Wi‑Fi volání

Volejte přes Wi‑Fi i tam, kde není žádný mobilní signál.

Wi‑Fi volání
Voláte i bez mobilního signálu
Volejte i bez mobilního signálu
Jste doma nebo na chalupě bez signálu? Díky Wi‑Fi volání si s vašimi blízkými zavoláte odkudkoliv a v HD kvalitě. Jednoduše se připojíte na Wi‑Fi.
Zůstaňte ve spojení
Zůstaňte ve spojení
Buďte v kontaktu s lidmi, ať už volají přes Wi‑Fi nebo jakkoliv jinak. Hovor proběhne stejně, jako jste zvyklí ve standardní mobilní síti.
Žádné poplatky navíc
Žádné poplatky navíc
Při Wi‑Fi volání nečerpáte žádná data. Za hovor zaplatíte stejnou cenu jako obvykle, ať už využíváte tarif nebo předplacenou kartu.
Číslo se nemění
Číslo se nemění
Lidé se vám dovolají na vaše telefonní číslo, stejně tak vy můžete běžně volat na čísla ze svého adresáře. Zobrazení čísla volajícího i volaného zůstává s Wi‑Fi voláním stejné jako kdykoliv jindy.

Co potřebujete pro Wi‑Fi volání

Telefon s podporou Wi‑Fi volání
Pořiďte si telefon, který podporuje volání přes Wi‑Fi.
LTE SIM karta
Zkontrolujte, jestli používáte USIM – SIM kartu, která podporuje LTE.
Aktualizace FW
Zkontrolujte, jestli máte ve svém mobilu aktualizovaný firmware.
Nastavení v telefonu
V nastavení svého telefonu zapněte možnost Wi‑Fi volání.

Často kladené otázky

Jak si nastavím Wi‑Fi volání v telefonu s Androidem?

1.  V nastavení svého telefonu zvolte možnost Připojení.

.1krok

2. Vyberte Volání pomocí Wi‑Fi.

2krok

3. Zapněte možnost Volání pomocí Wi‑Fi.

3krok

4. Vyberte preferovanou síť.

Wi‑Fi volání bude fungovat i v případě, kdy zvolíte možnost Preferovaná mobilní síť. Pokud bude mobilní signál špatný nebo žádný, hovory se uskuteční přes Wi‑Fi.

44krok  55krok

Jak si nastavím Wi‑Fi volání v iPhonu?

Zkontrolujte si nastavení operátora a případně nastavení aktualizujte podle postupu na stránkách podpory Apple.

Pak už stačí jen zapnout Wi‑Fi volání na vašem telefonu:

1. V nastavení telefonu zvolte možnost Telefon.

1iphone

2. Vyberte Wi‑Fi hovory.

2iphone

3. Zapněte možnost Wi‑Fi hovory na tomto iPhonu.

3iphone

4. Potvrďte volbu Zapnout.

4iphone

 

Jak se Wi‑Fi volání liší od běžného volání?

Na rozdíl od běžného volání si se službou Wi‑Fi volání zavoláte v HD kvalitě i v případě, kdy jste bez signálu sítě operátora. Službu využijete také tehdy, kdy signál nedosahuje takové kvality, aby to telefonní hovor umožnilo. Jinak vše funguje stejně jako při volání v mobilní síti operátora: službu mohou využívat zákazníci s tarifem i předplacenou kartou.

Služba funguje v sítích O2 CZ a emtéčko a pro zákazníky O2 Family.

Jaká jsou technická omezení služby Wi‑Fi volání?

Kromě vhodného telefonu je také důležitá Wi‑Fi síť, přes kterou chcete volat. Ta by v nastavení neměla mít žádná omezení pro poskytování této služby. Síť musí zároveň mít minimální přenosovou rychlost 100 kb/s celou dobu, po kterou k ní je váš telefon přihlášený. Použitý Wi‑Fi router musí navíc podporovat protokol IPSec a funkci NAT Traversal. Může se tedy stát, že si na některých Wi‑Fi sítích nezavoláte.

Wi‑Fi volání je dostupné jen na území ČR a nepodporuje volání přes Wi‑Fi v leteckém módu.

Je volání přes Wi‑Fi bezpečné?

Ano, volání je zabezpečené stejně jako při standardním využívání naší sítě a hovor je šifrovaný.

Můžu přes Wi‑Fi volání posílat i SMS nebo MMS?

Ano, přes WiFi můžete posílat SMS i MMS.

Můžu Wi‑Fi volání používat, i když mám předplacenou kartu?

Ano, služba Wi‑Fi volání funguje i pro předplacené karty.

Kde najdu podmínky používání Wi‑Fi volání?

Detailní podmínky pro používání Wi‑Fi volání najdete v Ceníku základních služeb.

Seznam všech podporovaných telefonů

Wi‑Fi volání v O2 síti podporují tyto telefony zakoupené přímo u O2 nebo u jiných prodejců. Kompletní seznam telefonů, které podporují Wi‑Fi volání v O2 síti, najdete v našem e-shopu.

iPhone

  • iPhone 6s, iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus
  • iPhone 8, iPhone 8 Plus
  • iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max
  • iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE 2nd generation

Samsung

ZTE

Xiaomi

realme

Musí být podporovaný telefon zakoupený u O2?

Wi‑Fi volání v O2 síti podporují telefony zakoupené přímo u O2 nebo u jiných prodejců. Wi‑Fi volání v O2 síti zatím nepodporují telefony pořízené u jiných českých mobilních operátorů.

Přehled modelů, které podporují Wi‑Fi volání v O2 síti, najdete v našem e-shopu.