O2 Mobil – na splátky bez navýšení ceny

Pořiďte si mobil, tablet nebo mobilní modem s minimem hotovosti. Cenu bez navýšení vám rozložíme do 12 nebo 24 měsíčních splátek.

Jak to funguje

Krok 1
1.

Vyberte si jakýkoli telefon nebo tablet z naší nabídky.

Krok 2
2.

Rozmyslete si, kolik byste chtěli splácet měsíčně a kolik zaplatíte jednorázově.

Krok 3
3.

Pro vybrané zařízení si zajděte do O2 Prodejny.

Telefon nebo tablet na splátky si může vzít zákazník O2 nebo O2 Family s mobilním tarifem nebo s tarifem mobilního internetu. A je jedno, jestli máte na tarifu závazek, nebo ne.

Sami si můžete vybrat, jakou částku chcete splácet, nebo kolik peněz chcete zaplatit rovnou při nákupu telefonu či zařízení. Vždy ale platí, že nezaplatíte nic navíc. Úroková sazba i RPSN je 0% p.a. Bez poplatku můžete úvěr i kdykoliv předčasně splatit.

Nákup na splátky vám poskytneme spolupráci se společností Home Credit a.s.. S ní také uzavíráte smlouvu o úvěru. Jí také budete měsíční splátky posílat. A od ní budete dostávat pravidelné měsíční výpisy.

Mohlo by vás ještě zajímat

Co je pro nákup na splátky potřeba

Nejprve musíme ověřit a zkontrolovat vaše doklady. Pak společně založíme žádost o úvěr do aplikace našeho partnera Home Credit.

Při vyřizování úvěru spolu budeme procházet tyto dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů, ve kterém souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro ověření schopnosti splácet a čestně prohlašujete, že informace, které od vás budeme potřebovat jsou pravdivé,
 • smlouvu o úvěru, kterou spolu podepíšeme a jednu kopii vám dáme k dispozici,
 • prodejní doklad (fakturu) a pokladní příjmový doklad, popř. další dokumenty, které plní roli kupní smlouvy.
Podrobné podmínky

Kdo si může zařízení na splátky vzít

Telefon nebo tablet na splátky si může koupit fyzická osoba (RČ nebo OSVČ), která je zároveň zákazníkem O2 nebo O2 Family. Je tedy potřeba mít paušální hlasový tarif nebo tarif Mobilního internetu, a to jak se závazkem, tak i bez závazku. Tarif na hlasovém tarifu nemá na používání O2 Mobil vliv. Můžete si ho tak i kdykoliv během splácení změnit.

Minimální věk pro získání úvěrové smlouvy alespoň 18 let (včetně).

Právnická osoba nebo zákazník s předplacenou kartu nemůžete nákupu na splátky využít.

Dále je potřeba mít stálý doložitelný příjem přesahující 6 000 Kč. V případě zaměstnání na hlavní pracovní poměr může být i na dobu určitou. Je ale potřeba, aby trval déle než 3 měsíce. U OSVČ je potřeba podnikat nejméně 3 měsíce. Také nesmíte být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě.

Studentům postačí jakýkoliv příjem (brigáda, kapesné, stálý příjem), důchodcům příjem ze starobního nebo invalidního důchodu, můžete čerpat mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Další podmínkou je, aby náklady a výdaje domácnosti nebyly vyšší než příjmy.

Smlouvu může uzavřít o cizinec, pokud podniká nebo je zaměstnaný alespoň 1 rok; je občanem EU, Norska a Švýcarska a má trvalý pobyt na území ČR a přidělené rodné číslo.

Také je potřeba mít adresu pro doručování nebo adresu trvalého bydliště na území ČR.

Pro zřízení je potřeba doklad totožnosti. Ten musí být nepoškozený, náhradní doklad není možné přijmout.

Další podmínky 

Na jednu úvěrovou smlouvu si můžete vzít na splátky jeden kus zařízení (mobilní telefon, modem nebo tablet) a zároveň jedna osoba může podepsat maximálně 2 úvěrové smlouvy. Celkem si tedy jako jedna osoba můžete na splátky koupit 2 kusy zařízení.

Informace o splácení

Výše splátek se spočítá jako zbývající část ceny po zaplacení jednorázové platby, dělená počtem měsíců a zaokrouhlená na celé koruny.

Poslední splátka je upravena o rozdíl odpovídající zaokrouhlení tak, aby součet splátek a případné jednorázové platby odpovídal standardní prodejní ceně zařízení uvedené v tomto ceníku ke dni zakoupeného zařízení. Výše poslední splátky (dvanácté, nebo čtyřiadvacáté) se proto může od předchozích splátek lišit.

Výši splátek není možné v průběhu měnit.

Reprezentativní příklad

Zařízení v ceně 20 995 Kč:

 • Výše úvěru: 20 995 Kč
 • Výpůjční úroková sazba: 0 % p.a.
 • Poplatek: 0 %
 • RPSN: 0 %
 • Doba splatnosti: 24 měsíců
 • Přímá platba: 0 Kč
 • Měsíční splátka: 875 Kč
 • Poslední měsíční splátka: 870 Kč
 • Klient celkově zaplatí: 20 995 Kč
Podmínky používání cookies