Mobilní tarify

Nejlevnější volání

FREE O2 60

Neomezené volání a SMS do O2
60 min. do ostatních sítí

50 MB

 • Nejlevnější tarif
 • Spotify Premium na 3 měsíce zdarma
349 Kč
249 Kč s O2 Internetem
Objednat

FREE 200 MB

Neomezené volání a SMS
do všech sítí

 

200 MB

 • Sleva na telefony
 • Spotify Premium na 3 měsíce zdarma
499 Kč
399 Kč s O2 Internetem
Objednat

Výhodná data s neomezeným voláním

FREE 1,5 GB

Neomezené volání a SMS
do všech sítí

1,5 GB

 • Kredit do digitální knihovny
 • Sleva na telefony 
 • Spotify Premium na 3 měsíce zdarma
749 Kč
649 Kč s O2 Internetem
Objednat

FREE 6 GB

Neomezené volání a SMS
do všech sítí

6 GB

 • Kredit do digitální knihovny
 • Sleva na telefony
 • Spotify Premium na 3 měsíce zdarma
849 Kč
749 Kč s O2 Internetem
Objednat

FREE 20 GB

Neomezené volání a SMS
do všech sítí

20 GB

 • Kredit do digitální knihovny
 • Sleva na telefony
 • 600 minut do zahraničí
 • Spotify Premium na 3 měsíce zdarma
1 699 Kč
1 599 Kč s O2 Internetem
Objednat

Nabídka platí pro nové i stávající zákazníky. Všechny ceny jsou s DPH a se závazkem na 24 měsíců.

Velké množství dat s voláním

Modrá O2 Data
min SMS

3,50 Kč/min do všech sítí
1,50 Kč/SMS do všech sítí

4 GB

349 Kč
249 Kč s O2 Internetem
Objednat

Stříbrná O2 Data
min SMS

3,50 Kč/min do všech sítí
1,50 Kč/SMS do všech sítí

10 GB

499 Kč
399 Kč s O2 Internetem
Objednat

Zlatá O2 Data
min SMS

3,50 Kč/min do všech sítí
1,50 Kč/SMS do všech sítí

20 GB

799 Kč
699 Kč s O2 Internetem
Objednat

Cena platí se závazkem na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH.
Více informací o podmínkách a cenách

Jaké výhody dostanete ke každému tarifu

Slevy na chytré telefony

Slevy na chytré telefony

Při pořízení tarifu nad 499 Kč od nás dostanete slevu až 4000 Kč na nový telefon.

30 milionů písniček ve vašem mobilu

30 milionů písniček ve vašem mobilu

Naši zákazníci si mohou všechny výhody Spotify Premium užít na tři měsíce zdarma.

Přístup do digitální O2 Knihovny

Přístup do digitální O2 Knihovny

Získáte přístup k audioknihám, e-knihám, hudbě i hrám. Číst můžete s aplikací přímo v mobilu.

Výhodné nákupy u partnerů

Výhodné nákupy u partnerů

Služby, zábava, sport, cestování, jídlo i telefony s parádními slevami a další akční nabídky.

Datování ve světě a volání do zahraničí

Datujte v zemích mimo EU za 3,50 Kč/MB s balíčkem TOP Svět.

Datujte v zemích mimo EU za 3,50 Kč/MB s balíčkem TOP Svět.

Volejte na Slovensko zadarmo a do ostatních zemí za 3,50 Kč za minutu.

Volejte na Slovensko zadarmo a do ostatních zemí za 3,50 Kč za minutu.

Už 6 let nejlepší mobilní datová síť

Zákazníci na naši síť spoléhají. Naší prioritou proto je se o síť poctivě starat a zajistit vám opravdu kvalitní připojení. A jsme moc rádi, že naši práci oceňujete. Už šestým rokem nás zákazníci ve výzkumu spokojenosti hodnotí jako nejlepší v pokrytí i rychlosti mobilního internetu.

Zjistit víc

O2 Guru vám poradí

Podmínky akce

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE MODRÁ, STŘÍBRNÁ A ZLATÁ O2 DATA

1) Výhodu v této akci může získat ke každému svému mobilnímu telefonnímu číslu ("Číslo") s tarifem O2 DATA 2 GB, O2 DATA 5 GB nebo O2 DATA 10 GB ("Tarif") účastník, který splňuje tyto předpoklady: a) není v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči O2 po souvislou dobu delší než 30 dnů (zejména s úhradou vyúčtování vystaveného O2), b) není evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu není vydáno rozhodnutí o úpadku a d) v době od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018 požádá o výhodu a současně sjedná nový závazek v délce 24 měsíců k řádnému užívání služby a placení ceny Tarifu ("Závazek").

2) Tato akce není slučitelná s účastí na marketingové akci Vánoce 2017 nebo HW Bonus: pokud účastník k témuž Číslu žádá o voucher, umožňující čerpat slevu v rámci akce HW Bonus, má platný voucher nebo dosud neuplynulo 24 měsíců od poskytnutí slevy z akce Vánoce 2017 nebo HW Bonus k témuž Číslu, nelze mu výhodu z této akce poskytnout.

3) Výhoda spočívá v navýšení objemu dat v ČR a zóně EU: a) o 2 GB v rámci Tarifu O2 DATA 2 GB, b) o 5 GB v rámci Tarifu O2 DATA 5 GB, c) o 10 GB v rámci Tarifu O2 DATA 10 GB.

4) Účastníkovi, který dle těchto podmínek splňuje předpoklady pro získání výhody k Číslu a který o ni požádal, poskytuje O2 výhodu za těchto podmínek: a) u Čísla trvá ujednání Tarifu se Závazkem, b) od sjednání Závazku neuplynulo více než 24 měsíců, c) účastník není v prodlení s plněním Závazku po souvislou dobu delší než 30 dnů.

5) Dojde-li k porušení jakéhokoli předpokladu pro získání výhody (viz čl. 1) či jakékoli podmínky pro poskytování výhody (viz čl. 2 a 4), je O2 oprávněna ihned a bez dalšího poskytování výhody ukončit.

Pravidla marketingové akce HW Bonus – leden 2019

I. Akce

Účastníci, kteří splní tyto podmínky, získají od O2 na svou žádost možnost využít slevu na nákup vybraných elektronických zařízení („hardware“) od O2, pokud u služby mobilní volání sjednají novou smlouvu nebo provedou změnu smlouvy v souladu s dále stanovenými pravidly. Akce trvá od 1. 1. do 31. 1. 2019.

II. Na jaké služby a účastníky se akce vztahuje

Akce je určena pro účastníky, kteří si zvolí tarif služby mobilní volání z veřejné nabídky pro fyzické osoby dle aktuálního ceníku O2. Akce není určena pro účastníky s rámcovou dohodou či individuální cenovou nabídkou. Akce se nevztahuje na tarify pro komunikaci mezi zařízeními či pro automatizovanou komunikaci (zejména tarifní řada Machine). Slevu zároveň nelze kombinovat s výhodou z jiné marketingové akce ani speciální nabídky. Na konkrétní zařízení proto nelze čerpat slevu dle těchto pravidel a současně slevu z jiné marketingové akce či speciální nabídky (zejména z programu O2 Extra výhody). O2 je rovněž oprávněna neposkytnout účastníkovi slevu dle těchto pravidel, jestliže mu u téže služby (k témuž číslu) již poskytla možnost čerpat slevu na nákup zboží v rámci této či jiné marketingové akce nebo speciální nabídky (zejm. Vánoce 2017 nebo dřívější akce HW Bonus), a to dokud může účastník slevu čerpat a dále dokud může O2 vzniknout právo požadovat od účastníka zaplacení částky odpovídající uplatněné slevě nebo dokud takové právo trvá. Akce nemohou využít ani účastníci u služeb, u kterých žádají nebo čerpají výhodu ze speciální nabídky O2 DATA 2 + 2 GB, O2 DATA 5 + 5 GB nebo O2 DATA 10 + 10 GB.

III. Jakou slevu získáte a co je nutné udělat?

Není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, platí níže uvedený přehled modelů hardware i slev ze základní standardní ceny vč. DPH podle ceníku mobilních telefonů a zařízení, o které může účastník požádat při nákupu konkrétního zboží od O2, a vedle toho výčet podmínek, které musí účastník v době trvání akce výslovně a prokazatelně splnit, by slevu mohl čerpat.

Mobilní telefon

 • Nokia 3.1
 • Nokia 6.1
 • Nokia 7.1

Datové zařízení

 • Huawei E3372H
 • Huawei E5573s
 • Huawei MediaPad T2 7.0 16GB LTE
 • TP-link M7200
 • Lenovo TAB 4 10 LTE
 • Lenovo TAB 4 7 Essential LTE

Balíček zařízení 

 • Lenovo IdeaPad 120 + TP-link M7200
 • Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E5573s
 • Lenovo IdeaPad S130-11 + TP-link M7200
 • Lenovo IdeaPad S130-14 + TP-link M7200
 • Acer Aspire1 + TP-link M7200

IV. Slevu na prodejně ihned - z voucheru později

O2 poskytne účastníkovi možnost čerpat slevu k téže službě (určené jejím číslem) pouze jedenkrát, a to k první dohodě splňující podmínky pro uplatnění slevy, kterou účastník ve vztahu k takové službě sjedná v době trvání akce a u níž o možnost čerpat slevu požádá. Účastník nemá právo na slevu, pokud je poskytování dotčené služby omezeno či přerušeno. Slevy se k různým službám (jednotlivým číslům) poskytují samostatně a nelze je sčítat. Ke každé slevě vystaví O2 jeden voucher v podobě jedinečného kódu s určením data jeho vypršení. Voucher je vázán na smlouvu či její změnu, k níž je sleva poskytována. Účastník musí kód při čerpání slevy sdělit na prodejně O2 při nákupu hardware, ledaže kód je poskytnut přímo při sjednání smlouvy či změny a účastník může ihned objednat hardware se slevou (např. rovnou při téže návštěvě prodejny O2).

Při sjednání či změně smlouvy na prodejně O2 poskytne O2 slevu pouze u hardware zakoupeného současně při téže návštěvě prodejny – není-li nárok na slevu vyčerpán přímo na prodejně, nárok na ni zaniká podpisem smlouvy či její změny bez uplatnění slevy. Při sjednání smlouvy či změny mimo prodejnu O2 (např. přes telefon či e-shop) je O2 oprávněna (ne však povinna) účastníkovi umožnit čerpání slevy až poté, co obdrží ve svém sídle danou smlouvu či změnu podepsanou účastníkem a poté, co uplyne lhůta stanovená zákonem pro odstoupení od takové dohody z důvodu jejího uzavření mimo obchodní prostory či prostředky komunikace na dálku. Nejpozději poté O2 odešle účastníkovi voucher. Účastník musí mít v době odeslání voucheru u O2 aktivní alespoň jedno mobilní telefonní číslo, na němž není omezeno ani přerušeno poskytování služeb, nesmí mít vůči O2 dluhy po splatnosti a nesmí být evidován kvůli svému prodlení v registru dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nesmí být vydáno rozhodnutí o úpadku. V opačném případě ztrácí nárok na poskytnutí slevy a na voucher. Totéž platí v případě, že se účastníkovi nepodaří voucher doručit. Za voucher ani možnost čerpat slevu není možné požadovat peněžitou náhradu.

V. Čerpání slevy

Účastník může slevu na základě své žádosti uplatnit a čerpat během doby trvání akce a 1 měsíc po jejím uplynutí. Slevu lze čerpat na prodejnách O2, a to jen při nákupu hardware, který je na konkrétní prodejně skladem; O2 může účastníkovi umožnit objednat hardware se slevou současně se sjednáním smlouvy či její změny i jinými způsoby. Možnost uplatnit slevu a využít související voucher nelze převádět a nepřechází na jiné osoby. Slevu může čerpat pouze osobně ten účastník, který sjednal smlouvu či její změnu, k níž je sleva poskytována, a to tak, že kód platného voucheru, který byl vydán jemu osobně a dosud nebyl uplatněn ani nevypršel, sdělí při nákupu hardware na prodejně O2. Je-li však voucher poskytnut při sjednání smlouvy či její změny a účastník může rovnou objednat hardware se slevou (např. na prodejně O2), stačí o slevu při objednávce požádat. Čerpáním slevy zaniká platnost souvisejícího voucheru.

Při nákupu hardware lze čerpat vždy pouze jednu slevu na jednom účetním dokladu. Konečná výše kupní ceny každého kusu hardware (tj. jednotlivého zařízení či balíčku) po slevě činí vždy minimálně 1 Kč včetně DPH. Slevu lze čerpat výlučně jednorázově (tj. při jediném nákupu na tomtéž účetním dokladu) a pouze v plné výši, která účastníkovi dle voucheru náleží (tj. jen na nákup hardware s celkovou ceníkovou cenou převyšující slevu).

K čerpání slevy na prodejně O2 a k převzetí hardware zakoupeného se slevou je účastník oprávněn pouze osobně, a jen pokud nejprve prokáže svou totožnost předložením občanského průkazu a dalšího úředního dokladu totožnosti, předem jednorázově zaplatí konečnou kupní cenu hardware po slevě v penězích (tedy nikoliv splátkami ani s využitím O2 hardwarové banky) a potvrdí převzetí hardware i čerpání slevy při jeho nákupu podle těchto pravidel. Dokud nejsou splněny všechny tyto podmínky, je O2 oprávněna odepřít vydání hardware nebo čerpání slevy na prodejně O2.

O2 je oprávněna v konkrétním případě (zejména pokud je účastník v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči O2, pokud je evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků, zejm. v registru SOLUS, nebo pokud jde o nového účastníka, jemuž do uzavření smlouvy O2 neposkytovala služby) podmínit možnost čerpat slevu předchozím složením peněžité jistoty stanovené O2. Složená jistota se neúročí a O2 je oprávněna proti ní jednostranně započíst jakékoli své pohledávky (a to i nesplatné) za účastníkem, zejména pohledávku na zaplacení částky odpovídající výši poskytnuté slevy dle těchto pravidel. O2 vrátí zůstatek jistoty, snížený o provedené zápočty dle předchozí věty, účastníkovi na základě jeho písemné žádosti po uplynutí čtyř (4) měsíců od zaplacení jistoty O2, a to použitím zůstatku jistoty až do jeho umoření ve prospěch účastníka k úhradě jakýchkoli jeho závazků vůči O2, ledaže se účastník a O2 dohodnou na jiném způsobu vrácení.

VI. Předpoklady trvání nároku na slevu

Nárok na slevu je podmíněn tím, že účastník uzavření smlouvy či její změny platně a řádně dokončil, zřízení služby s tarifem sjednaným při sjednání smlouvy či změny je technicky realizovatelné a že nejpozději do 45 (čtyřiceti pěti) dnů od sjednání účastník začne reálně využívat službu se sjednaným tarifem, zejména že v této lhůtě aktivuje v síti O2 SIM se službou (došlo-li ke sjednání nové mobilní hlasové služby, včetně případného přenesení čísla od opouštěného poskytovatele, nebo nebyla-li v okamžiku sjednání SIM se službou aktivovaná v síti O2) nebo že v případě sjednání tarifu O2 Spolu v této lhůtě splní podmínky stanovené ceníkem O2 pro jeho poskytování (především minimální počet sjednaných služeb v rámci tarifu). Nárok na slevu je dále podmíněn tím, že u služby, jíž se sjednaná smlouva či její změna týká, po dobu 24 měsíců od jejího sjednání nedojde na základě jednání účastníka, v důsledku porušení jeho právní povinnosti nebo z jiného důvodu na straně účastníka k ukončení ani omezení závazku účastníka řádně využívat službu a platit za ni (zejména k ukončení smlouvy či jejímu převodu na jinou osobu), ke změně tarifu, jehož sjednání založilo možnost čerpat slevu, na tarif zpoplatněný nižší ceníkovou cenou ani k ukončení smlouvy o poskytování služby.

Nárok na všechny slevy v rámci akce je podmíněn tím, že kdykoli během doby 24 měsíců od sjednání smlouvy či její změny:

 1. Účastník se nedostane do prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči O2 po souvislou dobu delší než 30 dnů (zejména s úhradou vyúčtování vystaveného O2) a současně
 2. Účastník nebude evidován kvůli svému prodlení v registru dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nebude vydáno rozhodnutí o úpadku a současně
 3. Účastník nebude akci zneužívat, aby za účelem získání co největšího množství slev bez jiného zjevného důvodu ukončil stávající služby a nahradil je nově sjednanými nebo sjednal nové služby v nepřiměřeném rozsahu, který přesahuje reálné možnosti účastníka řádně využívat služby nebo platit za ně. Za zneužití akce se bude považovat zejména využití slev dle těchto pravidel týmž účastníkem u více než pěti (5) a v případě podnikatele více než deseti (10) různých služeb mobilního volání.

Pokud dojde k porušení jakéhokoli předpokladu trvání nároku na slevu uvedeného výše v těchto pravidlech nebo k marnému uplynutí lhůty pro jeho splnění, je O2 oprávněna požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané slevě, o kterou byla snížena cena hardware při nákupu účastníkem oproti jeho základní standardní ceně vč. DPH dle ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, vyhlášeného O2 a účinného ke dni nákupu, a to po započtení proti aktuálnímu zůstatku jistoty, byla-li vybrána. Toto právo může O2 uplatnit na jakémkoli vyúčtování za služby poskytované účastníkovi nebo samostatně vystaveným dokladem odeslaným účastníkovi. Účastník se v tom případě zavazuje dlužnou částku ve výši skutečně vyčerpané slevy zaplatit v souladu s dokladem vystaveným O2 a v tam uvedené lhůtě splatnosti. Pokud a dokud O2 vůči účastníkovi neuplatní své právo požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané slevě dle těchto pravidel, nárok účastníka na slevu trvá. Z téhož důvodu je O2 oprávněna zneplatnit voucher odeslaný účastníkovi a odmítnout žádost o slevu, pokud nebyla dosud vyčerpána, jakož i neposkytnout účastníkovi možnost čerpání dalších slev v rámci této akce či následných akcí HW Bonus.

VII. Změny pravidel akce

Tato pravidla nejsou součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací: O2 je oprávněna tuto akci kdykoli v době jejího trvání zrušit či změnit tato pravidla. Tyto změny oznámí účastníkům zveřejněním změn na webových stránkách www.o2.cz. Změny těchto pravidel mají účinky i na případy, kdy již byla účastníkovi poskytnuta možnost slevu čerpat nebo kdy slevu vyčerpal. Nestanoví-li tato pravidla výslovně jinak, neuplatnění práva vyplývajícího z těchto pravidel není na újmu jeho dalšímu trvání a možnosti jeho uplatnění v budoucnu. O2 je oprávněna poskytnout účastníkovi nad rámec slevy definované výše i další nevratnou slevu při nákupu hardware, pokud s tím účastník souhlasí.

 

 

Slevy nelze sčítat. K téže službě (určené jejím číslem) a na stejný hardware náleží pouze jedna sleva – z těch, které přicházejí v úvahu, přednostně ta vyšší:

 

Hardware Sleva Služba a tarif, které je třeba sjednat Další podmínky pro uplatnění slevy

Lenovo IdeaPad 120 + TP-link M7200,

Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E5573s

Lenovo IdeaPad S130-11 + TP-link M7200

Lenovo IdeaPad S130-14 + TP-link M7200

8 295 Kč

Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem

 • O2 DATA 10 GB se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců

Neuplatní se při přechodu z O2 Family.

Účastník musí mít ke dni čerpání slevy uhrazeny včas u stejné službyalespoň 3 předchozí vyúčtování a nesmí mít dluhy po splatnosti.

Lenovo IdeaPad 120 + TP-link M7200,

Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E5573s

Lenovo IdeaPad S130-11 + TP-link M7200

Lenovo IdeaPad S130-14 + TP-link M7200

 Acer Aspire1 + TP-link M7200
6 295 Kč Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 2 GB,
 • O2 DATA 5 GB,
 • O2 DATA 10 GB nebo
 • jiný tarif s paušálem dle ceníku od 399 Kč vč. DPH měsíčně,vždy se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců.

Neuplatní se při přechodu z O2 Family.

Účastník musí mít ke dni čerpání slevy uhrazeny včas u stejné služby alespoň 3 předchozí vyúčtování a nesmí mít dluhy po splatnosti.
Nokia 6.1 5 994 Kč Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 10 GB,
 • jiný tarif s  paušálem dle ceníku od 500 Kč vč. DPH měsíčně, vždy se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců.

Neuplatní se při přechodu z O2 Family.

Lenovo TAB 4 10 LTE 4700 Kč Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 2 GB,
 • O2 DATA 5 GB,
 • O2 DATA 10 GB nebo
 • jiný tarif s  paušálem dle ceníku od 399 Kč vč. DPH měsíčně, vždy se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců.

Neuplatní se při přechodu z O2 Family.

Účastník musí mít ke dni čerpání slevy uhrazeny včas u stejné služby alespoň 3 předchozí vyúčtování a nesmí mít dluhy po splatnosti

Nokia 6.1 4 494 Kč Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 2 GB,
 • O2 DATA 5 GB nebo
 • jiný tarif s  paušálem dle ceníku od 399 Kč do 499 Kč vč. DPH měsíčně, vždy se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců
Neuplatní se při přechodu z O2 Family.
Všechny modely v přehledu 4 000 Kč Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 10 GB nebo
 • jiný tarif s  paušálem dle ceníku od 500 Kč vč. DPH měsíčně, vždy se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců.
Neuplatní se při přechodu z O2 Family.

Lenovo TAB 4 7 Essential LTE

  Huawei MediaPad T2 7.0 16GB LTE

3 794 Kč Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 2 GB,
 • O2 DATA 5 GB,
 • O2 DATA 10 GB nebo
 • jiný tarif s  paušálem dle ceníku od 399 Kč vč. DPH měsíčně,  vždy se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců.

Neuplatní se při přechodu z O2 Family.

Účastník musí mít ke dni čerpání slevy uhrazeny včas u stejné služby alespoň 3 předchozí vyúčtování a nesmí mít dluhy po splatnosti.

Nokia 3.1

3 000 Kč Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 2 GB,
 • O2 DATA 5 GB nebo
 • jiný tarif s  paušálem dle ceníku od 399 Kč do 499 Kč vč. DPH měsíčně, vždy se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců.

Neuplatní se při přechodu z O2 Family.

Všechny modely v přehledu 2 500 Kč Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 2 GB,
 • O2 DATA 5 GB nebo
 • jiný tarif s  paušálem dle ceníku od 399 Kč do 499 Kč vč. DPH měsíčně, vždy se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců.
Neuplatní se při přechodu z O2 Family.
Volné jednotky u tarifu FREE 20 GB

Tarif FREE 20 GB obsahuje:

 • 20 GB dat v rámci ČR
 • 600 volných minut na mezinárodní volání z ČR na Slovensko a do dalších zemí (viz tabulka)

Volné minuty na mezinárodní volání

600 volných minut na mezinárodní volání můžete čerpat na hovory z ČR na Slovensko a do dalších zemí, kam spadají následující země:

 
Zóny Země
Slovensko +421 Slovensko
Zbytek světa +49 Německo, +48 Polsko, +43 Rakousko, +32 Belgie, +375 Bělorusko, +45 Dánsko, +298 Faerské ostrovy, +33 Francie, +385 Chorvatsko, +39 Itálie, +423 Lichtenštejnsko, +370 Litva, +352 Lucembursko, +36 Maďarsko, +377 Monako, +31 Nizozemsko, +378 San Marino, +386 Slovinsko, +41 Švýcarsko, +380 Ukrajina, +39 (+379) Vatikán, +44 Velká Británie a Severní Irsko, +355 Albánie, +376 Andorra, +387 Bosna a Hercegovina, +359 Bulharsko, +382 Černá Hora, +372 Estonsko, +358 Finsko, +353 Irsko, +354 Island, +381 Kosovo, +357 Kypr, +371 Lotyšsko, +389 Makedonie, +356 Malta, +373 Moldavsko, +47 Norsko, +351 Portugalsko, +40 Rumunsko, +30 Řecko, +381 Srbsko , +34 Španělsko, +46 Švédsko, +90 Turecko, +7 Rusko. Od 15.8.2018 bude seznam rozšířen o  +84 Vietnam
Balíčky volných jednotek
Název balíčku Volné jednotky v ČR a zóně EU Cena za měsíc
Balíček 60 minut 60 minut 100 Kč
 • Balíček volných minut je určený výhradně pro volání a odesílání SMS v rámci ČR a zóně EU.
 • Balíček si můžete aktivovat k tarifům z řady FREE, Kůl a Start.
 • V jednu chvíli můžete mít aktivní jeden minutový balíček.
 • Nevyužité volné jednotky se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období.
 • V případě aktivace balíčku v průběhu zúčtovacího období dostanete poměrnou část volných jednotek. Stejně tak bude i cena balíčku účtovaná poměrnou částí.
 • Pokud máte na některém aktivním balíčku slevu a balíček si změnit, zruší se spolu s balíčkem i daná sleva.
Internetová samoobsluha Moje O2

S tímto tarifem získáte zdarma v Moje O2:

 • možnost nastavení a změny doplňkových služeb
 • přehled čerpání volných minut, SMS nebo dat
 • elektronické vyúčtování O2 e-účet
 • zasílání vyúčtování na e-mail
 • podrobný výpis hovorů
Užitečné služby k mobilním tarifům

Volání ze zahraničí (Roaming) - informace o aktivaci roamingu, volání a přijímání hovorů v zahraničí. Více

Kompletní přehled doplňkových služeb

Časté otázky a technická podpora

Často kladené otázky

Jak přejít se svým číslem od jiného operátora?

Budete potřebovat ČVOP (číslo výpovědi opouštěného poskytovatele) a občanský průkaz. Vše zařídíte jednoduše v některé z našich O2 Prodejen nebo na bezplatné telefonické lince 800 02 02 02. Více informací o přechodu od jiného operátora

Mám závazek na jiný tarif, mohu přejít na tarif FREE?

Ano, na tarify FREE mohou přejít i zákazníci se závazkem.

Jak a kdy mohu měnit tarif?

Zákazník se smlouvou může jednou měsíčně bezplatně změnit svůj tarif. Pro změnu tarifu volejte bezplatnou zákaznickou linku 800 02 02 02. Také můžete navštívit nejbližší O2 Prodejnu.

Zákazník s předplacenou O2 kartou si tarif může kdykoli bezplatně změnit v Moje O2, pomocí aktivační SMS, na bezplatné lince 800 02 02 02 nebo na O2 Prodejně.

Všechny často kladené otázky

 

Technická podpora

Na stránkách O2 Techzona najdete mimo jiné:

Ptejte se a diskutujte

Na Twitteru a na Facebooku vám naši O2 Guru odpoví na technické i jiné dotazy. Na O2 Fóru se můžete nejen ptát, ale i s ostatními vyměňovat své zkušenosti a názory.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies