Pořiďte si mobil či tablet na splátky bez navýšení

S námi si to můžete dovolit. Vyberte si zařízení a plaťte ho v měsíčním vyúčtování služeb O2.

Bez navýšení
Bez navýšení
Kupní cenu jen rozložíme do měsíčních splátek.
Od prvního dne
Od prvního dne
Zařízení si můžete užívat ihned, a to už od 0 Kč předem.
Platba v O2 vyúčtování
Nemusíte pokaždé sjednávat
Každá splátka je zahrnuta 
v měsíčním vyúčtování služeb.
Pro O2 zákazníky
Pro O2 zákazníky
Stačí si pořídit některou 
z nabízených služeb O2.
Jde to snadno
Jde to snadno
Vše jednoduše 
s minimem papírování.

Jak na splátky s O2

Stačí mít službu od O2

Do vašeho měsíčního vyúčtování vám přidáme splátky zařízení. Například modem s internetem nebo mobilní telefon s mobilním tarifem.

Bez navýšení a poplatků

Neplatíte nic navíc. Po odečtení počáteční platby (pokud je pro dané zařízení vyžadována), vám zbytek ceny rozložíme do měsíčních plateb.

Stačí jen rychlé ověření

Když zařízení vložíte do košíku, po vyplnění osobních údajů rychle online ověříme, jestli vám placení pomocí splátek můžeme nabídnout.

Podívejte se k nám do e-shopu na aktuální nabídku zařízení na splátky

Podrobné informace

Jaká zařízení si mohu koupit s měsíčním placením ve vyúčtování, tedy na splátky?

Aktuální nabídku mobilních telefonů, tabletů, notebooků, modemů i vybavení pro chytrou domácnost, které si můžete pořídit na splátky, si prohlédněte v naší kompletní nabídce.

K jaké službě si mohu zařízení na splátky pořídit?
 • Splátky můžete platit pouze na vyúčtování k vaší související službě mobilní volání, mobilní internet, internet v pevném místě či O2 TV.
 • Objednávka zařízení stanoví, u jaké vaší služby budete měsíční platby (splátky) za zařízení platit – splátky mobilního telefonu u platby za mobilní tarif, splátky modemu u platby za internet a podobně. 
 • Platbu na splátky lze využít při pořízení služby, či ke službě stávající.
 • Pro zjednodušení vám při zadávání objednávky můžeme nabídnout z vašich služeb ty, k nimž tento způsob placení můžete využít. Např. pořídíte-li si tablet s datovým tarifem, obvykle zařadíme platbu za tablet do vyúčtování právě k tomuto tarifu. 
Budu potřebovat něco doložit a na co se mě budete ptát?
 • Ano, abychom zjistili, zda vám můžeme tento způsob placení za zařízení poskytnout, budeme muset provést individuální vyhodnocení. K tomu budeme potřebovat ověřit vaši historii v registrech dlužníků včetně databáze SOLUS a někdy se i doptat na pár doplňujících otázek (např. jaký je zdroj vašeho hlavního příjmu – zaměstnání či podnikání, kde jste zaměstnaní nebo jaký je rozdíl mezi vašimi příjmy a výdaji).  
 • Otázky slouží primárně pro vaši ochranu – abychom se ujistili, s kým placení sjednáváme, že se u vás nic nezměnilo nebo že jste schopni splácet. Když už u nás máte služby dlouho, známe vás, takže dokládaných informací může být méně.  
 • Naopak, pokud to bude zapotřebí, vás kontaktujeme osobně (nejčastěji telefonicky), abychom žádost posoudili se všemi potřebnými informacemi. Typicky to však nepředpokládáme, ale chceme vás chránit. 
 • Před finálním potvrzením se od nás dozvíte, zda je tento způsob úhrady možný.
Co když se mi zařízení rozbije?
 • Vždy bude záležet na tom, co se stalo.
 • Pokud jde o záruční vadu zařízení, vždy jej můžete reklamovat.
 • V případě opakovaných vad můžete i odstoupit od smlouvy a v takovém případě vám již uhrazené splátky budou vráceny.
 • Záruční doba fixního zařízení (modemy a podobně) jsou standardní 2 roky.
 • Pro ostatní případy nahodilého poškození či zničení mobilního zařízení je tu naše pojištění proti rozbití, krádeži a utopení.
Můžu mít více zařízení s platbou do vyúčtování (na splátky)?

Ano, i více zařízení lze platit tímto způsobem. Zařízení se vždy váže k určité naší službě, v jejímž vyúčtování za něj platíte. U každého nákupu však předem vyhodnotíme, zda vám můžeme tento způsob placení poskytnout. 

Jak nabídku získám?
 • Pokud takovou nabídku máme, lze o ni požádat jednoduše při objednání daného zařízení – buď přímo z našeho webu nebo v kterékoli prodejně nebo zavoláním na naši zákaznickou linku 800 02 02 02
 • Abyste mohli za zařízení platit v měsíčních platbách (splátkách), budete potřebovat naši službu hrazenou na základě vyúčtování, kam platby zařadíme (související služba). Vyberte si z naší skvělé nabídky mobilních tarifů, internetu na doma nebo O2 TV. 
 • Pro některá zařízení může být při koupi vyžadována (nejpozději proti převzetí zařízení) jednorázová počáteční platba části ceny. Pokud není, první měsíční platbu za zařízení najdete v prvním vyúčtování vystaveném po převzetí zařízení. Pokud je, odložíme první měsíční platbu až do toho druhého následujícího vyúčtování. 
 • Zařízení na splátky můžete mít i k tarifům bez závazku.
Jak probíhá platba?
 • Do vyúčtování rozkládáme vždy kupní cenu s DPH po odečtení počáteční platby, je-li vyžadována.  
 • Platbu za zařízení (splátky) hradíte vždy ve vyúčtování za související službu – to, v jakém vyúčtování (za jakou službu) budete za zařízení platit, je stanoveno opět přímo v objednávce zařízení – například splátky mobilního telefonu u platby za mobilní tarif, splátky modemu u platby za internet apod. 
 • Vše účtujeme bez jakéhokoli navýšení – jedná se skutečně o prosté rozložení ceny zařízení do měsíčních splátek. 
 • Nevyžadujeme od vás žádné extra závazky – pokud se rozhodnete ukončit související službu, jednoduše nám zařízení doplatíte. 
Můžu si zvolit výši jednorázové počáteční platby při převzetí a výši splátek jak chci?

Počet a výše splátek i výše případné jednorázové počáteční platby je vždy pevně stanovena v nabídce zařízení k související službě. 

Mohu zařízení vrátit, když nebudu spokojený?
 • Ano, pro zařízení zakoupená na dálku je zde vždy zákonná možnost vrácení zařízení do 14 dnů a dále všeobecně pro vady. 
 • Zároveň pro zařízení zakoupená ke službám, kde nabízíme záruku spokojenosti (např. datové tarify), ji můžete uplatnit i na zařízení.
Úplné znění podmínek

Podmínky splácení:

Uzavřením Dohody o splácení kupní ceny zařízení se zavazujete O2 Kupní cenu Zařízení (po odečtení jednorázové úhrady části Kupní ceny, kterou zaplatíte nejpozději proti převzetí zařízení) v měsíčních splátkách bez navýšení, jejichž výše a počet jsou uvedeny v dokumentu Dohoda o splácení kupní ceny zařízení k danému jednomu zařízení. O2 zahrne splátky po jedné za měsíc do vyúčtování za Související službu; každá splátka je splatná v souladu se Související smlouvou ve lhůtě a způsobem, které jsou uvedeny na vyúčtování Související služby, v němž je splátka zahrnuta. První splátku zahrne O2 do vyúčtování za zúčtovací období dle Související smlouvy, v jehož průběhu je tato dohoda uzavřena, nebo (pokud to není možné nebo pokud byla zaplacena část Kupní ceny předem) za následující zúčtovací období.

 

Za plnění Kupní ceny ve splátkách není stanoven žádný poplatek a dlužná jistina se neúročí. Pokud však jste v prodlení s placením splátek Kupní ceny, náleží O2 úrok z prodlení v zákonné výši ze sumy dlužných splátek po splatnosti, a to až do jejího zaplacení.

Platby zaplacené dle pokynů ve vyúčtování použije O2 ke dni jejich připsání na svůj účet k zapravení dlužných splátek Kupní ceny dle těchto pravidel:

 • Splátky vyfakturované na konkrétním vyúčtování jsou zapraveny až po všech dosud neuhrazených dluzích, vyfakturovaných na vyúčtováních s přednostním pořadím: přednost má nejprve vyúčtování určené plátcem ve variabilním symbolu platby, poté další vyúčtování dle své splatnosti počínaje nejdříve splatným;
 • V rámci konkrétního vyúčtování jsou splátky v něm vyfakturované zapraveny z prostředků zbylých po zapravení závazků z platebních transakcí a služeb třetích stran (zejm. prémiových služeb);
 • Případné příslušenství každého závazku (zejm. úrok z prodlení) je vždy zapraveno přednostně před zapravením jeho jistiny.
   

Pokud jste v prodlení s placením jakéhokoli svého peněžního závazku či jeho části vůči O2 (zejména závazku platit splátky Kupní ceny) nebo pokud dojde v souladu se Související smlouvou k přerušení poskytování Související služby, je O2 kdykoli během trvání Vašeho prodlení či přerušení poskytování služeb oprávněna zrušit výhodu splátek dle této dohody a požadovat od Vás okamžité zaplacení celého zůstatku Kupní ceny najednou. Toto právo O2 uplatní v oznámení, které Vám doručí a kde stanoví dodatečnou lhůtu k zaplacení peněžních závazků po splatnosti, jejímž marným uplynutím se stane splatným celý zůstatek Kupní ceny.
 

Tato Dohoda o splácení Kupní ceny Zařízení vždy zanikne dřívějším z těchto okamžiků: (a) ukončením či zánikem Související smlouvy nebo zrušení Související služby z jakéhokoli důvodu (včetně odstoupení O2 pro nemožnost zřízení Související služby), nebo (b) není-li Související služba zřízena a aktivována (bez ohledu na příčinu) ani v době 60 dnů od uzavření této dohody, uplynutím této doby.

 

 • Okamžikem, kdy z jakéhokoli důvodu dojde k ukončení či zániku této dohody o splácení Kupní ceny Zařízení, stává se splatným celý zůstatek Kupní ceny. Pro ten případ se zavazujete zaplatit O2 zůstatek Kupní ceny najednou, a to na základě výzvy od O2 a v souladu s ní.
 • Pokud odstoupíte od Kupní smlouvy, tato dohoda o splácení Kupní ceny Zařízení tím od počátku zaniká a O2 Vám vrátí dosud zaplacené splátky Kupní ceny bez zbytečného odkladu poté, co se O2 o odstoupení dozví a co od Vás po ověření Vaší totožnosti obdrží číslo účtu, kam zaplacené splátky poukázat. Pokud však uplatníte jiná práva z odpovědnosti za vady Zařízení (včetně případů, kdy dojde k výměně či opravě Zařízení), nemá to na trvání této dohody o splácení Kupní ceny Zařízení a závazky z ní plynoucí vliv.
 • Neexistence či nevystavení kvitance není důvodem pro odmítnutí či odklad placení splatného závazku.
 • Předčasné splacení závazků z této dohody o splácení Kupní ceny Zařízení je možné pouze s předchozím souhlasem O2 a za podmínek v něm uvedených.
   

Tuto dohodu o splácení Kupní ceny Zařízení lze měnit výlučně v písemné formě a s předchozím souhlasem obou smluvních stran. Ukončení či zánik této dohody o splácení Kupní ceny Zařízení nemají vliv na trvání a závaznost jiných ujednání obsažených na tomtéž dokumentu.

Máte další otázky?

Koukněte do naší podpory, případně se obraťte na naše O2 Guru.