O2 Car Control

Ušetřete až 20 % nákladů na správu vozového parku

1.

Přehled o pohybu firemních vozidel

2.

Jednodušší administrativa

 
3.

Návratnost investice do 1 roku

4.

Plně hostované řešení

5.

Integrace s vašimi stávajícími systémy

Mějte stále přehled a aktuální informace

Sledujte on-line pohyb svých firemních vozidel. Díky stále aktuálním informacím a jejich vyhodnocování ušetříte až 20 % nákladů na správu vozového parku. Navíc pro vás systém Car Control rovnou vyhotoví elektronickou knihu jízd použitelnou pro daňové účely.

Co můžete sledovat

Kde se právě vaše vozidla nachází a kudy se pohybovala

Kolik vaše vozidla najela kilometrů

Kolik natankovala a kolik pohonných hmot reálně spotřebovala

Kompletní ceník a detailní informace získáte na www.carcontrol.cz.

Oblíbené doplňky služby O2 Car Control

Mobileye Monitor

Vyzkoušejte systém, který varuje řidiče před kolizí pomocí vizuálních a zvukových upozornění. Snížíte nehodovost, ušetříte náklady na provoz a likvidaci škod v případě nehody.

Více na mobileye.sherlogtrace.cz

Petr Tomáš, Owner & CEO

„Naše společnost se nikdy nechtěla zařadit mezi standardní dodavatele služeb. Neustále hledáme příležitosti, jak se odlišit od konkurence. Pomáhají nám k tomu naše produkty, ale i kvalitní služby našich dlouhodobě ověřených dodavatelů, mezi které patří samozřejmě i O2.“

Petr Tomáš, Owner & CEO

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Nechte si předložit nabídku

Zeptejte se rovnou

Když máte jednoduchý dotaz nebo potřebujete odpověď co nejdříve.
Linka pro firmy a veřejnou správu

Podrobné informace o službě O2 Car Control

Jak systém funguje

Služba O2 Car Control je velice jednoduchá, stačí pouze nainstalovat potřebné zařízení do služebních vozů a aktivovat službu. Samotná aplikace, která zobrazuje vámi požadované údaje, je přístupná přes internet, a to na kterémkoliv počítači nebo PDA na adrese www.carcontrol.cz.

Správa systému

Celou administraci systému provádíte sami. Můžete tak nastavit vše přesně podle vašich potřeb. Po aktivaci služby bude vytvořen váš účet (Master Account), do kterého budou přesunuty všechny jednotky (vozy), které byly nainstalovány.

Více informací o tom, jak funguje O2 Car Control najdete na www.carcontrol.cz

V zahraničí

Službu O2 Car Control můžete plnohodnotně využívat v závislosti na vybrané variantě i bez zásadního navýšení ceny pro vozidla pohybující se po celé Evropě.

Zajištění transparentního fungování služby i v zahraničí a rozšíření možností sledování polohy vozidel přináší funkcionalita O2 Car Control v zahraničí.

Nabízené varianty uspokojí jak zákazníky, jejichž vozidla se v zahraničí pohybují pouze výjimečně, tak zákazníky s vysokými požadavky na sledování vozidel bez ohledu na státní hranice. To vše pouze za běžné ceny datových či SMS přenosů, bez paušálů či aktivačních poplatků.

Podrobné informace o provozování služby O2 Car Control v zahraničí získáte na www.carcontrol.cz.

Oborová řešení

O2 Car Control pro sledování domíchávačů betonu

Sledování domíchávačů betonu - automatizované vyhodnocování a hlídání míst vykládky.

Řešení jsme vyvinuli pro specializovanou autodopravu (např. betonárenské mixy). Sledování a automatické vyhodnocení odchylek od určeného místa složení nákladu zamezuje ztrátám materiálu, u kterého vzhledem k jeho charakteru nelze ověřit, zda nedošlo k úbytku cestou.

O2 Car Control pro přepravu zvířat

Sledování přepravy zvířat - vzdálená kontrola a dokladování cesty včetně podmínek v přepravním prostoru.

Řešení jsme vyvinuli pro potřeby přepravy zvířat a jiného materiálu (např. potraviny), kde je kromě polohy vozidla potřeba sledovat i teplotu a případné otevření přepravního prostoru. Splňuje všechny požadavky nařízení EU č. 1/2005, které je třeba dodržovat od 1. 1. 2007.

O2 Car Control pro vozidla technických služeb

Sledování autoparku technických služeb - kontrola a dokladování činnosti speciálních údržbových vozidel (sypače, kropicí, čisticí a popelářské vozy).

Řešení jsme vyvinuli hlavně pro vozidla technických služeb, údržby silnic apod., kde je třeba sledovat činnost v určených místech nebo projížděných trasách a zadaných časech. Obecně se hodí pro případy, kdy je třeba:

  • sledovat, zda v zadaných úsecích komunikací byla provedena zadaná údržba
  • vyhodnocovat rozsah a kvalitu služeb údržby
  • pomocí dispečerského pracoviště monitorovat aktuální polohu a činnost údržbových vozidel a jejich činnost operativně řídit

Podrobné informace o konkrétním využití najdete www.carcontrol.cz

Aktivace

Máte-li o službu zájem, kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo specialistu Centra péče o významné zákazníky.

Stávající zákazníci O2 Czech Republic

  • 800 111 777
  • *77 z mobilního telefonu
  • e-mailem na adrese korporace@o2.cz

Společnosti, které nevyužívají služeb společnosti O2 Czech Republic

  • 800 33 00 55 (od 9:00 - 19:00)
Tato služba může být součástí individuální nabídky pro podnikatele

Tato služba může být součástí individuální nabídky pro podnikatele

Zkombinujte si mobilní, fixní a IT služby podle potřeby. Připravíme vám nabídku přesně podle toho, co zrovna vy a vaše firma potřebujete.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies