Chráníme osobní údaje a soukromí

Kybernetická bezpečnost a ochrana digitálních i osobních dat jsou pro naši firmu velmi důležitými tématy. Poskytování telekomunikačních služeb s sebou nevyhnutelně nese nutnost zpracování celé řady osobních údajů o našich zákaznících.

Snažíme se, aby zákazníci vždy chápali, proč zpracováváme jejich osobní, provozní i lokalizační údaje. A aby věděli, jaká jsou jejich práva.

V O2 máme zavedené procesy vyhovující normám ISO a bezpečnostní opatření, která mají bránit narušení důvěrnosti uchovávaných údajů. Bereme vážně různé útoky namířené proti ochraně osobních údajů, které se objevují ve světě i v ČR. Učíme se z chyb ostatních. Opatření průběžně vyhodnocujeme a vylepšujeme. I proto jsme zatím nezaznamenali bezpečnostní incident, při kterém by došlo k úniku osobních údajů.

Přísné požadavky klademe nejen na sebe, ale i na naše dodavatele, kteří při své činnosti řeší zpracování osobních údajů.

Našim rezidentním zákazníkům a běžným uživatelům internetu je určena služba O2 Security. V roce 2020 tato služba zastavila více než 16 milionů hrozeb. Přes 13 milionů z nich mířilo na počítače, zbytek na chytrá mobilní zařízení.

Na aktuální společenský vývoj reagujeme i prostřednictvím programu O2 Chytrá škola.

Security systém O2 pro 2020