Jsme hrdí na Nadaci O2

Díky speciálním linkám, jako jsou například Linka pro neslyšící a nevidomé, Linka seniorů nebo Linka bezpečí, pomáhá Nadace O2 i těm, kteří by jinak měli vzhledem ke své životní situaci mnohem omezenější komunikační možnosti.

Zaměstnancům O2 zároveň nabízí účast v mnoha dobrovolnických aktivitách: darování krve, teambuildingy pro dobrou věc, interní finanční sbírky, trhy neziskových organizací nebo charitativní bazárky.

Od svého vzniku v roce 2002 nadace podpořila tisíce dobročinných projektů i konkrétních lidí. Zároveň iniciovala a realizovala několik samostatných programů.

Chápeme, že mladí mají k technologiím přirozeně blízko. Cítíme zodpovědnost za to, aby je uměli používat bezpečně, chytře a k maximálnímu užitku.

O2 Chytrá škola

Na rozvoj i bezpečí nejmladší generace cílí program O2 Chytrá škola, navazuje tak na dlouhodobé aktivity O2. Hlavní nadační programová linie se na základě celospolečenské debaty o nutnosti modernizace a digitalizace českého vzdělávacího systému zaměřuje na podporu digitální i mediální gramotnosti jak v českých školách, tak v celé společnosti.

Dlouhodobý nadační program O2 Chytrá škola je tu pro rodiče i učitele od roku 2018. Kvalitní informace, metodiky a návody jsou na www.o2chytraskola.cz pro všechny, kdo je potřebují.

V grantovém programu jsme dosud podpořili 217 projektů pro základní školy a dětské domovy, zaměřených na výuku digitální, počítačové i mediální gramotnosti a bezpečnosti na internetu. Celkem jsme rozdali 15 199 339 Kč.

Metodickou podporu a odbornou garanci programu poskytují Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně a Člověk v tísni. Záštitu nad programem přebralo Ministerstvo školství a tělovýchovy České republiky.

V roce 2021 jsme pro rodiče i širokou veřejnost otevřeli informační web Bezpečně v síti.cz zaměřený na bezpečné a smysluplné používání internetu pro všechny věkové kategorie.

Podrobnosti o jednotlivých aktivitách nadace za každý kalendářní rok jsou dostupné v nadační Výroční zprávě.

O2 chytrá škola