Příspěvek 200 Kč
 • Domů
 • Státní příspěvky pro osoby v hmotné nouzi

Státní příspěvky na služby od O2

Ušetřete každý měsíc za volání a internet se státním příspěvkem pro osoby v hmotné nouzi. Podívejte se, na které služby můžete sociální příspěvek využít.

Vyberte, pro koho je příspěvek určený

Kdo může o státní příspěvek požádat?

O příspěvek můžou žádat osoby v hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí. Žadatel proto dokládá Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí, který vydává Úřad práce.

Pokud státní příspěvek ve výši 200 Kč pobíráte na základě podepsaného čestného prohlášení za 2. čtvrtletí roku 2023, příspěvek se vám automaticky prodlouží do 30. 9. 2023. Abyste mohli příspěvek využívat i později, je potřeba do 30. 9. 2023 doložit potvrzení o dávce v hmotné nouzi.

Na které služby můžete příspěvek použít?

 1. Mobilní tarify
 2. Pevný nebo mobilní internet
 3. Pevná linka

Příspěvek neplatí pro O2 TV.

Mobilní tarif

NEO+ Start
Tarif NEO Start+ se státním příspěvkem 200 Kč pro osoby v hmotné nouzi

Neomezené volání a SMS do sítě O2 + 500 MB dat

Rychlost Max 5G

S příspěvkem 200 Kč zaplatíte
89 Kč / měsíc

Co dalšího máte v tarifu:

 • 1 den neomezených Dat naplno měsíčně
 • 30 minut volání do ostatních sítí, pak 1,50 Kč / min
 • Tarif je bez závazku

Předplacená karta

GO Neomezené volání
Předplacená karta se státním příspěvkem 200 Kč pro osoby v hmotné nouzi

Neomezené volání
+ 300 MB dat na den

Rychlost 5G

S příspěvkem 200 Kč zaplatíte
25 Kč / za den

Jak karta funguje:

 • Neomezené volání do všech sítí v ČR a 300 MB dat za 25 Kč/den
 • SMS posíláte za 1,90 Kč
 • Platíte jen za dny, kdy někomu zavoláte nebo se připojíte na data
 • Při zakoupení karty získáte 150 Kč nabitého kreditu navíc

Internet na doma

Optický O2 Internet
Internet na doma se státním příspěvkem 200 Kč pro osoby v hmotné nouzi

Rychlost až 500 Mb/s

Bezproblémové internetové připojení i pro větší domácnost.

S příspěvkem 200 Kč zaplatíte
99 Kč / měsíc

po 6 měsících 299 Kč / měsíc


Výhody Internetu od O2:

 • Zvládne až 15 zařízení najednou
 • Rychlost stahování až 500 Mb/s
 • Rychlost nahrávání až 500 Mb/s

Pevná linka 

Neomezené volání po ČR
Pevná linka se státním příspěvkem 200 Kč pro osoby v hmotné nouzi

Neomezené volání na pevné a mobilní linky v ČR

S příspěvkem 200 Kč zaplatíte
149 Kč / měsíc

Státní příspěvek můžete čerpat pouze u jednoho poskytovatele služeb. Podpisem v žádosti potvrzujete, že příspěvek jinde nevyužíváte.

O2 Spolu

Uplatněte státní příspěvek na sloučení služeb do O2 Spolu

Pokud máte Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí a je na vás vedená skupina tarifů O2 Spolu, máte na příspěvek nárok při doložení potřebných dokladů.

Je balíček O2 Spolu vedený na někoho, kdo nemá Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí? Doporučujeme převést služby na osobu se zmíněným potvrzením. Pokud tato osoba s převodem nesouhlasí, je potřeba, abyste oba vyplnili a podepsali Čestné prohlášení SP 12 2022.

Další užitečné informace

Postup pro získání slevy

Vyplňte žádost

 

Vyberte si způsob, jak žádost podat

 1. Vyplněnou žádost odneste osobně do kterékoliv O2 Prodejny.
 2. Anebo ji pošlete na adresu:
  O2 Czech Republic a.s.
  ZTP
  Za Brumlovkou 266/2
  140 22 Praha 4

K žádosti prosím přiložte i všechny potřebné doklady. Při vyřizování žádosti v O2 Prodejně vás může někdo zastoupit. Potřebuje k tomu ale Plnou moc. Ta nemusí být úředně ověřená.

Jaké doklady potřebujete

Osoby s nízkými příjmy

Při jednání na pobočce předložíte originální Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí, které vám vydá příslušný Úřad práce a stačí ho doložit jen jednou. Podívejte se, jak potvrzení vypadá (PDF).

Pokud už pobíráte státní příspěvek ve výši 200 Kč na základě podepsaného čestného prohlášení za 2. čtvrtletí 2023, příspěvek se vám automaticky prodlouží až do 30. 9. 2023. Během července 2023 vám pošleme výzvu, abyste zmiňované Potvrzení o příspěvku na živobytí nejpozději do 30. 9. 2023 předložili. V opačném případě se vám státní příspěvek zruší.

Dbejte prosím na to, aby všechny odevzdávané doklady:

 • Byly čitelné. A to hlavně rodné číslo na dokladu totožnosti, jméno a příjmení, platnost a typ dokladu.
 • Byly podepsané. Výjimku tvoří osoby, které se podepsat osobně nemůžou („Podpis držitele průkazu se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžkou překonatelnou překážkou,“ jak uvádí § 34a odst. 1 písm. d) zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).
 • Nebyly ručně zvýrazněné (obtažené). Pozor si dejte např. i na doklady od Úřadu práce. Pokud takový doklad máte, „reklamujte“ ho u Úřadu práce v místě bydliště.
Změny služeb s příspěvkem

Tarify u službě, na které čerpáte Státní příspěvek, můžete měnit podle aktuální podmínek. Příspěvek jejich změnu nijak neovlivňuje. Pokud chcete změnit čerpání příspěvku na některou z našich služeb, stavte se v kterékoliv O2 Prodejně.

Pokud budete chtít svou službu, na které čerpáte Příspěvek, přestěhovat  (tzv. přeložit), dejte nám prosím vědět, že chcete Příspěvek dál čerpat. Pokud jsou doložené doklady k získání Příspěvku mladší než 5 let, příspěvek vám zachováme. Pokud jsou doklady starší, bude potřeba je doložit znova stejně, jako kdybyste o Příspěvek žádali nově.

Podmínky státního příspěvku

Podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích má O2 v rámci tzv. „univerzální služby“ uloženou povinnost za podmínek uvedených níže nabídnout účastníkům státní příspěvek (zvláštní cenu).

Kdo má na státní příspěvek nárok?

Na státní příspěvek podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích mají nárok osoby se zvláštními sociálními potřebami, kterými jsou také:

 • Spotřebitel, který je osobou s nízkými příjmy, kterou je podle § 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích osoba, která pobírá příspěvek na živobytí, tj. je příjemcem nebo společně s ním posuzovanou osobou.

Zvláštní ceny pro osoby s nízkými příjmy:

 1. Osobám s nízkými příjmy  (dále i „oprávněná osoba“) umožňuje O2 přístup ke službě za zvýhodněných cenových podmínek (zvláštní ceny).
 2. Zvláštní ceny (dále i „státní příspěvky“) se poskytují na základě žádosti účastníka, resp. zákonného zástupce  jen u jedné služby, která se využívá pro nepodnikatelské účely (mobilní volání, mobilní internet, volání z pevné nebo internet v pevném místě). I v případě, že žadatel prokazuje víc důvodů, má nárok jen na jeden státní příspěvek. Nároky se uplatňují na tiskopisu vydaném O2.
 3. Státní příspěvek lze čerpat příjemcem i všemi osobami zároveň společně posuzovanými pro účely přiznání příspěvku na živobytí.
 4. Osobě s nízkými příjmy se státní příspěvek poskytuje, dokud pobírá příspěvek na živobytí.
   

Kolik je státní příspěvek?

Typ příspěvku

Výše příspěvku v Kč bez DPH

Výše příspěvku v Kč s DPH

Státní příspěvek 

Nepodléhá DPH

200,00

Další podmínky:

 • Není možné kombinovat s přístupem CS (přístup ke službám jiného podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu volbou kódu tohoto podnikatele při jednotlivých voláních) nebo s přístupem CPS (přístup ke službám jiného podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu formou trvalého nastavení kódu tohoto podnikatele).

 

Další podmínky čerpání státního příspěvku

 1. Účastníci uplatňující nárok podle těchto podmínek jsou povinni prokázat, že splňují podmínky rozhodné pro jeho přiznání. Za splnění podmínek se považuje předložení dokladu či dokladů podle sekce Jaké doklady potřebujete této webové stránky.
 2. O2 je oprávněna v souvislosti s uplatněným požadavkem na přiznání výše definovaných nároků a pro účely kontroly pořídit fotokopie dokladů předkládaných dle předchozích odstavců. Pokud oprávněná osoba, případně její zákonný zástupce odmítne pořízení nebo zaslání fotokopie podle předchozích odstavců, předloží O2 čestné prohlášení, které obsahuje údaje o dokladech prokazujících nárok a další náležitosti. V takovém případě si je účastník vědom všech právních následků nepravdivosti takového prohlášení. Prohlášení se předkládá na tiskopisu vydaném O2.
 3. V případech, kdy nároky definované podle těchto podmínek náleží osobě s omezenou svéprávností k právním úkonům, jedná za ni zákonný zástupce v souladu s obecnými právními předpisy.
 4. V případech, kdy v průběhu poskytování zvláštních cen dosáhne nezletilá osoba plnoletosti, provede O2 administrativní převod účastnictví na takovou osobu ze zákonného zástupce, pokud se s ním nedohodne jinak.
 5. Pominou-li důvody pro poskytování zvýhodněných cenových podmínek, přemění O2 k datu, kdy se takovouto skutečnost dozví, službu se zvýhodněnými cenovými podmínkami na službu plně placenou. Tím není dotčeno právo O2 požadovat (případně vymáhat) navrácení bezdůvodného obohacení dle odst. (7) této části.
 6. Poskytování zákonných příspěvků osobám se zvláštními sociálními potřebami je realizováno ode dne následujícího po akceptaci požadavku.
 7. Účastník čerpáním souhlasí s dalšími podmínkami uvedenými v ceníku, všeobecných podmínkách a na žádosti o státní příspěvek.
Co je příspěvěk na živobytí?

Podmínkou státního příspěvku na telekomunikační služby pro osoby s nízkými příjmy je, že tyto osoby pobírají tzv. příspěvek na živobytí.

Příspěvek na živobytí je formou pomoci osobám s nízkými příjmy, které se ocitli v hmotné nouzi. Slouží k úhradě základních životních potřeb: k zabezpečení stravy, oblečení, obuvi, dopravy nebo základních hygienických potřeb. Příspěvek na živobytí patří mezi tzv. dávky hmotné nouze a poskytuje ho Úřad práce České republiky. Získat ho může jednotlivec i rodina. 

Podrobné informace o příspěvku na živobytí najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Videonávod: Jak čerpat státní příspěvek

Jsme tu pro vás

Vyberte si, jak nás chcete kontktovat, a ozvěte se nám. 

Napište na e‑mail ztp.slevy@o2.cz

Zavolejte na číslo 800 330 061