O2 Diskové pole

Zajistí bezpečný prostor pro vaše data a vám snadný přístup k nim odkudkoliv.

Co získáte

Systém s plnou redundancí komponent
Systém s plnou redundancí komponent
Možnost aktivace georeplikace
Možnost aktivace georeplikace
Platforma s vysokou dostupností
Platforma s vysokou dostupností
Datové centrum s certifikací Tier III
Datové centrum s certifikací Tier III

Tolik prostoru, kolik potřebujete

Přestaňte řešit kapacitu svých disků a dejte svým datům vždy tolik prostoru, kolik potřebují. O2 Diskové pole vám zabezpečí snadný a bezpečný přístup k vašim datům, odkudkoliv budete potřebovat. A kapacitu můžete kdykoliv změnit. O2 Diskové pole se vždy přizpůsobí vašim požadavkům.

Rádi s vámi projdeme, co potřebujete, a připravíme nabídku na míru.

O2 Diskové pole zblízka

Naprostá ochrana vašich dat

Naprostá ochrana vašich dat

Služba zahrnuje pravidelnou údržbu serveru, administraci systémů a záruku dostupnosti služby a bezpečnosti. Veškerou administraci zařízení zajišťují oddělené přístupy pro správu technologie.

Výkon

Výkon

Data jsou umisťována na prostředcích poskytujících optimalizovaný výkon požadovaný jednotlivými systémy a aplikacemi. Výkon je zajišťován jak technologicky, v podobě používaných midrange diskových polí, tak i architekturou, navrženou experty v oboru storagových systémů.

Bezpečnost

Bezpečnost

Multifaktorová ochrana dat je zajišťována po stránce bezpečnosti fyzické, provozní i přístupové včetně vnitřních systémů ochrany dat v rámci samostatných diskových polí. V kombinaci s pokročilými technologiemi ochrany telekomunikačních sítí může být zajištěna i bezpečnost dat v průběhu jejich přenosu mezi jednotlivými lokacemi.

Flexibilita

Flexibilita

Silným atributem služby je schopnost dynamicky přizpůsobovat celkovou podobu poskytované služby nejen po technologické stránce, ale i po ekonomické stránce. Zákazník může ve spolupráci s O2 měnit objemy uložených dat a přímo ovlivňovat efektivitu využívání prostředků.

Kombinujte výhodně s dalšími IT službami

O2 Diskové pole je jednou ze služeb rodiny O2 ICT pro komplexní zajištění provozu systémů. Tyto služby se vzájemně doplňují a jsou připraveny pro vykrytí různých potřeb zákazníka, nebo rozšíření provozované úrovně na stupně vyžadované dynamicky se vyvíjejícím prostředím IT světa.

Rádi s vámi projdeme, co potřebujete, a připravíme nabídku na míru.

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Podrobné informace o O2 Diskové pole

Technické řešení

Služba O2 Diskové pole patří do kategorie služeb profesionálních enterprise externích diskových systémů. Služba přináší garanci výkonu diskového úložiště a umožňuje elastický způsob využívání pro dosažení až 100% utilizace investovaných prostředků. Kromě poskytnutí potřebné diskové kapacity je ve službě zahrnuta asistence kvalifikovaného personálu, administrace diskových systémů a další nezbytné prostředky s garancí dostupnosti služby a bezpečnosti.

O2 Diskové pole je ideálním řešením při hledání alternativy k finančně a provozně náročným on- premise způsobům manipulace dat, při požadavku na umístění a provozu dat jako celku nebo jejich části v lokalitě mimo primární systémy, při požadavku na vykrývání provozních kapacit krátkodobě či dlouhodobě, nebo při hledání cesty od on-premise IT k nezávislému cloudovému systému provozovanému třetí stranou.

Přístup pro správu technologie je oddělen od přístupu k samotným zpracovávaným datům, tedy je zajištěna i ochrana proti zásahu ze strany administrátora. Ochrana disků je postavena na úrovni RAID 5 a RAID 6, samotné určení je provedeno automaticky podle povahy a potřeby dat. Pokud zákazník požaduje možnost geografické redundance diskového pole na úrovni real-time replication, je možné si tuto architekturu objednat.

Připojení

Přístup ke službě je podle zvolené varianty poskytován technologiemi:

  • FC (Fibre Channel) – připojení zákazníka pomocí optického vlákna do FC switche v lokalitě O2 Hosting
  • iSCSI (Internet Small Computer System Interface) – diskový prostor je zpřístupněn pomocí iSCSI technologie zákazníkům přistupujícím po IP protokolu. Maximální velikost disku je 2 000 GB.
  • NAS (Network Attached Storage) – zákazníkovi je vytvořen CIFS server, který je možné připojit k Microsoft doméně zákazníka pomocí IP protokolu.
Technické zázemí

O2 Diskové pole vám nabízí technické zázemí a zařízení umístěná v hostingovém centru s certifikací Tier III. Veškeré servery a zařízení nepřetržitě monitorujeme a provádíme jejich údržbu. Napájení ze dvou nezávislých zdrojů, chlazení, protipožární opatření a dokonce fyzická ostraha jsou samozřejmostí.

Služby je možné kdykoliv rozšířit o další kompetence, které vám přinášejí specialisté z O2. Můžeme pro vás zajistit migraci dat, napojení na systémy a další.

Podle zvolené úrovně zabezpečení (SLA) vám zaručíme zajištění provozu s dostupností služby 99,9 %. Klademe velký důraz na dodržování nejvyšších standardů pro kvalitu a bezpečnost. Všechny procesy se proto řídí podle standardů ITIL (O2 IT services).

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je souhrn poznatků a přístupů vedoucích k zajištění dodání kvalitních služeb informačních technologií, který vychází z nejlepších praktických zkušeností ze všech odvětví IT. ITIL je v současnosti považován za mezinárodní standard pro oblast řízení IT služeb.

Podmínky používání cookies