Změna poskytovatele služby přístupu k internetu

Společnost O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 („O2“), v rámci procesu změny poskytovatele služby přístupu k internetu komunikuje s ostatními poskytovateli primárně pomocí společného řešení. Pokud společné řešení neexistuje, resp. pokud se tak O2 s konkrétním poskytovatelem dohodne, komunikuje s ním O2 ve věci změny poskytovatele služby přístupu k internetu prostřednictvím adres mop-do@o2.cz (v případě, že je O2 v postavení přejímajícího poskytovatele) a mop@o2.cz (je-li O2 v postavení opouštěného poskytovatele) zřízených speciálně pro tento účel. Obsluha je dostupná v pracovních dnech v České republice v době od 6.30 do 15.30.

Komunikace prostřednictvím zde uvedených kontaktů (ať v roli O2 jako opouštěného, nebo přejímajícího poskytovatele) je zaznamenávána a archivována, a to pro řešení reklamací účastníků a případné odpovědnosti O2 k náhradě škody v důsledku případného porušení jejích povinností při změně poskytovatele služby přístupu k internetu.

O2 komunikuje ze zde uvedených kontaktů jen s jinými poskytovateli, u nichž lze na základě veřejně dostupných informací ověřit, že jsou oprávněnými poskytovateli veřejně dostupné služby přístupu k internetu pro účastníky, a to výlučně na adresu elektronické pošty, která je výslovně pro tento účel zveřejněna snadno dohledatelným způsobem na oficiálních internetových stránkách takových poskytovatelů. Pokud podání došlá O2 od jiných subjektů, poskytujících služby přístupu k internetu, ve věci změny poskytovatele nesplňují kritéria dle předchozí věty, O2 je odmítne.