Mobile tariffs

Cheap calling

FREE O2 60

Unlimited to O2
60 min to other networks

50 MB

 • The cheapest tariff
 • Spotify Premium for 3 months free of charge
349 CZK
249 CZK with O2 Internet
Order
FREE O2 200

Unlimited to all networks

200 MB

 • Discount on phones
 • Spotify Premium for 3 months free of charge
499 CZK
399 CZK with O2 Internet
Order
Enough data with unlimited calls

FREE 1,5 GB

Unlimited to all networks

1,5 GB

 • Credit for digital library
 • Discount on phones
 • Spotify Premium for 3 months free of charge
749 CZK
649 CZK with O2 Internet
Order
FREE 6 GB

Unlimited to all networks

6 GB

 • Credit for digital library
 • Discount on phones
 • Spotify Premium for 3 months free of charge
849 CZK
749 CZK with O2 Internet
Order
FREE 20 GB

Unlimited to all networks

20 GB

 • Credit for a digital library
 • Discount on phones
 • 600 mins for international calls
 • Spotify Premium for 3 months free of charge
1,699 CZK
1,599 CZK with O2 Internet
Order
The offer is valid for both new and existing customers. Prices include VAT and require a 24-month contract.

Large amount of data with calling

Modrá O2 Data
min SMS

3,50 CZK/min to all networks
1,50 CZK/SMS to all networks

4 GB

2 GB of data + up to 2,500 CZK

on the phone of their choice
for new customers

349 CZK
249 CZK with O2 Internet
Order
Stříbrná O2 Data
min SMS

3,50 CZK/min to all networks
1,50 CZK/SMS to all networks

10 GB

5 GB of data + up to 2,500 CZK

on the phone of their choice
for new customers

499 CZK
399 CZK with O2 Internet
Order
Zlatá O2 Data
min SMS

3,50 CZK/min to all networks
1,50 CZK/SMS to all networks

20 GB

10 GB of data + up to 4000 CZK

on the phone of their choice
for new customers

799 CZK
699 CZK with O2 Internet
Order
Pricesrequire a 24-month contract.
More about terms and prices

Ask O2 Guru

Who we are
Term and conditions (CZ only)

1) Výhodu v této akci může získat ke každému svému mobilnímu telefonnímu číslu ("Číslo") s tarifem O2 DATA 2 GB, O2 DATA 5 GB nebo O2 DATA 10 GB ("Tarif") účastník, který splňuje tyto předpoklady: a) není v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči O2 po souvislou dobu delší než 30 dnů (zejména s úhradou vyúčtování vystaveného O2), b) není evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu není vydáno rozhodnutí o úpadku a d) v době od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018 požádá o výhodu a současně sjedná nový závazek v délce 24 měsíců k řádnému užívání služby a placení ceny Tarifu ("Závazek").

2) Tato akce není slučitelná s účastí na marketingové akci Vánoce 2017 nebo HW Bonus: pokud účastník k témuž Číslu žádá o voucher, umožňující čerpat slevu v rámci akce HW Bonus, má platný voucher nebo dosud neuplynulo 24 měsíců od poskytnutí slevy z akce Vánoce 2017 nebo HW Bonus k témuž Číslu, nelze mu výhodu z této akce poskytnout.

3) Výhoda spočívá v navýšení objemu dat v ČR a zóně EU: a) o 2 GB v rámci Tarifu O2 DATA 2 GB, b) o 5 GB v rámci Tarifu O2 DATA 5 GB, c) o 10 GB v rámci Tarifu O2 DATA 10 GB.

4) Účastníkovi, který dle těchto podmínek splňuje předpoklady pro získání výhody k Číslu a který o ni požádal, poskytuje O2 výhodu za těchto podmínek: a) u Čísla trvá ujednání Tarifu se Závazkem, b) od sjednání Závazku neuplynulo více než 24 měsíců, c) účastník není v prodlení s plněním Závazku po souvislou dobu delší než 30 dnů.

5) Dojde-li k porušení jakéhokoli předpokladu pro získání výhody (viz čl. 1) či jakékoli podmínky pro poskytování výhody (viz čl. 2 a 4), je O2 oprávněna ihned a bez dalšího poskytování výhody ukončit. 

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE HW BONUS - ČERVENEC 2018 (O2 Czech Republic a.s.)

I. Akce

Společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 14022, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 (dále jen "O2" či "Pořadatel") vyhlašuje pro své vybrané zákazníky marketingovou akci HW BONUS (dále jen "Akce"). Zákazníci, jimž je Akce určena, získají od Pořadatele na svou žádost možnost využít slevu na nákup vybraných elektronických zařízení od O2, pokud u mobilní hlasové služby poskytované Pořadatelem, provedou některý z úkonů vymezených dle těchto pravidel, které mohou uskutečnit prostřednictvím současných distribučních cest Pořadatele v rámci jeho aktuální produktové nabídky a které podporují poskytování služeb novým zákazníkům nebo stávajícím zákazníkům ve větší šíři či kvalitě nebo posilují dlouhodobý vztah zákazníka k Pořadateli. Tato pravidla Akce stanoví výši slevy, způsob jejího poskytování a čerpání, jakož i předpoklady trvání nároku na slevu a postup v případě, že takové předpoklady nebudou splněny nebo že dojde k jejich porušení.

II. Zákazníci

Akce je určena pro účastníky mobilní hlasové služby (dále jen "Služba"), kteří mají uzavřenu nebo uzavřou v době trvání Akce s Pořadatelem smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací o Službě s tarifem z veřejné nabídky Pořadatele pro fyzické osoby (dále jen "Zákazníci"). Akce není určena zejména pro účastníky, kteří v době trvání Akce mají s Pořadatelem sjednánu rámcovou dohodu, nebo se na ně vztahuje individuální cenová nabídka. Akce nemohou využít Zákazníci u Služeb, které jsou využívané pro komunikaci mezi zařízeními či pro automatizovanou komunikaci (zejména Služby v rámci tarifní řady Machine), ani u Služeb poskytovaných v rámci tarifní řady VIVA. Akce rovněž nemohou využít Zákazníci u úkonu ke Službě ani u nákupu zařízení, u kterých uplatňují výhodu plynoucí z jiné marketingové akce. Pořadatel je rovněž oprávněn neposkytnout zákazníkovi možnost čerpat slevu dle těchto pravidel, jestliže mu u téže Služby (identifikované konkrétním telefonním číslem) již poskytl možnost čerpat slevu na nákup zboží v rámci jiné marketingové akce (zejm. Vánoce 2017 nebo dřívější akce HW BONUS), a to dokud Pořadateli dle pravidel takové akce může vzniknout právo požadovat od zákazníka zaplacení částky odpovídající uplatněné slevě nebo dokud takové právo trvá, a není-li v pravidlech akce upraveno, dokud mohou zákazníci v rámci akce nakupovat zboží se slevou. Akce nemohou využít ani Zákazníci u Služeb, u kterých žádají nebo čerpají výhodu z marketingové akce O2 DATA 2 GB + 2 GB, O2 DATA 5 GB + 5 GB nebo O2 DATA 10 GB + 10 GB.

III. Doba trvání Akce

Akce dle těchto pravidel probíhá od 1. července 2018 do 31. července 2018 (dále jen "Doba trvání Akce").

IV. Sleva

Není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, Zákazník, který v Době trvání Akce výslovně a prokazatelně učiní u Služby některý z níže definovaných úkonů (kterýkoli z nich dále jen "Transakce"), pokud je pro Zákazníka dostupný v rámci aktuální produktové nabídky Pořadatele prostřednictvím jeho distribučních cest, získá od Pořadatele k první Transakci, kterou provede u konkrétní Služby na každém jednom telefonním čísle či jiném jedinečném identifikátoru Služby a u níž o to současně požádá, možnost při nákupu mobilního telefonu Motorola Moto E, ZTE Blade A521, Xiaomi Note 5A, Nokia 3310, Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco, Apple iPhone SE 32GB, Apple iPhone SE 128GB, Samsung GalaxyJ5 (2017), Samsung Galaxy A3 (2017), Samsung Galaxy A6, Samsung Galaxy S9 64GB, Samsung Galaxy S9 256GB, Samsung Galaxy S9+ 64GB či Samsung Galaxy S9+ 26GB nebo datového zařízení Huawei E3372H, Huawei E5573s či Lenovo TAB 4 10 LTE nebo balíčku zařízení Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E3372H, Lenovo IdeaPad 120 + TP-link M7200 či Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E5573s (kterýkoli z uvedených produktů či balíčků dále jen "Zařízení") u O2 čerpat následující slevu (dále jen "Sleva") ze standardní ceny Zařízení včetně DPH dle ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, vyhlášeného Pořadatelem a účinného ke dni nákupu:

 • Sleva 2.500 Kč k uzavření smlouvy o nové Službě s paušálním tarifem a) O2 DATA 2 GB, O2 DATA 5 GB či O2 DATA 10 GB se závazkem řádně užívat Službu a platit za ni v délce 24 měsíců nebo b) ve výši aspoň 399 Kč měsíčně a se závazkem řádně užívat Službu a platit za ni v délce 24 měsíců, ne však v případě přenesení čísla nebo převedení Služby mezi Pořadatelem a společností O2 Family, s.r.o., IČ 24215554 (dále jen "O2F"); tato základní výše Slevy se dále upravuje za těchto podmínek: a) pokud ke dni nákupu Zařízení Zákazník řádně zaplatil alespoň 3 poslední vyúčtování vystavená Pořadatelem ke stejné službě a nemá vůči němu dluhy po splatnosti, pak (i) v případě nákupu Zařízení Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E3372H, Lenovo IdeaPad 120 + TP-link M7200 či Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E5573s se tato Sleva zvyšuje o 3.795 Kč a při sjednání tarifu O2 DATA 10 GB o dalších 2.000 Kč, zatímco (ii) v případě nákupu Zařízení Lenovo TAB 4 10 LTE se tato Sleva zvyšuje o 2.200 Kč, zatímco b) v případě nákupu jiných Zařízení než v odst. 1 písm. a) se tato Sleva zvyšuje o 1.500 Kč, pokud ceníková cena paušálního tarifu Služby, sjednaného v uzavřené smlouvě o nové Službě, včetně DPH dosahuje částky 500 Kč měsíčně,
 • Sleva 1.000 Kč ke sjednání nového paušálního tarifu ke stávající Službě, pokud jde a) o tarif O2 DATA 2 GB, O2 DATA 5 GB či O2 DATA 10 GB s vyšší ceníkovou cenou oproti dosavadnímu tarifu a s nově sjednaným závazkem řádně užívat Službu a platit za ni v délce 24 měsíců nebo b) o tarif ve výši aspoň 399 Kč měsíčně s vyšší ceníkovou cenou oproti dosavadnímu tarifu a s nově sjednaným závazkem řádně užívat Službu a platit za ni v délce 24 měsíců; tato základní výše Slevy se dále upravuje za těchto podmínek: a) pokud ke dni nákupu Zařízení Zákazník řádně zaplatil alespoň 3 poslední vyúčtování vystavená Pořadatelem ke stejné službě a nemá vůči němu dluhy po splatnosti, pak (i) v případě nákupu Zařízení Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E3372H, Lenovo IdeaPad 120 + TP-link M7200 či Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E5573s se tato Sleva zvyšuje o 3.295 Kč, zatímco (ii) v případě nákupu Zařízení Lenovo TAB 4 10 LTE se tato Sleva zvyšuje o 1.700 Kč, zatímco b) v případě nákupu jiných Zařízení než v odst. 2 písm. a) se tato Sleva zvyšuje o 1.000 Kč, pokud ceníková cena paušálního tarifu, nově sjednaného ke stávající Službě, včetně DPH dosahuje částky 500 Kč měsíčně. Slevu dle tohoto bodu 2 nelze uplatnit na zařízení Nokia 3310.
V. Poskytnutí Slevy

Pořadatel poskytne Zákazníkovi možnost čerpat Slevu pouze ve vztahu k první Transakci, kterou u téže Služby (tj. u téhož telefonního čísla) Zákazník učiní v Době trvání Akce a u níž o možnost čerpat Slevu při provádění Transakce požádá; možnost čerpat Slevu však nenáleží k Transakcím, které Zákazník učiní v době, kdy je poskytování jimi dotčené Služby omezeno či přerušeno. Slevy za Transakce u různých Služeb se poskytují samostatně a nelze je sčítat. Ke každé Slevě, kterou dle těchto pravidel Akce může Zákazník čerpat, vystaví Pořadatel jeden voucher v podobě jedinečného kódu s určením data jeho vypršení. Voucher je vázán na Zákazníkovu Transakci, k níž je Sleva poskytována; Zákazník musí takový kód při čerpání Slevy sdělit na prodejně O2 při nákupu Zařízení, ledaže kód je poskytnut při uskutečnění Transakce a Zákazník může ihned objednat Zařízení se Slevou (např. k Transakci učiněné mezi přítomnými při téže návštěvě prodejny O2).

U Transakce mezi přítomnými na prodejně O2 poskytne Pořadatel Zákazníkovi možnost čerpat Slevu pouze u Zařízení nakoupeného současně s Transakcí na téže prodejně. Není-li Sleva na prodejně O2 vyčerpána při nákupu Zařízení současně s Transakcí, možnost jejího čerpání zanikne dokončením Transakce. U Transakce uskutečněné mimo prodejnu O2 nebo prostředky komunikace na dálku stanovenými Pořadatelem (např. prostřednictvím telefonické komunikace či internetu) je Pořadatel oprávněn Zákazníkovi umožnit čerpání Slevy až poté, co obdrží ve svém sídle dohodu o související Transakci podepsanou Zákazníkem a co uplyne lhůta stanovená zákonem pro odstoupení od takové dohody z důvodu jejího uzavření mimo obchodní prostory či prostředky komunikace na dálku; nejpozději neprodleně poté Pořadatel odešle Zákazníkovi voucher. Zákazník musí mít v době odeslání voucheru u Pořadatele aktivní alespoň jedno mobilní telefonní číslo, na němž není omezeno ani přerušeno poskytování Služeb Pořadatele, nesmí mít vůči Pořadateli závazky po splatnosti, nesmí být evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nesmí být vydáno rozhodnutí o úpadku, jinak ztrácí nárok na poskytnutí Slevy a na voucher. Totéž platí v případě, že se Zákazníkovi nepodaří voucher doručit. Za voucher ani možnost čerpat Slevu není možné požadovat peněžitou náhradu.

VI. Čerpání Slevy

Zákazník může Slevu na základě své žádosti uplatnit a čerpat během Doby trvání Akce a jednoho měsíce po jejím uplynutí. Slevu lze čerpat na prodejnách O2, a to jen při nákupu Zařízení, která jsou na konkrétní prodejně skladem; Pořadatel je však oprávněn dle svého uvážení v konkrétním případě umožnit Zákazníkovi objednat Zařízení a uplatnit Slevu ihned při uskutečnění Transakce mimo prodejnu O2 nebo prostředky komunikace na dálku. Možnost uplatnit Slevu a využít související voucher nelze převádět, nepřechází na jiné osoby. Slevu může čerpat pouze osobně ten Zákazník, který učinil Transakci, k níž je Sleva poskytována, a to tak, že kód platného voucheru, který byl vydán jemu osobně a dosud nebyl uplatněn ani nevypršel, sdělí při nákupu Zařízení na prodejně O2; pokud však je voucher poskytnut současně s uskutečněním Transakce a pokud Zákazník může ihned objednat Zařízení se Slevou (tj. při uskutečnění Transakce na prodejně O2 a dle uvážení Pořadatele k jeho pokynu i mimo prodejnu O2), stačí k čerpání Slevy, aby o ni Zákazník požádal při uskutečnění Transakce a objednání Zařízení. Čerpáním Slevy zaniká platnost souvisejícího voucheru.

Při nákupu Zařízení lze čerpat vždy pouze jednu Slevu na jednom účetním dokladu. Konečná výše kupní ceny každého Zařízení po Slevě činí vždy minimálně 1 Kč včetně DPH. Slevu lze čerpat výlučně jednorázově (tj. při jediném nákupu na tomtéž účetním dokladu) a pouze v plné výši, která Zákazníkovi dle voucheru náleží k provedené Transakci (tj. jen na nákup Zařízení s celkovou ceníkovou cenou převyšující Slevu).

K čerpání Slevy na prodejně O2 a k převzetí Zařízení zakoupeného se Slevou je Zákazník oprávněn pouze osobně a jen za podmínky, že nejprve prokáže svou totožnost předložením občanského průkazu či pasu a jednoho dalšího identifikačního dokladu vydaného státem a opatřeného fotografií, dále že předem jednorázově zaplatí konečnou kupní cenu Zařízení po Slevě v penězích (tedy nikoliv splátkami ani s využitím O2 hardwarové banky) a potvrdí převzetí Zařízení i čerpání Slevy při jeho nákupu podle těchto pravidel Akce. Dokud nejsou splněny všechny tyto podmínky, je O2 oprávněna odepřít vydání Zařízení nebo čerpání Slevy na prodejně O2.

Pořadatel je oprávněn v konkrétním případě (zejména pokud je Zákazník v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči Pořadateli, pokud je Zákazník evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků, zejm. v registru SOLUS, nebo pokud jde o nového Zákazníka, jemuž do uskutečnění Transakce Pořadatel neposkytoval Službu) podmínit možnost čerpat Slevu složením jím stanovené peněžité jistoty (dále jen "Jistota"), a to ještě před čerpáním Slevy. Složená Jistota se neúročí a Pořadatel je oprávněn proti ní jednostranně započíst jakékoli své pohledávky (a to i nesplatné) za Zákazníkem, zejména pak pohledávku na zaplacení částky odpovídající výši poskytnuté Slevy dle těchto pravidel Akce. Pořadatel vrátí zůstatek Jistoty, snížený o provedené zápočty dle předchozí věty, Zákazníkovi na základě jeho písemné žádosti po uplynutí čtyř (4) měsíců od zaplacení Jistoty Pořadateli, a to použitím zůstatku Jistoty až do jeho umoření ve prospěch Zákazníka k úhradě jakýchkoli jeho závazků vůči Pořadateli, ledaže se Zákazník a Pořadatel dohodnou na jiném způsobu vrácení.

VII. Předpoklady trvání nároku na Slevu

Nárok na Slevu z konkrétní Transakce je podmíněn tím, že Zákazník učinil Transakci platně a řádně ji dokončil, zřízení Služby s tarifem sjednaným při uskutečnění Transakce je v den provedení Transakce technicky realizovatelné a že nejpozději do 45 (čtyřiceti pěti) dnů od uskutečnění Transakce začne Zákazník reálně využívat Službu s tarifem sjednaným při uskutečnění Transakce, zejména že v této lhůtě aktivuje v síti O2 SIM se Službou (došlo-li v rámci Transakce ke sjednání nové mobilní hlasové služby, včetně případného přenesení čísla od opouštěného poskytovatele, nebo nebyla-li v okamžiku provedení Transakce SIM se Službou aktivovaná v síti O2).

Nárok na Slevu z konkrétní Transakce je dále podmíněn tím, že u Služby, jíž se Transakce týká, po dobu 24 měsíců od provedení Transakce nedojde na základě jednání Zákazníka, v důsledku porušení jeho právní povinnosti nebo z jiného důvodu na straně Zákazníka k ukončení či omezení závazku Zákazníka řádně využívat Službu a platit za ni (zejména k ukončení smlouvy či jejímu převodu na jinou osobu), ke změně tarifu sjednaného při uskutečnění Transakce na tarif zpoplatněný nižší ceníkovou cenou ani k ukončení smlouvy o poskytování Služby.

Nárok na všechny Slevy v rámci Akce je podmíněn tím, že kdykoli během doby prvních 24 měsíců od provedení Transakce:

 • a) Zákazník se nedostane do prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči Pořadateli po souvislou dobu delší než 30 dnů (zejména s úhradou vyúčtování vystaveného Pořadatelem) a současně
 • b) Zákazník nebude evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nebude vydáno rozhodnutí o úpadku a současně
 • c) Zákazník neodvolá ani jinak nezruší svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely Akce dle článku VIII těchto pravidel Akce, a současně
 • d) Zákazník nebude Akci zneužívat, aby za účelem získání co největšího množství Slev provedl Transakce v nepřiměřeném rozsahu, který přesahuje jeho reálné možnosti řádně využívat Služby, jichž se Transakce týkají, nebo za ně platit. Za zneužití Akce se bude považovat zejména využití více než pěti (5) voucherů nebo čerpání více než pěti (5) Slev týmž Zákazníkem.

Pokud dojde k porušení jakéhokoli předpokladu trvání nároku na Slevu uvedeného výše v tomto článku nebo k marnému uplynutí lhůty pro jeho splnění, je Pořadatel oprávněn požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané Slevě, o kterou byla snížena cena Zařízení při nákupu dle článku VI oproti jeho standardní ceně dle ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, vyhlášeného Pořadatelem a účinného ke dni nákupu, a to po započtení proti aktuálnímu zůstatku Jistoty, byla-li vybrána. Toto právo může uplatnit Pořadatel na jakémkoli vyúčtování za služby poskytované Zákazníkovi nebo samostatně vystaveným dokladem odeslaným Zákazníkovi. Zákazník se v tom případě zavazuje dlužnou částku ve výši skutečně vyčerpané Slevy zaplatit v souladu s dokladem vystaveným Pořadatelem a v tam uvedené lhůtě splatnosti. Pokud a dokud Pořadatel vůči Zákazníkovi neuplatní své právo požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané Slevě dle těchto pravidel Akce, nárok Zákazníka na Slevu trvá. Z téhož důvodu je Pořadatel oprávněn zneplatnit voucher odeslaný Zákazníkovi a odmítnout žádost o Slevu, pokud nebyla dosud vyčerpána, jakož i neposkytnout Zákazníkovi možnost čerpání dalších Slev v rámci této Akce či následných akcí HW BONUS.

VIII. Zpracování osobních údajů Zákazníka

Účastí na Akci Zákazník poskytuje souhlas, aby Pořadatel zpracovával jeho osobní údaje, které mu Zákazník poskytne při provedení Transakce, k níž je Sleva poskytnuta, nebo při čerpání Slevy (zejména jeho jméno a příjmení, rodné číslo, a nemá-li jej, datum narození, bydliště), jakož i údaje potřebné pro kontrolu předpokladů trvání nároku na Slevu či možnosti jejího čerpání (zejména kód voucheru, popis Transakce, jí dotčené Služby a informace o trvání či ukončení smlouvy o takové Službě, tarifu i závazku v ní sjednaných a plnění závazků z ní vyplývajících). Pořadatel bude takové údaje shromažďovat, ukládat, třídit, vyhledávat, upravovat a jinak zpracovávat za účelem umožnění čerpání Slevy, kontroly předpokladů trvání nároku na Slevu a v případě jejich porušení za účelem vymáhání částky odpovídající skutečně vyčerpané Slevě, o kterou byla snížena cena Zařízení při jeho nákupu. Tento souhlas Zákazník dává na dobu 24 měsíců od provedení Transakce, a pokud během této doby vznikne Pořadateli právo na zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané Slevě, o kterou byla snížena cena Zařízení při jeho nákupu, až do plného uspokojení takového práva Pořadatele.

IX. Další ustanovení

Pořadatel je oprávněn kdykoli v Době trvání Akce tuto Akci zrušit či změnit tato pravidla Akce. Tyto změny oznámí Zákazníkům zveřejněním změn na webových stránkách Pořadatele www.o2.cz. Změny těchto pravidel Akce mají účinky i na případy, kdy již byla Zákazníkovi poskytnuta možnost Slevu čerpat nebo kdy Slevu vyčerpal. Jinak lze upravovat vzájemná práva a povinnosti Pořadatele a Zákazníka, související s jeho účastí na Akci, výlučně vzájemnou dohodou těchto stran učiněnou v prokazatelné a archivované podobě. Nestanoví-li tato pravidla Akce výslovně jinak, neuplatnění práva vyplývajícího z těchto pravidel není na újmu jeho dalšímu trvání a možnosti jeho uplatnění v budoucnu. O2 je oprávněna poskytnout Zákazníkovi nad rámec Slevy definované výše i další nevratnou slevu při nákupu Zařízení, pokud s tím Zákazník souhlasí.

Free units with the FREE 20 GB

TheFREE 20 GB tariff includes:

 • 20 GB
 • 600 free minutes for international calls in zones 1 to 4

Free minutes for international calls

You can use 600 free minutes for international calls in zones 1 to 4, which include the following countries:

 
Zones Země
Zone 1 +421 Slovakia
Zone 2 +49 Germany, +48 Poland, +43 Austria
Zone 3 +32 Belgium, +375 Belarus, +45 Denmark, +298 Faroe Islands, +33 France, +385 Croatia, +39 Italy, +423 Lichtenstein, +370 Lithuania, +352 Luxembourg, +36 Hungary, +377 Monaco, +31 Netherlands, +378 San Marino, +386 Slovenia, +41 Switzerland, +380 Ukraine, +39 (+379) Vatican, +44 Great Britain and Northern Ireland
Zone 4 +355 Albania, +376 Andorra, +387 Bosnia and Herzegovina, +359 Bulgaria, +382 Monte Negro, +372 Estonia, +358 Finland, +353 Ireland, +354 Iceland, +381 Kosovo, +357 Cyprus, +371 Latvia, +389 Macedonia, +356 Malta, +373 Moldavia, +47 Norway, +351 Portugal, +40 Romania, +30 Greece, +381 Serbia, +34 Spain, +46 Sweden, +90 Turkey
My O2

Using My O2 with this tariff you'll get for free:

 • Easy setup or change of add-on services
 • Overview of remaining free minutes, SMS or data
 • Electronic billing (O2 e-účet) for free
 • Invoices delivered to your inbox
 • Detailed list of calls

Go to My O2

Add-on services for postpaid tariffs

Save up to 40 % on your bill - get up to 40% discount on your O2 services bill with an O2 Citi credit card. More

Calling from abroad (Roaming) - how to make and receive calls from abroad. Activate roaming. More

Net Call *55 - pay less when you call foreign numbers from your mobile. More

All prepaid O2 SIM card add-on services

FAQ and technical support

Frequently Asked Questions

How to switch from a different operator with my phone number?

You will need the notice number from the operator you are leaving (ČVOP) and your personal ID card. More information

I have a contract with a commitment. Can I switch to FREE tariff?

Yes, you can. FREE tariffs are available even for our current customers under cotract commitment.

How and when can I change my tariff?

You can change your tariff once every month within the range of FREE tariffs. To do so, call our customer care line 800 02 02 02 or visit any O2 Shop.

See all FAQs

Tech support online

At O2 Techzona (Czech only) you'll find all the technical information, manuals and instructions you need to get the most out of Home Internet, or any other O2 service.

Ask us

Get tech support and other help from our O2 Gurus on Twitter or Facebook. Or visit the O2 Forum to ask questions, share tips and talk to other customers.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies