Chytré cestovní pojištění

Jediné cestovní pojištění, které se přizpůsobí vašim plánům. Ať už se změní jakkoliv.

Samo se zapne
Samo se zapne
Pojištění se samo zapne, když vyjedete za hranice
Zaplatíte, jen co využijete
Zaplatíte, jen co využijete
Pojištění se účtuje jen za dny, kdy jste v zahraničí
Nemusíte pokaždé sjednávat
Nemusíte pokaždé sjednávat
Pojištění je v každém tarifu, stačí ho jen povolit
Pro jednotlivce i rodiny
Pro jednotlivce i rodiny
Můžete pojistit nejen sebe, ale i celou rodinu
Krytí covid-19 v ceně
Krytí covid-19 v ceně
Pojištění vám kryje záda i v červených zemích.

Všestranné pojištění s velkorysým plněním

  • Pojištění léčebných výloh až do 5 milionů Kč
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění asistenčních služeb včetně volání na asistenční službu ze zahraničí
  • Úrazové pojištění
  • Odpovědnost za škodu
  • Pojištění zavazadel
  • Pojištění rekreačních sportů

Vyberte si tarif cestovního pojištění

Pro jednoho

Pojištění uživatele telefonního čísla
39 Kč / den

kdy jste v zahraničí

Pro rodinu

Pojištění uživatele telefonního čísla, partnera či partnerky do 70 let a neomezeného počtu dětí do 18 let
99 Kč / den

kdy jste v zahraničí

Nechte nám na sebe kontakt

Ozveme se vám a cestovní pojištění vyřešíme spolu.
Údaje zpracujeme podle Zásad zpracování osobních údajů za účelem jednorázového telefonického kontaktu s informacemi o našich službách.
Náš operátor vás bude kontaktovat
Zavoláme vám
Nechte nám na sebe kontakt Ozveme se vám a cestovní pojištění vyřešíme spolu. Odeslat Náš operátor vás bude kontaktovat
Nechte nám na sebe kontakt Ozveme se vám a cestovní pojištění vyřešíme spolu. Odeslat Náš operátor vás bude ihned kontaktovat
Nechte nám na sebe kontakt Ozveme se vám a cestovní pojištění vyřešíme spolu. Odeslat Náš operátor vás bude kontaktovat
Nechte nám na sebe kontakt Ozveme se vám a cestovní pojištění vyřešíme spolu. Odeslat Náš operátor vás bude kontaktovat

Podrobné informace

Přehled limitů pojistného plnění
 
Pojištění léčebných výloh  
Celkový limit 5000000 Kč*
- repatriace a transporty reálné náklady do limitu PLV
- návrat do místa bydliště při snížené pohyblivosti následkem pojistné události reálné náklady do limitu PLV
- zuby 11000 Kč
- pojištění zásahu horské služby při pojistné události reálné náklady do limitu PLV
- doprava doprovázející osoby reálné náklady do limitu PLV
- ubytování doprovázející osoby 150 € / noc; max - 10 nocí
Pojištění asistenčních služeb  
Turistické a lékařské informace ano
Telefonická pomoc v nouzi ano
Tlumočení a překlady ano
Pojištění právni ochrany 20000 Kč
Náhrada nákladů telefonické komunikace ze zahraničí na lince asistenčni služby v souvistlosti s řešením pojistné události ano
Úrazové pojištění  
Smrt úrazem 250000 Kč
Trvalé následky úrazu 500000 Kč
Pojištění odpovědnosti (ODP)  
Odpovědnost za škodu - na zdraví 1000000 Kč
Odpovědnost za škodu - na věci 500000 Kč
Spoluúčast při škodách nad 5000 Kč bez spoluúčasti
Spoluúčast při škodách do 5000 Kč 100 %
Pojištění zavazadel (ZAV)  
Pojištění zavazadel - celkový limit 20000 Kč
Pojištění závazadel - limit na věc 10000 Kč
Ztráta osobních dokladů 4000 Kč
Elektronika, sportovních vybavení - celkový limit 10000 Kč

*Platí i pro země se zvýšeným rizikem nákazy onemocněním Covid-19 (oranžové, červené, tmavě červené), a to v celém rozsahu včetně případů onemocnění Covid-19 až do výše plného limitu. Navíc nadstandardně uhradíme i vícenáklady na ubytování a stravu související s nařízenou karanténou v zahraničí (pro každou pojištěnou osobu limit 15 000 Kč, spoluúčast 20 %) a vícenáklady na návrat po jejím skončení, není-li možné využít původně plánovaný způsob dopravy (pro každou pojištěnou osobu limit 15 000 Kč, spoluúčast 20 %) – detailní podmínky viz. VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ  o rozšíření pojistného krytí v souvislosti s onemocněním Covid-19 v zemích se zvýšeným rizikem v sekci Pojistné podmínky a další dokumenty.

 

Limit je horní hranice pojistného plnění pro každou pojistnou událost a všechny pojištěné. To znamená, že když např. dojde ke třem samostatným událostem, limit se vztahuje na každou z nich samostatně, i kdyby nastaly v rámci jedné zahraniční cesty

Když v rámci jedné události utrpí škodu více pojištěných najednou, limit se vztahuje na celkovou škodu.

Ostatní podmínky pojištění najdete ve Všeobecných pojistných podmínkách.

Kdo si může Chytré pojištění zapnout

Pojištění si může zapnout každý zákazník s paušálním hlasovým tarifem od O2. Tedy ten, na koho je vedena smlouva o telefonním čísle. V případě telefonního čísla na IČO jde o kontaktní osobu starší 18 let.

Pojištění můžete na svém čísle zapnout jak pro sebe, tak i pro jinou osobu, které jste číslo svěřil do užívání (u fyzických osob to může být rodinný příslušník, u firem je to často zaměstnanec).

 

Ten, kdo má být pojištěn (uživatel čísla) musí být v době aktivace na území České republiky (s výjimkou aktivace přes SMS pomocí klíčového slova).

Pro cizince platí shodná pravidla jako pro zřizování našich služeb.

Pojistné podmínky a další dokumenty

Pojistitelem je Maxima pojišťovna, a. s. ve spolupráci s asistenční službou AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., pojistníkem je O2 Czech Republic a.s.

Praktické informace, které se vám budou při pojištění hodit, najdete v této brožuře. Při zřízení pojištění se vám bude hodit také asistenční kartička. Můžete si také prohlédnout přehled sportů, na které se cestovní pojištění vztahuje.

Užitečné dokumenty

Jak na cesty s pojištěním

Než odjedete

Podmínkou pro zapnutí cestovního pojištění je aktivní telefonní číslo s tarifem. Myslete na to, že pro správné fungování je také potřeba mít i zapnutý roaming. A protože podle telefonu poznáme, že jste v zahraničí, nezapomeňte si s sebou telefon vzít do zahraničí s sebou.

 

Ještě před první zahraniční cestou je potřeba cestovní pojištění aktivovat v internetové samoobsluze Moje O2, v některé z O2 Prodejen nebo na lince 800 02 02 02. Myslete na to, že pojištění můžete zapnout jen z České republiky, v zahraničí už zapnout nepůjde.

Když už pojištění máte, vytiskněte si před svou cestou asistenční kartičku. Stačí ji vytisknout a vyplnit.

Zkontrolujte podmínky pro vycestování a návrat s ohledem na míru rizika onemocnění COVID-19.

Často kladené otázky

Covid-19 a cestovní pojištění

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje míru rizika nákazy Covid-19 a podle toho jsou stanoveny podmínky pro vstup a návrat z příslušné země (např. PCR test či samoizolace po návratu). Podmínky se mohou lišit, pokud cestujete veřejnou dopravou (včetně letecké) nebo individuálně. Podrobnosti k omezením při cestách do zahraničí najdete na stránkách ministerstva.


V jakých zemích kryje cestovní pojištění události související s onemocněním Covid-19? 
Podle pojistných podmínek cestovní pojištění standardně neplatí, pokud cestujete tam, kde Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat. To by znamenalo, že se standardně cestovní pojištění na tyto „rizikové“ země vůbec nevztahuje.  
Míra rizika a podmínky dané vládou se rychle mění a my chceme, abyste měli klid. Proto se Chytré cestovní pojištění vztahuje s platností od 28. 6. 2021 na všechny cesty zahájené po tomto datu (včetně) i na cesty do zemí se zvýšeným rizikem nákazy onemocněním Covid-19 (vyjma extrémního rizika – černé země). Krytí se vztahuje i na onemocnění Covid-19 a navíc kryje nad rámec pojistných podmínek také vícenáklady spojené s nařízenou karanténou (strava a ubytování, případně náklady na cestu do ČR, pokud neproběhla v původním plánu). 
Podle semaforu MZV tedy pojištění kryje země zelené, oranžové, červené a tmavě červené. 
 

 Covid-19


Kryje cestovní pojištění testování na přítomnost Covid-19? 
Test je hrazen pojišťovnou, pokud je zapotřebí k určení diagnózy v případě ohrožení Vašeho života či zdraví. 
Preventivní testování před odjezdem nebo po příjezdu, které jsou zapotřebí pro vstup do země, cestovní pojištění nekryje. 
 
Co se stane, když mi bude v zahraničí nařízena preventivní či zdravotní karanténa?  
Cestovní pojištění kryje náklady na ubytování a stravu související s nařízenou zdravotní či preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů; limit pojistného plnění je pro každou pojištěnou osobu 15 000 Kč a spoluúčast 20 %. 
Cestovní pojištění kryje náklady na návrat po ukončení nařízené zdravotní či preventivní karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimo území České republiky, pokud pro návrat nebylo možné využít původně plánovaný způsob dopravy; limit pojistného plnění je pro každou pojištěnou osobu 15 000 Kč a spoluúčast 20 %


Co se stane, když nakonec nebudu moci z důvodu nařízené karantény odcestovat nebo kvůli karanténě zůstanu v zahraničí déle?  
Chytré cestovní pojištění se zapíná samo překročením hranic (resp. přihlášením telefonního čísla, ke kterému máte pojištění sjednané do zahraniční mobilní sítě). Tedy dokud neodcestujete, nic neplatíte. Pokud naopak zůstanete kvůli karanténě déle v zahraničí, není třeba sjednávat cestovní pojištění ze zahraničí či podobné záležitosti. Neurčujete totiž od kdy do kdy budete na dovolené. Pojištění se jednoduše vypne opět až tehdy, kdy se váš telefon přihlásí opět do české mobilní sítě. 
 
Detailní informace k cestovnímu pojištění v souvislosti s Covid-19 najdete zde

Mám aktivní roamingový tarif. Aktivuje se mi cestovní pojištění automaticky?

Ne. Cestovní pojištění je před první cestou potřeba aktivovat v internetové samoobsluze Moje O2, v některé z O2 Prodejen nebo na lince 800 02 02 02. Jakmile máte pojištění aktivované, nemusíte se už dál o nic starat - při každé zahraniční cestě se telefon přihlásí do zahraniční sítě a tím se cestovní pojištění zapne.

Zaplatím za pojištění jinou cenu při cestách mimo EU?

Ne. Cena pojištění je stejná, ať jedete kamkoliv. 
Jediné, na co je potřeba dát pozor, jsou země, ve kterých pojištění neplatí. Jde hlavně o země:

  • kam Ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat
  • kde O2 nemá roamingového partnera (přehled roamingových partnerů najdete tady)
  • kde si pojištěný hradí veřejné zdravotní pojištění nebo má bydliště
Jaký je rozdíl mezi uživatelem a účastníkem?

Chytré cestovní pojištění může pro sebe a svou rodinu nově využít nejen ten, na koho jsou čísla vedena (účastník), ale také uživatel. Tedy osoba, která číslo používá.

Jak to bude fungovat?

Například Petr Novák má na sebe u O2 vedena 3 čísla. První užívá sám, druhé využívá jeho manželka Jana a třetí bratr Vladimír. Všichni jsou mladší 70 let.

Na všech těchto číslech může Petr Novák nastavit Chytré cestovní pojištění ve variantě PRO RODINU nebo PRO JEDNOHO. Pak stačí, když Jana nebo Vladimír překročí hranice a s přihlášením jejich telefonního čísla do zahraniční mobilní sítě budou pojištěni. S variantou PRO RODINU bude pojištěna i celá rodina Vladimíra.

Chytré pojištění - schéma pojištěných osob

Vztahuje se pojištění i na sporty nebo převoz vrtulníkem?

Ano. Převoz vrtulníkem je součástí pojištění.

Co se týče sportů, jsou zahrnuty všechny sportovní aktivity provozované rekreačně. Podívejte se na jejich seznam.

Rizikové sporty, účast na organizovaných soutěžích nebo sporty provozované vrcholově nejsou součástí pojištění.

Jak se bude cestovní pojištění chovat v příhraničí?

Pokud víte, že budete u hranic nebo kdekoliv v České republice, kam ještě zahraniční síť dosáhne, a chcete svůj telefon standardně používat, doporučujeme funkci Chytré cestovní pojištění na tu dobu vypnout.

Po návratu do míst, kde je jen česká síť, si pojištění opět zapněte. Vypnutí a opětovná aktivace pojištění jsou zdarma.

Co když budeme v zahraničí déle nebo naopak neodcestujeme?

Naše pojištění se řídí tím, kdy v zahraničí opravdu jste. Nemusíte tedy hlásit, od kdy do kdy a kam pojedete. Pojištění jednoduše platí od odjezdu do návratu podle toho, jak se váš telefon přihlásí do zahraniční sítě a při návratu zase zpět do české. Díky tomu nezaplatíte zbytečně pojištění, když nakonec neodjedete, ani nehrozí, že nebudete pojištění, pokud zůstanete déle.

Co když mi na dovolené ukradnou telefon?

Pokud vám ukradnou telefon, číslo co nejdříve zablokujte na naší zákaznické lince +420 720 720 720.

Po návratu do ČR si vyzvedněte novou SIM kartu v kterékoliv O2 Prodejně. Výměnou se SIM odblokuje a číslo se přihlásí opět k O2 v ČR. Tím se zároveň ukončí aktivní cestovní pojištění.

Pokud se do naší prodejny nedostanete v den návratu do ČR, podejte po vystavení vyúčtování reklamaci s požadavkem na zrušení poplatků za den či dny, kdy už jste byli v ČR, ale měli jste ještě blokovaný telefon.

Další často kladené otázky

Ptejte se a diskutujte

Na Twitteru a na Facebooku vám naši O2 Guru odpoví na technické i jiné dotazy. Na O2 Fóru se můžete nejen ptát, ale i s ostatními vyměňovat své zkušenosti a názory.