Premium SMS

Premium SMS jsou krátké textové zprávy, pomocí kterých je zákazníkům O2 umožněno zaplatit prostřednictvím mobilního telefonu cenu za zboží nebo služby.

Pomocí Premium SMS lze zaplatit v rozsahu 1 až 999 Kč dle typu požadované služby.

Podrobné informace

Aktivace / deaktivace / blokace

Zákazník má možnost po zavolání na linku 800 02 02 02, nebo 800 123 456 případně osobně na prodejně zadat žádost o změnu nastavení PRSMS.

 • Možnost aktivace PRSMS
 • Možnost blokace části (např. erotika) nebo všech PRSMS
Jak fungují Premium SMS

Prémiové SMS se dělí na 2 typy, podle způsobu účtování zprávy.

 • Prémiové SMS typu MO (mobile originated) kde je jako prémiová SMS zpoplatněna , zpráva kterou odesíláte.
 • Prémiové SMS typu MT (mobile terminated) kde je zpráva, kterou odesíláte zpoplatněna jako standardní SMS. Zpráva, kterou následně obdržíte jako odpověď je zpoplatněná prémiová SMS.

Jak fungují prémiové SMS typu MO?

Odešlete PRSMS zprávu na sedmimístné číslo, kde poslední dvojčíslí znázorňuje cenu vč. DPH. Odeslaná SMS je zpolatněna dle uvedené ceny jako PRSMS.

Př. Hlasování do TV soutěží

Chcete poslat hlas soutěžícímu s číslem 4, pošlete zprávu  ve tvaru hlas_4 na číslo 906 20 25. Cena této SMS bude 25 Kč vč. DPH.

Jak fungují prémiové SMS typu MT?

Odešlete objednávku PRSMS zprávy na pěti místné číslo a následně vám přijde zpráva z osmi místného čísla, kde poslední trojčíslí znázorňuje cenu vč. DPH. Vámi odeslaná zpráva je zpoplatněna dle standardního ceníku (podle vašeho tarifu). Přijatá zpráva je zpoplatněná dle uvedené ceny jako PRSMS.

Př. Chcete si koupit jízdenku městské hromadné dopravy v Praze

Pošlete objednací SMS (v ceně dle vašeho tarifu) ve tvaru DPT32 na číslo 902 06 a následně vám přijde zpráva se SMS jízdenkou a to z čísla 902 06 032. Tato zpráva je zpoplatněna 32 Kč vč. DPH.

Jak fungují prémiové SMS s cenou nad 100Kč ?

Tyto PRSMS fungují podobně jako prémiové SMS typu MT, jen po odeslání objednací SMS vám přijde SMS s dotazem, zda-li si opravdu přejete koupit službu v ceně XY Kč. Vámi odeslané zprávy i první přijatá zpráva jsou zpoplatněny dle standardního ceníku (podle vašeho tarifu). Druhá přijatá zpráva je zpoplatněná dle uvedené ceny jako PRSMS.

Př. Třídenní jízdenka v Praze

Pošlete objednací SMS (v ceně dle vašeho tarifu) ve tvaru DPT310 na číslo 902 06, následně vám přijde zpráva s dotazem zda-li si opravdu přejete koupit službu v ceně 310 Kč, jako odpověď  pošlete SMS ve tvaru ANO (v ceně dle vašeho tarifu) a po té vám přijde SMS jízdenka a to z čísla 902 06 310. Tato zpráva je zpoplatněna 310 Kč vč. DPH.

Skladba Premium SMS čísel

1. MO Premium SMS

(služba je zpoplatněna při objednání)
např. 90z AB XY

Každé číslo se skládá z:

 • 90z: specifikace použití Premium SMS služby (z řady 900-909)
 • AB: unikátní číslo provozovatele služby
 • XY: koncová cena pro zákazníka včetně DPH

V případě MO Premium SMS je cena za službu účtována při odeslání objednávky formou SMS.

2. MT Premium SMS

(služba je zpoplatněna při doručení)
např. 90z AB XYZ

Každé číslo se skládá z:

 • 90z: specifikace použití Premium SMS služby (z řady 900-909)
 • AB: unikátní číslo provozovatele služeb
 • XYZ: koncová cena pro zákazníka v Kč (včetně DPH)

V případě MT Premium SMS je cena za službu účtována při doručení objednané SMS zprávy.
Více informací o službě MT Premium SMS naleznete v Obecných pravidlech pro poskytování služeb prostřednictvím PR SMS.

Čísla, na která se PR SMS zasílají, jsou stejná pro všechny mobilní sítě v České republice. Pro identifikaci služby používají partneři společnosti O2 Czech Republic a.s. tzv. klíčová slova, kterými začíná text odeslané SMS.

Cenové rozpětí PR SMS

Výše ceny za odeslanou PR SMS zprávu je dána šestou a sedmou pozicí čísla PR SMS.
Výše ceny za přijatou PR SMS zprávu je dána šestou a sedmou a osmou pozicí čísla PR SMS. V současné době činí minimální cena jedné SMS pro koncového zákazníka zaslané v rámci služeb PR SMS 1 Kč. Maximální cena z odeslanou PRSMS činí 99Kč a za přijatou činí až 999 Kč (ceny jsou uvedeny včetně DPH).

Cena PR SMS je zákazníkům využívajících předplacených služeb odečtena z jejich kreditu a u tarifních zákazníků je zahrnuta ve vyúčtování služeb.

Příklady

PR SMS číslo 9004430

Partner s kódem 44 bude poskytovat služby za koncovou cenu 30 Kč (včetně DPH) v číselné řadě 900. Číslo, na které bude zákazník posílat svoji SMS, tedy bude 9004430. Toto číslo spadá do kategorie MO (odeslané) Premium SMS a cena za poskytovanou službu bude zaplacena při objednání (v okamžiku zaslání objednací SMS na číslo 9004430).

PR SMS číslo 90044300

Partner s kódem 44 bude poskytovat služby za koncovou cenu 300 Kč (vč. DPH) v číselné řadě 900. Číslo, z něhož zákazník obdrží PR SMS, tedy bude 90044300. Toto číslo spadá do kategorie MT (přijaté) Premium SMS a cena za poskytovanou službu bude zaplacena při doručení.

Rozdělení Premium SMS čísel

Klasické Premium SMS (číselné řady 900, 901, 902, 903, 904, 907)

Může se jednat například o:

 • zasílání log, tapet a vyzváněcích melodií na mobilní telefony
 • stahování Java her a mobilních aplikací
 • mobilní marketing, pořádání spotřebitelských soutěží a jiných marketingových aktivit
 • hlasování v médiích
 • podávání inzerátů apod.
 • zpoplatnění internetových stránek
 • mikroplatební nástroj pro rezervace
 • zpoplatnění služeb apod.

Hlasovací Premium SMS (číselná řada 906)

Hlasovací Premium SMS jsou využívány pro služby zajišťující hlasování v televizních nebo rozhlasových pořadech, kde je zapotřebí zpracovat velké množství SMS v krátkém časovém úseku.

Adult (erotické) Premium SMS (číselná řada 909)

Adult (erotické) Premium SMS umožňují přístup nebo platby za služby soft- i hard-erotického charakteru jako např:

 • zpoplatnění internetových stránek
 • zasílání log či tapet
 • SMS chaty apod.

Podrobné specifikace využití PRSMS čísel naleznete v Obecných pravidlech pro poskytování služeb prostřednictvím PR SMS.

Chcete se stát partnerem?

Pokud máte zájem využít služeb PR SMS, obraťte se na naše partnerské společnosti, které mají se společností O2 Czech Republic a.s. uzavřenou dohodu o PR SMS službách.

Pomohla vám tato stránka?