Myslíme na udržitelnost

Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností. Proto děláme věci s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup.

Udržitelnost

Myslíme na udržitelnost

Jako odpovědná společnost vnímáme důležitost témat, která se našich zákazníků i ostatních týkají nejvíce. Nejde jen o naplňování očekávání zákazníků a finanční výsledky. Našich cílů chceme zároveň dosahovat odpovědným způsobem.

Carbon Footprint
Nefinanční zprávy z předchozích let

Společenská odpovědnost

Udržitelnost

Odpovědný přístup je nedílnou součástí naší firemní kultury. Proto věnujeme pozornost oblastem, ve kterých může přinášet naše konání i produkty pozitivní změny v životech zákazníků, zaměstnanců a celé společnosti. Coby firma realizující udržitelné podnikání se chceme podílet na lepší budoucnosti světa okolo nás.

Vycházíme z komplexní firemní zprávy o nefinančních ukazatelích, kde se zaměřujeme na významná data pro telekomunikační sektor. V tom nám pomohla naše znalost prostředí, postavení české firmy, dlouhodobé lokální působení, a také analýza významnosti témat pro nejdůležitější stakeholdery.

Tyto informace o nefinančních klíčových ukazatelích výkonnosti doplňují naši výroční zprávu, jak je požadováno osmou částí § 32f-32i zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která do českého práva transponovala směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU.

Ze světa společenské odpovědnosti O2

Co má společného 5G síť s udržitelností? Odpověď je snadná – všechno!
Co má společného 5G síť s udržitelností? Odpověď je snadná – všechno!
26.01.2023
Celý článek
O2 spolupracuje na rozšíření novorozenecké televize v motolské nemocnici
O2 spolupracuje na rozšíření novorozenecké televize v motolské nemocnici
19.01.2023
Celý článek
Přidejte se k lednové výzvě „VEGANUARY“ a pomozte ušetřit nejen tisíce litrů vody 
Přidejte se k lednové výzvě „VEGANUARY“ a pomozte ušetřit nejen tisíce litrů vody 
09.01.2023
Celý článek
Vyúčtování od O2 zasílané datovou schránkou pomůže ušetřit ročně až osmnáct tun papíru 
Vyúčtování od O2 zasílané datovou schránkou pomůže ušetřit ročně až osmnáct tun papíru 
16.12.2022
Celý článek
Vánoce jsou za dveřmi. Jak si je udělat nejen veselé, ale i udržitelné?  
Vánoce jsou za dveřmi. Jak si je udělat nejen veselé, ale i udržitelné?  
06.12.2022
Celý článek
Strategie udržitelnosti společnosti O2 ukazuje, že nezáleží jen na uhlíkové stopě 
Strategie udržitelnosti společnosti O2 ukazuje, že nezáleží jen na uhlíkové stopě 
30.11.2022
Celý článek
Svoboda není samozřejmost: Oslavte 17. listopad připomínkou jejího významu a doby, kterou ukončil
Svoboda není samozřejmost: Oslavte 17. listopad připomínkou jejího významu a doby, kterou ukončil
16.11.2022
Celý článek