Omezení odchozího volání

Nebojte se vysokých účtů! Hovory na riziková čísla můžete snadno blokovat.

Není se čeho bát. Na svém účtu již neuvidíte provolané minuty na riziková nebo drahá telefonní čísla. Tato volání lze snadno blokovat aktivací služby Omezení odchozích hovorů. Když si službu nastavíte sami, máte službu zdarma.

Výhody služby

 • blokování různých skupin čísel (zvýšený tarif, volání do zahraničí apod.)
 • chrání před zneužitím vašeho telefonu
 • blokování si můžete nastavit sami nebo se o vše můžeme postarat my

Blokovat můžete hovory na čísla se zvláštním tarifem nebo třeba i hovory do zahraničí nebo na mobilní telefony. Blokování hovorů můžete ovládat sami (tato služba je zdarma) a nebo můžete správu svěřit nám.

Podrobné informace o omezení odchozího volání

Jak nastavit omezení odchozího volání zdarma

Pomocí hesla můžete kdykoliv jednotlivé skupiny čísel zablokovat nebo naopak povolit. Heslo (čtyřmístný kód) získáte při aktivaci služby.

Pokud si službu nastavíte  sami na svém telefonním aparátu, máte ji zdarma. 

Službu můžete ovládat pouze z telefonu s tlačítkovou číselnicí.

U digitální linky se služba nastavuje pro konkrétní telefonní čísla (MSN) přidělená k digitální lince. To znamená, že toto telefonní číslo musí být nakonfigurováno v telefonním přístroji nebo modemu u něhož/nichž má být Omezení odchozích volání aplikováno.

Typy a kódy omezení volání

Typy omezení odchozích volání
Třída omezení Číselný kód Povolené typy odchozího provozu
EMERGENCY 0 pouze tísňová volání
LOCAL 1 tísňová volání, místní hovory
NATIONAL 2 veškerá národní volání kromě kódů 900,906,909 a 976
AUDIOTEXT 3 veškerá volání kromě čísel začínajících 900,906,909 a 976
ZÁBAVA 4 veškerá volání kromě čísel začínajících 906,909 a 976
MOBIL 5 veškerá volání kromě mobilních operátorů

Heslo

 • základní automaticky přidělené heslo je "0000", jeho číselnou kombinaci můžete kdykoli měnit přímo ze svého telefonu
 • před prvním použitím služby je změna hesla povinná
 • po odpojení služby se heslo nemění
 • počet povolených chybných pokusů při zadání hesla je 5
 • z důvodu bezpečnosti jsou rizikové kombinace čísel blokovány - shodné číslice, vzestupné či sestupné kombinace číslic

Nastavení

Pro nastavení služby existují dva postupy

1. postup pro pevnou linku a digitální linku připojenou k ústředně Alcatel

2. postup pro digitální linku připojenou k ústředně Siemens

Typ digitální ústředny zjistíte na lince technické podpory na čísle 800 184 084.

Postup pro telefonní linku a pro digitální linku s technologií Alcatel

 • Po zvednutí sluchátka vyčkejte na oznamovací tón.
prvotní změna hesla postupně stiskněte * 86 * 0000 * heslo * heslo #
změna hesla postupně stiskněte * 86 * st heslo * n heslo * n heslo #
zapojení služby postupně stiskněte * 33 * heslo * kód omezení #
zrušení služby postupně stiskněte # 33 * heslo #
dotaz na službu postupně stiskněte * # 33 * kód omezení #
 • Po úspěšné volbě uslyšíte hlášku: "Vaše činnost je potvrzena." Při neúspěšné volbě se ozve jiný tón, např. obsazovací.
 • Nyní zavěste

Postup pro digitální linku (technologie Siemens) - postup B

 • Po zvednutí sluchátka vyčkejte na oznamovací tón.
prvotní změna hesla postupně stiskněte * 86 * 0000 * heslo #
změna hesla postupně stiskněte * 86 * st heslo * n heslo #
zapojení služby postupně stiskněte * 33 * heslo * kód omezení * * 0 #
zrušení služby postupně stiskněte # 33 * heslo* * 0 #
dotaz na službu postupně stiskněte * # 33 * kód omezení * * 0 #
 • Po úspěšné volbě uslyšíte hlášku: "Vaše činnost je potvrzena." Při neúspěšné volbě se ozve jiný tón, např. obsazovací.
 • Nyní zavěste
Omezení odchozích hovorů řízené O2

Na vaši žádost vám můžeme zablokovat volání za vaší pevné linky. Na výběr jsou dvě varianty blokací.

Úplné omezení odchozího volání

Zablokuje všechna odchozí volání z pevné linky.

Volat budete moct jen na:

 • tísňová volání na číslo 112 a na čísla ve tvaru 15x, zejména na čísla 150, 155, 156 a 158. 
 • volání na ohlašovnu poruch 800 184 084.
 • volání na zákaznickou linku 800 02 02 02.

Částečné omezení odchozího volání

Zablokujeme vám některé typy volání. S touto blokací budou zablokované tyto typy hovorů:

 • mezinárodních volání
 • dálková volání
 • volání na linky DATARIF 976 a na audiotexové linky (volání na čísla začínající 976 a 900, 906, 908 a 909)
 • volání do mobilních sítí a spojení ke službám sítě Internet

Veškerá ostatní volání blokace nijak neomezí.

Stačí zavolat na linku 800 02 02 02. O vše ostatní už se postarají naši operátoři. Ceny jednotlivých blokací najdete v našem ceníku.

Pomohla vám tato stránka?