Chytré cestovní pojištění

Covid-19 a cestovní pojištění

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje míru rizika nákazy Covid-19 a podle toho jsou stanoveny podmínky pro vstup a návrat z příslušné země (např. PCR test či samoizolace po návratu). Podmínky se mohou lišit, pokud cestujete veřejnou dopravou (včetně letecké) nebo individuálně. Podrobnosti k omezením při cestách do zahraničí najdete na stránkách ministerstva.  
 
Podmínky cestování pro jednotlivé země jsou také přehledně popsané na webu Covid Portál www.dovolena2021.cz

olknk – jkb
V jakých zemích kryje cestovní pojištění události související s onemocněním Covid-19? 
Podle pojistných podmínek cestovní pojištění standardně neplatí, pokud cestujete tam, kde Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat. To by znamenalo, že se standardně cestovní pojištění se na tyto „rizikové“ země vůbec nevztahuje.  
Míra rizika a podmínky dané vládou se rychle mění a my chceme, abyste měli klid. Proto se Chytré cestovní pojištění vztahuje s platností od 28. 6. 2021 na všechny cesty zahájené po tomto datu (včetně) i na cesty do zemí se zvýšeným rizikem nákazy onemocněním Covid-19 (vyjma extrémního rizika – černé země). Krytí se vztahuje i na onemocnění Covid-19 a navíc kryje nad rámec pojistných podmínek také vícenáklady spojené s nařízenou karanténou (strava a ubytování, případně náklady na cestu do ČR, pokud neproběhla v původním plánu). 
Podle semaforu MZV tedy pojištění kryje země zelené, oranžové, červené a tmavě červené. 

 covid-19 semafor


Kryje cestovní pojištění testování na přítomnost Covid-19? 
Test je hrazen pojišťovnou, pokud je zapotřebí k určení diagnózy v případě ohrožení Vašeho života či zdraví. 
Preventivní testování před odjezdem nebo po příjezdu, které jsou zapotřebí pro vstup do země, cestovní pojištění nekryje. 
 
Co se stane, když mi bude v zahraničí nařízena preventivní či zdravotní karanténa?  
Cestovní pojištění kryje náklady na ubytování a stravu související s nařízenou zdravotní či preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů; limit pojistného plnění je pro každou pojištěnou osobu 15 000 Kč a spoluúčast 20 %. 
Cestovní pojištění kryje náklady na návrat po ukončení nařízené zdravotní či preventivní karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimo území České republiky, pokud pro návrat nebylo možné využít původně plánovaný způsob dopravy; limit pojistného plnění je pro každou pojištěnou osobu 15 000 Kč a spoluúčast 20 %


Co se stane, když nakonec nebudu moci z důvodu nařízené karantény odcestovat nebo kvůli karanténě zůstanu v zahraničí déle?  
Chytré cestovní pojištění se zapíná samo překročením hranic (resp. přihlášením telefonního čísla, ke kterému máte pojištění sjednané do zahraniční mobilní sítě). Tedy dokud neodcestujete, nic neplatíte. Pokud naopak zůstanete kvůli karanténě déle v zahraničí, není třeba sjednávat cestovní pojištění ze zahraničí či podobné záležitosti. Neurčujete totiž od kdy do kdy budete na dovolené. Pojištění se jednoduše vypne opět až tehdy, kdy se váš telefon přihlásí opět do české mobilní sítě.

Jak postupovat při pojistné události

Pokud se něco přihodilo přímo v zahraničí, kontaktujte neprodleně asistenční službu.  Číslo na asistenční službu najdete na kartičce cestovního pojištění. Pro vaše pohodlí vám jej také vždy krátce po překročení hranice do zahraničí zasíláme prostřednictvím SMS.

Pokud jste léčebné výlohy zaplatili v zahraničí a chceme proplatit účet, obraťte se také na asistenční službu AXA Assistance, která řeší všechny pojistné události.

Jak cestovní pojištění zapnout

Podmínkou pro zapnutí cestovního pojištění je aktivní telefonní číslo s tarifem. Myslete na to, že pro správné fungování je také potřeba mít zapnutý roaming. A protože podle telefonu poznáme, že jste v zahraničí, nezapomeňte si telefon vzít do zahraničí s sebou.

Ještě před první zahraniční cestou je potřeba cestovní pojištění aktivovat v internetové samoobsluze Moje O2, v některé z O2 Prodejen nebo na lince 800 02 02 02. Myslete na to, že pojištění můžete zapnout jen z České republiky, v zahraničí už zapnout nepůjde.

Pojistná ochrana se spustí vždy, když s pojištěným číslem vycestujete. Zapnutí pojistné ochrany vám po překročení hranic potvrdíme následující SMS zprávou:

Dobry den, Vase Chytre cestovni pojisteni PRO RODINU / JEDNOTLIVCE je nyni aktivni. Maximalni doba pojisteni je 90 dni. Kontakt na asistencni sluzbu je: +420 272 101 036. Stastnou cestu preje Vase O2

V zahraničí mějte telefon zapnutý ideálně po celou dobu svého pobytu. Určitě ho ale mějte zapnutý vždy při cestě tam a zpět. Pokud letíte letadlem, zapněte telefon, jakmile je to po přistání možné. Pojistné krytí bude platit vždy zpětně od překročení hranice.

Jak upravit nastavení cestovního pojištění

Pojištění můžete kdykoli změnit nebo vypnout v internetové samoobsluze Moje O2. Na pojištění se nevztahuje závazek vašeho tarifu a za změny, zrušení ale ani aktivaci neúčtujeme žádné poplatky.

Je však potřeba brát v potaz, že s ukončením Chytrého cestovního pojištění končí pojistné krytí pro všechny pojištěné. Pokud pojištění zrušíte ve chvíli, kdy jste v zahraničí, pojistná ochrana skončí ve/do 24:00 hodin českého času dne, kdy jste cestovní pojištění ukončili.

K ukončení cestovního pojištění dojte také v případě, že telefonní číslo, ke kterému je pojištění zapnuté, zrušíte nebo ho převedete na službu, ke které není možné cestovní pojištění mít (například předplacená karta).

Co se stane, když změníte roamingový tarif

Pokud změníte svůj roamingový tarif, nemá to na cestovní pojištění žádný vliv. Jen je důležité roaming nerušit. Bez něj totiž nemůže cestovní pojištění fungovat.

Vyúčtování

Poplatek za cestovní pojištění se účtuje za každý započatý den pojištění. V případě, že se v jeden den ze zahraničí vrátíte a pak ještě ten samý den znovu odcestujete, se poplatek za daný den započte jen jednou.

Poplatek za cestovní pojištění najdete ve svém vyúčtování za O2 služby v sekci Doplňkové služby, a to vždy jako celou částku za každé jedno pojištění, které v daném zúčtovacím období skončilo.

Příklad:

Máte zúčtovací období od 1. do posledního dne v měsíci a na dovolené v zahraničí jste s variantou PRO JEDNOHO byli od 27. 9. do 4. 10. Výsledný poplatek 8 x 39 Kč = 312 Kč najdete ve vyúčtování za měsíc říjen.

V daňovém přehledu je pak cestovní pojištění v Položkách osvobozených od DPH. Poplatky za pojištění jsou totiž osvobozené od DPH (podle §55 Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).

Co se stane při vypojení čísla

Pokud dojde k odpojení telefonního čísla, na kterém máte aktivní cestovní pojištění (např. kvůli neplacení) v době, kdy jste v České republice, nepřihlásí se váš telefon k žádné síti. To znamená, že pokud vyjedete do zahraničí, cestovní pojištění se nezapne. Aby pojištění správně fungovalo, musí být číslo aktivní. Nejdříve je tedy potřeba zaplatit neuhrazenou fakturu a nechat číslo znovu zapojit.

Pokud jste v době vypojení zrovna v zahraničí, znamená to, že pojištění už je aktivní a bude platit do té doby, než se vrátíte do ČR a necháte číslo znovu zapojit.

Pokud se do naší prodejny nedostanete v den návratu do ČR, podejte po vystavení vyúčtování reklamaci s požadavkem na zrušení poplatků za den či dny, kdy už jste byli v ČR, ale měli jste ještě blokovaný telefon.

Mobilní aplikace Moje O2

Vše vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby on-line. Jednoduše a pohodlně.
  • Důležité informace vždy po ruce
  • Autodiagnostika a nastavení služeb
  • O2 Radosti plné atraktivních nabídek