O2 Czech Republic CERT

Co je O2 Czech Republic CERT?

O2 Czech Republic CERT je oficiální jméno Computer Emergency Response Teamu společnosti O2 Czech Republic a.s. Tým O2 Czech Republic CERT je od roku 2013 na seznamu mezinárodní organizace Trusted Introducer, která certifikuje a uznává CERT/CSIRT týmy jako spolehlivé partnery pro kybernetickou bezpečnost.

Tým O2 Czech Republic CERT pomáhá zákazníkům a partnerským týmům při řešení bezpečnostních incidentů v síti internet. Dále se podílí na zvládání incidentů ohrožujících dostupnost nebo důvěrnost služeb v síti internet. Za účelem efektivního zvládání bezpečnostních incidentů a přípravy účinných preventivních opatření O2 Czech Republic CERT tým spolupracuje s NCSC, CERT a CSIRT týmy napříč celým světem.

Popis týmu O2 Czech Republic CERT dle standardu RFC2350 (Expectations for Computer Security Incident Response) je dostupný v češtině nebo v angličtině.

Kontakt

Pokud se na tým O2 Czech Republic CERT chcete obrátit s podezřením na bezpečnostní incident, s žádostí o pomoc při řešení bezpečnostního incidentu nebo při jiné podobné události, použijte následující informace:

  • Pro hlášení podezření na incident typu: Hack Attacks, Illegal Activity, Violation, Scans, Probes, atd. využijte adresu abuse@o2.cz.
  • Pro hlášení podezření na incident typu: Routing nebo Peering využijte adresu router@o2.cz.
  • Pro ostatní komunikaci prosím využijte adresu cert@o2.cz (veřejný PGP klíč pro šifrování emailů a souborů najdete tady).

Není-li možné (nebo je-li nevhodné z bezpečnostních důvodů) použít e-mail, můžete O2 Czech Republic CERT kontaktovat nepřímo telefonicky na čísle +420 800 02 02 02.

Tým O2 Czech Republic CERT respektuje a deklaruje plnou podporu protokolu Information Sharing Traffic Light Protocol (https://www.trusted-introducer.org/ISTLP.pdf), ale i zásady ochrany osobních údajů. Tým O2 Czech Republic CERT nakládá se všemi informacemi podle jejich citlivosti, tj. s informacemi zaslanými a označenými podle ISTLP je náležitě nakládáno.