O2 Zálohování

Zálohujte svá data bezpečně s certifikací Tier III a zárukou snadné a rychlé obnovy.

Zálohy v bezpečí mimo vaši lokalitu
Portál pro řízení záloh
Asistence při návrhu záloh i obnově
Kontrola úspěšnosti záloh
SOC 2 Type II, ISO 27017 a ISO 27018
Certifikace pro bezpečí vašich dat
Zajistíme, abyste nikdy nepřišli o svá data

Zajistíme, abyste nikdy nepřišli o svá data

O2 Zálohování se softwarem, který je součástí služby, vytvoří kopii dat ve vzdálené záložní lokalitě bez výpadku v provozu. V případě ztráty dat na vašem primárním úložišti garantujeme jejich snadnou a rychlou obnovitelnost do původní lokality nebo do lokality, kterou si určíte.

Díky čemu O2 Zálohování využijete na maximum

Kapacita, kterou právě potřebujete
Službu nastavíme přesně podle vašich potřeb na základě předběžné analýzy. Získáte kapacitu dat, kterou si můžete kdykoliv přizpůsobit. Rychle dostupná média vám umožní zálohovat i obnovit tisíce GB, zaplatíte však pouze to, co skutečně využijete.
Pojištění dat technickými prostředky
Jediný způsob jak pojistit nenahraditelná data, je jim dát technickou ochranu proti ztrátě. Nejlepší je data udržovat ve více lokalitách. S O2 Zálohováním budete mít data zálohována v zabezpečené lokaci s certifikací Tier III.
Verzování dat dle potřeb
Při běžném provozu se data mění ze dne na den. O2 Zálohování zajišťuje možnost vrátit se bezpečně k předešlé verzi dat. Délku platnosti zálohy si můžete nastavit dle potřeby jak pro celou společnost, tak i podle konkrétního systému, aplikace, souboru.
Bezpečná záloha
Jste chráněni proti ztrátě, úmyslnému smazání i neúmyslnému smazání dat oprávněnou osobou, výpadkem primárního i záložního média. O2 Zálohování navíc pamatuje na vnější útočníky, proto zajišťuje možnost šifrování dat na záložním serveru.
Nechte nám kontakt

Nezávazná konzultace

Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci.
Údaje zpracujeme podle Zásad zpracování osobních údajů za účelem jednorázového telefonického kontaktu s informacemi o našich službách.
Náš operátor vás bude kontaktovat.
Síťové datové úložiště (NAS) O2 Dedikovaný server

Dostatek prostoru pro vaše data zajistí O2 Dedikovaný server

Pronajměte si server nebo síťové datové úložiště (NAS) umístěné v našich vysoce zabezpečených datových centrech. Službu O2 Dedikovaný server využijete hlavně pro centrální ukládání a zálohování dat, která pak můžete jednoduše sdílet přes lokální síť (LAN) nebo přes internet.

Podrobné informace k O2 Zálohování

Ztráta dat s sebou nese finanční ztráty a může ochromit chod společnosti. O2 Zálohování je způsob, jak data kvalitně zálohovat a mít záruku jejich snadné obnovy. Obnovu dat si můžete zajistit sami, nebo můžete využít podpory našich specialistů.

Průběh zálohování a obnovy dat

O2 Zálohování oproti ostatním běžným způsobům zálohování pamatuje i na snadnou a rychlou schopnost obnovy dat ze zálohy.

Nemusíte se starat o správu zálohovacího hardwaru nebo softwaru. Navíc získáte zkušené techniky, kteří vám pomohou s analýzou zálohovaných dat a můžete s nimi zkonzultovat definici plánu zálohování i obnovy. Technologické řešení je umístěné v našich vysoce zabezpečených datových centrech.

O2 Zálohování je jako jediná služba na trhu schopná při bezpečnostních auditech prokázat, jak se po celou dobu uložení záloh s daty nakládalo. K tomu nám pomáhá naše služba Security Expert Center.

Záloha dat za posledních 14 dní

Běžná záloha služby bývá 14 dní s retencí zálohy jednou denně. Službu je možné přizpůsobit konkrétní potřebě a možnostem přenosové linky. Možnosti zálohování nejsou omezeny a můžete si zvolit, zda data zálohovat jako image zálohy, přírůstkové zálohy nebo i rozdílové zálohy. Každý ze zvolených scénářů ovlivňuje velikost cílového úložiště a vytížení přenosové linky, a proto vám vždy poradíme, jaký systém je nejvhodnější nasadit.

Obnovu dat si můžete zajistit sami, nebo můžete využít podpory našich specialistů.

Detailní parametry služby O2 Zálohování

O2 Zálohování vám nabízí technické zázemí a zařízení umístěné v hostingovém centru s certifikací Tier III. Veškeré technologie nepřetržitě monitorujeme a provádíme jejich údržbu.

Podle zvolené úrovně podpory při obnově dat (SLA) zaručíme obnovitelnost provozu v daném čase. Všechny procesy se řídí podle standardů ITIL.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je souhrn poznatků a přístupů vedoucích k zajištění dodání kvalitních služeb informačních technologií, který vychází z nejlepších praktických zkušeností ze všech odvětví IT. ITIL je v současnosti považován za mezinárodní standard pro oblast řízení IT služeb.

Služba je definována tak, aby ji bylo možné snadno a bez náročných úprav kombinovat s jinými hostingovými službami O2, včetně O2 Virtuálního datového centra, O2 Virtualizovaného řešení, O2 Virtuálního serveru, O2 Diskového pole a dalších. Kombinací a škálováním těchto služeb může zákazník budovat a upravovat ICT řešení podle svých aktuálních požadavků a potřeb. Jednou z hlavních výhod těchto služeb je jejich postavení na společné platformě, která umožňuje optimalizovat časovou náročnost a využití lidských zdrojů na podporu zákazníků a správu řešení včetně vzájemné komunikace prostřednictvím jediného kontaktního místa (single-point-of-contact).

Monitoring zařízení využívaných pro zálohu vašich dat zajišťujeme nepřetržitě po celý rok ve dne, v noci i o svátcích. Máte tak jistotu, že vaše data jsou neustále dostupná, v bezpečí a chráněná před útoky.

Naší prioritou je rychlá a bezpečná obnova dat vaší společnosti v případě jejich ztráty.

Jaké technické zázemí služba umí nabídnout?
             

ZÁLOHOVÁNÍ SERVERŮ

ZÁLOHOVÁNÍ O2 VDC 

VZDÁLENÉ ÚLOŽIŠTĚ PRO ZÁKAZNÍKY VEEAM*

DEDUPLIKACE NA STRANĚ KLIENTA**    

ANO ANO ANO

ŠIFROVÁNÍ    

ANO ANO ANO
KOMPRESE     ANO ANO ANO

WAN AKCELERACE    

ANO ANO ANO

* Určujete si sami.
** Může ovlivnit výkon zálohovaného zařízení.

Kapacita služby a retence záloh

Kapacita služby

Je daná na základě toho, kolik dat potřebujete zálohovat a poskytnutou cílovou kapacitou. Ta je variabilní a závisí na zvolené retenci, použitém systému šifrování a kompresi dat. Jestli využijete také kompletní správu ze strany O2, zajistíme ideální poměr všech parametrů, aby data byla kdykoliv dostupná v požadované podobě bez nutnosti specifikovat retenci nebo kompresi.

Retence záloh

Podle povahy zálohovaných dat (zdrojová data) si můžete určit libovolnou politiku zálohování podle frekvence zálohování (RPO) a časové náročnosti obnovy (RPO). Systém umožňuje také dlouhodobějšího uchovávání dat, rozdílových záloh i více záloh v jednom dni.

Bezpečnost, dostupnost a garance služby

Bezpečnost

Primární, fyzickou a provozní bezpečnost technologií a dat zajišťujeme umístěním hardwaru do datových center, která splňují parametry TIER III.

Další úrovně bezpečnosti podle způsobu zálohování

  • V případě varianty Zálohování serverů (Power) veškeré meta-informace jsou ukládána do rychlé relační databáze, která je součástí zálohovacího serveru na straně O2. Autorizací k této databázi je konkrétní instalace do koncového, zálohovaného serveru. Data na jednotlivých discích jsou běžně nečitelná a klíčem ke čtení dat za účelem obnovy je databáze zálohovacího serveru. Pokud by došlo např. ke zcizení médií, není možné tyto média obnovit na jiném zálohovacím serveru (čistá instalace) bez obnovení příslušné databáze zálohovacího serveru. Kromě toho je data možné dále zašifrovat (AES-256) už na vaší straně a data po LAN/SAN k zálohovacímu médiu už putují v zašifrované podobě.
  • Pro zálohování pomocí Zálohování VDC bezpečnost zajišťujeme pomocí komponenty Cloud Repository, která vytváří samostatnou vrstvu oddělující jednotlivá zákaznická prostředí tak, jako by se jednalo o samostatné úložiště. V případě nástrojů zálohování virtualizovaného prostředí přes internet je kromě Cloud Repository navíc bezpečnost přenosu zajištěná šifrováním SSL.

Dostupnost

Služba je dostupná i v případě, že nemáte své technologie uložené v rámci našich datových center, ale ve vlastních lokalitách. Veškerá řídící komunikace mezi zálohovacími klienty a serverem probíhá protokolem TCP/IP přes LAN síť, SAN síť nebo případně i přes internet.

V případě LAN máte k dispozici vlastní VLAN a adresní rozsah pro zálohování. Zálohovací SW server vidí do všech těchto sítí a může komunikovat se všemi zálohovanými servery, ale nepropojuje tyto sítě.

Je-li zákazník připojen do SAN infrastruktury (má vlastní fyzické servery), je možné vytvořit a připojit virtuální zálohovací knihovnu skrze SAN napřímo k jeho serverům a všechen přenos dat přesunout z „pomalejší“ LAN na „rychlejší“ SAN.

Přístup přes internet zajistíme pomocí VPN protokolů z lokality zdrojových dat přes VPN koncentrátor lokality cílové kapacity, nebo pomocí šifrovaného SSL spojení přímo na veřejnou IP adresu zálohovacího serveru.  

Garance a podpora

Službu O2 Zálohování poskytujeme s garantovanou dostupností 99,9%. Když umístíte zálohovacího klienta přímo na svých strojích, můžete mít kompletní přehled o nastavených zálohách a jejich průběhu. V ostatních případech budete mít přesný přehled o používaných prostředcích díky pravidelnému reportingu. Když budete potřebovat, můžete z klienta provést obnovu dat i zcela sami. U složitějších nebo rozsáhlejších obnov je možné objednat si formou paušálu nebo jednorázového poplatku asistenci našeho specialisty.

Rozsah podpory

Bronze

Silver

Gold

Monitoring systému

24/7

24/7

24x7

Časový režim podpory

8x5

8x5

24x7

Denní kontroly záloh

X

ANO

ANO

Provozní troubleshoting záloh

X

ANO

ANO

Konzultace redesignu

X

X

ANO

Konzultace testů obnovy

x

X

ANO

Individuální podpora: jednorázová podpora a konzultace související např. s požadavky na nestandardní nastavení služby, optimalizaci backup plánu.

Volitelné služby

Inicializační migrace dat

Pro přenos úvodního množství dat kdy nestačí kapacita přenosové linky od zákazníka pro úvodní přenos dat, lze využít procesu inicializační migrace dat

Parametry pro manuální inicializační backup:

Lokalita:                              DC-Stodůlky

Rozhraní:                            USB 2.0, 3.0; případně NAS (nikoliv však připojení přímo na migrační server, ale přes nakonfigurovaný port určeného switche)

Podporované formáty:    virtuální stroje přes templates (OVF, OVA) nebo souborově (VMDK); ostatní data

Proces:                                SAM služby domlouvá předání dat mezi zákazníkem a dohledem v DC-Stodůlky a následný proces migrace

Hodiny:                               standardně 8-17 CORP a GOV, případně umíme i mimo tento čas

Kapacita:                             neomezeno

Podpora

Zákazník může mít při umístění zálohovacího klienta přímo na svých strojích kompletní přehled o nastavených zálohách a jejich průběhu. V ostatních případech má přesný přehled o používaných prostředcích díky pravidelnému reportingu. V případě potřeby je schopen z klienta provést obnovu dat i zcela sám. U složitějších nebo rozsáhlejších obnov je možné objednat si formou paušálu, nebo jednorázového poplatku asistenci specialisty společnosti O2.

Rozsah podpory

Bronze

Silver

Gold

Monitoring systému

24/7

24/7

24x7

Časový režim podpory

8x5

8x5

24x7

Denní kontroly záloh

X

ANO

ANO

Provozní troubleshoting záloh

X

ANO

ANO

Konzultace redesignu

X

X

ANO

Konzultace testů obnovy

x

X

ANO

Individuální podpora: jednorázová podpora a konzultace související např. s požadavky na nestandardní nastavení služby, optimalizaci backup plánu, apod.

Financování služby O2 Zálohování

Se službou O2 Zálohování platíte pouze za množství zálohovaných dat za měsíc (per GB) a za kapacitu na záložním médiu. Cena služby zahrnuje potřebnou kapacitu, licence za off-line/on-line backup, pravidelnou údržbu serveru, administraci systémů a záruku dostupnosti služby a bezpečnosti. Veškerou administraci zařízení zajišťují oddělené přístupy pro správu technologie.