Nefunguje dálkový ovladač set-top boxu

Vyberte si, kterou O2 TV využíváte:

Spustili jsme novou O2 TV 2.0. Stávající zákazníky na ní nyní postupně převádíme. O všech změnách vás budeme včas informovat.

Nová O2 TV 2.0
Původní O2 TV

Nefunguje ovladač u Nové O2 TV 2.0

 1. Zkontrolujte stav a režim ovladače

  Horní tlačítko označené „STB“ se musí při stisknutí rozsvítit. Pokud se nerozsvítilo, svítí nepřetržitě, nebo ani po této kontrole vůbec nereaguje, pokračujte na návod Jak zprovoznit zcela nereagující dálkový ovladač?, nacházející se níže.

  Tlačítko STB na ovladači

 2. Zkontrolujte spárování ovladače s vaším set-top boxem
 3. Ovladač je se set-top boxem spárovaný, ale na ovládání stále dobře nereaguje?

  Vyzkoušejte dálkový ovladač odpárovat a opět se set-top boxem spárovat.

 4. Aktualizujte firmware dálkového ovladače

  Firmware dálkového ovladače aktualizujte tehdy, pokud řešíte potíže s dálkovým ovládáním set-top boxu a ovladač máte spárovaný.

Jak poznám, že je ovladač aktuálně spárovaný přes Bluetooth?

Toto spárování můžete zkontrolovat v „Nastavení systému“.

 1. Stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovladači a najeďte na „ikonu profilu“.

  Zobrazení sekce profilu na O2 TV

   
 2. V levém menu vyberte „Nastavení systému“.

  Položka Nastavení systému v sekci profilu

   
 3. Dále pokračujte na položku „Dálkové ovládání a příslušenství“.

  Položka Dálkové ovládání a příslušenství v nastavení

   
 4. Pokud je dálkový ovladač aktuálně spárovaný pomocí Bluetooth, uvidíte u položky KHAMSIN O2 stav „Připojeno“. Jestliže tento stav nevidíte, pro kontrolu stiskněte šipku nahoru, zda se nápis neobjeví (po 30 sekundách nečinnosti ovladač přechází do režimu spánku kvůli úspoře baterie).

  Kontrola připojení ovladače

  V případě, že nevidíte položku KHAMSIN O2 a stav Připojeno, přejděte na návod párování dálkového ovladače níže.

 

Tip
Máte ovladač spárovaný, přesto pociťujete horší odezvu na ovládání? Pokud jste to ještě nezkoušeli, doporučujeme ovladač odpárovat a znovu spárovat se set-top boxem.
Párování dálkového ovladače
 1. Stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovladači a najeďte na „ikonu profilu“.

  Zobrazení sekce profilu na O2 TV

   
 2. V levém menu vyberte „Nastavení systému“.

  Položka Nastavení systému v sekci profilu

   
 3. Dále pokračujte na položku „Dálkové ovládání a příslušenství“.

  Položka Dálkové ovládání a příslušenství v nastavení

   
 4. Zvolte „Přidat příslušenství“.

  Volba přidání příslušenství

   
 5. Set-top box začne vyhledávat dostupná Bluetooth zařízení v okolí. Na ovladači současně cca 3 sekundy podržte tlačítka 7 a 9, dokud se nerozbliká kontrolka párování v blízkosti vypínacího tlačítka na ovladači. Ovladač poté položte vedle set-top boxu.

  Vyhledávání příslušenství

   
 6. Na další obrazovce se zobrazí seznam dostupných Bluetooth zařízení. Vyberte a stisknutím „OK“ potvrďte zařízení s názvem „KHAMSIN O2“.

  Nalezení ovladače ke spárování

   
 7. Následně se bude ovladač připojovat, než dojde k jeho finálnímu spárování.

  Párování ovladače

   
 8. Po úspěšném spárování uvidíte na obrazovce „Spárováno".

  Potvrzení spárovaného ovladače

   
 9. Na obrazovce nově uvidíte položku „KHAMSIN O2“ stav „Připojeno“.

  Kontrola připojení ovladače
Odpárování a opětovné spárování dálkového ovladače
 1. Stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovladači a najeďte na „ikonu profilu“.

  Zobrazení sekce profilu na O2 TV

   
 2. V levém menu vyberte „Nastavení systému“.

  Sekce Nastavení systému v nastavení profilu

   
 3. Dále pokračujte na položku „Dálkové ovládání a příslušenství“.

  Položka Dálkové ovládání a příslušenství

   
 4. Nyní vyberte položku dálkového ovladače „KHAMSIN O2“.

  Spárovaný ovladač v seznamu zařízení

   
 5. Pokračujte na „Zrušit párování“.

  Zrušení párování ovladače

   
 6. Nakonec potvrďte volbu zrušení párování přes „OK“.

  Potvrzení zrušení párování

   
 7. Dálkový ovladač „KHAMSIN O2“ se odpároval a zmizel ze seznamu Bluetooth připojených zařízení.

  Seznam zařízení bez odpárovaného ovladače

   
 8. Nyní dálkový ovladač opět přidejte. Pokračujte na „Přidat příslušenství“.

  Volba přidání příslušenství
   
 9. Set-top box začne vyhledávat dostupná Bluetooth zařízení v okolí. Na ovladači současně cca 3 sekundy podržte tlačítka 7 a 9, dokud se nerozbliká kontrolka párování v blízkosti vypínacího tlačítka na ovladači. Ovladač poté položte vedle set-top boxu.

  Spárování dálkového ovládání

   
 10. Na další obrazovce se zobrazí seznam dostupných Bluetooth zařízení. Vyberte a stisknutím „OK“ potvrďte zařízení s názvem „KHAMSIN O2“.

  Nalezení ovladače ke spárování

   
 11. Následně se bude ovladač připojovat, než dojde k jeho finálnímu spárování.

  Párování ovladače

   
 12. Po úspěšném spárování uvidíte na obrazovce „Spárováno".

  Úspěšné spárování ovladače

   
 13. Na obrazovce nově uvidíte položku „KHAMSIN O2“ stav „Připojeno“.

  Spárovaný ovladač v seznamu zařízení
Aktualizace dálkového ovladače
 1. Stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovladači a najeďte na „ikonu profilu“.

  Zobrazení sekce profilu na O2 TV

   
 2. V levém menu vyberte „Nastavení systému“.

  Sekce Nastavení systému v nastavení profilu

   
 3. Dále pokračujte na položku „Dálkové ovládání a příslušenství“.

  Položka Dálkové ovládání a příslušenství

   
 4. Nyní vyberte položku dálkového ovladače „KHAMSIN O2“.

  Spárovaný ovladač v seznamu zařízení

   
 5. Před aktualizací zkontrolujte, že stav baterií v ovladači je minimálně 30 % a poté zvolte „Aktualizace dálkového ovladače“.

  Položka aktualizace ovladače

   
 6. Pokud je aktualizace dostupná, spusťte ji.

  Obrazovka u O2 TV Boxu
  Obrazovka s dostupnou aktualizací u O2 TV Boxu

  Obrazovka u set-top boxu NG
  Obrazovka s dostupnou aktualizací u set-top boxu NG

   
 7. O úspěšné aktualizaci budete na konci informováni.

  Obrazovka u O2 TV Boxu
  Úspěšná aktualizace ovladače na O2 TV Boxu

  Obrazovka u set-top boxu NG
  Úspěšná aktualizace ovladače na set-top boxu NG
Jak zprovoznit zcela nereagující dálkový ovladač?
 1. V první řadě vyjměte baterie z ovladače a vložte je zpět. Při vkládání baterií dbejte na jejich správnou orientaci. Tímto úkonem dojde k restartování ovladače.
   
 2. Pokud na ovladači při stisku jakéhokoliv tlačítka nic nesvítí ani nebliká, vyměňte baterie za nové.

  V případě, že ani výměna baterií nepomůže, váš ovladač je bohužel vadný. Máte-li jej v záruce, reklamujte ho na prodejně O2. Jestliže máte ovladač déle než 2 roky, objednejte si nový na chatu s O2 Guru.
   
 3. Proveďte obnovení továrního nastavení ovladače.
  Na ovladači současně cca 10 sekund podržte tlačítka červené vypínací tlačítko a číslici 0, dokud se nerozsvítí kontrolka párování v blízkosti vypínacího tlačítka. Poté tlačítka pusťte a stiskněte OK. Správný postup je potvrzen trojitým bliknutím STB, TV a kontrolky pro párování.

  Tlačítka pro restart ovladače
   
 4. Nyní na dálkovém ovladači stiskněte a současně podržte tlačítka STB a číslici 1. cca 3 sekundy, poté tlačítka pusťte a stiskněte OK. Správný postup je potvrzen trojitým bliknutím STB. Tímto se váš ovladač přepne do „IR režimu“ a bude možné set-top box nouzově ovládat přímým mířením na jeho kontrolku ze vzdálenosti maximálně 0,5 metru.

  Přepnutí ovladače do IR režimu
   
 5. Posledním krokem je spárovat ovladač se set-top boxem pomocí Bluetooth. Pokračujte dále podle návodu párování Bluetooth ovladače, který naleznete výše.

Nefunguje ovladač u původní O2 TV

 1. Zkontrolujte stav a režim ovladače

  Horní tlačítko označené „STB“ se musí při stisknutí rozsvítit. Pokud se nerozsvítilo, svítí nepřetržitě, nebo ani po této kontrole vůbec nereaguje, pokračujte na návod Jak zprovoznit zcela nereagující dálkový ovladač?, který najdete níže.

  Tlačítko STB na ovladači

 2. Zkontrolujte spárování ovladače s vaším set-top boxem
 3. Ovladač je se set-top boxem spárovaný, ale na ovládání stále dobře nereaguje?

  Vyzkoušejte dálkový ovladač odpárovat a opět se set-top boxem spárovat.

 4. Aktualizujte firmware dálkového ovladače

  Firmware dálkového ovladače aktualizujte tehdy, pokud řešíte potíže s dálkovým ovládáním set-top boxu a ovladač máte spárovaný.

Jak poznám, že je ovladač aktuálně spárovaný přes Bluetooth?

Toto spárování můžete zkontrolovat v „Nastavení“.

 1. Stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovladači a najeďte na „ikonu nastavení."

  Zobrazení sekce nastavení v původní O2 TV

   
 2. Dále pokračujte na položku „Dálkové ovládání a příslušenství“.

  Položka Dálkové ovládání a příslušenství v nastavení

   
 3. Pokud je dálkový ovladač aktuálně spárovaný pomocí Bluetooth, uvidíte u položky KHAMSIN O2 stav „Připojeno“. Jestliže tento stav nevidíte, pro kontrolu stiskněte šipku nahoru, zda se nápis neobjeví (po 30 sekundách nečinnosti ovladač přechází do režimu spánku kvůli úspoře baterie).

  Kontrola připojení ovladače

  V případě, že nevidíte položku KHAMSIN O2 a stav Připojeno, přejděte na návod Párování dálkového ovladače níže.

 

Tip
Máte ovladač spárovaný, přesto pociťujete horší odezvu na ovládání? Pokud jste to ještě nezkoušeli, doporučujeme ovladač odpárovat a znovu spárovat se set-top boxem.
Párování dálkového ovladače
 1. Stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovladači a najeďte na „ikonu profilu“.

  Zobrazení sekce nastavení v původní O2 TV
   
 2. Dále pokračujte na položku „Dálkové ovládání a příslušenství“.

  Položka Dálkové ovládání a příslušenství v nastavení
   
 3. Zvolte „Přidat příslušenství“.

  Volba přidání příslušenství
   
 4. Set-top box začne vyhledávat dostupná Bluetooth zařízení v okolí. Na ovladači současně cca 3 sekundy podržte tlačítka 7 a 9, dokud se nerozbliká kontrolka párování v blízkosti vypínacího tlačítka na ovladači. Ovladač poté položte vedle set-top boxu.

  Vyhledávání příslušenství

   
 5. Na další obrazovce se zobrazí seznam dostupných Bluetooth zařízení. Vyberte a stisknutím „OK“ potvrďte zařízení s názvem „KHAMSIN O2“.

  Nalezení ovladače ke spárování

   
 6. Následně se bude ovladač připojovat, než dojde k jeho finálnímu spárování.

  Párování ovladače

   
 7. Po úspěšném spárování uvidíte na obrazovce „Spárováno".

  Potvrzení spárovaného ovladače

   
 8. Na obrazovce nově uvidíte položku „KHAMSIN O2“ stav „Připojeno".

  Kontrola připojení ovladače
Odpárování a opětovné spárování dálkového ovladače
 1. Stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovladači a najeďte na „ikonu nastavení."

  Zobrazení sekce nastavení v původní O2 TV

   
 2. Dále pokračujte na položku „Dálkové ovládání a příslušenství“.

  Položka Dálkové ovládání a příslušenství v nastavení

   
 3. Nyní vyberte položku dálkového ovladače „KHAMSIN O2“.

  Výběr ovladače k odpárování

   
 4. Pokračujte na „Zrušit párování“.

  Zrušení párování ovladače

   
 5. Nakonec potvrďte volbu zrušení párování přes „OK“.

  Potvrzení zrušení párování

   
 6. Dálkový ovladač „KHAMSIN O2“ se odpároval a zmizel ze seznamu Bluetooth připojených zařízení.

  Seznam zařízení bez odpárovaného ovladače

   
 7. Nyní můžete znovu přidat příslušenství. Zvolte „Přidat příslušenství“.


  Volba přidání příslušenství

   
 8. Set-top box začne vyhledávat dostupná Bluetooth zařízení v okolí. Na ovladači současně cca 3 sekundy podržte tlačítka 7 a 9, dokud se nerozbliká kontrolka párování v blízkosti vypínacího tlačítka na ovladači. Ovladač poté položte vedle set-top boxu.

  Vyhledávání příslušenství

   
 9. Na další obrazovce se zobrazí seznam dostupných Bluetooth zařízení. Vyberte a stisknutím „OK“ potvrďte zařízení s názvem „KHAMSIN O2“.

  Nalezení ovladače ke spárování

   
 10. Následně se bude ovladač připojovat, než dojde k jeho finálnímu spárování.

  Párování ovladače

   
 11. Po úspěšném spárování uvidíte na obrazovce „Spárováno".

  Potvrzení spárovaného ovladače

   
 12. Na obrazovce nově uvidíte položku „KHAMSIN O2“ stav „Připojeno".

  Kontrola připojení ovladače
Aktualizace dálkového ovladače
 1. Stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovladači a najeďte na „ikonu nastavení."

  Zobrazení sekce nastavení v původní O2 TV

   
 2. Dále pokračujte na položku „Dálkové ovládání a příslušenství“.

  Položka Dálkové ovládání a příslušenství v nastavení

   
 3. Vyberte položku „KHAMSIN O2“.

  Výběr ovladače k aktualizaci

   
 4. Před aktualizací zkontrolujte, že stav baterií v ovladači je minimálně 30 % a poté zvolte „Aktualizace dálkového ovladače“.

  Výběr možnosti aktualizace ovladače

   
 5. Pokud je aktualizace dostupná, spusťte ji.

  Obrazovka u O2 TV Boxu
  Obrazovka s dostupnou aktualizací u O2 TV Boxu

  Obrazovka u set-top boxu NG
  Obrazovka s dostupnou aktualizací u set-top boxu NG

   
 6. O úspěšné aktualizaci budete na konci informováni.

  Obrazovka u O2 TV Boxu
  Úspěšná aktualizace ovladače na O2 TV Boxu

  Obrazovka u set-top boxu NG
  Úspěšná aktualizace ovladače na set-top boxu NG
Jak zprovoznit zcela nereagující dálkový ovladač?
 1. V první řadě vyjměte baterie z ovladače a vložte je zpět. Při vkládání baterií dbejte na jejich správnou orientaci. Tímto úkonem dojde k restartování ovladače.
   
 2. Pokud na ovladači při stisku jakéhokoliv tlačítka nic nesvítí ani nebliká, vyměňte baterie za nové.

  V případě, že ani výměna baterií nepomůže, váš ovladač je bohužel vadný. Máte-li jej v záruce, reklamujte ho na prodejně O2. Jestliže máte ovladač déle než 2 roky, objednejte si nový na chatu s O2 Guru.
   
 3. Proveďte obnovení továrního nastavení ovladače.
  Na ovladači současně cca 10 sekund podržte tlačítka červené vypínací tlačítko a číslici 0, dokud se nerozsvítí kontrolka párování v blízkosti vypínacího tlačítka. Poté tlačítka pusťte a stiskněte OK. Správný postup je potvrzen trojitým bliknutím STB, TV a kontrolky pro párování.

  Tlačítka pro restart ovladače
   
 4. Nyní na dálkovém ovladači stiskněte a současně podržte tlačítka STB a číslici 1. cca 3 sekundy, poté tlačítka pusťte a stiskněte OK. Správný postup je potvrzen trojitým bliknutím STB. Tímto se váš ovladač přepne do „IR režimu“ a bude možné set-top box nouzově ovládat přímým mířením na jeho kontrolku ze vzdálenosti maximálně 0,5 metru.

  Přepnutí ovladače do IR režimu
   
 5. Posledním krokem je spárovat ovladač se set-top boxem pomocí Bluetooth. Pokračujte dále podle návodu párování Bluetooth ovladače, který naleznete výše.

Potřebujete s něčím poradit?

Jsme připraveni vám poradit on-line každý den od 8:00 do 19:00.

Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby on-line. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždycky po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek