Nabytí vlastních akcií v roce 2021

Program zpětného odkupu akcií na regulovaném trhu

Valná hromada společnosti O2 Czech Republic („Společnost“), která se uskutečnila formou písemného rozhodování mimo zasedání s hlasováním od 11. května 2020 do 17. června 2020, přijala usnesení o nabytí vlastních akcií, podle kterého může Společnost od 9. prosince 2020 po dobu pěti let nabývat vlastní akcie v objemu, který nepřesáhne 30 088 214 akcií Společnosti za cenu v rozmezí od 10 do 297 Kč za akcii až do celkové výše 5,5 mld. Kč (dále jen „Rozhodnutí valné hromady“).

Na základě výše uvedeného dne 18. prosince 2020 představenstvo Společnosti schválilo program zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu (dále jen „Program“), který má následující podmínky:

  1. cílem Programu je optimalizace kapitálové struktury Společnosti;
  2. nejvyšší kupní cena akcií nabývaných v rámci Programu nepřekročí nižší z následujících částek: nejvyšší kupní cenu stanovenou v souladu s článkem 3 odst. 2 nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci č. 2016/1052 a nejvyšší kupní cenu, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt podle Rozhodnutí valné hromady (297 Kč);
  3. nejnižší kupní cena akcií nabývaných v rámci Programu nepřekročí nejnižší kupní cenu, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt podle Rozhodnutí valné hromady (10 Kč);
  4. objem akcií nakoupených v rámci Programu za jeden den nepřevýší čtvrtinu průměrného denního objemu akcií Společnosti obchodovaného na regulovaném trhu v listopadu 2020, tj. v měsíci předcházejícím měsíci rozhodnutí představenstva (9 678 akcií);
  5. v rámci Programu Společnost nabude nejvýše takový počet akcií, který může nabýt podle Rozhodnutí valné hromady (30 088 214 akcií);
  6. maximální peněžitá částka přidělená na Program odpovídá nejvyšší úhrnné ceně všech akcií, které může Společnost nabýt podle Rozhodnutí valné hromady (5,5 mld. Kč);
  7. doba trvání Programu je od 21. prosince 2020 do 21. prosince 2022, resp. do dosažení objemu akcií uvedeného v bodě e) nebo peněžité částky uvedené v bodě f) podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Průběh nakupování vlastních akcií v roce 2021

Leden

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 4. týdnu (25.1.2021 – 30.1.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 3. týdnu (18.1.2021 – 23.1.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 2. týdnu (11.1.2021 – 16.1.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 1. týdnu (4.1.2021 – 9.1.2021)

Únor

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 8. týdnu (22.2.2021 – 27.2.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 7. týdnu (15.2.2021 – 20.2.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 6. týdnu (8.2.2021 – 13.2.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 5. týdnu (1.2.2021 – 6.2.2021)

Březen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 12. týdnu (22.3.2021 – 27.3.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 11. týdnu (15.3.2021 – 20.3.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 10. týdnu (8.3.2021 – 13.3.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 9. týdnu (1.3.2021 – 6.3.2021)

Duben

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 17. týdnu (26.4.2021 – 1.5.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 16. týdnu (19.4.2021 – 24.4.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 15. týdnu (12.4.2021 – 17.4.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 14. týdnu (5.4.2021 – 10.4.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 13. týdnu (29.3.2021 – 2.4.2021)

Květen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 21. týdnu (24.5.2021 – 29.5.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 20. týdnu (17.5.2021 – 22.5.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 19. týdnu (10.5.2021 – 15.5.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 18. týdnu (3.5.2021 – 8.5.2021)

Červen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 25. týdnu (21.6.2021 – 26.6.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 25. týdnu (21.6.2021 – 26.6.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 24. týdnu (14.6.2021 – 19.6.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 23. týdnu (7.6.2021 – 12.6.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 22. týdnu (31.5.2021 – 5.6.2021)

Červenec

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 30. týdnu (26.7.2021 – 31.7.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 29. týdnu (19.7.2021 – 24.7.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 28. týdnu (12.7.2021 – 17.7.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 27. týdnu (5.7.2021 – 10.7.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 26. týdnu (28.6.2021 – 3.7.2021)

Srpen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 34. týdnu (23.8.2021 – 28.8.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 33. týdnu (16.8.2021 – 21.8.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 32. týdnu (9.8.2021 – 14.8.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 31. týdnu (2.8.2021 – 7.8.2021)

Září

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 38. týdnu (20.9.2021 – 25.9.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 37. týdnu (13.9.2021 – 18.9.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 36. týdnu (6.9.2021 – 11.9.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 35. týdnu (30.8.2021 – 4.9.2021)

Říjen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 43. týdnu (25.10.2021 – 30.10.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 42. týdnu (18.10.2021 – 23.10.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 41. týdnu (11.10.2021 – 16.10.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 40. týdnu (4.10.2021 – 9.10.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 39. týdnu (27.9.2021 – 2.10.2021)

Listopad

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 47. týdnu (22.11.2021 – 27.11.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 46. týdnu (15.11.2021 – 20.11.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 45. týdnu (8.11.2021 – 13.11.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 44. týdnu (1.11.2021 – 6.11.2021)

Prosinec

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií v 52. týdnu (27.12.2021 – 1.1.2022)
Průběh nakupování vlastních akcií v 51. týdnu (20.12.2021 – 25.12.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 50. týdnu (13.12.2021 – 18.12.2021)
Průběh nakupování vlastních akcií v 48. týdnu (29.11.2021 – 4.12.2021)