Myslíme férově

Máme své férové strategie a zásady – vůči zákazníkům, obchodním partnerům a dodavatelům, ale i vůči nám samotným.

Myslíme férově

Coby odpovědná organizace dodržujeme veškeré platné normy a právní předpisy, bereme vážně vlastní etický kodex a zásady podnikání.

Zásady podnikání
Bojujeme proti korupci
Lidská práva
  • ESG dohled a komise