Chytré cestovní pojištění

Covid-19 a cestovní pojištění

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje míru rizika nákazy Covid-19 a z toho vyplývají i podmínky pro vstup a návrat z příslušné země (např. PCR test nebo samoizolace po návratu). Podmínky se můžou lišit, pokud cestujete veřejnou dopravou (včetně letecké) nebo individuálně. Podrobnosti k omezením při cestách do zahraničí najdete na stránkách ministerstva.

V jakých zemích kryje cestovní pojištění události související s onemocněním Covid-19? 
Podle pojistných podmínek cestovní pojištění standardně neplatí, pokud cestujete tam, kde Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat. To by znamenalo, že na „rizikové“ země se pojištění standardně vůbec nevztahuje.  
Míra rizika a podmínky dané vládou se rychle mění a my chceme, abyste měli klid. Proto se Chytré cestovní pojištění vztahuje s platností od 28. 6. 2021 na všechny cesty zahájené po tomhle datu (včetně) i na cesty do zemí se zvýšeným rizikem nákazy onemocněním Covid-19 (vyjma extrémního rizika – černé země). Krytí se vztahuje i na onemocnění Covid-19 a navíc kryje nad rámec pojistných podmínek i vícenáklady spojené s nařízenou karanténou (strava a ubytování, případně náklady na cestu do ČR, pokud neproběhla v původním plánu). 
Podle semaforu MZV pojištění kryje země zelené, oranžové, červené a tmavě červené. 

 covid-19 semafor


Kryje cestovní pojištění testování na přítomnost Covid-19? 
Test hradí pojišťovna, pokud je zapotřebí k určení diagnózy v případě ohrožení vašeho života nebo zdraví. 
Preventivní testování před odjezdem nebo po příjezdu, které jsou zapotřebí pro vstup do země, cestovní pojištění nekryje. 
 
Co se stane, když mi v zahraničí nařídí preventivní nebo zdravotní karanténu?  
Cestovní pojištění kryje náklady na ubytování a stravu související s nařízenou zdravotní nebo preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů. Limit pojistného plnění je pro každého pojištěného 15 000 Kč a spoluúčast 20 %. 
Cestovní pojištění kryje náklady na návrat po ukončení nařízené zdravotní nebo preventivní karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimo území České republiky, pokud pro návrat nebylo možné využít původně plánovaný způsob dopravy. Limit pojistného plnění je pro každého pojištěného 15 000 Kč a spoluúčast 20 %


Co se stane, když nakonec nebudu moci kvůli karanténě odjet nebo zůstanu v zahraničí delší dobu?  
Chytré cestovní pojištění se zapíná samo překročením hranic (resp. přihlášením telefonního čísla, ke kterému máte pojištění sjednané, do zahraniční mobilní sítě). To znamená, že dokud neodcestujete, nic neplatíte. Pokud naopak zůstanete kvůli karanténě v zahraničí delší dobu, není potřeba sjednávat cestovní pojištění ze zahraničí. Neurčujete totiž od kdy do kdy budete na dovolené. Pojištění se jednoduše zase vypne až se váš telefon přihlásí do české mobilní sítě.

Jak postupovat při pojistné události

Pokud se něco přihodilo přímo v zahraničí, co nejdřív kontaktujte asistenční službu.  Číslo najdete na kartičce cestovního pojištění. Pro vaše pohodlí vám ho ještě krátce po překročení hranic posíláme v SMS.

Pokud jste léčebné výlohy zaplatili v zahraničí a chcete proplatit účet, obraťte se i na asistenční službu AXA Assistance, která řeší všechny pojistné události.

Jak cestovní pojištění zapnout

Podmínkou pro zapnutí cestovního pojištění je aktivní telefonní číslo s tarifem. Myslete na to, že pro správné fungování je taky potřeba mít zapnutý roaming. A protože podle telefonu poznáme, že jste překročili hranice ČR, nezapomeňte si mobil vzít do zahraničí s sebou.

Ještě před první zahraniční cestou je potřeba cestovní pojištění aktivovat v Moje O2, v některé z O2 Prodejen nebo na lince 800 02 02 02. Myslete na to, že pojištění můžete zapnout jen z České republiky, v zahraničí už zapnout nejde.

Pojistná ochrana se spustí vždycky, když s pojištěným číslem vycestujete. To vám po překročení hranic potvrdíme v SMS :

Vase Chytre cestovni pojisteni PRO RODINU / JEDNOTLIVCE je aktivni. Maximalni doba pojisteni je 90 dni. Kontakt na asistencni sluzbu je: +420 272 101 036. Stastnou cestu preje Vase O2

V zahraničí mějte telefon zapnutý ideálně celou dobu svého pobytu. Určitě ho ale mějte zapnutý vždycky při cestě tam a zpátky. Pokud letíte letadlem, zapněte telefon, jakmile je to po přistání možné. Pojistné krytí bude platit vždycky zpětně od překročení hranice.

Jak upravit nastavení cestovního pojištění

Pojištění můžete kdykoli změnit nebo vypnout v Moje O2. Na pojištění se závazek z tarifu nevztahuje a za změny, zrušení ale ani aktivaci neúčtujeme žádné poplatky.

Počítejte ale prosím s tím, že pokud ukončíte Chytré cestovní pojištění, pojistka končí pro všechny pojištěné. Pokud pojištění zrušíte ve chvíli, kdy jste v zahraničí, pojistná ochrana skončí ve/do 24:00 hodin českého času dne, kdy jste cestovní pojištění ukončili.

K ukončení cestovního pojištění dojte i v případě, že telefonní číslo, ke kterému je pojištění zapnuté, zrušíte nebo ho převedete na službu, ke které není možné cestovní pojištění mít (například předplacená karta).

Co se stane, když změníte roamingový tarif

Pokud změníte svůj roamingový tarif, nemá to na cestovní pojištění žádný vliv. Jen je důležité roaming nerušit. Bez něj totiž nemůže cestovní pojištění fungovat.

Vyúčtování

Poplatek za cestovní pojištění se účtuje za každý započatý den pojištění. V případě, že se v jeden den ze zahraničí vrátíte a pak ještě ten samý den znova odcestujete, poplatek se za daný den započte jen jednou.

Poplatek za cestovní pojištění najdete ve vyúčtování za O2 služby v sekci Doplňkové služby, a to vždycky jako celou částku za každé jedno pojištění, které v daném zúčtovacím období skončilo.

Příklad:

Máte zúčtovací období od 1. do posledního dne v měsíci a na dovolené v zahraničí jste s variantou PRO JEDNOHO byli od 27. 9. do 4. 10. Výsledný poplatek 8× 39 Kč = 312 Kč najdete ve vyúčtování za měsíc říjen.

V daňovém přehledu je pak cestovní pojištění v Položkách osvobozených od DPH. Poplatky za pojištění jsou totiž osvobozené od DPH (podle §55 Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).

Co se stane při vypojení čísla

Pokud dojde k odpojení telefonního čísla, u kterého máte aktivní cestovní pojištění (např. kvůli neplacení) v době, kdy jste v České republice, nepřihlásí se váš telefon k žádné síti. To znamená, že pokud vyjedete do zahraničí, cestovní pojištění se nezapne. Aby pojištění správně fungovalo, musí být číslo aktivní. Ze všeho nejdřív je potřeba zaplatit neuhrazenou fakturu a nechat číslo znova zapojit.

Pokud jste v době vypojení zrovna v zahraničí, znamená to, že pojištění už je aktivní a bude platit, dokud se nevrátíte do ČR a nenecháte číslo znova zapojit.

Pokud se do O2 Prodejny nedostanete v den návratu do ČR, podejte prosím po vystavení vyúčtování reklamaci s požadavkem na zrušení poplatků za den nebo dny, kdy už jste byli v ČR, ale měli jste ještě blokovaný telefon.

Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby online. Jednoduše a pohodlně.
  • Důležité informace vždycky po ruce
  • Autodiagnostika a nastavení služeb
  • O2 Radosti plné atraktivních nabídek