Myslíme na udržitelnost

Přinášíme technologie, které zlepšují lidem každodenní život.

Jako odpovědná společnost vnímáme důležitost témat, která se našich zákazníků i ostatních týkají nejvíce. Nejde jen o naplňování očekávání zákazníků a finanční výsledky. Našich cílů chceme zároveň dosahovat odpovědným způsobem.

Odpovědný přístup je nedílnou součástí naší firemní kultury. Proto věnujeme pozornost oblastem, ve kterých může přinášet naše konání i produkty pozitivní změny v životech zákazníků, zaměstnanců a celé společnosti. Coby firma realizující udržitelné podnikání se chceme podílet na lepší budoucnosti světa okolo nás.

Vycházíme z komplexní firemní zprávy o nefinančních ukazatelích, kde se zaměřujeme na významná data pro telekomunikační sektor. V tom nám pomohla naše znalost prostředí, postavení české firmy, dlouhodobé lokální působení, a také analýza významnosti témat pro nejdůležitější stakeholdery.

Tyto informace o nefinančních klíčových ukazatelích výkonnosti doplňují naši výroční zprávu, jak je požadováno osmou částí § 32f-32i zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která do českého práva transponovala směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU.

Ze světa společenské odpovědnosti O2