zte

Nastavení bezdrátové Wi‑Fi sítě

Zapnutí Wi‑Fi sítě
 1. Na zadní straně modemu podržte na 3 sekundy tlačítko „Wi‑Fi“.

  ZTE modem z boku_wifi_ramecek

  Rozsvítí se kontrolka „2,4 GHz“.

  2,4
   
 2. Podržte tlačítko „Wi‑Fi“ na 10 sekund.

  ZTE modem z boku_wifi_ramecek

  Rozsvítí se kontrolka „5 GHz“. Na modemu by teď měly svítit kontrolky „2,4 GHz“ i „5 GHz“.

  K - kontrolky ZTE_jiné_v rámečku_wifi
   

  Doporučujeme: Zapněte obě pásma Wi‑Fi sítě (2,4 GHz i 5 GHz) a využívejte je podle své potřeby.

 3. Přihlašovací údaje najdete na zadní straně modemu (pokud jste si v minulosti nenastavili vlastní jméno a heslo k Wi‑Fi nebo jste modem uvedli do továrního nastavení).

  štítek wifi_ramecek
   
Změna názvu a hesla Wi‑Fi sítě

Wi‑Fi síť si můžete sami přejmenovat a nastavit k ní vlastní heslo. Změna názvu a hesla je vhodná například po prvním zprovoznění Wi‑Fi sítě. Lépe ji tak ochráníte před zásahem cizí osoby.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   Uživatelské jméno = admin
   Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Následuje nastavení Wi‑Fi sítě 2,4 GHz. Z nabídky Snadného nastavení vyberte „Bezdrátová Wi‑Fi síť“.

  menu v šabloně_bezdrátová síť
   
 5. Klikněte na tlačítko „Změnit nastavení“. Na řádku „Typ sítě“ nechte „2,4 GHz“.

  nastavení wifi sítě 2,4_rámeček
   
 6. Další pole vyplňte následovně:

  • Stav – Vyberte „Zapnuto“.
  • Název – Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  Heslo – Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • 
  Zabezpečení – Vyberte „Vysoké“.
  Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.

  nastav wifi 2,4 a ulož_rámeček
   

 7. Následuje nastavení 5GHz Wi‑Fi sítě. Klikněte na tlačítko „Změnit nastavení“.

  nastavení wifi sítě 2,4_rámeček
   
 8. Další pole vyplňte následovně:

  • Typ sítě – Vyberte „5 GHz“.
  • Stav – Vyberte „Zapnuto“.
  • Název – Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Jméno musí být jiné než u sítě 2,4 GHz. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Heslo – Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků a může být stejné jako u sítě 2,4 GHz. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Zabezpečení – Vyberte „Vysoké“.
  Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.

  nastavení wifi 5GHz v šabloně_rámeček
   

 9. Připojte koncové zařízení
  Po dokončení nastavení můžete k Wi‑Fi síti připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi‑Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat vámi pojmenovanou síť – výhodné je přihlásit se k 2,4GHz i 5GHz síti. Pro přihlášení zadejte heslo, které jste v předchozích krocích nastavili. Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.
Kam umístit modem, aby Wi‑Fi správně fungovala

Poloha modemu má zásadní vliv na kvalitu pokrytí Wi‑Fi signálem. Podívejte se na pár užitečných tipů, jak správně umístit modem.

umístění2

Nastavení LAN portů

Jak nastavit LAN port pro službu O2 TV Multi

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV. Pokud využíváte službu O2 TV Multi a chcete k modemu připojit až dva set-top boxy, je potřeba nastavit další port pro O2 TV.

ZTE zezadu_menší (šablona na rámečky)
 

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   Uživatelské jméno = admin
   Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Z nabídky nastavení vyberte „LAN porty“.

  Zte - menu nastavení lan portu
   
 5. Vyberte „2 x O2TV (pro službu O2TV Multi)“ a potvrďte tlačítkem „Uložit změny“.

  nastavení multi v šabloně_rámeček
   

Zobrazí se hláška „Vaše data byla uložena“. Váš modem je teď nastavený pro službu MULTI. Do portů „LAN2“ a „LAN3“ k němu můžete připojit až 2 set-top boxy .

Jak nastavit všechny čtyři LAN porty pro internet

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV. Pokud chcete všechny čtyři LAN porty využívat pro připojení k internetu, je potřeba přenastavit port LAN2.
 

ZTE zezadu_menší (šablona na rámečky)
 

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   Uživatelské jméno = admin
   Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Z nabídky Snadného nastavení vyberte „LAN porty“.

  Zte - menu nastavení lan portu
   
 5. Vyberte „Pouze Internet“ a potvrďte tlačítkem „Uložit změny“.

  nastavení pouze LAN_rámeček

  Zobrazí se hláška „Vaše data byla uložena“. Váš modem je teď nastavený pro možnost využívání internetu na všech čtyřech LAN portech (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4).

Další užitečná nastavení a odkazy

Přihlášení do nastavení modemu
 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   Uživatelské jméno = admin
   Heslo = admin

Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

Aktualizace firmware
 1. Z odkazu Firmware ke stažení si do počítače stáhněte aktuální firmware.
 2. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 3. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 4. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   Uživatelské jméno = admin
   Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 5. V nabídce nastavení vyberte „Aktualizace firmware“.

  menu v šabloně_aktializace firmware
   
 6. Klikněte na „Procházet“.

  2aaaaa
   
 7. Z úložiště svého počítače vyberte soubor, který jste si uložili v úvodu návodu (krok „Stažení firmware“).

  aktualizace firmw_soubor_final_rámeček
   
 8. Klikněte na tlačítko „Aktualizovat“.

  4a

  Zobrazí se upozornění o aktualizaci firmware. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí.
 9. Po dokončení aktualizace se zobrazí okno pro přihlášení. Aktualizaci jste úspěšně dokončili.

  úvodní obrazovka v šabloně
Záloha uživatelských nastavení

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla, nastavení LAN portů, případně vlastní IP adresy. Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   Uživatelské jméno = admin
   Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Z nabídky Snadného nastavení vyberte „Záloha nastavení“.

  menu v šabloně_záloha nastavení
   
 5. Klikněte na tlačítko „Zálohovat“.

  záloha nastavení v šabloně_rámeček
   
 6. Záloha se stáhne a uloží do vašeho počítače soubor „config.bin“. Zálohování jste úspěšně dokončili.

  záloha _final_ramecek
Obnova uživatelských nastavení modemu ze zálohy

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla, nastavení LAN portů, případně vlastní IP adresy. Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   Uživatelské jméno = admin
   Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Z nabídky Snadného nastavení vyberte „Obnova nastavení ze zálohy“.

  menu v šabloně_obnova nastavení ze zálohy
   
 5. Klikněte na tlačítko „Procházet“.

  Obnova nastavení ze zálohy_šablona_rámeček
   
 6. Ze svého počítače vyberte soubor „config.bin“ (uložili jste si ho při Záloze nastavení modemu).

  záloha _final_ramecek
   
 7. Klikněte na tlačítko „Obnovit“ a vyčkejte, dokud se obnova nastavení nedokončí.

  Obnova nastavení ze zálohy_šablona_obnovit_rámeček.
   
 8. Na obrazovce se zobrazí okno pro přihlášení. Obnovu nastavení ze zálohy jste úspěšně dokončili.

  úvodní obrazovka v šabloně
Nastavení přístupového hesla do modemu

Z výroby má modem ZyXEL nastavené uživatelské jméno a heslo na hodnotu „admin“. Přístupové údaje si můžete sami změnit. Lépe tak ochráníte nastavení svého modemu před zásahem cizí osoby.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  úvodní obrazovka v šabloně
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   Uživatelské jméno = admin
   Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo „admin“ začne opět platit.

 4. Z nabídky Snadného nastavení vyberte „Pokročilé nastavení“.

  menu v šabloně_pokročilé nastavení
   
 5. V levém svislém menu vyberte položku „Pokročilé nastavení“. Následně zvolte „Management“ a klikněte na „Kontrola přístupu“.

  1aaaa
   
 6. Vyplňte prázdná pole formuláře:
  Do řádku „Staré heslo“ napište své stávající heslo.
  Do řádku „Nové heslo“ napište své nové heslo. Musí mít 8-16 znaků, obsahovat alespoň jedno číslo nebo speciální znak a  nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
  Pro ověření napište své nové heslo znovu do řádku „Potvrdit heslo“. Změny uložte kliknutím na tlačítko „Uložit/Použít“.

  potvrdit heslo_šablona_rámeček
   

Modem uloží nastavení během několika sekund. Příště už se do webové konfigurace přihlásíte novým heslem.

Technické specifikace

Atributy ATM

 • RFC 2364 (PPPoA); RFC 2684 (RFC 1483) Bridge/Route; RFC 2516 (PPPoE); RFC 1577 (IPoA)
 • Počet podporovaných PVC: 16
 • Typ AAL: AAL5
 • Servisní třída ATM: UBR/CBR/VBR
 • Podpora ATM UNI: 3.1/4.0
 • OAM F4/F5
 • DLNA Media server
 • Print server
 • 3G/LTE záloha (přes USB modem – není součástí balení)

Bezdrátové rozhraní

 • IEEE 802.11a/b/g/n/ac
 • 64, 128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) Data Encryption WPA/WPA-PSK a WPA2/WPA2-PSK šifrování
 • 13 kanálů (Evropa)
 • Filtrování MAC adres, WEP, WPA, IEEE 802.1x
 • 10, 25, 50, 100mW @ 22MHz (úroveň výstupního výkonu šířky pásma lze nastavit podle konkrétního prostředí)

Certifikace

 • CE, EMC
 • RoHS

Funkce přemostění

 • Podpora VLAN
 • Algoritmus STA (Spanning Tree Algorithm)
 • IGMP Proxy
 • Transparentní mosty (učící se): IEEE 802.1d

Funkce směrování

 • Statické směrování, RIP, RIPv2, NAT/PAT, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Client, DNS Proxy, ARP

Internetový protokol

 • IPv4
 • IPv6

Nadstandardní funkce

 • Integrované WebGUI pro jednoduchou správu modemu
 • Rodičovská ochrana a správa přístupu k internetu

Napájení

 • Vstupní: 100 - 240 V AC
 • Výstupní: 12 V DC / 2 A

Okolní prostředí

 • Provozní teplota: 0 ~ 40 °C
 • Relativní vlhkost: 5 ~ 95 % (nekondenzující)

Propustnost aplikace

 • PPTP, L2TP, IPSec, VoIP, Yahoo messenger, ICQ, RealPlayer, NetMeeting, MSN, X-box, atd.

QoS

 • L3 policy-based QoS, IP QoS, ToS

Rozhraní hardware

 • 1 × RJ-11 pro ADSL2+/VDSL2
 • 4 × RJ-45 pro LAN (10/100/1000M Auto MDI/MDI-X)
 • 1x RJ-45 Gigabit WAN
 • 2 x USB 2.0
 • 2 x FXS
 • Tlačítko reset
 • Tlačítko WPS/Wi‑Fi
 • Tlačítko pro vypnutí/zapnutí modemu
 • Tlačítko pro vypnutí LED kontrolek
 • Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac
 • 2x2 Interní antény pro Wi‑Fi 2.4GHz (300Mbps)
 • 3x3 Interní antény pro Wi‑Fi 5GHz (1300Mbps)

Rozhraní LAN

 • Podpora MDI/MDX: Ano
 • 10/100/1000M Auto MDI/MDI-X

Správa zařízení

 • Ve shodě s protokoly vzdálené správy TR-069/TR-098/TR-111, SNMP
 • Telnet, internetová správa, záloha a obnovení konfigurace
 • Upgrade software pře servery HTTP / TFTP / FTP

Zabezpečení

 • Filtrovací pravidla PAP, CHAP, TCP/IP/Port
 • Přenos portů (Port Triggering / Forwarding / Mirroring)
Pomohla vám tato stránka?