Managed WAN i LAN pro Komerční banku

Zajišťujeme propojení 330 poboček a mnoha set bankomatů Komerční banky v rámci MWAN sítě a staráme se o provoz sítí LAN na jednotlivých pobočkách.

Komerční banka

Staráme se o konektivitu poboček i bankomatů. Zatímco ještě před nedávnem většina firem řešila připojení v rámci LAN sítě svépomocí, dnes je trend jiný. Outsourcovat, věnovat se „jen“ vlastnímu podnikání a interní IT síly alokovat na aktivity s vyšší přidanou hodnotou. Outsourcované, takzvané „managed“ služby pak zajišťujeme například my v O2.

Citace Komerční banka

„S MWAN/MLAN nám odpadla značná část starostí souvisejících obecně s konektivitou na pobočkách. Kromě zjevných výhod plynoucích z čerpání managovaných služeb velmi oceňujeme i flexibilitu v konfiguraci jednotlivých zařízení a možnost přístupu k nim. Celá síť je tak stále i pod našim monitoringem, což se příznivě projevuje na řešení případných incidentů a také na celkové transparentnosti.“

Roman Havelka, Vendor Manager KB za oblast Telco

Řešení od O2 ve zkratce

Zajišťujeme datovou konektivitu pro celou Komerční banku. V rámci sítě MWAN je propojených 330 poboček, datová centra i několik set bankomatů. Zároveň se také staráme o provoz interních LAN sítí v rámci jednotlivých lokalit. Díky zajištění obou služeb ze strany O2 – tedy WAN i LAN – se výrazně zjednodušila topologie sítě, a protože jde o takzvané „managed“ služby, zajišťujeme i komplexní správu hardwaru, včetně nákupu, servisu, podpory a výměny my.

Služby od O2, které klient využívá

Managed WAN
Postaráme se o datové propojení vašich firemních poboček. Získáte neustálý přehled o stavu sítě, zajistíme proaktivní dohled a řešení výpadků.
Managed LAN
S naší službou správy sítí LAN máte jistotu, že využíváte nejmodernější technologie, které by jinak byly finančně těžko dostupné.

WAN a LAN konektivita pro Komerční banku detailně

Služba O2 Managed WAN znamená, že jsou do MPLS sítě od O2 připojené všechny pobočky banky, její datová centra i bankomaty. „V O2 ale zajišťujeme i správu LAN sítí, tedy propojení síťových prvků na jednotlivých pobočkách,“ vysvětluje Jan Hubeňák, sales manažer O2. Sama banka díky těmto službám nevlastní žádný hardware. Ten je v majetku O2. „A my zajišťujeme, aby všechny prvky v síti, byly pod dohledem a podporou.“

Kromě toho O2 všem zákazníkům, kteří používají WAN MPLS síť, tedy i Komerční bance, garantuje bezpečnost přenášených dát v rámci této sítě. „To je ostatně důvod, proč ani centrála, ani pobočky nenasazují vlastní šifrovací protokoly. Naše WAN je bezpečná a nikdo se do ní neprobourá,“ říká Jan Hubeňák.

330

Tolik poboček propojujeme v rámci sítě MWAN MPLS.

2013

V tomto roce jsme kromě WAN konektivity pod svá křídla přibrali i LAN. Topologie sítě se díky tomu výrazně zjednodušila.

Řešení ušité na míru

Služba O2 Managed LAN je vnímána jako služba významného outsourcingu. Musí o ni tedy vědět i centrální banka jako dozorčí orgán. A i O2, jako dodavatel těchto služeb, musí splňovat konkrétní náležitosti. ČNB si tak může například kdykoli vyžádat audit.

Co služby od O2 přinesly klientovi?

Zjednodušení topologie sítě.
Přenesení všeho, co se týká správy hardware WAN i LAN, na dodavatele, tedy na O2.
Jasně stanovená pravidla v rámci SLA.
Proaktivní dohled nad vším, co se v rámci sítě děje.
Citace Komerční banka

„Určitě zde musím vyzdvihnout velkou profesionalitu podpůrných týmů a jejich pokrytí v rámci celé republiky. Implementace služby MLAN, stejně jako obměny HW zařízení související s koncem jejich životního cyklu probíhají prakticky ‚bez povšimnutí‘, což je pro techniky asi ta největší pochvala. Celkově jde o spolehlivou a stabilní síť, jak potvrzují i statistiky za jednotlivé roky používání.“

Roman Havelka, Vendor Manager KB za oblast Telco

O společnosti Komerční banka

O společnosti Komerční banka

S 1,67 milionu zákazníků patří Komerční banka (součást mezinárodní skupiny Société Générale) k největším bankovním institucím v České republice.

Nechte nám kontakt

Nezávazná konzultace

Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci.
Údaje zpracujeme podle Zásad zpracování osobních údajů za účelem jednorázového telefonického kontaktu s informacemi o našich službách.
Náš operátor vás bude kontaktovat.
Nezávazná konzultace Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci. Kontaktujte mě Náš operátor vás bude ihned kontaktovat.
Nezávazná konzultace Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci. Kontaktujte mě Náš operátor vás bude kontaktovat.
Nezávazná konzultace Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci. Kontaktujte mě Náš operátor vás bude kontaktovat.
Nezávazná konzultace Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci. Kontaktujte mě Náš operátor vás bude kontaktovat.
Nezávazná konzultace Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci. Kontaktujte mě Náš operátor vás bude ihned kontaktovat.
Nezávazná konzultace Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci. Kontaktujte mě Náš operátor vás bude kontaktovat.
Nezávazná konzultace Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a společně probereme, jak vám můžeme pomoci. Kontaktujte mě Náš operátor vás bude kontaktovat.