50 000 50 001 – 200 000 200 001 a více
Cena SMS do sítě O2 0,00 Kč 0,80 Kč 0,75 Kč 0,70 Kč
Cena SMS do ostatních sítí v ČR     1,50 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč
Cena mezinárodní SMS 3,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč
Potvrzení o doručení 0,20 Kč 0,20 Kč 0,20 Kč 0,20 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH.

1   Zprávy účtované za nulovou cenu, jsou formou volných sms, tyto sms se nepřevádějí do dalšího období
2   V aktuálním zúčtovací období je oceněn odstupňovanou cenou pouze počet SMS zaslaných do sítě O2 odpovídající danému pásmu. Uvedené ceny jsou v Kč za 1 odeslanou zprávu.

Poplatek za vyšší kapacitu k O2 SMS Connector I / II / III

  5 SMS/s 20 SMS/s
Aktivace 10 000 Kč 20 000 Kč
Měsíční poplatek 10 000Kč 30 000 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH.

Přezdívka (Nickname) k O2 SMS Connector I / II / III

  Poplatek
Měsíční poplatek za 1 přezdívku (Nickname) 300,00 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH.

SMS Connector Extra

Aktivační poplatek   50 000 Kč
Měsíční paušál   1 Kč
Cena SMS do sítě O2   0,70 Kč
Cena SMS do ostatních sítí v ČR   1,50 Kč
Mezinárodní SMS   2,50 Kč
Potvrzení o doručení   V ceně

Ceny jsou uvedené bez DPH.

Poplatek za vyšší kapacitu k O2 SMS Connector Extra

    20 SMS/s 50 SMS/s
Aktivace – normální SMS   0 Kč 0 Kč
Aktivace – prioritní SMS   0 Kč -
Měsíční poplatek – normální SMS   15 000 Kč 40 000 Kč
Měsíční poplatek – prioritní SMS   40 000 Kč -

Ceny jsou uvedené bez DPH

Další služby a poplatky

SLA CENA
SLA (aktivační poplatek) 20 000 Kč
SLA (měsíční paušál) 20 000 Kč
Prioritní SMS (příplatek za SMS) 0,30 Kč
Přezdívka (Nickname) - jednorázový aktivační poplatek za 1 přezdívku 200 Kč
Přezdívka (Nickname) - měsíční poplatek za 1 přezdívku 300 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

Oblasti využití Message Connector služeb

Bankovnictví

 • průběžné zasílání informací o stavu účtu
 • GSM bankovnictví

Ověřování totožnosti pomocí hesel

 • zaslání jednorázového hesla do libovolného systému přes SMS
 • zaslání nového hesla

Propojení s firemním e-mailem, kalendářem a adresářem

 • upozornění na příchozí e-maily přes SMS
 • doručení SMS do e-mailu
 • správa firemního kalendáře přes SMS (pozvání, přijetí pozvánky, upozornění na blížící se schůzku)
 • zaslání vizitky do mobilního telefonu

Podpora firemního workflow

 • SMS upozornění na nutnost schválení dokumentu
 • informace o aktuálních úkolech

Udržování vztahu se zákazníkem

 • potvrzení přijetí zboží zákazníkem
 • automatizované blahopřání k narozeninám, svátku nebo Vánocům
 • informace o aktuálních nabídkách
 • informace o vyřízení objednávky nebo vyskladnění zboží
 • poděkování za návštěvu či nákup

Řízení front

Příchozí zákazníci/klienti se mohou pomocí SMS zařadit do fronty. Aplikace je následně průběžně informuje o jejich postupu frontou.

Zákaznické soutěže

Zákazníci mohou posílat přes SMS odpovědi na soutěžní otázky. Aplikace jim automaticky podává informaci ohledně správného řešení a případné výhry.

Interaktivní hlasování

Diváci, posluchači nebo čtenáři mohou hlasovat na libovolné téma formou SMS zpráv. Aplikace automaticky vyhodnocuje odpovědi a zasílá potvrzovací SMS zprávy.

Tipování při sportovních zápasech

Diváci na stadiónu mohou přes SMS tipovat výsledek probíhajícího zápasu. Ze správně tipujících aplikace umí náhodně vylosovat výherce.

Monitorování vozového parku

 • sledování polohy vozů vozového parku
 • přenos objednávek/informací mezi centrálou a vozidly (např. taxislužba)

Zabezpečovací systémy

 • rychlý přenos informací do centrály nebo bezpečnostní agentury
 • rozeslání informace na více telefonních čísel s možností potvrzení přijetí zprávy
 • ovládání zabezpečovacích zařízení na dálku - např. spuštění sirény, zapnutí kamery

Informace o krizových stavech

Při krizové situaci (povodeň, smog, chemický poplach) může obecní úřad nebo krizový štáb rozeslat SMS informaci všem občanům.

Náhrada papírové korespondence

Úřady mohou rozesílat oznámení o vyřízení úředních záležitostí formou SMS. Díky potvrzení o doručení mají přehled o tom, kdo informaci skutečně obdržel.

Aplikace pro posílání SMS

Aplikace zdarma pro posílání SMS

Pokud nemáte vlastní CRM aplikaci nebo jiný firemní systém, ve kterém byste si nastavili kontakty k oslovení a text SMS zprávy, můžete při aktivaci služby O2 SMS Connector I/ II / III vyžít zdarma aplikace od našich IT partnerů:

O2 SMS MobilChange

S aplikací můžete odesílat a přijímat SMS zprávy přímo ze svého poštovního programu. O2 SMS MobilChange lze propojit se servery Microsoft Exchange nebo Lotus Notes.

O2 SMS Manažer

Aplikace, která vám umožní přijímat, odesílat a spravovat SMS zprávy přímo z vašeho počítače.

IT Partneři

Využijte služeb našich partnerů, kteří se zabývají vývojem komunikačních aplikací.

DATASYS s.r.o.

Jeseniova 2829/20 
Praha 3 
www.datasys.cz
e -mail: ums@datasys.cz
tel: +420 225308211 
fax: +420 225308210

Společnost DATASYS s.r.o. poskytuje vysoce specializované služby v oblasti informačních technologií a telekomunikací. Mezi hlavní oblasti činnosti společnosti patří i vývoj zakázkového software a dále vývoj vlastního software v oblasti jednotné výměny informací a zákaznické podpory. Společnost má certifikaci jakosti ISO 9001 pro oblast poskytování služeb a vývoj software..

DS&T; s.r.o

Ovčí hájek 2165 
155 00 Praha 5 
www.bizz.cz
e-mail: info@bizz.cz
tel: +420 602694740, +420 603874496 
kontaktní osoba: ing. Jana Petrželová

Softwarová společnost DS&T; se věnuje SMS aplikacím, je autorem programového vybavení O2 SMS Manažer a Bizz SMS Assistant (www.bizz.cz), zaměřené na firemní prostředí, umožňující příjem, posílání a zpracování SMS prostřednictvím služby SMS Connector nebo prostřednictvím mobilních telefonů. Je autorem a v řadě případů i provozovatelem speciálních SMS aplikací v informačním, bankovním i státním sektoru. Společnost provozuje informační síť Bizz Information Network.

Nenašli jste, co jste hledali?