Novinky a změny v Moje O2

Samoobsluhu Moje O2 pro vás stále vylepšujeme. Kvůli spoustě věcí teď už nemusíte volat na linku nebo chodit do prodejny. Prostě si je nastavíte nebo vypnete sami tak, jak zrovna potřebujete.

Zasílání vyúčtování do datové schránky

Od 23. 11. 2022 máte možnost nechat si zasílat vyúčtování do datové schránky.

Výhody datové schránky
 • Státem garantované a vysoce zabezpečené prostředí.
 • Odesílatel a příjemce jsou ověření a důvěryhodní.
 • Zdarma odesílání do datové schránky orgánům veřejné správy a samosprávy.
 • Levnější způsob doručování firmám a podnikatelům oproti zasílání poštou. Zasílání je zpoplatněno částkou 19 Kč.
  Orgány veřejné moci mají službu zdarma.
 • Díky notifikacím víte ihned co a od koho vám přišlo.
 • Nepřečtená zpráva se nevrátí odesílateli, ale můžete si ji kdykoli přečíst.
 • Možnost zasílání vyúčtování ve formátu PDF a ISDOC.
Aktivace zasílání vyúčtování do datové schránky
 1. V hlavním banneru zvolím možnost „Vyúčtování“.
  aktivace1
   
 2. Kliknu na „Nastavit vyúčtování“.
  aktivace2
   
 3. Vyberu konkrétní zákaznický účet, u kterého chci provést změnu.
  aktivace3
   
 4. V levém stromě zvolím možnost „Zasílání vyúčtování“.
  aktivace4
 5. Zobrazí se sekce umožňující změnu nastavení zasílání vyúčtování. Vyberu možnost „Zasílání do datové schránky“, které mám aktuálně neaktivní. Sekci rozbalím kliknutím na modrou šipku.
  aktivace5
   
 6. Zkontroluji automaticky vyplněné údaje a potvrdím je tlačítkem „Pokračovat“.
  aktivace6
   
 7. V nově zobrazené oblasti nastavím, jakým způsobem a v jaké formě si přeji vyúčtování do datové schránky dostávat. Výběr potvrdím tlačítkem „Aktivovat“.
  aktivace7
   
 8. Zasílání vyúčtování do datové schránky je nyní aktivní.
  aktivace8
Deaktivace zasílání vyúčtování do datové schránkyy
 1. V hlavním banneru zvolím možnost „Vyúčtování“.
  deaktivace1
   
 2. Kliknu na „Nastavit vyúčtování“.
  deaktivace2
   
 3. Vyberu konkrétní zákaznický účet, u kterého chci provést změnu.
  deaktivace3
   
 4. V levém stromě zvolím možnost „Zasílání vyúčtování“.
  deaktivace4
   
 5. Zobrazí se sekce umožňující změnu nastavení zasílání vyúčtování. Vyberu možnost „Zasílání do datové schránky“, které mám aktuálně aktivní. Kliknu na tlačítko „Vypnout“.
  deaktivace5
   
 6. Zobrazí se informace, že probíhá objednávka (tj. deaktivace zasílání do datové schránky).
  deaktivace6
   
 7. Po dokončení objednávky je status služby „Neaktivní“.
  deaktivace7
   
Změna zasílání vyúčtování do datové schránky
 1. V hlavním banneru zvolím možnost „Vyúčtování“.
  změna1
   
 2. Kliknu na „Nastavit vyúčtování“.
  změna2
   
 3. Vyberu konkrétní zákaznický účet, u kterého chci provést změnu.
  změna3
   
 4. V levém stromě zvolím možnost „Zasílání vyúčtování“.
  změna4
   
 5. V levém stromě zvolím možnost „Zasílání vyúčtování“.
  změna5
   
 6. V levém stromě zvolím možnost „Zasílání vyúčtování“.
  změna6
   
 7. Zde je možné provést 2 různé změny, a to:
  • Změnu ID datové schránky a název datové schránky.
  • Změnu formátu a způsobu zasílání vyúčtování.
   změna 7
    
 8. Pokud chci změnit ID datové schránky nebo název, stisknu tlačítko „Změnit“.
  změna8
   
  • Zobrazí se aktuální nastavení, které mohu následně přepsat. Změny uložím stisknutím tlačítka „Potvrdit změny“.
 9. Pokud chci změnit formát a způsob zasílání vyúčtování, stisknu tlačítko „Změnit“.
  • Zobrazí se výchozí nastavení, které mohu upravit dle potřeby.
 10. Provedu volbu, zda chci dostávat vyúčtování v příloze, či pouze upozornění.
  změna10
 11. U volby vyúčtování v příloze dále zvolím, v jakém detailu chci dostávat vyúčtování:
  • „Daňový doklad s rozpisem za jednotlivá čísla“ (obsahuje první stranu vyúčtování plus další stránky vyúčtování za jednotlivá telefonní čísla.
  • „Jednostránkový daňový doklad“ (obsahuje pouze první stranu vyúčtování).
   změna11
    
 12. Zvolím formát vyúčtování, a to buď „Formát PDF“, nebo „Formát XML (ISDOC)“.
  změna12

  rozdíl
   
 13. Pomocí zaškrtávacího pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ mám možnost nastavit sloučení, či rozdělení faktur:
  • Možnost sloučení faktur provede sloučení jednotlivých faktur za všechny zákaznické účty v daném zúčtovacím období a odeslání hromadně v rámci jedné emailové zprávy (tj. jeden email, více příloh) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ není zaškrtnuto.
  • Možnost rozdělení faktur provede odeslání faktur za každý zákaznický účet v daném zúčtovacím období samostatně v jedné emailové zprávě (tj. jeden email, jedna příloha) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ je zaškrtnuto.
   změna13
 14. Změny uložím stisknutím tlačítka „Aktivovat“.
  změna14
   
 15. Zobrazí se aktuální nastavení provedených změn.
  změna15

 

Nové možnosti nastavení vyúčtování

Hlavní způsoby zasílání vyúčtování

Aktuálně je možné nastavit tyto hlavní způsoby zasílání vyúčtování:

 • Poštou.
 • Do datové schránky.
 • E-mailem.

Jednotlivé způsoby lze libovolně kombinovat dle potřeby. Minimálně jedna z možností však musí být vybrána (aktivována, status „Aktivní“).
Jako doplněk k hlavnímu způsobu zasílání vyúčtování si můžete nastavit zasílání notifikace SMS zprávou.

Nastavení formátu vyúčtování

Pro vámi zvolený způsob zasílání vyúčtování můžete nově nastavit formát vyúčtování:

 • „Daňový doklad s detailním rozpisem za jednotlivá čísla“ (obsahuje první stranu vyúčtování plus další stránky vyúčtování za jednotlivá telefonní čísla).
 • „Jednostránkový daňový doklad“ (obsahuje pouze první stranu vyúčtování).
Možnost sloučení či rozdělení vyúčtování dle zákaznických účtů (platí jen pro firmy)
 • Možnost sloučení faktur provede sloučení jednotlivých faktur za všechny zákaznické účty v daném zúčtovacím období a odeslání hromadně v rámci jedné emailové zprávy (tj. jeden email, více příloh) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ není zaškrtnuto.
 • Možnost rozdělení faktur provede odeslání faktur za každý zákaznický účet v daném zúčtovacím období samostatně v jedné emailové zprávě (tj. jeden e-mail, jedna příloha) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ je zaškrtnuto. 

  Možnost sloučení či rozdělení vyúčtování dle zákaznických účtů

Práce s vyúčtováním

Vyúčtování – zobrazení převáděného čísla na Prepaid

Do vyúčtování jsme doplnili konkrétní telefonní číslo, ke kterému se váže poplatek za přechod na Prepaid. Poplatek od teď můžete mnohem lépe rozúčtovat.

vyuctovani-prepaid

Vyúčtování – číslo zákaznického účtu

U vyúčtování jsme do hlavičky doplnili číslo konkrétního zákaznického účtu (ZÚ). Díky tomu rychleji poznáte, jestli jsou produkty v jedné nebo více fakturách.

vyuctovani-zakaznicky-ucet-1

vyuctovani-zakaznicky-ucet-2

Vyúčtování – rozpad služeb třetích stran

Zjednodušujeme vám rozúčtování nákladů – na faktuře najdete detailní rozpad služeb třetích stran.

rozpad_sl_1 rozpad_sl_2

Vyúčtování – zobrazení vlastního pojmenování

Jako kontaktní osoba můžete snadno zapnout nebo vypnout zobrazení svého vlastního pojmenování produktů na faktuře. Zobrazení jednoduše nastavíte v záložce "Vyúčtování„ pod možností „Nastavit vyúčtování“.

zobrazeni_pojmenovani_1 zobrazeni_pojmenovani_2

Kontaktní údaje ve faktuře

Pokud dostáváte vyúčtování poštou, stávalo se, že se nedařilo ji správně doručit, protože adresa byla příliš obecná. Do faktury jsme proto doplnili údaj o městské části (čtvrti).

 • Dříve: Praha 4
 • Nově: Praha 4 – Michle
   
 • Dříve: Lhota 5, 490 01 Horní Lhota
 • Nově: Lhota 5, 490 01 Horní Lhota – Dolní Lhota
Vyúčtování – stáhněte si přehled všech faktur

V Hromadném exportu vyúčtování si můžete stáhnout i přehled všech vašich vystavených faktur.

Vyúčtování 4 Vyúčtování 5

Vyúčtování – všechny podrobné výpisy na jednom místě

Všechny podrobné výpisy najdete na jednom místě. Stačí v Hromadném exportu vyúčtování zaškrtnout "Stáhnout včetně podrobných výpisů" ve formátu CSV. Po stažení se v ZIP složce objeví jako "all-d.csv".

Vyúčtování 1 Vyúčtování 2

Vyúčtování 3

Jednodušší hromadný export vyúčtování

Přehledný seznam všech účtovaných telefonních čísel teď získáte snadno a jednoduše.
Čísla se vyexportují ve sloupcích, kde najdete jednotlivé poplatky. 1 řádek = 1 telefonní číslo.

Příklad:
Pro stažení údajů za leden 2019 stačí ve Vyúčtování zvolit povel „Export hromadného vyúčtování“
a za vybrané zákaznické účty "Stáhnout souhrnné CSV". Tím se v ZIP formátu stáhnou dva exporty.
Sloupcový výpis dat za všechny služby najdete v souboru „201901-all-l.csv“. Seznam všech fakturovaných služeb je ve sloupci „D“.

Rozpad DPH

V nových fakturách pro firemní zákazníky uvádíme rozpady DPH. Ty obsahují součet cen s rozpadem na jednotlivé daňové kategorie – služby s 21% daní, služby nepodléhající DPH a služby osvobozené od DPH.

Pokud je pod tarifem víc čísel (nejčastěji Business ISDN2A), zobrazujeme rozpady DPH za tarif, za jednotlivá čísla i celkový rozpad DPH všech plateb.

Rozpad dph

Pojmenování tarifu v XML exportu faktury

U nově vystavených faktur pojmenování tarifu najdete už i v XML exportu vyúčtování.

Řazení čísel

Čísla jsme seřadili vzestupně tak, aby šla chronologicky za sebou. 

rozpad

Pokud má tarif víc produktů (např. u Business ISDN2A), vedlejší čísla uvádíme vedle společně, abyste snáz poznali, které produkty k sobě patří. Čísla pod hlavním produktem ale být seřazená nemusejí.

Zobrazení příchozích hovorů v rámci EU ve vyúčtování

Zpřehlednili jsme práci s vyúčtováním. Do podrobného výpisu jsme doplnili nový směr Příchozí volání v rámci EU.

volani-1

volani 2

Vyúčtování – pojmenování produktů v CSV

Vaše vlastní pojmenování produktů se nově propisuje také do CSV exportu vyúčtování. Přidali jsme ho do úplně posledního sloupce souboru. Díky tomu máte v Moje O2 jednotný identifikátor napříč základním menu, vyúčtováním i XLS a CSV exporty.

csv export

Objednávky a služby v Moje O2

Rychlá výměna SIM karty

Pro případ ztráty nebo odcizení firemních SIM karet jsme pro vás připravili rychlou výměnu SIM karet u vašich firemních čísel.

Abychom vám výměnu SIM karet ještě více usnadnili, připravili jsme pro vás podrobný videonávod

Nejdříve si objednejte Doručení balíčku SIM. Ten obsahuje 10 SIM s vypnutým bezpečnostním PIN kódem, který si můžete po výměně nastavit. Pro rychlou výměnu je možné využít pouze tyto SIM karty.

vymena

Pro rychlou výměnu si připravte k ruce novou SIM a zvolte u konkrétní služby Vyměnit SIM kartu. Na následující obrazovce zvolte SIM kartu mám a chci si ji zprovoznit.

vymena 2

Dokupy dat a roamingové balíčky

Odteď může kontaktní osoba pro každé telefonní číslo nastavit vlastní pravidla pro dokup dat. Firemní výdaje za data a volání tak budete mít 100% pod kontrolou.

Počet automatických obnov i jednorázových dokupů nastavíte u národních dat jednotlivým číslům i u opakovaných roamingových balíčků Top Svět.
Každému prostě nastavíte spotřebu a frekvenci obnovy dat podle aktuální potřeby.

A ještě jedna dobrá zpráva: jakmile bude nastavení hotové, aktivaci nových balíčků zvládnou uživatelé sami. Podle Vámi nastaveného limitu se jim data buď obnoví automaticky, nebo si je aktivují sami z mobilu či pomocí odpovědní SMS.

Nastavení je navíc možné dělat hromadně – pro celou společnost nebo zákaznické účty. Na hlavní stránce v Moje O2 najdete nové tlačítko „Hromadná změny“. Vyberete cílovou skupinu, pro kterou změnu zadáváte, a odešlete ke zpracování. To proběhne do 2 pracovních dnů.

obnova dat

Abychom vám nastavování vlastních pravidel pro dokupy dat a roamingových balíčků ještě více usnadnili, připravili jsme pro vás nové podrobné návody. Najdete je v sekci Videonávody.

 

Blokování dat u VARIO Voice tarifu – oprava

Upravili jsme logiku blokování a aktivace APN Internet při přechodu z Vario Voice na Vario, tak aby Vám i po přechodu na Vario fungoval internet.

Ukazatelé spotřeby

Ukazatel spotřeby teď nově zobrazuje objem volných jednotek jako „plnou nádrž“, kde hladina odčerpáváním postupně klesá – stejně jako např. ubývá benzín v nádrži auta nebo odpíjíte z lahve džusu. Zároveň jsme provedli zjednodušení pojmenování jednotlivých směrů.

ukazatele spotreby

Řazení služeb podle telefonního čísla

Služby si teď přehledně seřadíte podle telefonního čísla. Stačí kliknout na tlačítko Zobrazení služeb podle kategorií a vybrat si způsob řazení. Čísla jsou automaticky uspořádána od nejmenšího.

Jednodušší objednávání doplňkových služeb

Zjednodušili jsme objednávání doplňkových služeb. U jednoduchých doplňkových služeb po kliknutí na „Objednat“ se rovnou zobrazí shrnutí. Stačí už jenom potvrdit dokončení objednávky. Pracujeme i na tom, aby bylo možné před dokončením zrychlených objednávek vypnout notifikace o přijetí, vyřízení a shrnutí objednávky.

objednani

Dohledání objednávek hned po jejich vytvoření

Až dosud trvalo někdy i půl hodiny, než se Vám právě vytvořená objednávka zobrazila v systému.
Odteď je uvidíte hned po odeslání.

Termín instalace

Termín, kdy Vám technik přijede nainstalovat např. pevnou linku, teď v objednávce služby uvidíte jako první.

potvrzeni

Blokace SMS a MMS

Jako kontaktní osoba můžete u tarifů zablokovat příchozí a odchozí SMS a MMS.

blokace sms a mms

Změny tarifů

Od teď můžete podle potřeby měnit datové tarify na hlasové a naopak.

zmeny tarifu

Kompletní nabídka včetně doplňkových služeb

U produktu nově uvidíte i neaktivní doplňkové služby. Nemusíte je nikde hledat – pokud o některou máte zájem, jednoduše ji objednáte.

Doplňkové služby

Pojmenování produktů v přehledu služeb

Vlastní pojmenování produktů uvidíte také u Roamingu, Služeb třetích stran a Nastavení hovorů. Stačí kliknout na tlačítko Zobrazit služby podle kategorií.

pojmenování

Nový filtr v nabídce služeb

Do nabídky služeb jsme doplnili nový filtr. Díky němu se zobrazí služby, které máte díky Individuální nabídce nebo Rámcové dohodě za zvýhodněnou cenu nebo zdarma. Informaci o zdroji zvýhodnění teď nově najdete přímo u ceny.

filtr

Objednávky – doplnění identifikace zadavatele

V přehledu objednávek nově uvidíte, jestli danou objednávku zadal specialista z O2, kontaktní osoba Vaší společnosti nebo třeba Vy sami.

Objednávky

Detail tarifu – pojmenování služby

Pokud se vám zalíbilo pojmenovávat si jednotlivé tarify po svém, nově se vám k vlastnímu pojmenování zobrazí i komerční název daného tarifu.

pojmenovani_sluzby

Vyhledávání služeb – přehledné zobrazení detailů

U vyhledávání služeb s více čísly (VoIP Connect, IP Centrex, ISDN nebo multiSIM) jsme zpřehlednili zobrazení jednotlivých detailů tak, abyste se v informacích mohli rychleji orientovat.

vyhledavani_sluzeb

Vlastnosti a nastavení portálu Moje O2

Rozcestník portálů

Na úvodní stranu jsme pro vás připravili nový rozcestník O2 Portály pro jednodušší správu a nastavení často používaných portálů. Jednotlivé portály se automaticky otevřou v novém okně, abyste mohli pokračovat i obsluze v Moje O2.

rozcestník portálů

Filtrování a export seznamu kontaktních osob

Nově máte možnost v Přístupech filtrovat kontaktní osoby vaší společnosti podle role a exportovat jejich seznam do XLS souboru.

Přístupy MO2

Pokud má vaše společnost více než 50 kontaktních osob, nezobrazí se vám jejich přehled na obrazovce, ale můžete vyhledávat pomocí jejich jména, e‑mailu nebo telefonu. Můžete také využít možnosti exportu do XLS souboru nebo filtrování podle rolí.

Přístupy - zákazník MO2

Zobrazení služeb podle kategorií – ukotvení záhlaví

V Zobrazení služeb podle kategorií jsme ukotvili řádek se záhlavím. Můžete tedy rolovat ve vašich službách a záhlaví stále uvidíte.

Služby kategorie MO2

Zasílání informací o plánovaných výpadcích služeb

V Nastavení vám zobrazujeme, koho informujeme o plánovaných výpadcích služeb. Mohou to být e-maily a telefonní čísla kontaktních osob i osob bez přístupu do Moje O2. Záleží jen na vás, komu chcete informace zasílat.

Výpadky, MO2

Notifikace – úprava pro kontaktní osoby

Upravili jsme notifikace, které dostávají kontaktní osoby při přidání a odebrání role. Pokud jste kontaktní osoba, přímo v notifikaci zjistíte, jakého účtu se změna oprávnění týká.

Nový chat

Nahradili jsme stávající chat řešením Mluvii. Díky tomu Vás náš specialista snadno identifikuje hned na začátku chatu.

Hlášení poruch (TTS)
 1. Pro zefektivnění informování o hromadných poruchách jsme doplnili možnost importovat seznam zákazníků, kterých se porucha týká, ještě před jejím náběrem (IVR / WEB).
 2. Sjednotili jsme systém předávání informací o plánovaných pracích, tak aby se k Vám upozornění na plánované odstávky a práce dostávala jen tehdy, když je potřebujete a ideálně jen jednou, a ne několika různými kanály.
   
Nastavení filtru

Od teď funguje nastavení filtru mnohem lépe. Při práci s jednotlivými položkami v sekci Objednávky a požadavky a v sekci Historie zůstane filtr nastavený, když kliknete na detail položky, i když se vrátíte zpět.

historie_krok1

Tlačítko s individuální nabídkou

Máte individuální nabídku? Ceny, které jste dřív museli hledat v Nastavení, nově snadno zobrazíte po kliknutí na tlačítko Rámcová dohoda.

individuální nabídka

Řazení firem podle abecedy

Jste kontaktní osoba pro víc firem zároveň? Abyste se v nich jednoduše vyznali, seřadili jsme je podle abecedy. Abecední řazení uvidíte v náhledu po přihlášení, při přepnutí na jinou firmu a také v hromadném vyúčtování.

řazení firem   řazení firem 3

řazení firem 2

 

Moje O2 v angličtině

Přeložili jsme Moje O2 do angličtiny. Můžete si nastavit nebo jednoduše přepnout v patičce, v jakém jazyce chcete Moje O2 využívat a jak s vámi budeme komunikovat. Zároveň začínáme překládat první dokumenty.

moje o2 anglicky

Vylepšené notifikace

V notifikaci k objednávce jdeme více do detailu, abyste věděli, čeho se přesně týkala. Objednali jste si 3 a víc produktů? Nebudeme vás spamovat dlouhým seznamem, pošleme notifikaci s obecným textem.

Notifikace

Pohodlnější změna registračních údajů

Pokud měníte e-mail kontaktní osoby, na novou e-mailovou adresu rovnou pošleme odkaz pro dokončení změny registračních údajů. Potom už se můžete do Moje O2 jednoduše přihlásit.

Notifikace – zasílání SMS koncovému uživateli

Při aktivaci datového balíčku bude notifikační SMS zaslána přímo na koncového uživatele daného čísla.

Přidání poznámky

V Moje O2 si u zákaznického účtu na úrovni adresy nově zobrazíte pole "Dodatek korespondenční adresy“.

Přidání poznámky   Přidání poznámky 2

Editace fakturační adresy

Změnili jsme logiku i zobrazení korespondenční (fakturační adresy). Zobrazit a upravovat adresu teď můžete i pokud máte vypnuté tištěné vyúčtování.

Editace fakturační adresy 3   Editace fakturační adresy 2

Adresní řádek

Přidali jsme k adrese nové pole – Upřesnění adresáta.

Nastavení zákaznického účtu

Možnost zobrazení cen bez DPH

Pro vaše větší pohodlí teď v Moje O2 umožňujeme zobrazovat ceny bez DPH. Jak na to?

 1. Po přihlášení do Moje O2 zvolte Nastavení.Zobrazení cen bez DPH
 2. Preferované nastavení upravíte pomocí tlačítka Změnit.Zobrazení cen bez DPH
Přehled služeb – zobrazení aktuálního čerpání objemu dat

Abyste měli lepší přehled o čerpání objemu dat, stavu Automatických obnov a jednorázových dokupů, přidali jsme ho do Moje O2 do seznamu služeb dle kategorií. Nově ho uvidíte přímo u jednotlivých telefonních čísel v záložkách Volání z mobilu, Mobilní internet a Roaming. Jak na to?

 1. V Moje O2 zvolte možnost Zobrazit služby podle kategorií.Moje O2 - zobrazit služby podle kategorií
 2. Čerpání najdete v záložkách Volání z mobilu, Mobilní internet a Roaming.
  Čerpání FUP v Moje O2

Videonávody

Potřebujete více informací? Aby se vám nové Moje O2 jednoduše používalo, připravili jsme sérii krátkých instruktážních videí. Najdete je na našem webu v sekci Videonávody pro Moje O2.