Chráníme osobní údaje a soukromí

Poskytování telekomunikačních služeb s sebou nevyhnutelně nese nutnost zpracování celé řady osobních údajů o našich zákaznících.

Přestože právní normy, které regulují zpracování osobních, provozních a lokalizačních údajů, jsou obsáhlé, komplikované a často nepřehledné, snažíme se, aby zákazníci vždy chápali, proč údaje zpracováváme, a věděli, jaká jsou jejich práva. Je to prostředek především jejich ochrany.

V O2 máme zavedené procesy vyhovující normám ISO a bezpečnostní opatření, která mají bránit narušení důvěrnosti uchovávaných údajů. Různé útoky namířené proti ochraně osobních údajů, které se objevují ve světě i České a Slovenské republice, bereme vážně. Učíme se z chyb ostatních a opatření průběžně vyhodnocujeme a vylepšujeme.

I proto jsme zatím nezaznamenali bezpečnostní incident, při kterém by došlo k úniku osobních údajů.

Stejně přísné požadavky jako na sebe klademe i na naše dodavatele, při jejichž činnosti dochází kevzpracování osobních údajů.

Provádět analýzy rizik a mít k dispozici přímý kontakt pro řešení bezpečnostních incidentů považujeme za samozřejmost.
 

Podmínky používání cookies