Datový limit

Mějte kontrolu nad placeným internetovým připojením v zahraničí. 

Díky datovému limitu se připojení k internetu automaticky vypne po dosažení útraty 1600 Kč s DPH. O vypnutí vám samozřejmě dáme vědět SMS zprávou.

Jak datový limit zapnout a vypnout

Datový limit snadno vypnete a zapnete zavoláním na číslo 720 720 721. Volat můžete z ČR i ze zahraničí. Hovor je zdarma.

Podmínky

Datový limit pro zákazníky s mobilním tarifem

Při aktivaci roamingu je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu se započítávají data čerpaná v rámci placeného připojení ve všech zónách. Naopak se nezapočítají data čerpaná v rámci balíčků a objemů dat z tarifů.

Datový limit umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne v rámci datového roamingu objem dat v hodnotě 1600,- Kč s DPH (1322,31 Kč bez DPH). Po zastavení datového přenosu dosažením Datového limitu je nutné pro další čerpání dat Datový limit zrušit anebo aktivovat některý z balíčků internetu v zahraničí. V rámci jednoho zúčtovacího období je možné Datový limit aktivovat a deaktivovat opakovaně, a to na bezplatném telefonním čísle 720 720 721. Při každé nové aktivaci Datového limitu nebo na začátku nového zúčtovacího období se objemový limit počítá od nuly. Při vyčerpání 80 % a 100 % Datového limitu vás upozorníme SMS zprávou. 

Limit se nevztahuje na MMS a přenesená data formou této služby. 

Datový limit pro zákazníky s předplacenou O2 kartou

Při aktivaci roamingu je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu se započítávají data čerpaná v rámci placeného připojení ve všech zónách. Naopak se nezapočítají data čerpaná v rámci balíčků a objemů dat z tarifů.

Datový limit umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne v rámci datového roamingu objem dat v hodnotě 1600,- Kč s DPH (1322,31 Kč bez DPH). Po zastavení datového přenosu dosažením Datového limitu je nutné pro další čerpání dat Datový limit zrušit anebo aktivovat některý z balíčků internetu v zahraničí. V rámci jednoho kalendářního měsíce je možné Datový limit aktivovat a deaktivovat opakovaně, a to na bezplatném telefonním čísle 720 720 721. Při každé nové aktivaci Datového limitu nebo na začátku kalendářního měsíce se objemový limit počítá od nuly. Při vyčerpání 80 % a 100 % Datového limitu vás upozorníme SMS zprávou. 

Limit se nevztahuje na MMS a přenesená data formou této služby. 

Pomohla vám tato stránka?