Přístup v pevném místě

11.10.2017

Oznámení o vydání nové referenční nabídky RO-PPM „Smlouva o zajištění účtování ceny za službu přístupu v pevném místě a ceny za další služby

Na základě uložených povinností z analýz relevantních trhů, zveřejňuje společnost O2 Czech Republic a.s. novou referenční nabídku RO-PPM. O2 Czech Republic a.s. byla, podle § 51 odst. 3 a 5 a § 137 odst. 2 Zákona č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/1/04.2006-17, určena jako podnik s významnou tržní silou na relevantním trhu „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby“ a podle A/2/04.2006-18 jako podnik s významnou tržní silou na relevantním trhu „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby“, a dle rozhodnutí č. REM/1/04.2006-12 a REM/2/04.2006-13, jí byla uložena povinnost umožnit účtování ceny za službu přístupu v pevném místě k veřejné dostupné telefonní síti za účelem využívání veřejné dostupné telefonní služby prostřednictvím účastnického kovového vedení formou analogové přípojky a digitální ISDN2 přípojky podnikateli, se kterým má účastník využívající službu předvolba operátora smlouvu, a to na základě žádosti účastníka.

Účelem smlouvy je stanovení podmínek spolupráce společnosti O2 Czech Republic a.s. a společnosti OLO při zajištění účtování ceny za službu přístupu v pevném místě.

Referenční nabídka RO-PPM je platná od 1.11.2006

Název Velikost
Smlouva - Návrh Smlouvy o zajištění účtování ceny za službu přístupu v pevném místě a ceny za další služby

Seznam příloh Návrhu smlouvy:

Název Velikost
Příloha 1 - Adresy a kontaktní osoby
Příloha 2 - Ceník služby VP
Příloha 3 - Definice technických a provozních pojmů
Příloha 4 - Aktuální verze IT dokumentu APVTS
Příloha 5 - Definice formátu souborů .csv
Příloha 6 - Formuláře služby VP