Hlasová schránka pro mobil

Díky hlasové schránce nepřijdete o žádný důležitý hovor.

Co získáte

 • snadný přístup ke všem vzkazům
 • o nové zprávě vám dáme vědět tak, jak si vyberete
 • volajícím můžete nahrát vlastní vzkaz
 • nepřehrané zprávy na vás uložené počkají 35 dní
 • jakmile si zprávu poslechnete, zůstane uložená ještě 5 dní

Odkud můžete do hlasové schránky volat

 • Stačí, když ve svém mobilu vytočíte *99.
 • Pokud voláte z jiného O2 telefonu, volejte *98. Po spojení zadejte číslo schránky (vaše telefonní číslo ve formátu 721444555) a nakonec vaše heslo.
 • Z jiného telefonu mimo O2 můžete vytočit 966 a číslo vaší hlasové schránky, například 966721444555.
 • Pro volání ze zahraničí použijte +420 602 98 98 98, pak zadejte číslo vaší schránky (vaše mobilní nebo pevné číslo ve formátu 721444555) a nakonec vaše heslo.

Pozor: První volání do schránky musí být z telefonu, ke kterému je zřízená. Průvodce vám poradí s jejím nastavením (nastavení hesla a nahrání pozdravu pro volající). Pokud schránka není nastavená (nedošlo alespoň k nastavení hesla), nelze do ní z jiného telefonu vstoupit.

Jak vás upozorníme na novou zprávu

 • MMS (přednastavená možnost)
 • SMS
 • e-mailem
 • zavoláním na číslo, které si vyberete

Služba Doručenka

Díky Doručence zjistíte, kdy si člověk, kterému jste volali, váš vzkaz převzal nebo poslechl.

Doručenka vám přijde jako SMS, jakmile volanému zprávu doručíme, ať už v MMS, odesláním vzkazu na e-mail nebo až si zprávu přehraje v hlasové schránce. Doručenka ale přijde jedině pokud máte zapnutou hlasovou schránku a vy i volaný máte službu Doručenka aktivní.

Vlastnosti služby

Nastavení

Schránka je aktivní u každého našeho mobilního tarifu automaticky. Vypnout nebo zapnout ji můžete kdykoliv v Moje O2.

Zákazníci s předplacenou kartou nemají schránku automaticky aktivní a je potřeba ji aktivovat v Moje O2 nebo telefonicky na lince 800 02 02 02.

U předplacené karty, na které není víc než 7 dní kredit, se služba zruší a obsah hlasové schránky se smaže. Po dobití předplacené karty se hlasová schránka aktivuje zpátky, je ale třeba ji znova nastavit.

Hlasovou schránku zrušenou na vaši žádost je možné znova aktivovat nejdřív 7 dní od posledního zrušení.

První nastavení hlasové schránky

Při prvním volání do své hlasové schránky vás systém vyzve k nastavení hesla a k nahrání zprávy pro volající. Do hlasové schránky volejte poprvé z čísla, ke kterému byla zřízená.

Jak nastavit heslo hlasové schránky

Díky heslu se do vaší hlasové schránky nedostane nikdo neoprávněný. Heslo budete potřebovat i pro přístup do schránky z jiného telefonu nebo ze zahraničí. Při tvorbě hesla pamatujte, že musí splňovat následující podmínky:

 • Jen číselné znaky (0-9).
 • Nejmíň 4, nejvíc 6 znaků.
 • Znaky se můžou opakovat, ale nesmějí být všechny stejné.
 • Číselná řada nejde těsně po sobě (např. 1, 2, 3 a 4).

Nastavení přesměrování hovorů do hlasové schránky

Směrování hovorů do schránky jsme pro vaše pohodlí přednastavili. Hovory vám do ní přesměrujeme, pokud máte telefon vypnutý, jste mimo signál nebo hovor do 25 sekund nepřijmete (u předplacené karty je to 30 sekund). Tohle nastavení si ale můžete změnit.

U předplacené karty je potřeba dát pozor na to, že pokud telefonujete a máte vypnutou signalizaci příchozího hovoru, ozve se druhému volajícímu jen obsazovací tón a hovor se do hlasové schránky nepřesměruje.

Totéž platí, pokud s předplacenou kartou telefonujete, máte zapnutou signalizaci příchozího hovoru a druhý hovor odmítnete - ani takový hovor se do hlasové schránky nepřesměruje.

Okamžité přesměrování

Doporučujeme zapojit, když nechcete, aby vás kdokoliv rušil. Všechny příchozí hovory se okamžitě přesměrují do hlasové schránky a váš telefon nebude vůbec zvonit. Nikdo se vám nedovolá, přestože máte telefon zapnutý. Vy ale na libovolná čísla volat můžete.

POŽADAVEK TVAR KÓDU SÍTĚ
Okamžité přesměrování hovorů
aktivace **21*602999999#
zrušení ##21#
zjištění stavu *#21#

 

Pro přesměrování hovorů do hlasové schránky je potřeba zadat v nastavení její telefonní číslo, tj. 602999999.

Podmíněné přesměrování

Podmíněné přesměrování si můžete nastavit pro jednu z následujících situací:

 • když jste mimo signál nebo máte vypnutý telefon
 • nezvedáte telefon (hlasová schránka se zapne po stanovené době vyzvánění)
 • právě voláte (linka je obsazená) - druhého volajícího to po uplynutí nastaveného limitu přesměruje do hlasové schránky
SLUŽBA Aktivace služby Deaktivace služby Zjištění stavu
PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ, KDYŽ PRÁVĚ VOLÁTE **67*602999999# ##67# *#67#
PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ, KDYŽ NEZVEDÁTE TELEFON **61*602999999**[doba]# ##61# *#61#
PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ, KDYŽ JSTE MIMO SIGNÁL/MÁM VYPNUTÝ TELEFON **62*602999999# ##62# *#62#
PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ PRO VŠECHNY UVEDENÉ PŘÍPADY **004*602999999# ##004# -
VŠECHNY DRUHY PŘESMĚROVÁNÍ - ##002# -

 

Pro přesměrování hovorů do hlasové schránky je potřeba zadat v nastavení její telefonní číslo, tj. 602999999. Položka [doba] - uveďte dobu (interval 5-30 po 5 sekundách). Tak dlouho bude telefon zvonit, než dojde k přesměrování.

 

Přesměrování při roamingu

V případě, že si nastavíte podmíněné přesměrování do hlasové schránky, platíte při mezinárodním roamingu za:

 • příchozí roamingový hovor (účtovaný jako odchozí mezinárodní hovor do země, ve které se nacházíte)
 • odchozí hovor do Česka podle ceníku navštíveného operátora

Neplatí pro země EU, kde žádné poplatky za příchozí ani odchozí hovor do hlasové schránky neplatíte.

V případě okamžitého přesměrování hovorů nebo při korektním odhlášení ze sítě navštíveného operátora vypnutím telefonu neplatíte nic. U předplacených karet se volání v roamingu do hlasové schránky přesměrují jen při korektním odhlášení ze sítě navštíveného operátora.

 

Parametry a ceny

Parametry

Parametr Mobilní tarif      Předplacená karta
Délka Vaší zprávy pro volající    60 s        60 s
Délka zprávy, kterou Vám může volající nahrát   120 s      120 s
Počet zpráv ve schránce   30      15
Faxy     Ne       Ne
Počet dní uložení zpráv (nové / uložené, poslechnuté)   35/5       35/5

Pokud opakovaně uložíte nebo přehrajete zprávu, počítá se 5 dnů znova od posledního přehrání nebo uložení.

Ceny

AKTIVACE MĚSÍČNÍ POPLATEK VOLÁNÍ DO HLASOVÉ SCHRÁNKY
zdarma zdarma podle tarifu

Při volání se účtuje první celá minuta, pak se účtuje po vteřinách. Zákazníkům se smlouvou se při volání do hlasové schránky uplatňují volné minuty.

Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby online. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždycky po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek