Smlouva k O2 službám a jak se v ní vyznat

O smlouvě

Smlouvu spolu uzavíráme, když si u nás objednáte službu. V O2 pro vás máme spoustu služeb a jejich tarifů. Najdete je například v aktuální nabídce v Ceníku. Návrh smlouvy vznikne tak, že se do dynamické šablony návrhu doplní individuální údaje o vaší službě, údaje o tarifu a jeho základních parametrech, o měsíční ceně, slevách a s nimi související smluvní ujednání. Tak, jak si vyberete.

Originál uzavřené smlouvy je vždycky k dispozici v Moje O2. Tištěné smlouvy už neposíláme. Pokud byste při sjednávání smlouvy přece jen trvali na papírovém výtisku, je o to potřeba výslovně požádat. Abyste si mohli smlouvu zkontrolovat, odkaz na ni včetně shrnutí objednávky vám pošleme e-mailem hned po jejím uzavření. Stejně postupujeme i při sjednávání smlouvy přes telefon, kde se samozřejmě uplatní zákonná práva spojená se sjednáním na dálku. 

Protože každému zákazníkovi připravujeme smlouvu na míru, dočtete se v ní jen to, co se vás a vámi vybraných služeb týká. Snadno tak poznáte, co a za kolik jste si objednali - včetně důležitých podmínek.

Zajímá vás, co říkají jednotlivé části smlouvy? Projděte si našeho krátkého průvodce s ukázkami:

Hlavička

V hlavičce najdete informace o tom, jestli spolu smlouvu uzavíráme poprvé (nadpis „Smlouva“), nebo už u nás nějakou službu máte a upravujeme její nastavení (tarif, adresu umístění…) nebo přidáváme nějakou novou službu („Dodatek“).

Najdete tu i typy produktů, které jste si vybrali. Podle toho, jestli si zřizujete služby mobilní nebo v pevném místě, se doplní příslušná právní ustanovení, stejně jako pokud jste spotřebitel a uzavíráte smlouvu na dálku atd.

Hlavička obsahuje i číslo dokumentu, popř. čísla jednotlivých sjednávaných služeb.

Hlavička smlouvy

Přehled služeb

Každá zřizovaná služba má na smlouvě svůj vlastní rámeček (box). Najdete v něm název tarifu i to, o jakou službu se jedná. Je tu i krátký popisek vystihující základní charakteristiky služby a informace, jestli si službu teprve zřizujete, nebo jen upravujeme nastavení (například při navýšení tarifu a podobně).

Bude tu i to, jestli je služba sjednaná se závazkem, včetně toho, do kdy závazek trvá a co znamená. A samozřejmě její cenu a případné slevy.

Pokud se ke službě vážou nějaké zvláštní podmínky používání, zmíníme je ve větě na konci rámečku. Například u O2 TV najdete informaci o tom, že televizi je možné používat jen pro osobní potřebu, ne k veřejnému promítání.

Mobilní voláníTelevizePojištění

Chcete si službu vylepšit nějakým doplňkovým balíčkem, lepším nastavením nebo něčím navíc? V samostatném rámečku najdete i doplňkové služby k jednotlivým produktům. Poznáte je podle symbolu "+" před boxem a vyznačeným vztahem k základní službě, ke které je sjednáváte. Na smlouvě zobrazujeme především doplňkové služby s pravidelnými měsíčními poplatky.

Volitelná služba

Pro jednorázově využitelné služby (například jednorázový datový balíček) z nabídky doplňkových či volitelných služeb novou smlouvu ani dodatek nevytváříme.

Samostatný rámeček bude mít na smlouvě i SIM karta v případě, že ji měníte. Číslo nové SIM karty u nové služby najdete přímo pod číslem služby.

Shrnutí plateb

Pod rámečky s objednanými produkty najdete shrnutí plateb za ně. Dělí se na pravidelné, jednorázové a ty, které zaplatíte při převzetí služby.

Shrnutí plateb - jednorázovéShrnutí plateb - pravidelné

Právní ustanovení v závěru smlouvy

Na konci najdete shrnutí všech práv a povinností, které se ke sjednaným službám vážou.

Pro případ, že byste chtěli podle zákona od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo provozovnu v budoucnu odstoupit, najdete na konci právních ustanovení vzor odstoupení pro spotřebitele.

Podmínky smlouvy

Uzavírání smlouvy

Podle toho, jak službu objednáváte, se liší i způsob uzavírání smlouvy:

  • O2 Prodejně a při osobním setkání - smlouvu podepíšeme vlastnoručně (digitálně, případně fyzicky na papíře) a uložíme.
  • Přes call centrum, e-shop a podobně - podpisová pole se na vyhotovení smlouvy zachovají, ale objeví se v nich, kdo smlouvu za obě strany přijal, jakým způsobem a kdy. 

Uzavření smlouvy - podpisy

Další součásti smlouvy

Smlouva obsahuje úpravu našeho vztahu – poskytování služeb, které jste s námi sjednali. Kromě výše uvedených částí se skládá i z Ceníku a Všeobecných podmínek poskytování služeb O2. Oba dokumenty popisují pravidla platná pro obě strany a to, jak řešit jejich případné porušení.

Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby online. Jednoduše a pohodlně.
  • Důležité informace vždycky po ruce
  • Autodiagnostika a nastavení služeb
  • O2 Radosti plné atraktivních nabídek