Tuzemské regulované služby jsou poskytovány na základě písemně sjednaného smluvního vztahu, který se uzavírá podle referenčních nabídek společnosti O2 Czech Republic a.s. :