Nabytí vlastních akcií v roce 2016

Program zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu

Dne 23. prosince 2015 společnost oznámila, že zamýšlí nabýt první část vlastních akcií, které může nabýt podle rozhodnutí valné hromady ze dne 8. prosince 2015, na regulovaném trhu na základě programu zpětného odkupu vlastních akcií prostřednictvím obchodníka s cennými papíry (s tím, že možnost rozhodnout v budoucnosti o nabytí dalších akcií v rámci limitů vymezených rozhodnutím valné hromady podle dalšího konkrétního programu či jinak zůstává nedotčena).

V návaznosti na výše uvedené rozhodlo představenstvo společnosti dne 23. prosince 2015 realizovat program zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu (dále jen „Program“), který má následující podmínky:

  1. cílem Programu je optimalizace kapitálové struktury Společnosti;
  2. nejvyšší kupní cena akcií nabývaných v rámci Programu nepřekročí nižší z následujících částek: nejvyšší kupní cenu stanovenou v souladu s článkem 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 a nejvyšší kupní cenu, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt podle rozhodnutí valné hromady;
  3. nejnižší kupní cena akcií nabývaných v rámci Programu nepřekročí nejnižší kupní cenu, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt podle rozhodnutí valné hromady;
  4. objem akcií nakoupených v rámci Programu za jeden den nepřevýší průměrný denní objem akcií společnosti obchodovaný na regulovaném trhu v listopadu 2015, tj. v měsíci předcházejícím měsíci uveřejnění podmínek Programu;
  5. v rámci Programu společnost nabude nejvýše takový počet akcií, který odpovídá 4 % z celkového počtu kmenových akcií Společnosti;
  6. doba trvání Programu činí maximálně 2 roky resp. do dosažení objemu akcii oznámeného v bodě e).

Společnost využije pro tento Program služeb WOOD & Company Financial Services, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Zahájení programu zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu

V návaznosti na předchozí oznámení o pověření Wood & Company Financial Services, a.s. k nákupu akcií společnosti O2 Czech Republic a.s. („Společnost“) ze dne 23. prosince 2015 Společnost dne 26. ledna 2016 potvrzdila, že Wood & Company Financial Services, a.s. zahájí nákup akcií Společnosti na regulovaném trhu v rámci realizace zpětného odkupu vlastních akcií schváleného představenstvem Společnosti dne 23. prosince 2015 („Program“).

Zpětný odkup vlastních akcií na regulovaném trhu organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. bude zahájen dne 28. ledna 2016 a to za podmínek uveřejněných v souvislosti se schválením Programu dne 23. prosince 2015 s tím, že objem akcií nakoupených v rámci Programu za jeden den nepřevýší 25 % průměrného denního objemu akcií Společnosti obchodovaného na regulovaném trhu v listopadu 2015, tj. 130 525 kusů akcií Společnosti.

Společnost může Program přerušit nebo ukončit i před uplynutím dvouleté doby, na kterou je zamýšlen. Společnost informace o jakýchkoli výjimečných skutečnostech, stejně jako o případných jiných způsobech nabývání vlastních akcií mimo Program, vždy uveřejní.

Úprava pravidel pro další nakupování vlastních akcií (zveřejněno dne 15. listopadu 2016)

V souvislosti s očekávanou zvýšenou likviditou na trhu po oznámení o složení MSCI Czech Republic Index dne 14. listopadu 2016 s rozhodným dnem 1. prosince 2016 schválilo představenstvo společnosti úpravu pravidel pro další nákup vlastních akcií podle rozhodnutí valné hromady ze dne 8. prosince 2015. Po dobu zvýšené likvidity na trhu mohou být až do 30. listopadu 2016 prováděny na regulovaném trhu obchody ve větším objemu, než je objemový limit stanovený pro průběžný program zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu schválený představenstvem dne 23. prosince 2015 (tj. max. 130.525 akcií denně). Společnost bude v následujícím období průběžně reagovat na aktuální tržní podmínky s tím, že reálný objem obchodů není jakkoli garantován. Zároveň si společnost vyhrazuje právo obchodování též zcela pozastavit.

O2 Czech Republic překročila při nabývání vlastních akcií 1% podíl na všech hlasovacích právech společnosti (zveřejněno dne 25. listopadu 2016)

V návaznosti na i) rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 8. prosince 2015, kterým bylo schváleno nabývání vlastních kmenových akcií společnosti a jeho podmínky, a ii) rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 23. prosince 2015 realizovat program zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu, představenstvo společnosti tímto v souladu s § 122b zákona o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje, že ke dni 21. listopadu 2016 společnost nabyla již 3 314 896 svých zaknihovaných kmenových akcií a její podíl na všech hlasovacích právech ve smyslu § 122 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu překročil hranici 1 %. V souladu s § 309 odst. 1 zákona o obchodních korporacích však společnost nevykonává hlasovací práva spojená s vlastními akciemi. Celkový počet hlasovacích práv (bez hlasovacích práv z akcií nabytých při zpětném odkupu) dosáhl k 21. listopadu 2016 celkem 306 905 171 a výše základního kapitálu 3 102 200 670 Kč.

Průběh nakupování vlastních akcií v roce 2016

Leden

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 4. týdnu (25.1.2016 – 30.1.2016)

Únor

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 8. týdnu (22.2.2016 – 27.2.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 7. týdnu (15.2.2016 – 20.2.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 6. týdnu (8.2.2016 – 13.2.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 5. týdnu (1.2.2016 – 6.2.2016)

Březen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 12. týdnu (21.3.2016 – 26.3.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 11. týdnu (14.3.2016 – 19.3.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 10. týdnu (7.3.2016 – 12.3.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 9. týdnu (29.2.2016 – 5.3.2016)

Duben

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 17. týdnu (25.4.2016 – 30.4.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 16. týdnu (18.4.2016 – 23.4.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 15. týdnu (11.4.2016 – 16.4.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 14. týdnu (4.4.2016 – 9.4.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 13. týdnu (28.3.2016 – 2.4.2016)

Květen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 21. týdnu (23.5.2016 – 28.5.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 20. týdnu (16.5.2016 – 21.5.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 19. týdnu (9.5.2016 – 14.5.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 18. týdnu (2.5.2016 – 7.5.2016)

Červen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 25. týdnu (20.6.2016 – 25.6.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 24. týdnu (13.6.2016 – 18.6.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 23. týdnu (6.6.2016 – 11.6.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 22. týdnu (30.5.2016 – 4.6.2016)

Červenec

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 30. týdnu (25.7.2016 – 30.7.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 29. týdnu (18.7.2016 – 23.7.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 28. týdnu (11.7.2016 – 16.7.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 27. týdnu (4.7.2016 – 9.7.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 26. týdnu (27.6.2016 – 2.7.2016)

Srpen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 34. týdnu (22.8.2016 – 27.8.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 33. týdnu (15.8.2016 – 20.8.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 32. týdnu (8.8.2016 – 13.8.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 31. týdnu (1.8.2016 – 6.8.2016)

Září

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 39. týdnu (26.9.2016 – 1.10.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 38. týdnu (19.9.2016 – 24.9.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 37. týdnu (12.9.2016 – 17.9.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 36. týdnu (5.9.2016 – 10.9.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 35. týdnu (29.8.2016 – 3.9.2016)

Říjen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 43. týdnu (24.10.2016 – 29.10.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 42. týdnu (17.10.2016 – 22.10.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 41. týdnu (10.10.2016 – 15.10.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 40. týdnu (3.10.2016 – 8.10.2016)

Listopad

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 47. týdnu (21.11.2016 – 26.11.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 46. týdnu (14.11.2016 – 19.11.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 45. týdnu (7.11.2016 – 12.11.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 44. týdnu (31.10.2016 – 5.11.2016)

Prosinec

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 52. týdnu (26.12.2016 – 31.12.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 51. týdnu (19.12.2016 – 24.12.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 50. týdnu (12.12.2016 – 17.12.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 49. týdnu (5.12.2016 – 10.12.2016)
Průběh nakupování vlastních akcií v 48. týdnu (28.11.2016 – 3.12.2016)