Nabytí vlastních akcií v roce 2017

Druhý program zpětného odkupu akcií na regulovaném trhu

Dne 8. prosince 2015 přijala valná hromada společnosti O2 Czech Republic („Společnost“) usnesení o nabytí vlastních akcií, podle kterého může Společnost po dobu pěti let nabývat vlastní akcie v objemu, který nepřesáhne 10 % celkového počtu akcií Společnosti za cenu v rozmezí od 10 do 297 Kč za akcii až do celkové výše 8 mld. Kč (dále jen „Rozhodnutí valné hromady“).

Na základě výše uvedeného dne 23. prosince 2015 představenstvo Společnosti rozhodlo realizovat dvouletý program zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu (dále jen „Program“) – viz oznámení z 23. prosince 2015 zveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Společnost zamýšlí plynule navázat na končící dvouletý Program schválený 23. prosince 2015. Záměr Společnosti je pokračovat v odkupu vlastních akcií, a to podle Rozhodnutí valné hromady. Odkup bude Společnost uskutečňovat na regulovaném trhu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry (s tím, že možnost rozhodnout v budoucnosti o nabytí dalších akcií v rámci limitů vymezených Rozhodnutím valné hromady podle dalšího konkrétního programu či jinak zůstává nedotčena).

Na základě výše uvedeného dne 13. prosince 2017 představenstvo Společnosti rozhodlo realizovat program zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu (dále jen „Nový program“), který má následující podmínky:

  1. cílem Nového programu je optimalizace kapitálové struktury Společnosti;
  2. nejvyšší kupní cena akcií nabývaných v rámci Nového programu nepřekročí nižší z následujících částek: nejvyšší kupní cenu stanovenou v souladu s článkem 3 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1052 a nejvyšší kupní cenu, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt podle Rozhodnutí valné hromady (297 Kč);
  3. nejnižší kupní cena akcií nabývaných v rámci Nového programu nepřekročí nejnižší kupní cenu, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt podle Rozhodnutí valné hromady (10 Kč);
  4. objem akcií nakoupených v rámci Nového programu za jeden den nepřevýší čtvrtinu průměrného denního objemu akcií Společnosti obchodovaného na regulovaném trhu v listopadu 2017, tj. v měsíci předcházejícím měsíci rozhodnutí představenstva;
  5. v rámci Nového programu Společnost nabude nejvýše takový počet akcií, aby celkový počet akcií nabytých Společností kumulovaně za Program i Nový program nepřekročil 4 % všech akcií Společnosti;
  6. doba trvání Nového programu činí maximálně dva roky, resp. do dosažení objemu akcií uvedeného v bodě e).

Společnost zamýšlí opět využít pro tento Nový program služeb WOOD & Company Financial Services, a.s., obchodníka s cennými papíry.

K 8. prosinci 2017 nabyla Společnost celkem 8 519 904 akcií za celkovou kupní cenu 2 154 mil. Kč a její podíl na všech hlasovacích právech ve smyslu § 122 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu dosáhl výše 2,75 %.

Průběh nakupování vlastních akcií v roce 2017

Leden

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 4. týdnu (23.1.2017 – 28.1.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 3. týdnu (16.1.2017 – 21.1.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 2. týdnu (9.1.2017 – 14.1.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 1. týdnu (2.1.2017 – 7.1.2017)

Únor

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 8. týdnu (20.2.2017 – 25.2.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 7. týdnu (13.2.2017 – 18.2.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 6. týdnu (6.2.2017 – 11.2.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 5. týdnu (30.1.2017 – 4.2.2017)

Březen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 13. týdnu (27.3.2017 – 1.4.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 12. týdnu (20.3.2017 – 25.3.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 11. týdnu (13.3.2017 – 18.3.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 10. týdnu (6.3.2017 – 11.3.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 9. týdnu (27.2.2017 – 4.3.2017)

Duben

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 17. týdnu (24.4.2017 – 29.4.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 16. týdnu (17.4.2017 – 22.4.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 15. týdnu (10.4.2017 – 15.4.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 14. týdnu (3.4.2017 – 8.4.2017)

Květen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 21. týdnu (22.5.2017 – 27.5.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 20. týdnu (15.5.2017 – 20.5.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 19. týdnu (8.5.2017 – 13.5.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 18. týdnu (1.5.2017 – 6.5.2017)

Červen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 26. týdnu (26.6.2017 – 1.7.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 25. týdnu (19.6.2017 – 24.6.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 24. týdnu (12.6.2017 – 17.6.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 23. týdnu (5.6.2017 – 10.6.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 22. týdnu (29.5.2017 – 3.6.2017)

Červenec

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 30. týdnu (24.7.2017 – 29.7.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 29. týdnu (17.7.2017 – 22.7.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 28. týdnu (10.7.2017 – 15.7.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 27. týdnu (3.7.2017 – 8.7.2017)

Srpen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 34. týdnu (21.8.2017 – 26.8.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 33. týdnu (14.8.2017 – 19.8.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 32. týdnu (7.8.2017 – 12.8.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 31. týdnu (31.7.2017 – 5.8.2017)

Září

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 39. týdnu (25.9.2017 – 30.9.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 38. týdnu (18.9.2017 – 23.9.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 37. týdnu (11.9.2017 – 16.9.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 36. týdnu (4.9.2017 – 9.9.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 35. týdnu (28.8.2017 – 2.9.2017)

Říjen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 43. týdnu (23.10.2017 – 28.10.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 42. týdnu (16.10.2017 – 21.10.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 41. týdnu (9.10.2017 – 14.10.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 40. týdnu (2.10.2017 – 7.10.2017)

Listopad

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 47. týdnu (20.11.2017 – 25.11.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 46. týdnu (13.11.2017 – 18.11.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 45. týdnu (6.11.2017 – 11.11.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 44. týdnu (30.10.2017 – 4.11.2017)

Prosinec

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 52. týdnu (25.12.2017 – 30.12.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 51. týdnu (18.12.2017 – 23.12.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 50. týdnu (11.12.2017 – 16.12.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 49. týdnu (4.12.2017 – 9.12.2017)
Průběh nakupování vlastních akcií v 48. týdnu (27.11.2017 – 2.12.2017)