O2 Diskové pole

Ukládejte svá data se bezpečně. Na externí disková pole se snadným přístupem odkudkoliv.

Systém s plnou redundancí komponent
Možnost aktivace georeplikace
Platforma s vysokou dostupností
Datové centrum s certifikací Tier III
Tolik prostoru, kolik potřebujete

Tolik prostoru, kolik potřebujete

Přestaňte řešit kapacitu svých disků a dejte svým datům vždy tolik prostoru, kolik potřebují. O2 Diskové pole vám zabezpečí snadný a bezpečný přístup k datům, odkudkoliv potřebujete. Kapacitu můžete kdykoliv změnit. O2 Diskové pole se vždy přizpůsobí vašim požadavkům.

Díky čemu O2 Diskové pole využijete na maximum

Naprostá ochrana dat
Služba zahrnuje pravidelnou údržbu serveru, administraci systémů a záruku dostupnosti služby a bezpečnosti. Veškerou administraci zařízení zajišťují oddělené přístupy pro správu technologie.
Optimalizovaný výkon
Data jsou umisťována na prostředcích poskytujících optimalizovaný výkon požadovaný jednotlivými systémy a aplikacemi. Výkon je zajišťován jak technologicky, v podobě používaných midrange diskových polí, tak i architekturou, navrženou experty v oboru storagových systémů.
Vícefaktorová bezpečnost
Multifaktorová ochrana dat je zajišťována po stránce bezpečnosti fyzické, provozní i přístupové včetně vnitřních systémů ochrany dat v rámci samostatných diskových polí. V kombinaci s pokročilými technologiemi ochrany telekomunikačních sítí může být zajištěna i bezpečnost dat v průběhu jejich přenosu mezi jednotlivými lokacemi.
Flexibilita služby
Silným atributem služby je schopnost dynamicky přizpůsobovat celkovou podobu poskytované služby nejen po technologické stránce, ale i po ekonomické stránce. Zákazník může ve spolupráci s O2 měnit objemy uložených dat a přímo ovlivňovat efektivitu využívání prostředků.
Nechte nám kontakt

Nezávazná konzultace

Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci.
Údaje zpracujeme podle Zásad zpracování osobních údajů za účelem jednorázového telefonického kontaktu s informacemi o našich službách.
Náš operátor vás bude kontaktovat.
Kombinujte výhodně s dalšími IT službami

Kombinujte výhodně s dalšími IT službami

O2 Diskové pole je jednou ze služeb rodiny O2 ICT pro komplexní zajištění provozu systémů. Tyto služby se vzájemně doplňují a jsou připraveny pro vykrytí různých potřeb zákazníka, nebo rozšíření provozované úrovně na stupně vyžadované dynamicky se vyvíjejícím prostředím IT světa.

Podrobné informace o službě O2 Diskové pole

O2 Diskové pole patří do kategorie služeb profesionálních enterprise externích diskových systémů. Přináší garanci výkonu diskového úložiště a umožňuje elastický způsob využívání pro dosažení až 100% utilizace investovaných prostředků. Kromě poskytnutí potřebné diskové kapacity zahrnuje asistenci kvalifikovaného personálu, administraci diskových systémů a další nezbytné prostředky s garancí dostupnosti služby a bezpečnosti.
 

Detailní technické řešení služby O2 Diskové pole

Služba O2 Diskové pole patří do kategorie služeb profesionálních enterprise externích diskových systémů. Služba přináší garanci výkonu diskového úložiště a umožňuje elastický způsob využívání pro dosažení až 100% utilizace investovaných prostředků. Kromě poskytnutí potřebné diskové kapacity je ve službě zahrnuta asistence kvalifikovaného personálu, administrace diskových systémů a další nezbytné prostředky s garancí dostupnosti služby a bezpečnosti.

O2 Diskové pole je ideálním řešením při hledání alternativy k finančně a provozně náročným on- premise způsobům manipulace dat, při požadavku na umístění a provozu dat jako celku nebo jejich části v lokalitě mimo primární systémy, při požadavku na vykrývání provozních kapacit krátkodobě či dlouhodobě, nebo při hledání cesty od on-premise IT k nezávislému cloudovému systému provozovanému třetí stranou.

Přístup pro správu technologie je oddělen od přístupu k samotným zpracovávaným datům, tedy je zajištěna i ochrana proti zásahu ze strany administrátora. Ochrana disků je postavena na úrovni RAID 5 a RAID 6, samotné určení je provedeno automaticky podle povahy a potřeby dat. Pokud zákazník požaduje možnost geografické redundance diskového pole na úrovni real-time replication, je možné si tuto architekturu objednat.

Jak se řeší připojení ke službě?

Přístup ke službě je podle zvolené varianty poskytován technologiemi:

  • FC (Fibre Channel) – připojení zákazníka pomocí optického vlákna do FC switche v lokalitě O2 Hosting
  • iSCSI (Internet Small Computer System Interface) – diskový prostor je zpřístupněn pomocí iSCSI technologie zákazníkům přistupujícím po IP protokolu. Maximální velikost disku je 2 000 GB.
  • NAS (Network Attached Storage) – zákazníkovi je vytvořen CIFS server, který je možné připojit k Microsoft doméně zákazníka pomocí IP protokolu.
Jaké technické zázemí služba nabízí?

O2 Diskové pole vám nabízí technické zázemí a zařízení umístěná v hostingovém centru s certifikací Tier III. Veškeré servery a zařízení nepřetržitě monitorujeme a provádíme jejich údržbu. Napájení ze dvou nezávislých zdrojů, chlazení, protipožární opatření a dokonce fyzická ostraha jsou samozřejmostí.

Služby je možné kdykoliv rozšířit o další kompetence, které vám přinášejí specialisté z O2. Můžeme pro vás zajistit migraci dat, napojení na systémy a další.

Podle zvolené úrovně zabezpečení (SLA) vám zaručíme zajištění provozu s dostupností služby 99,9 %. Klademe velký důraz na dodržování nejvyšších standardů pro kvalitu a bezpečnost. Všechny procesy se proto řídí podle standardů ITIL (O2 IT services).

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je souhrn poznatků a přístupů vedoucích k zajištění dodání kvalitních služeb informačních technologií, který vychází z nejlepších praktických zkušeností ze všech odvětví IT. ITIL je v současnosti považován za mezinárodní standard pro oblast řízení IT služeb.