vlajka ukrajina Informace pro ukrajinské zákazníky: Найкращий тариф від О2 - 15Гб, безлім у мережі О2, дзвінки в Україну: 1 крона/хв. Деталі на o2.cz/ua.

uvodni foto

Nastavení bezdrátové Wi‑Fi sítě

Zapnutí Wi‑Fi sítě
 1. Podržte tlačítko WLAN na 2 sekundy.

  zapnutí wifi_tlačítko z boku_rámeček
   
 2. Rozsvítí se kontrolka WLAN. Wi‑Fi síť je zapnuta.

   kontrolka WLAN
   
 3. Pokud jste si v minulosti nenastavili vlastní jméno a heslo k Wi‑Fi nebo jste provedli tovární nastavení modemu, naleznete přihlašovací údaje na zadní straně modemu.

  štítek.png
   
Změna názvu a hesla Wi‑Fi sítě

Přihlášení do nastavení modemu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.     
 2. Klikněte na http://10.0.0.138/, nebo zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Následně se vám zobrazí okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  přihlášení v šabloně                                  
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu: 
  • Uživatelské jméno = admin
  Heslo = admin

TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo admin opět začne platit.

Nastavení Wi‑Fi 

 1. V nabídce nastavení vyberte „Bezdrátová Wi‑Fi síť“.

  menu_bezdrátová síť wifi_rámeček

                                     
 2. Klikněte na tlačítko „Změnit nastavení“.

  nastavení wifi 2,4_změnit tlačitko_rámeček                                  
   
 3. Vyplňte následující pole: 

  • „Stav“ = „Zapnuto“.
  • „Název“ = Napište, jak se má vaše Wi‑Fi síť jmenovat. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • „Heslo“ = Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.            
  • „Zabezpečení“ = „Vysoké“.
  Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.

  nastavení wifi 2,4_ramecek

Kam umístit modem, aby Wi‑Fi správně fungovala

Poloha modemu má zásadní vliv na kvalitu pokrytí Wi‑Fi signálem. Podívejte se na pár užitečných tipů, jak správně umístit modem.

umístění2

Nastavení LAN portů

Jak nastavit LAN port pro službu O2 TV Multi

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV.

porty LAN
 

Přihlášení do nastavení modemu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.     
 2. Klikněte na http://10.0.0.138/, nebo zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Následně se vám zobrazí okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  přihlášení v šabloně                                  
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu: 
  • Uživatelské jméno = admin
  Heslo = admin

TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo admin opět začne platit.

Nastavení LAN portů pro O2 TV

 1. V nabídce nastavení vyberte „Nastavení LAN portů“.

  menu_nastavení LAN portů_rámeček                                    
 2. Vyberte „2 x O2TV (pro službu O2TV Multi)“ a potvrďte tlačítkem „Uložit změny“.

  nastavení lan portů_multi_rámeček

  Zobrazí se hláška „Vaše data byla uložena“. Váš modem je teď nastavený pro službu O2 TV Multi. Do portů LAN2 a LAN3 k němu můžete připojit až 2 set-top boxy .
Jak nastavit všechny čtyři LAN porty pro internet

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV.

porty LAN

Přihlášení do nastavení modemu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.   
 2. Klikněte na http://10.0.0.138/, nebo zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Následně se vám zobrazí okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  přihlášení v šabloně                                  
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu: 
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo admin opět začne platit.

Nastavení LAN portů pro internet

 1. V nabídce nastavení vyberte „Nastavení LAN portů“.

  menu_nastavení LAN portů_rámeček                                         
 2. Vyberte „Pouze Internet“ a potvrďte tlačítkem „Uložit změny“.

  nastavení lan portů_pouze internet_rámeček

  Zobrazí se hláška „Vaše data byla uložena“. Váš modem je nyní nastavený pro možnost využívání internetu na všech čtyřech LAN portech (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4).

Další užitečná nastavení a odkazy

Přihlášení do nastavení modemu

Přihlášení do nastavení modemu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.   
 2. Klikněte na http://10.0.0.138/, nebo zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Následně se vám zobrazí okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  přihlášení v šabloně                                  
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu: 
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo admin opět začne platit.

Aktualizace firmware

Stažení firmware

Z odkazu Firmware ke stažení - xDSL/Internet 5G si do počítače stáhněte aktuální firmware.

Přihlášení do nastavení modemu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.    
 2. Klikněte na http://10.0.0.138/, nebo zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Následně se vám zobrazí okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  přihlášení v šabloně                                  
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu: 
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo admin opět začne platit.

Aktualizace firmware

 1. V nabídce nastavení vyberte „Aktualizace firmware“.

  menu_aktualizace firmware_rámeček                                     
 2. Klikněte na „Vybrat soubor“.

  aktualizace firmware_vybrat soubor                                  
 3. Z úložiště svého počítače vyberte soubor, který jste si uložili v prvním kroku návodu.aktualizace firmw_soubor_final                                   
 4. Klikněte na tlačítko „Aktualizovat“. Zobrazí se upozornění o aktualizaci firmware. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí.

  aktualizace firmware_aktualizovat                                     
 5. Po dokončení aktualizace se zobrazí okno pro přihlášení. Aktualizaci jste úspěšně dokončili.

  přihlášení v šabloně
Záloha a obnovení

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla, nastavení LAN portů, případně vlastní IP adresy. Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware.

Přihlášení do nastavení modemu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.    
 2. Klikněte na http://10.0.0.138/, nebo zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Následně se vám zobrazí okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  přihlášení v šabloně                                  
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu: 
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo admin opět začne platit.

Záloha nastavení modemu

 1. V nabídce nastavení vyberte „Záloha nastavení“.

  menu_záloha nastavení_rámeček                                  
 2. Klikněte na tlačítko „Zálohovat“.

  záloha nastavení_zálohovat
   
 3. Záloha se stáhne a uloží do vašeho počítače soubor „config.bin“ – zálohu jste úspěšně dokončili.

  záloha _final_ramecek

Obnova nastavení modemu ze zálohy

 1. V nabídce nastavení vyberte „Obnova nastavení ze zálohy“.

  menu_obnova nastavení ze zálohy_rámeček                                    
 2. Klikněte na tlačítko „Vybrat soubor“.

  obnova nastavení ze zálohy_vybrat soubor                                       
 3. Ze svého počítače vyberte soubor „config.bin“ (uložili jste si ho v předchozím postupu).záloha _final_ramecek
   
 4. Klikněte na tlačítko „Obnovit“ a vyčkejte, dokud se obnovení nedokončí.

  obnova nastavení ze zálohy_obnovit
   
 5. Na obrazovce se zobrazí okno pro přihlášení – obnovu jste úspěšně dokončili.

  přihlášení v šabloně
Nastavení přístupového hesla do modemu

Z výroby má modem ZTE nastavené uživatelské jméno na hodnotu „admin“ a heslo je také nastavené na hodnotu „admin“. Přístupové údaje si můžete sami změnit, ochráníte tak nastavení svého modemu před cizím zásahem.

Přihlášení do nastavení modemu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.    
 2. Klikněte na http://10.0.0.138/, nebo zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Následně se vám zobrazí okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  přihlášení v šabloně                                  
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu: 
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo admin opět začne platit.

Pokročilé nastavení

 1. V nabídce nastavení vyberte „Pokročilé nastavení“.

  menu_pokročilé nastavení_rámeček                                       
 2. Pokračujte v pravém horním rohu kliknutím na „Správa & Diagnostika“.
 3. V levém menu vyberte „Správa účtu“.

  správa a diagnostika_správa účtu                                    
 4. Vyplňte prázdná pole formuláře:
   Do řádku „Staré heslo“ napište své stávající heslo.
   Do řádku „Nové heslo“ napište své nové heslo. Musí mít 8-16 znaků, obsahovat alespoň jedno číslo nebo speciální znak a nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
   Pro ověření napište své nové heslo znovu do řádku „Potvrzené heslo“ a změny uložte kliknutím na tlačítko „Uložit/Použít“.

  potvrdit heslo_šablona_rámeček

  Modem uloží nastavení během několika sekund. Příště už se do webové konfigurace přihlásíte novým heslem.
Pomohla vám tato stránka?