vlajka ukrajina Informace pro ukrajinské zákazníky: Найкращий тариф від О2 - 15Гб, безлім у мережі О2, дзвінки в Україну: 1 крона/хв. Деталі на o2.cz/ua.

modem

Nastavení bezdrátové Wi‑Fi sítě

Zapnutí Wi‑Fi sítě
 1. Na zadní straně modemu podržte tlačítko „WIFI/WPS“ na 3 sekundy.

  ZTE modem z boku_wifi_ramecek
   
 2. Pokud vše proběhlo v pořádku, na přední straně modemu se rozsvítila kontrolka s obrázkem antény.

  K - kontrolky ZTE_jiné_v rámečku_wifi

 3. Wi‑Fi síť je zapnutá a můžete se k ní připojit z vašeho zařízení.

  heslo k

  Přihlašovací údaje najdete na zadní straně modemu – za „SSID“ najdete jméno Wi‑Fi, za „WPA2-PSK Key“ její heslo.
  Jestliže jste si v minulosti nastavili vlastní jméno a heslo k Wi‑Fi, zadejte je, nebo modem obnovte do továrního nastavení a údaje na štítku začnou opět platit.
Změna názvu a hesla Wi‑Fi sítě (pomocí průvodce)

Po přihlášení do průvodce nastavením můžete v několika snadných krocích změnit název a heslo Wi‑Fi sítě. Změna názvu a hesla je vhodná například po prvním zprovoznění Wi‑Fi sítě. Lépe ji tak ochráníte před zásahem cizí osoby.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  Uživatelské jméno = admin
  Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Klikněte na tlačítko „Spustit průvodce“.

  menu v šabloně_bezdrátová síť
   
 5. Přeskočte možnost nastavení LAN portů kliknutím na tlačítko „Přeskočit“.

  nastavení wifi sítě 2,4_rámeček
   
 6. Na stránce Konfigurace bezdrátového připojení vyplňte následující:
   Povolit bezdrátovou síť – políčko zaškrtněte.
  Název sítě (SSID) – napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  Heslo – napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  Ověření v síti – vyberte „WPA2 - PSK“.
  WPA/WAPI šifrování – vyberte „AES“.

  3aaa

  Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Pokračovat“.
 7. Na stránce Sumář průvodce vidíte přehled změn, které jste nastavili. Pokud je vše podle vašich představ, klikněte na tlačítko „Dokončit“.

  4a
   
 8. Připojte koncové zařízení
  Po dokončení nastavení můžete k Wi‑Fi síti připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi‑Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat nově pojmenovanou Wi‑Fi síť. Pro přihlášení zadejte síťový klíč (heslo, které jste v předchozích krocích nastavili). Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.
Změna názvu a hesla Wi‑Fi sítě (pokročilé nastavení)

Změna názvu a hesla je vhodná například po prvním zprovoznění Wi‑Fi sítě. Lépe ji tak ochráníte před zásahem cizí osoby. V rámci Pokročilého nastavení můžete nastavit podmínky jedné nebo více Wi‑Fi sítí, které bude váš modem vysílat.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  Uživatelské jméno = admin
  Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Po přihlášení do konfigurace vyberte v levém svislém menu položku „Pokročilé nastavení“. Následně zvolte „Bezdrátové připojení“.

  menu v šabloně_aktializace firmware
   
 5. Pro nastavení jedné Wi‑Fi síťě vyplňte následující hodnoty:
  Povolit bezdrátovou síť – Políčko zaškrtněte.
  Povoleno – Políčko zaškrtněte.
  SSID – Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.

  2aaaa

  Ostatní řádky a políčka nechte nastavená tak, jak jsou. Vše potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit/Použít“.
 6. V levém svislém menu klikněte na položku „Pokročilé nastavení“. Následně zvolte „Bezdrátové připojení“ a klikněte na „Zabezpečení“.

  3aaa
   
 7. Na stránce Zabezpečení nastavíte bezpečnostní nastavení bezdrátové sítě Wi‑Fi.

  4a

  Pole vyplňte následovně:
  Zvolit SSID – Vyberte název sítě, který jste v předchozím kroku vytvořili.
  Síťová autentifikace – Zvolte možnost „WPA2 - PSK“.
  WPA/WAPI heslo – Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  Ostatní řádky a políčka nechte nastavená tak, jak jsou. Vše potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit/Použít“.

  Pokud chcete, aby byla Wi‑Fi síť volně přístupná všem (tj. nezabezpečená), vyberte v řádku „Síťová autentifikace“ volbu „Open“.

 8. Připojte koncové zařízení
  Po dokončení nastavení můžete k Wi‑Fi síti připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi‑Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat nově pojmenovanou Wi‑Fi síť. Pro přihlášení zadejte síťový klíč (heslo, které jste v předchozích krocích nastavili). Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.
Kam umístit modem, aby Wi‑Fi správně fungovala

Poloha modemu má zásadní vliv na kvalitu pokrytí Wi‑Fi signálem. Podívejte se na pár užitečných tipů, jak správně umístit modem.

umístění2

Nastavení LAN portů

Jak nastavit LAN port pro službu O2 TV Multi

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV. Pokud využíváte službu O2 TV Multi a chcete k modemu připojit až dva set-top boxy, je potřeba nastavit další port pro O2 TV.

ZTE zezadu_menší (šablona na rámečky)

 

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   Uživatelské jméno = admin
   Heslo = admin

  TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Po přihlášení vyberte v levém svislém menu položku „Pokročilé nastavení“. Následně zvolte „LAN Bundling“.

  Zte - menu nastavení lan portu
   
 5. Vyberte „IPTV Multi (Internet [LAN1,LAN4] + 2IPTV [LAN2,LAN3])“ a potvrďte tlačítkem „Uložit/Použít“.

  nastavení multi v šabloně_rámeček

  Ukládání změn trvá několik sekund. Jakmile se stránka aktualizuje, je váš modem nastavený pro službu O2 TV Multi. Do portů „LAN2“ a „LAN3“ k němu můžete připojit až dva set-top boxy.
Jak nastavit všechny čtyři LAN porty pro internet

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV. Pokud chcete všechny čtyři LAN porty využívat pro připojení k internetu, je potřeba přenastavit port LAN2.

ZTE zezadu_menší (šablona na rámečky)
 

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   Uživatelské jméno = admin
   Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Po přihlášení vyberte v levém svislém menu položku „Pokročilé nastavení“. Následně zvolte „LAN Bundling“.

  Zte - menu nastavení lan portu
   
 5. Vyberte „Only Internet“ a potvrďte tlačítkem „Uložit/Použít“.

  nastavení multi v šabloně_rámeček

  Ukládání změn trvá několik sekund. Jakmile se stránka aktualizuje, je váš modem nastavený pro možnost využívání internetu na všech čtyřech LAN portech (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4).

Další užitečná nastavení a odkazy

Přihlášení do nastavení modemu
 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  Uživatelské jméno = admin
  Heslo = admin

Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

Aktualizace firmware
 1. Z odkazu Firmware ke stažení  si do počítače stáhněte aktuální firmware.
 2. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 3. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 4. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   Uživatelské jméno = admin
   Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 5. Po přihlášení vyberte v levém svislém menu položku „Pokročilé nastavení“. Následně zvolte „Management“ a klikněte na „Aktualizace software“.

  menu v šabloně_aktializace firmware
   
 6. Klikněte na „Vybrat soubor“.

  aktualizace firmware v šabloně_rámeček
   
 7. Z úložiště svého počítače vyberte soubor, který jste si uložili v prvním kroku.

  aktualizace firmw_soubor_final_rámeček
   
 8. Klikněte na tlačítko „Nahrát software“.

  aktualizace firmw_Aktualizovat v šabloně_rámeček
   
 9. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí. Aktualizace může trvat až 10 minut.
  Během probíhající aktualizace modem nevypínejte, neodpojujte od napájení ani neměňte jeho zapojení!

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 10. Po dokončení se modem automaticky restartuje. Pak budete opět moci vstoupit do webové konfigurace, kde můžete případně zkontrolovat verzi firmwaru: v levém svislém menu vyberte položku „Informace o zařízení“ a v řádku „Verze softwaru“ vidíte aktuálně nahranou verzi.

  6a
   
 11. Po každém upgradu firmwaru se doporučuje modem resetovat do továrního nastavení. Jak obnovit tovární nastavení?
Nastavení přístupového hesla do modemu

Z výroby má modem ZyXEL nastavené uživatelské jméno a heslo na hodnotu „admin“. Přístupové údaje si můžete sami změnit. Lépe tak ochráníte nastavení svého modemu před zásahem cizí osoby.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   Uživatelské jméno = admin
   Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Po přihlášení vyberte v levém svislém menu položku „Pokročilé nastavení“. Následně zvolte „Management“ a klikněte na „Kontrola přístupu“.

  1aaaa
   
 5. Vyplňte prázdná pole formuláře.

  potvrdit heslo_šablona_rámeček

  Do řádku „Staré heslo“ napište své stávající heslo.
  Do řádku „Nové heslo“ napište své nové heslo. Musí mít 8 až 16 znaků, obsahovat alespoň jedno číslo nebo speciální znak a  nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
  Pro ověření napište své nové heslo znovu do řádku „Potvrdit heslo“. Změny uložte kliknutím na tlačítko „Uložit/Použít“.
   
 6. Modem uloží nastavení během několika sekund. Příště už se do webové konfigurace přihlásíte novým heslem.
Technické specifikace

Internetový protokol

 • IPv4
 • IPv6

Rozhraní hardware

 • 1 × RJ-11 pro ADSL2+/VDSL2
 • 4 × RJ-45 pro LAN (10/100 Base-T) (1x RJ-45 WAN, nutno nastavit port LAN1 ve webovém GUI)
 • Tlačítko reset
 • Tlačítko WPS/Wi‑Fi
 • Tlačítko pro vypnutí/zapnutí modemu
 • 2x2 interní antény pro zlepšení signálu Wi‑Fi

Rozhraní LAN

 • Norma IEEE 802.11n, zpětně kompatibilní se standardy IEEE 802.11 b/g
 • Podpora MDI/MDX: Ano
 • 10/100 BaseT Auto-sense

Rozhraní WAN

 • ITU-T G.992.5, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.1, ANSI T1.413
 • ADSL2+ příchozí: 24 Mb/s odchozí: 1.3 Mb/s
 • ADSL2 příchozí: 12 Mb/s odchozí: 1.3 Mb/s
 • VDSL2 příchozí: 100Mb/s odchozí: 60 Mb/s

Alternativní WAN rozhraní

 • Ethernet WAN (v případě nastavení LAN 1)
 • GPRS/EDGE (přes USB modem)
 • HSDPA/HSUPA/HSUPA+ (přes USB modem)
 • LTE (přes USB modem)

Bezdrátové rozhraní

 • IEEE 802.11b/g/n
 • 64, 128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) Data Encryption WPA/WPA-PSK a WPA2/WPA2-PSK šifrování
 • 13 kanálů (Evropa)
 • Filtrování MAC adres, WEP, WPA, IEEE 802.1x
 • 10, 25, 50, 100mW @ 22MHz (úroveň výstupního výkonu šířky pásma lze nastavit podle konkrétního prostředí)

Atributy ATM

 • RFC 2364 (PPPoA); RFC 2684 (RFC 1483) Bridge/Route; RFC 2516 (PPPoE); RFC 1577 (IPoA)
 • Počet podporovaných PVC: 16
 • Typ AAL: AAL5
 • Servisní třída ATM: UBR/CBR/VBR
 • Podpora ATM UNI: 3.1/4.0
 • OAM F4/F5
 • DLNA Media server
 • Print server
 • 3G/LTE záloha (přes USB modem)

Správa zařízení

 • Ve shodě s protokoly vzdálené správy TR-069/TR-098/TR-111, SNMP
 • Telnet, internetová správa, záloha a obnovení konfigurace
 • Upgrade software pře servery HTTP / TFTP / FTP

Funkce přemostění

 • Transparentní mosty (učící se): IEEE 802.1d
 • Podpora VLAN
 • Algoritmus STA (Spanning Tree Algorithm)
 • IGMP Proxy

Funkce směrování

 • Statické směrování, RIP, RIPv2, NAT/PAT, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Client, DNS Proxy, ARP

Zabezpečení

 • Filtrovací pravidla PAP, CHAP, TCP/IP/Port
 • Přenos portů (Port Triggering / Forwarding / Mirroring)

QoS

 • L3 policy-based QoS, IP QoS, ToS

Propustnost aplikace

 • PPTP, L2TP, IPSec, VoIP, Yahoo messenger, ICQ, RealPlayer, NetMeeting, MSN, X-box, atd.

Napájení

 • Vstupní: 100 - 240 V AC
 • Výstupní: 12 V DC / 1 A

Okolní prostředí

 • Provozní teplota: 0 ~ 40 °C
 • Relativní vlhkost: 5 ~ 95 % (nekondenzující)

Certifikace

 • CE
 • RoHS
Pomohla vám tato stránka?