Nadace O2 rozdělila mezi školy pět milionů korun. Peníze pomohou k podpoře duševního zdraví

16. 1. 2023
  • celkový počet přihlášek: 213
  • podpořené školy: 62
  • průměrná výše grantu: 79 193 korun
  • výše rozdělné podpory: 4 909 974 korun
  • novinka: projekty k podpoře duševního zdraví a pohody v online prostoru

Nadace O2 vyhodnotila již čtvrtý ročník grantové výzvy, v rámci které rozdělila téměř pět milionů korun. Každoroční aktivita má za cíl podpořit digitální kompetence a vzdělávání nejen učitelů a žáků, ale i jejich rodičů. Nově mohly školy přihlásit i projekty na podporu duševního zdraví v souvislosti s technologiemi.

Vizual__podporene_projekty

V listopadu Nadace O2 spustila v pořadí již čtvrtý grant O2 Chytrá škola a v lednu finálně vybrala projekty. Z více než 200 zapojených škol komisi oslovilo celkem 62 z nich. V průměru získají 79 193 korun na podporu vzdělávacích aktivit.

V předcházejících grantových výzvách se projekty zabývaly především využitím technologií ve výuce a mediální gramotností. "Trendy ve vzdělávání se neustále mění a v Nadaci O2 s nimi držíme krok. Proto jsme v tomto ročníku otevřeli novou možnost přihlásit projekty k podpoře duševního zdraví a wellbeingu v o nline prostoru. A vidíme, že učitelé mají o tuto problematiku zájem," říká manažerka Nadace O2 Dominika Herdová.

Psychické pohodě nejen v kolektivu dětí, ale i učitelů se bude věnovat v rámci grantu například Základní škola Bystřice. "Wellbeing jako nový výraz pro pohodu, kterou ve škole prožíváme, je pro nás všechny důležitým faktorem," vysvětluje ředitelka ZŠ Bystřice Jana Servusová a dodává: "Vztahy mezi všemi aktéry vzdělávacího prostředí, učiteli i žáky, schopnost na nich pracovat a ovlivňovat pozitivně jejich kvalitu ve prospěch všech, jsou nesmírně podstatné nejen pro samotný proces učení, ale také pro fungování nás všech ve světě mimo školu."

Nejčastějším tématem letošních žádostí byla online bezpečnost, která jde ruku v ruce s duševním zdravím i pocitem pohody v internetovém prostředí. "Děti tráví na telefonech, tabletech nebo počítačích velkou část dne, takže závislost na sociálních sítích, psychická nepohoda, ale třeba i kyberšikana nebo body shaming jsou problémy, které, jak vidíme z přihlášených projektů, na školách rezonují," dodává Dominika Herdová.

Člen hodnotící komise a konzultant Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) Petr Naske oceňuje, že nemalá část škol věnuje větší pozornost právě duševní pohodě dětí a žáků i při pohybu v online světě. Nadace O2 v rámci grantu podpořila také možnost financovat supervizní setkání sboroven. 

Rozmanitost: do grantové výzvy se zapojily různé typy škol ze všech krajů

Zapojené školy musely vypracovat projekt, ve kterém vysvětlily, na co by konkrétně finance využily.  "Pětičlenná hodnotící komise pak měla opravdu těžký úkol. Mezi všemi zajímavými projekty musela vybrat nejen ty nejkvalitněji zpracované, ale především ty nejpotřebnější," doplňuje k výběru podpořených škol Dominika Herdová, která vyzdvihuje rozmanitost projektů.

Do grantového programu se zapojily různé typy vzdělávacích institucí - kromě běžných základních škol zájem projevily například i školy pro žáky se specifickými potřebami (zřízené podle paragrafu 16 školského zákona) nebo alternativní. "Silnou stránkou programu O2 Chytrá škola je respektování jinakosti a specifik škol. O zdroje si říkali velké sídlištní školy, malotřídní vesnické, ale i soukromé a státní," potvrzuje Petr Naske. Nadace O2 podpoří projekty napříč celou Českou republikou.

Počty podpořených škol v krajích

Graf__pocty_podporenych_projektu_dle_kraju

Že grantový program O2 Chytrá škola je smysluplný a pro vzdělávací instituce prospěšný, dokazuje i opakované přihlášení. Například základní škola Labyrinth získala finanční podporu již po třetí, kdy v prvním projektu grant poskytl žákům ZŠ příležitost zpracovat a prohloubit své mediální a digitální zážitky a zkušenosti. V aktuálně podpořeném projektu se škola zaměřila například i na to, jak si udržet od technologií odstup a neztrácet se v online světě.

"Pravidelná a kvalitní komunikace mezi naší školou a Nadací O2 přispěla k tomu, že spolupráce pokračovala i nad rámec představených projektů - např. účastí našeho koordinátora na kulatém stolu s partnery, sdílením zkušeností s našimi projekty a přístupu k distanční výuce, které byly zveřejněny na webu a sociálních sítí programu Chytré školy," říká pedagog ZŠ Labyrinth Roman Procházka.

Cílem Nadace O2 je poskytnout v rámci grantové výzvy nejen peněžní podporu školám, které ji potřebují, ale i celkově podpořit inovativní možnosti vzdělávání. "Za hodnotící komisi jsme zejména oceňovali rovnováhu v podpoře žáků, rodičů i učitelů, a existenci dlouhodobé vize školy při smysluplném a efektivním využívání digitálních technologií ve vzdělávání," přibližuje výběr podpořených škol Petr Naske. Ten také upozorňuje na možnost podpory prostřednictvím NPI ČR v oblasti digitalizace z Národního plánu obnovy do roku 2025 pro všechny základní školy v systému.

Čtvrtý ročník grantového programu již skončil, ale Nadace O2 v této aktivitě pokračuje. Na podzim budou mít školy další příležitost se přihlásit a získat finanční prostředky pro rozvoj vzdělávacích aktivit v oblasti digitální gramotnosti. Veškeré informace týkající se podmínek grantových programů včetně přehledu podpořených škol v předchozích ročnících mohou zájemci nalézt v záložce  Grantový program v O2 Chytré škole.

Kontakty
Kateřina Neumannová
Tiskové oddělení O2
katerina.neumannova@o2.cz
tel: 800 163 342 (800 1 media)

O společnosti O2 Czech Republic
O2 je největším operátorem na českém trhu. Hlasové, internetové a datové služby poskytuje zákazníkům od domácností přes malé a střední firmy až po velké korporace. O2 vždy nabízí ty nejmodernější technologie. V současnosti buduje síť páté generace (5G), kterou jako první spustilo v reálním prostředí. O2 je zároveň největším poskytovatelem internetu pro domácnosti a firmy, který nabízí na 99 % adres. Fixní připojení nejlépe funguje v kombinaci s modemem O2 Smart Box, který O2 vyvinulo ve vlastní režii. Se svou službou O2 TV je největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku. Pro své zákazníky O2 nakoupilo řadu exkluzivních sportovních práv a díky tomu nabízí nejatraktivnější sportovní obsah na českém trhu. Společnost patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových služeb, stejně jako v oblasti managed services a ICT. Vzhledem k tomu, že se trendy v telekomunikačním odvětví významně mění, zaměřuje se O2 rovněž na vývoj a nabídku jiných než tradičních telekomunikačních služeb. K nim patří zejména finanční služby jako pojištění zařízení či cestovní pojištění v mobilu.