Nabytí vlastních akcií v roce 2020

Třetí program zpětného odkupu akcií na regulovaném trhu

Dne 8. prosince 2015 přijala valná hromada společnosti O2 Czech Republic („Společnost“) usnesení o nabytí vlastních akcií, podle kterého může Společnost po dobu pěti let nabývat vlastní akcie v objemu, který nepřesáhne 10 % celkového počtu akcií Společnosti za cenu v rozmezí od 10 do 297 Kč za akcii až do celkové výše 8 mld. Kč (dále jen „Rozhodnutí valné hromady“).

Na základě výše uvedeného dne 23. prosince 2015 a 13. prosince 2017 představenstvo Společnosti schválilo dvouleté programy zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu (dále jen „První program“ a „Druhý program“).

Dle podmínek Druhého programu končí doba jeho trvání 13. prosince 2019. Záměrem představenstva Společnosti je umožnit pokračování odkupu vlastních akcií po skončení Druhého programu, a to podle Rozhodnutí valné hromady. Odkup bude Společnost uskutečňovat na regulovaném trhu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry (s tím, že možnost rozhodnout v budoucnosti o nabytí dalších akcií v rámci limitů vymezených Rozhodnutím valné hromady podle dalšího konkrétního programu či jinak zůstává nedotčena).

Na základě výše uvedeného dne 4. prosince 2019 představenstvo Společnosti schválilo program zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu (dále jen „Třetí program“), který má následující podmínky:

  1. cílem Třetího programu je optimalizace kapitálové struktury Společnosti;
  2. nejvyšší kupní cena akcií nabývaných v rámci Třetího programu nepřekročí nižší z následujících částek: nejvyšší kupní cenu stanovenou v souladu s článkem 3 odst. 2 nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci č. 2016/1052 a nejvyšší kupní cenu, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt podle Rozhodnutí valné hromady (297 Kč);
  3. nejnižší kupní cena akcií nabývaných v rámci Třetího programu nepřekročí nejnižší kupní cenu, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt podle Rozhodnutí valné hromady (10 Kč);
  4. objem akcií nakoupených v rámci Třetího programu za jeden den nepřevýší čtvrtinu průměrného denního objemu akcií Společnosti obchodovaného na regulovaném trhu v listopadu 2019, tj. v měsíci předcházejícím měsíci rozhodnutí představenstva;
  5. v rámci Třetího programu Společnost nabude nejvýše takový počet akcií, aby celkový počet akcií nabytých Společností kumulovaně za První, Druhý i Třetí program nepřekročil 4 % všech akcií Společnosti;
  6. maximální peněžitá částka přidělená na Třetí program činí násobek nejvyššího možného nabytého počtu akcií ve Třetím programu a nejvyšší kupní ceny, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt podle Rozhodnutí valné hromady (297 Kč);
  7. doba trvání Třetího programu je od 1. ledna 2020 do 8. prosince 2020, resp. do dosažení objemu akcií uvedeného v bodě e) nebo peněžité částky uvedené v bodě f).

Společnost zamýšlí opět využít pro Třetí program služeb WOOD & Company Financial Services, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Průběh nakupování vlastních akcií v roce 2020

Leden

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 5. týdnu (27.1.2020 – 1.2.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 4. týdnu (20.1.2020 – 25.1.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 3. týdnu (13.1.2020 – 18.1.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 2. týdnu (6.1.2020 – 11.1.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 1. týdnu (30.12.2019 – 4.1.2020)

Únor

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 9. týdnu (24.2.2020 – 29.2.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 8. týdnu (17.2.2020 – 22.2.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 7. týdnu (10.2.2020 – 15.2.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 6. týdnu (3.2.2020 – 8.2.2020)

Březen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 13. týdnu (23.3.2020 – 28.3.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 12. týdnu (16.3.2020 – 21.3.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 11. týdnu (9.3.2020 – 14.3.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 10. týdnu (2.3.2020 – 7.3.2020)

Duben

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 18. týdnu (27.4.2020 – 1.5.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 17. týdnu (20.4.2020 – 25.4.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 16. týdnu (13.4.2020 – 18.4.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 15. týdnu (6.4.2020 – 11.4.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 14. týdnu (30.3.2020 – 4.4.2020)

Květen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 22. týdnu (25.5.2020 – 30.5.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 21. týdnu (18.5.2020 – 23.5.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 20. týdnu (11.5.2020 – 16.5.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 19. týdnu (4.5.2020 – 9.5.2020)

Červen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 26. týdnu (22.6.2020 – 27.6.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 25. týdnu (15.6.2020 – 20.6.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 24. týdnu (8.6.2020 – 13.6.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 23. týdnu (1.6.2020 – 6.6.2020)

Červenec

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 31. týdnu (27.7.2020 – 1.8.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 30. týdnu (20.7.2020 – 25.7.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 29. týdnu (13.7.2020 – 18.7.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 28. týdnu (6.7.2020 – 11.7.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 27. týdnu (29.6.2020 – 4.7.2020)

Srpen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 35. týdnu (24.8.2020 – 29.8.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 34. týdnu (17.8.2020 – 22.8.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 33. týdnu (10.8.2020 – 15.8.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 32. týdnu (3.8.2020 – 8.8.2020)

Září

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 39. týdnu (21.9.2020 – 26.9.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 38. týdnu (14.9.2020 – 19.9.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 37. týdnu (7.9.2020 – 12.9.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 36. týdnu (31.8.2020 – 5.9.2020)

Říjen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 44. týdnu (26.10.2020 – 31.10.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 43. týdnu (19.10.2020 – 24.10.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 42. týdnu (12.10.2020 – 17.10.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 41. týdnu (5.10.2020 – 10.10.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 40. týdnu (28.9.2020 – 3.10.2020)

Listopad

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 48. týdnu (23.11.2020 – 28.11.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 47. týdnu (16.11.2020 – 21.11.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 46. týdnu (9.11.2020 – 14.11.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 45. týdnu (2.11.2020 – 7.11.2020)

Prosinec

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 53. týdnu (28.12.2020 – 1.1.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 52. týdnu (21.12.2020 – 26.12.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 50. týdnu (7.12.2020 – 12.12.2020)
Průběh nakupování vlastních akcií v 49. týdnu (30.11.2020 – 5.12.2020)