Pořiďte si mobil nebo tablet na splátky bez navýšení

S námi si to můžete dovolit. Vyberte si zařízení a plaťte ho v měsíčním vyúčtování služeb O2.

Bez navýšení
Bez navýšení
Kupní cenu jen rozložíme do měsíčních splátek.
Od prvního dne
Od prvního dne
Zařízení si můžete užívat hned, a to už od 0 Kč předem.
Platba v O2 vyúčtování
Nemusíte pokaždé sjednávat
Každá splátka je zahrnutá 
v měsíčním vyúčtování služeb.
Pro O2 zákazníky
Pro O2 zákazníky
Stačí si pořídit některou 
z nabízených služeb O2.
Jde to snadno
Jde to snadno
Všechno jednoduše 
s minimem papírování.

Jak na splátky s O2

Stačí mít službu od O2

Do měsíčního vyúčtování vám přidáme splátky zařízení. Například modem s internetem nebo mobil s tarifem.

Bez navýšení a poplatků

Neplatíte nic navíc. Po odečtení počáteční platby (pokud je pro dané zařízení nutná), vám zbytek ceny rozložíme do měsíčních plateb.

Stačí jen rychlé ověření

Když zařízení vložíte do košíku, po vyplnění osobních údajů rychle online ověříme, jestli vám placení pomocí splátek můžeme nabídnout.

Podívejte se k nám do eshopu na aktuální nabídku zařízení na splátky

Podrobné informace

Jaká zařízení si můžu koupit s měsíčním placením ve vyúčtování, tedy na splátky?

Aktuální nabídku mobilů, tabletů, notebooků, modemů i vybavení pro chytrou domácnost, které si můžete pořídit na splátky, si prohlédněte v naší kompletní nabídce.

K jaké službě si můžu zařízení na splátky pořídit?
 • Splátky můžete platit jedině ve vyúčtování k vaší související službě mobilní volání, mobilní internet, internet v pevném místě nebo O2 TV.
 • Objednávka zařízení stanoví, u které služby budete měsíční platby (splátky) za zařízení platit – splátky mobilu u platby za mobilní tarif, splátky modemu u platby za internet a podobně. 
 • Platbu na splátky lze využít při pořízení služby nebo ke službě, kterou už máte.
 • Pro zjednodušení vám při zadávání objednávky můžeme nabídnout z vašich služeb ty, k nimž tenhle způsob placení můžete využít. Když si např. pořídíte tablet s datovým tarifem, obvykle zařadíme platbu za tablet do vyúčtování právě k tomuhle tarifu. 
Budu potřebovat něco doložit a na co se mě budete ptát?
 • Abychom zjistili, jestli vám můžeme tento způsob placení za zařízení poskytnout, bude potřeba individuální vyhodnocení. K tomu budeme potřebovat ověřit vaši historii v registrech dlužníků včetně databáze SOLUS a někdy se i doptat na pár doplňujících otázek (např. jaký je zdroj vašeho hlavního příjmu – zaměstnání nebo podnikání, kde jste zaměstnaní nebo jaký je rozdíl mezi vašimi příjmy a výdaji).  
 • Otázky slouží primárně pro vaši ochranu – abychom se ujistili, s kým placení sjednáváme, že se u vás nic nezměnilo nebo že jste schopní splácet. Když už u nás máte služby dlouho a známe vás, dokládaných informací může být míň.  
 • Naopak, pokud to bude zapotřebí, ozveme se vám (nejčastěji telefonicky), abychom žádost posoudili se všemi potřebnými informacemi. 
 • Jakmile bude jasné, jestli je tenhle způsob úhrady možný, dáme vám vědět.
Co když se mi zařízení rozbije?
 • Vždycky záleží na tom, co se stalo.
 • Pokud jde o záruční vadu zařízení, můžete ho reklamovat.
 • V případě opakovaných vad můžete i odstoupit od smlouvy a v takovém případě vám už uhrazené splátky vrátíme.
 • Záruční doba mobilních zařízení a příslušenství jsou 2 roky. U fixních zařízení typu modemy, set-top boxy je záruční doba prodloužena až na 5 let.
 • Pro ostatní případy nahodilého poškození nebo zničení mobilního zařízení je tu naše pojištění proti rozbití, krádeži a utopení.
Můžu si vzít na splátky víc zařízení?

Ano, i víc zařízení lze platit tímhle způsobem. Zařízení se vždycky váže k určité naší službě, v jejímž vyúčtování za něj platíte. U každého nákupu předem vyhodnotíme, jestli vám můžeme tenhle způsob placení poskytnout. 

Jak nabídku získám?
 • Pokud takovou nabídku máme,můžete o ni požádat jednoduše při objednání daného zařízení – buď přímo z našeho webu nebo v kterékoli prodejně, případně telefonicky na lince 800 02 02 02
 • Abyste mohli za zařízení platit v měsíčních platbách (splátkách), budete potřebovat naši službu hrazenou na základě vyúčtování, kam platby zařadíme (související služba). Vyberte si z naší skvělé nabídky mobilních tarifů, internetu na doma nebo O2 TV. 
 • U některých zařízení může být potřeba při koupi (nejpozději proti převzetí zařízení) jednorázová počáteční platba části ceny. Pokud ne, první měsíční platbu za zařízení najdete v prvním vyúčtování vystaveném po převzetí zařízení. Pokud ano, odložíme první měsíční platbu až do toho druhého následujícího vyúčtování. 
 • Zařízení na splátky můžete mít i k tarifům bez závazku.
Jak probíhá platba?
 • Do vyúčtování rozkládáme vždy kupní cenu s DPH po odečtení počáteční platby, pokud e vyžaduje.  
 • Platbu za zařízení (splátky) hradíte vždy ve vyúčtování za související službu – to, v jakém vyúčtování (za jakou službu) budete za zařízení platit, se stanoví přímo v objednávce zařízení – například splátky mobilního telefonu u platby za mobilní tarif, splátky modemu u platby za internet apod. 
 • Všechno účtujeme bez jakéhokoli navýšení – jedná se skutečně o prosté rozložení ceny zařízení do měsíčních splátek. 
 • Nevyžadujeme od vás žádné extra závazky – pokud se rozhodnete ukončit související službu, jednoduše nám zařízení doplatíte. 
Můžu si zvolit výši jednorázové počáteční platby při převzetí a výši splátek jak chci?

Počet a výše splátek i výše případné jednorázové počáteční platby je vždy pevně stanovená v nabídce zařízení k související službě. 

Můžu zařízení vrátit, když nebudu spokojený?
 • Ano, u zařízení koupených na dálku je tu vždycky zákonná možnost vrácení zařízení do 14 dnů a dál všeobecně pro vady. 
 • Zároveň pro zařízení koupená ke službám, kde nabízíme záruku spokojenosti (např. datové tarify), ji můžete uplatnit i na zařízení.
Úplné znění podmínek

Podmínky splácení:

Uzavřením Dohody o splácení kupní ceny zařízení se zavazujete O2 Kupní cenu Zařízení (po odečtení jednorázové úhrady části Kupní ceny, kterou zaplatíte nejpozději proti převzetí zařízení) v měsíčních splátkách bez navýšení, jejichž výše a počet jsou uvedeny v dokumentu Dohoda o splácení kupní ceny zařízení k danému jednomu zařízení. O2 zahrne splátky po jedné za měsíc do vyúčtování za Související službu; každá splátka je splatná v souladu se Související smlouvou ve lhůtě a způsobem, které jsou uvedeny na vyúčtování Související služby, v němž je splátka zahrnuta. První splátku zahrne O2 do vyúčtování za zúčtovací období dle Související smlouvy, v jehož průběhu je tato dohoda uzavřena, nebo (pokud to není možné nebo pokud byla zaplacena část Kupní ceny předem) za následující zúčtovací období.

 

Za plnění Kupní ceny ve splátkách není stanoven žádný poplatek a dlužná jistina se neúročí. Pokud však jste v prodlení s placením splátek Kupní ceny, náleží O2 úrok z prodlení v zákonné výši ze sumy dlužných splátek po splatnosti, a to až do jejího zaplacení.

Platby zaplacené dle pokynů ve vyúčtování použije O2 ke dni jejich připsání na svůj účet k zapravení dlužných splátek Kupní ceny dle těchto pravidel:

 • Splátky vyfakturované na konkrétním vyúčtování jsou zapraveny až po všech dosud neuhrazených dluzích, vyfakturovaných na vyúčtováních s přednostním pořadím: přednost má nejprve vyúčtování určené plátcem ve variabilním symbolu platby, poté další vyúčtování dle své splatnosti počínaje nejdříve splatným;
 • V rámci konkrétního vyúčtování jsou splátky v něm vyfakturované zapraveny z prostředků zbylých po zapravení závazků z platebních transakcí a služeb třetích stran (zejm. prémiových služeb);
 • Případné příslušenství každého závazku (zejm. úrok z prodlení) je vždy zapraveno přednostně před zapravením jeho jistiny.
   

Pokud jste v prodlení s placením jakéhokoli svého peněžního závazku či jeho části vůči O2 (zejména závazku platit splátky Kupní ceny) nebo pokud dojde v souladu se Související smlouvou k přerušení poskytování Související služby, je O2 kdykoli během trvání Vašeho prodlení či přerušení poskytování služeb oprávněna zrušit výhodu splátek dle této dohody a požadovat od Vás okamžité zaplacení celého zůstatku Kupní ceny najednou. Toto právo O2 uplatní v oznámení, které Vám doručí a kde stanoví dodatečnou lhůtu k zaplacení peněžních závazků po splatnosti, jejímž marným uplynutím se stane splatným celý zůstatek Kupní ceny.
 

Tato Dohoda o splácení Kupní ceny Zařízení vždy zanikne dřívějším z těchto okamžiků: (a) ukončením či zánikem Související smlouvy nebo zrušení Související služby z jakéhokoli důvodu (včetně odstoupení O2 pro nemožnost zřízení Související služby), nebo (b) není-li Související služba zřízena a aktivována (bez ohledu na příčinu) ani v době 60 dnů od uzavření této dohody, uplynutím této doby.

 

 • Okamžikem, kdy z jakéhokoli důvodu dojde k ukončení či zániku této dohody o splácení Kupní ceny Zařízení, stává se splatným celý zůstatek Kupní ceny. Pro ten případ se zavazujete zaplatit O2 zůstatek Kupní ceny najednou, a to na základě výzvy od O2 a v souladu s ní.
 • Pokud odstoupíte od Kupní smlouvy, tato dohoda o splácení Kupní ceny Zařízení tím od počátku zaniká a O2 Vám vrátí dosud zaplacené splátky Kupní ceny bez zbytečného odkladu poté, co se O2 o odstoupení dozví a co od Vás po ověření Vaší totožnosti obdrží číslo účtu, kam zaplacené splátky poukázat. Pokud však uplatníte jiná práva z odpovědnosti za vady Zařízení (včetně případů, kdy dojde k výměně či opravě Zařízení), nemá to na trvání této dohody o splácení Kupní ceny Zařízení a závazky z ní plynoucí vliv.
 • Neexistence či nevystavení kvitance není důvodem pro odmítnutí či odklad placení splatného závazku.
 • Předčasné splacení závazků z této dohody o splácení Kupní ceny Zařízení je možné pouze s předchozím souhlasem O2 a za podmínek v něm uvedených.
   

Tuto dohodu o splácení Kupní ceny Zařízení lze měnit výlučně v písemné formě a s předchozím souhlasem obou smluvních stran. Ukončení či zánik této dohody o splácení Kupní ceny Zařízení nemají vliv na trvání a závaznost jiných ujednání obsažených na tomtéž dokumentu.

Máte další otázky?

Koukněte do naší podpory, případně se obraťte na naše O2 Guru.